Akademia kadr 2021 – po zmianach w prawie pracy – 3 dniowe warsztaty

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PRAWO PRACY
Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

15 03 2021 - 17 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 17 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 14 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 21 04 2021 - Wrocław
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - 28 04 2021 - Katowice
12 05 2021 - 14 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

15 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - Wrocław
21 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - Katowice
12 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

16 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - Gdańsk
20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - Warszawa
27 04 2021 - Poznań
27 04 2021 - Katowice
13 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Kraków
16 04 2021 - Gdańsk
21 04 2021 - Wrocław
23 04 2021 - Warszawa
28 04 2021 - Poznań
28 04 2021 - Katowice
14 05 2021 - Kraków

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy

18 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - Poznań
23 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Gdańsk
13 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - Katowice
16 04 2021 - Wrocław
20 04 2021 - Warszawa
23 04 2021 - Gdańsk
24 04 2021 - Poznań
28 04 2021 - Kraków

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - 25 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

18 03 2021 - Poznań
19 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Gdańsk
29 03 2021 - Wrocław
30 03 2021 - Kraków
12 04 2021 - Wrocław
15 04 2021 - Kraków
20 04 2021 - Gdańsk
23 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - Warszawa
27 04 2021 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

18 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - Wrocław
19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - Wrocław
26 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Gdańsk
12 04 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków
20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - Poznań
23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - Gdańsk

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

10 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 17 03 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
24 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
14 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 21 04 2021 - Poznań
21 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
12 05 2021 - 14 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 19 05 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu
- czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

10 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 17 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 24 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 24 03 2021 - Gdańsk
24 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
07 04 2021 - 08 04 2021 - Wrocław
14 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 21 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
21 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 28 04 2021 - Kraków

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

15 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
17 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 24 03 2021 - Gdańsk
24 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
14 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 21 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 28 04 2021 - Wrocław
10 05 2021 - 12 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 19 05 2021 - Gdańsk

Controlling personalny

18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Rekrutacja i selekcja pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław

Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

08 03 2021 - 09 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Gdańsk
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

10 03 2021 - Warszawa
11 03 2021 - Gdańsk
12 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
19 03 2021 - Kraków
26 03 2021 - Warszawa
21 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - Poznań
23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - Kraków
26 04 2021 - Katowice
27 04 2021 - Warszawa

Efektywne systemy motywacyjne

09 03 2021 - 10 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Praktyczne tworzenie efektywnych systemów pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 18 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
Microsoft Excel dla HR
 poziom I

24 03 2021 - 25 03 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

12 05 2021 - 13 05 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję