Zarządzanie projektami

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zarządzanie projektami

Zakres tematyczny szkoleń:

Zarządzanie projektami

Szkolenie porusza najważniejsze zagadnienia w dziedzinie zarządzania projektami. Krótko mówiąc przechodzimy przez wszystkie etapy projektu, tym samym rodzi się odpowiedź na pytanie: „Jak poprowadzić projekt, aby zakończył się sukcesem?”

Trenerzy prowadzący szkolenie to wysokiej klasy eksperci, którzy na bazie swoich doświadczeń rekomendują uczestnikom rozwiązania i proponują skuteczne narzędzia zarządzania projektami.

Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu uczestników.

Proponowany zakres tematyczny szkolenia: 

MODUŁ I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Zarządzanie projektem, co to w ogóle oznacza?
• Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami (PMI, Prince 2, Scrum, Six Sigma).
• Organizacja funkcjonalna, projektowa i macierzowa.
• Rola kierownika projektu i pozostałych uczestników projektu.
• Zdalne zarządzanie projektem i zespołem projektowym.
• Dostępne narzędzia.
• Zarządzanie projektami jako sposób realizacji celów strategicznych firmy.
• Projekt, program a portfel, a może biuro projektów (PMO).

2. Planowanie projektu:
• Definicja celów projektu (metoda SMART).
• Trójkąt zależności (zakres, czas, budżet, a czasem i jakość).
• Analiza rezultatów projektu.
• WBS czyli rozbicie projektu na zadania.
• Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• Definicja i cechy projektu, terminologia.
• Etapy projektu i horyzont życia projektu.
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje.
• Dokumentacja projektowa.

4. Wprowadzenie do symulacji projektu:
• Przedstawienie tematu projektu.
• Uzupełnienie karty projektu.
• Analiza zakresu.
• Wstępne określenie budżetu.

MODUŁ II

5. Zarządzanie zakresem i czasem w projekcie:
• Zbieranie wymagań od zainteresowanych.
• Struktura podziału pracy (WBS).
• Tworzenie harmonogramu projektu.
• Macierz kompromisów w projekcie.

6. Budowanie zespołu projektowego:
• Struktura zespołu projektowego.
• Podział ról w projekcie i model RACI.
• Formowanie się zespołu.
• Utrzymywanie motywacji w zespole (model Kena Blancharda).
• Jak organizować efektywne spotkania (również on-line).
• Najczęstsze błędy w komunikacji.

7. Budżet projektu:
• Definicja budżetu projektu.
• Szacowanie kosztów.
• Płynność finansowa projektu, jako kluczowy element sukcesu projektu.
• Kontrola wykonania budżetu.

8. Zarządzanie jakością:
• Jakość jako jeden z głównych wymiarów projektu.
• Model Kano i wow quality.
• Cykl Deminga i FMEA jako narzędzia zapewnienia jakości w projekcie.

MODUŁ III

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Definicja ryzyka.
• Szanse i zagrożenia czyli pozytywne i negatywne aspekty ryzyka.
• Strategie zarządzania ryzykiem.
• Efektywne burze mózgów jako narzędzia w zarządzaniu ryzykiem.
• Macierz ryzyka.

10. Monitorowanie i kontrola projektu:
• Wyznaczanie kamieni milowych w projekcie.
• Monitorowanie odchyleń w postępie prac.
• Kontrola jakości (karty kontrolne, 5xWhy czy diagram rybiej ości).

11. Zarządzanie zamówieniami w projekcie:
• Planowanie zakupów.
• Wybór rodzaju kontraktu.
• Proces wyboru dostawcy.
• Negocjacje kontraktowe.
• Zamknięcie kontraktu.

12. Ewaluacja projektu:
• Lessons learned projektu czyli analiza sukcesów i porażek.
• Archiwizacja wniosków projektowych.
• Celebrowanie sukcesów w projekcie.

MODUŁ IV
13. Agile – czyli zwinne metodyki zarządzania projektami:
• Mocne i słabe strony podejścia zwinnego.
• Zespół projektowy.
• Sprinty w projekcie.
• Wyjaśnienie pojęcia Backlogu.
• Symulacja projektu.

14. Projekty Lean Six Sigma:
• Wyjaśnienie pojęć Lean Management i filozofię ciągłego doskonalenia.
• D – Define.
• M – Measure.
• A – Analyse.
• I – Improve.
• C – Control.
• Symulacja projektu.

15. Podsumowanie. Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

Zespoły projektowe – budowanie i wzmacnianie współpracy

Realizacja projektów i kierowanie zespołem projektowym wymaga elastyczności, doświadczenia i sporej wiedzy. Niejednokrotnie osoby, które świetnie radzą sobie w pracy indywidualnej, niekoniecznie potrafią odnaleźć się w pracy projektowej, która wymaga innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.

Program warsztatu „Zespoły projektowe” to odpowiedź na potrzeby uczestników pracujących w wielu branżach i firmach o niejednolitym poziomie kultury pracy projektowej, realizujących projekty o zróżnicowanej skali – od małych projektów do dużych inwestycji.

Uczestnicy mogą wdrażać poznaną wiedzę i narzędzia projektowe już na zajęciach, pracując z zespołach, dzieląc się wnioskami. Ćwiczenia, odnoszące się do studium przypadku czy przykładów organizacji biznesowych, pozwalają zrozumieć logikę zarządzania projektami w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji, zasobami ludzkimi czy czynnikami zewnętrznymi.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Z każdym projektem związane jest ryzyko. Wpływa ono na podstawowe parametry projektu: zasoby, czas lub jakość, może również spowodować całkowitą porażkę projektu. Jeżeli chcemy zwiększyć szanse na sukces prowadzonego przez nas projektu, musimy umieć skutecznie zarządzać ryzykiem i dążyć do zmniejszenia zagrożeń w każdej fazie projektu.

Ryzyka nie można uniknąć, ale można nauczyć się diagnozować sytuacje, które niosą zagrożenie projektu, dzięki czemu można zaplanować skuteczną reakcję.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem w trakcie, którego, pokazujemy kompleksowe podejście do postępowania z ryzykiem we wszystkich fazach projektu. Efektem warsztatu jest uzyskanie przez uczestników umiejętności przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem. Warsztat jest zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki z dziedziny metodycznego zarządzania projektami.

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do aktualnych wyzwań organizacyjnych. Warsztaty w pełni opieramy o rozszerzone wywiady z uczestnikami czy grupowe spotkania (facylitacje), ankiety i rezultaty pomiarów luk kompetencyjnych/diagnozy postaw. Wyłącznie taka wiedza daje nam możliwość stworzenia w pełni dedykowanego rozwiązania rozwojowego.

Skontaktuj się z nami: ekspert@adnakademia.pl

Referencje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję