Akceptujesz wnioski o indywidualny czas pracy? – Uważaj!

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akceptujesz wnioski o indywidualny czas pracy? – Uważaj!

pobierz_pdf

Jeśli zaakceptujesz wniosek pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy – to wycofanie się z wyrażonej zgody może być trudne. Z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego wynika, że powrót do poprzedniego rozkładu czasu pracy wymaga dokonania wypowiedzenia zmieniającego lub zawarcia porozumienia zmieniającego. Istnieje jednak rozwiązanie eliminujące ryzyko.

Wspomniana interpretacja zawarta została w uzasadnieniu wyroku Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2014 r. (sygn. II PK 174/13). W wyroku tym Sąd wyraźnie rozróżnił dwie sytuacje:
    •  ustalenie rozkładu czasu pracy na zasadach ogólnych,
    •  ustalenie rozkładu czasu pracy w umowie o pracę albo w odrębnym porozumieniu – którym w ocenie Sądu jest także ustalenie rozkładu indywidualnego przez pracodawcę na wniosek pracownika (w trybie art. 142 KP).

W pierwszym z tych przypadków Sąd Najwyższy przyjął, że organizacja czasu pracy nie jest istotnym elementem umowy o prace i jej zmiana nie wymaga wypowiedzenia lub porozumienia zmieniającego. Jednak w drugiej sytuacji Sąd uznał, że zmiana rozkładu wymaga porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego.

Przywołany wyrok ma charakter precedensowy i może utrudnić pracodawcom powrót do rozkładu czasu pracy stosowanego przed zaakceptowaniem pisemnego wniosku pracownika o indywidualny rozkład. Jeśli bowiem np. pracodawca zgodzi się, aby dany pracownik przychodził do pracy od 8.00 do 16.00, podczas gdy pozostali pracownicy pracują rozkładowo od 9.00 do 17.00, to powrót do rozkładu ogólnego jest możliwy pod warunkiem zawarcia porozumienia zmieniającego lub zastosowania wypowiedzenia zmieniającego.

Można jednak zastosować rozwiązanie eliminujące ww. zagrożenia. Akceptując wniosek pisemny pracownika o indywidualny rozkład czasu pracy warto w formie pisemnej uzgodnić, że zmiana rozkładu następuje na czas określony (np. na 1 kwartał lub na 1 rok). W takim przypadku, z upływem ustalonego w porozumieniu okresu następuje automatyczny powrót do stosowania zasad ogólnych.

Jeśli chcecie Państwo dowiedzieć się więcej o wspomnianym wyroku, a także uzupełnić i zaktualizować swoją wiedzę w zakresie bieżących wyroków sądowych i interpretacji urzędowych, zachęcamy gorąco do udziału w warsztatach pt. „Czas pracy 2015 – praktyczne aspekty planowania i rozliczania, nowa wykładnia urzędowa”. Poruszymy m.in. problem: pracy w wolne soboty, rozróżniania nadgodzin dobowych i tygodniowych, rozbieżności interpretacyjnych na tle odpoczynków dobowych i tygodniowych, czasu pracy w podróży służbowej, planowania dyżurów całoweekendowych i wiele innych, ważnych tematów.

Szkolenie „Czas pracy 2015 – praktyczne aspekty planowania i rozliczania, nowa wykładnia urzędowa”, jest prowadzone przez trenera z kilkunastoletnim doświadczeniem, w sposób dynamiczny, metodami warsztatowo-konwersatoryjnymi.

Zachęcamy do udziału szczególnie osoby, które zajmują się (lub mają się zająć) planowaniem i rozliczaniem czasu pracy w praktyce – szkolenie jest bowiem ukierunkowane na zdobycie określonych umiejętności.

Trener Akademii Biznesu MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję