Efektywność osobista

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Efektywność osobista

To zestaw praktycznych warsztatów z różnych dziedzin i obszarów, warunkujący wysoką efektywność w pełnieniu jakiejkolwiek funkcji czy roli w każdej organizacji. Ofertę programową adresujemy do wszystkich firm bez względu na typ, formę, czy zakres działalności. 

Jak pokonać stres w dziale księgowym?

Szkolenie ma na celu zbudowanie osobistej odporności niezbędnej w radzeniu sobie ze stresem oraz zarządzanie sobą w trudnych sytuacjach zawodowych podczas pracy w działach finansowo – księgowych

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• poznanie obszarów i mechanizmów wpływających na powstawanie stresu i nieprzyjemnych emocji w działach finansowych/księgowych,
• poznanie najbardziej skutecznych technik radzenia sobie z sytuacjami stresowymi,
• opanowanie umiejętności podejmowania decyzji optymalnego wyboru strategii i technik radzenia sobie ze stresem ze względu na stawiane wymagania i obowiązki w działach finansowych/księgowych,
• poznanie sposobów zmian percepcji sytuacji stresogennych z zagrożenia na sytuację wyzwania i szanse rozwoju,
• zbudowanie postawy proaktywnej w stosunku do trudnych sytuacji zawodowych i osobistych.

Uczestnicy szkolenia:
• zrozumieją mechanizmy powstawania stresu i trudnych emocji w działach finansowo – księgowych,
• będą potrafili aktywnie wpływać na stresory i kontrolować stres,
• będą potrafili utrzymywać prawidłowe proporcje pomiędzy stresem pozytywnym i negatywnym,
• uświadomią sobie własną rolę w efektywnym kontrolowaniu emocji,
• będą potrafili dystansować się do zdarzeń wysoko emocjonalnych,
• będą potrafili zachowywać się asertywnie w sytuacjach stresogennych,
• będą potrafili radzić sobie z atakami i brakiem szacunku względem działu księgowości,
• wzmocnią swoją postawę zawodową jako pracownik księgowo-finansowy,
• rozwiną umiejętności interweniowania, gdy ktoś nie dotrzymuje „umów”,
•przećwiczą techniki odmowy, kiedy odmowa jest konieczna.

Szkolenie organizowane jest w formie interaktywnych sesji i ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, gier symulacyjnych i dyskusji moderowanych, scenek, case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej) oraz mini-wykładów pogłębiających wiedzę nt. mechanizmów i źródeł powstawania stresu. Wśród wielu zajęć praktycznych, znajdują się również warsztaty motywujące, tak, aby Uczestnicy nie tylko potrafili zwalczyć stres, ale również pójść dalej w swym samorozwoju.

Zarządzanie sobą w czasie

Czasem się nie zarządza – doba ma 24 h czy tego chcemy czy nie mamy wpływu na jej wydłużenie. Możemy jednak zaplanować swoje zadania, tak aby z góry wiedzieć co mamy do zrobienia i ile czasu powinniśmy poświęcić na poszczególne czynności.

Warsztat „Zarządzanie sobą w czasie, (swoimi zadaniami)” to skuteczny sposób na realizację celów. Im mniej potrafimy planować zadania, tym bardziej obowiązki się mnożą. Stąd pojawia się potrzeba poznania technik i narzędzi niezbędnych do ustalenia priorytetów, efektywnego planowania zadań, radzenia sobie z tzw. „zjadaczami czasu”.

Zaczynamy od celu i na celu kończymy – w trackie warsztatu pokazujemy jak wyznaczać cele oraz uczestnicy poznają sposoby na organizowanie pracy, aby zrealizować cele.

Komunikacja i współpraca zespołowa

Sukces zespołu zależy nie tylko od umiejętności poszczególnych jego uczestników, ale także od sposobu w jaki jednostki udzielają sobie wsparcia i pracują ze sobą.

Warsztat oparty jest na zestawie gier i ćwiczeń szkoleniowych, których celem jest wsparcie synergii w zespole i wypracowanie zasad efektywnej współpracy. Odnosimy się także do wartości Organizacji.

Temat komunikacji i współpracy zespołowej możemy zrealizować w formule tradycyjnej – warsztat przeprowadzony w sali szkoleniowej, w formie outdoorowej oraz w formie spotkań motywacyjno inspirujących.

Zobacz, kto Cię może zmotywować do skuteczniejszego działania w ramach zespołu

Wywieranie wpływu w biznesie

Pojęcie wywieranie wpływu często jest mylone z manipulacją. Gdzie jest granica pomiędzy prośbą, a manipulacją? Kiedy wchodzimy w obszar manipulacji? Czy zdajemy sobie sprawę kiedy manipulujemy?

W takcie warsztatu szukamy granicy między tymi pojęciami. Uczestników uczymy jak wywierać wpływ, ale nie manipulować poprzez pokazanie im skutecznych metod wywierania wpływu.

Doskonalimy także umiejętność zastosowania perswazji z poszanowaniem praw drugiego człowieka, a także uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób ochronić się przed często stosowaną manipulacją.

Warsztat często realizowany jest dla zespołów handlowych, pracowników działu marketingu, dla trenerów wewnętrznych oraz dla osób pracujących w zespołach projektowych.

Asertywność relacjach biznesowych

Asertywność to bardzo przydatna umiejętność zarówno w relacjach osobistych jak i kontaktach zawodowych. Właściwe zachowanie asertywne wyrażane jest z szacunkiem dla drugiej osoby, dzięki temu ograniczamy ryzyko powstawania konfliktu.

Warsztat z asertywności to doskonalenie umiejętności, stanowczego, a zarazem uprzejmego wyrażania swoich opinii, emocji, egzekwowania swoich praw. Podczas szkolenia ćwiczymy asertywną komunikację, dzięki której uczestniczy nauczą się komunikować między sobą, a jednocześnie w zgodzie ze sobą.

W trakcie warsztatu zajmujemy się intensywnym treningiem kształtowania postawy asertywnej w wielu obszarach: odmowa, wyrażanie próśb, reagowanie na krytykę, prezentowanie siebie w asertywny sposób, reagowanie na presję.

Prowadzenie spotkań biznesowych

Efektywne wykorzystanie czasu na spotkaniu jest elementem dobrej organizacji pracy i tak ważnej dziś – skutecznej komunikacji. Poczucie źle wykorzystanego czasu może być stresujące. Tymczasem, profesjonalnie prowadzone spotkania odgrywają ważną rolę w umacnianiu zespołów, budowania relacji wewnątrz firmy jak i komunikacji z klientami. Dobre spotkania stwarzają możliwość wymiany informacji, umożliwiają podsumowanie osiągnięć i planowanie przyszłych działań.

Istnieją dobre wzorce, wskazówki, schematy, które pomagają w przygotowaniu przekazu, a także w skutecznym poprowadzeniu spotkania.

Udział w szkoleniu o tematyce efektywnych spotkań pomaga uczestnikom zaplanować przebieg wystąpienia, zwraca ich uwagę, na które zagadnienia należy poświecić więcej czasu a jakie pominąć? Uczestnicy dowiedzą się jak zdefiniować cel spotkania, jak przygotować spotkanie, kogo zaprosić i po co? Umożliwia poznanie i wdrożenie technik pomagających panować nad przebiegiem spotkania, aktywizacji uczestników, stonowaniu emocji.

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

Stres towarzyszy nam w różnych momentach naszego życia. Stres, który pojawia się w  wyniku trudnych sytuacji i przeżyć, ma tym samym bardziej negatywny skutek i odzwierciedlenie na nasze funkcjonowanie.

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą nauczyć się panować nad stresem oraz minimalizować negatywne skutki uboczne wywoływane stresem.

Uczestnicy dowiedzą się jak przejmować kontrolę nad emocjami, jak radzić sobie z presją w życiu zawodowym w celu zwiększenia swojej efektywności. Poznają i „przetestują” różne techniki ułatwiające niwelowanie negatywnych skutków stresu.

Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

Szkolenie skierowane jest głównie do osób o wykształceniu nieekonomicznym, które w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób pośredni lub bezpośredni z zagadnieniami rachunkowości i finansów.

Wiedza i doświadczenie zdobyte w trakcie szkolenia przekazywana jest w celu zrozumienia działalności firmy oraz monitorowania i podnoszenia jej wyników.

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie wiedzy i umiejętności z obszaru sprawozdawczości i finansów u osób, które w sposób pośredni zajmują się tymi zagadnieniami, a jednocześnie nie posiadają wykształcenia ekonomicznego, zaś ewentualna posiadana wiedza z tego zakresu jest w dużym stopniu nieuporządkowana.

Stopień trudności poszczególnych zagadnień jest dostosowany do poziomu uczestników. Analizowane zagadnienia poparte są licznymi przykładami, które uczestnicy rozwiązują.

Inteligencja emocjonalna

„Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami”
 Daniel Golemann

Psycholog Daniel Goleman uważa, że sukces życiowy tylko w 20% zależy od IQ, a w 80% od umiejętności zarządzania emocjami. Inteligencja emocjonalna obejmuje relacje z samym sobą i innymi.

Wartości, które decydują o jakości inteligencji emocjonalnej to przede wszystkim: samoświadomość, samokontrola, motywacja, empatia i umiejętności społeczne.

Aby być efektywnym, odnosić sukcesy potrzebujemy rozwijać swoją inteligencję emocjonalną. W trakcie warsztatu uczestnicy poznają teorię inteligencji emocjonalnej D. Golemana, a poprzez udział w zadaniach mają możliwość interakcji z innymi uczestnikami dzięki czemu poznają swoje zachowania w grupie oraz mogą dokonać samooceny oraz określić obszary do rozwoju.

Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć

Co robić by wprowadzać zmiany w swoim życiu i osiągać wyznaczone cele? Krótko mówiąc co robić „by chciało się chcieć”?

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą umiejętności przewidywania i radzenia sobie z oporem powstającym wobec wprowadzanej zmiany. Szkolenie, pokazuje jak osiągać założone cele nie ulegając naturalnemu oporowi i wewnętrznemu konfliktowi doprowadzając do zmiany własnej postawy.

Na zakończenie szkolenia pojawią się wnioski dotyczące wprowadzenia strategii zmiany w swoim życiu, pracy – uwzględniając swój potencjał, możliwości oraz indywidualne cechy wynikające z charakteru i osobowości.

Inspiracja do zmiany – by chciało się chcieć
2 dniowy warsztat

Cel szkolenia
Zwiększenie umiejętności przystosowywania się do dynamiki ciągłych zmian.

Zagadnienia

1. Po co mamy się zmieniać i o co chodzi z ta całą zmianą ? „Pstryk i zmiana”
• Czym jest zmiana ? Jak reagujemy na zmiany – fazy wprowadzanych zmian.
• Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne.
• Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
• Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
• Strategie wprowadzania zmian.

Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, że to oni mają wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto wprowadzać zmiany w swojej postawie i motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie. Pokażemy jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie.

2. Psychologia osiągnięć, czyli rola naszej automotywacji we wprowadzaniu zmiany. Nawyki i przekonania.
• Poprawny monolog wewnętrzny – potrzeby, normy, decyzje.
• Co nas motywuje ?
• Źródła pozytywnego nastawienia.
• Zmiana myślenia – błędy myślowe.
• Zmiana nawyków i przekonań.
• „Nie oceniaj – analizuj”.
• Samodoskonalenie się (co można a co warto zmieniać).
• Świadomość swoich kompetencji.
• Budowanie pewności siebie.
• Ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, analiza tzw. SWOT.

W module uczestnicy uświadomią sobie, że w każdym  drzemią  ogromne talenty i możliwości, których często nie uświadamiają sobie i przez to nie wykorzystują. Poznają swoje nawyki i nauczą się je zmieniać.

3. Rozwijanie własnych kompetencji i ich wpływ na samorozwój – samodoskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności. Emocje i empatia.
• Samodoskonalenie się (co można zmieniać, a co warto zmieniać).
• Świadomość własnych możliwości i ograniczeń – moje JA (Okna Johari).
• Rola optymizmu i metody wzbogacania własnego potencjału.
• Rola i znaczenie empatii w biznesie  (wyniki najnowszych badań).
• Inteligencja emocjonalna i samoświadomość menadżera.
• Emocje własne i innych.
• Zarządzanie emocjami.
• Budowanie środowiska, w którym szanowane są emocje.
• Analiza i wykorzystanie własnych emocji i umiejętność ich wykorzystywania do skuteczniejszego działania na polu zawodowym.
• Analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian.

Celem modułu jest pokazanie uczestnikom, jak ważny jest ciągły rozwój własnych kompetencji, praca nad sobą i swoimi emocjami.

4. Metaprogramy – różnorodność ludzkich charakterów z jakimi mamy kontakt na co dzień w oparciu o psychologię osobowości.
• Kim jestem JA, w obliczu zmieniającego się świata ..?  
• Wrodzone „talenty”  moje i innych wynikające z indywidualności.
• Jakich używać argumentów i jak wywierać wpływ by osoba podjęła oczekiwane działania.
• Dopasowanie własnego typu osobowości do typu rozmówcy.
• Typ osobowości a nastawienie do zmiany.

Celem tego modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości rozmówcy. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków. Uczestnicy dzięki testowi na typ osobowości, poznają swoje naturalne predyspozycje komunikacji.

5. Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany.
• Entuzjazm i zaangażowanie.
• Siła wizji i wielkość celów.
• Wytrwałość i konsekwencja wprowadzania zmiany.
• Siła wizji i wielkość celów.
• Decyzje i wyznaczanie celów.
• Parametry poprawnie wyznaczonych celów.
• Poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku ?
• Wizualizacja celu – sposób na sukces w życiu zawodowym i prywatnym.

Celem tego modułu jest nabycie umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swych celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swych działań.
W podsumowaniu modułu zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera Johnsona „Kto ukradł mój ser”.

6. Warsztat – Czy zmiany są potrzebne w naszej firmie?
• Etapy rozwoju firmy – na jakim etapie wprowadzać zmiany?
• Analiza pola sił – wypracowanie przez zespoły wdrożeń zmian jakościowych.

Celem modułu jest wypracowanie przez uczestników propozycji zmian, jakich chcieliby dokonać w firmie. Uczestnicy sami doświadczą i zaangażują się w proces wprowadzania zmian.

7. Zarządzanie zmianą to pobudzanie pracowników do podejmowania działań. Angażowanie innych w  zmianę.
• Jak uczą się dorośli?
• Optymalne warunki do zmiany u dorosłych.
• Zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa wprowadzanej zmiany w zależności od płci, wieku i doświadczenia.
• Co jest przyczyna oporu przed zmianą? Jak radzić sobie z oporem wśród pracowników.
• Spójrz na zmianę z innej strony…
• Motywacja i pobudzanie aktywności pracowników.
• Metody coachingowe – GROW.
• Udzielanie informacji zwrotnej pracownikowi.

Celem modułu jest zdobycie umiejętności wprowadzenia jak najbardziej optymalnych warunków do zmiany u pracowników.

8. „Zmiana w 30 dni? – jak to możliwe?” – zapraszamy do gry

W celu praktycznego wykorzystanie nabytych umiejętności, na zakończenie szkolenia zostanie przeprowadzona gra strategiczna „Zmiana w 30 dni”. Gra ukazuje potrzebę sprawnej komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi uczestniczącymi w tym samym procesie w celu wzmocnienia efektywności podejmowanych przez nie decyzji i działań w procesie zmian. W grze, uczestnicy występują w 4 zespołach, z których każdy zajmuje inne miejsce w strukturze organizacyjnej zespołu i ma inną rolę do spełnienia. Każda z tych grup dysponuje innymi informacjami dotyczącymi wprowadzenia zmiany co powoduje, że posiada inną perspektywę widzenia sytuacji i celu wykonywanego zadania. Gra tworzy hierarchiczną strukturę wraz z typowymi w takim przypadku barierami komunikacyjnymi i zróżnicowanym dostępem do informacji, co ma bezpośredni wpływ na brak spójności i wzajemnego zrozumienia co do podejmowanych decyzji i działań na poszczególnych szczeblach. Uczestnicy są zmuszeni borykać się z różnymi ograniczeniami, poddają analizie założenia i schematy myślowe, jakimi się w takich sytuacjach posługują w pracy.

Duża współzależność celów cząstkowych oraz niezbędna komunikacja między zespołami i podzespołami stanowi dla osób realizujących ten projekt duże wyzwanie.

Omówienie projektu podda swoistej konfrontacji postawy nastawione na rywalizację z postawami nastawionymi na współpracę wypracowując w rezultacie kanon postaw i zachowań kreujących środowisko pracy oparte na wzajemnym zaufaniu i wsparciu.

9. Podsumowanie tematów, narzędzi, technik poznanych podczas szkolenia.
• Wypracowanie „Zasad komunikowania i wdrażania zmian w naszej firmie”.

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do aktualnych wyzwań organizacyjnych. Warsztaty w pełni opieramy o rozszerzone wywiady z uczestnikami czy grupowe spotkania (facylitacje), ankiety i rezultaty pomiarów luk kompetencyjnych/diagnozy postaw. Wyłącznie taka wiedza daje nam możliwość stworzenia w pełni dedykowanego rozwiązania rozwojowego.

Skontaktuj się z nami: ekspert@adnakademia.pl

Referencje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję