Szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenia Otwarte

Szkolenia Online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Akademia automatyzacji i robotyzacji - przygotuj się na rewolucję w Back Office

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

18 08 2021 - 20 08 2021 - Online
20 09 2021 - 22 09 2021 - Online
20 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

18 08 2021 - Online
20 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

19 08 2021 - Online
21 09 2021 - Online
21 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

20 08 2021 - Online
22 09 2021 - Online
22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
19 10 2021 - 20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

25 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
06 09 2021 - 07 09 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
09 09 2021 - 10 09 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
27 09 2021 - 29 09 2021 - Online
18 10 2021 - 20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

30 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

25 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
28 10 2021 - 29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku

16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online
06 10 2021 - 08 10 2021 - Online
20 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
09 09 2021 - 10 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
12 10 2021 - 13 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

26 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
14 10 2021 - Online
29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

11 08 2021 - Online
25 08 2021 - Online
08 09 2021 - Online
22 09 2021 - Online
06 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
26 10 2021 - 27 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

12 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
15 09 2021 - Online
29 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

24 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

11 08 2021 - 12 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego - poziom I

24 08 2021 - 25 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

18 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
15 09 2021 - Online
29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
30 08 2021 - 31 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (28 h)
kurs weekendowy

07 08 2021 - 15 08 2021 - Online
04 09 2021 - 12 09 2021 - Online
02 10 2021 - 10 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

22 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online
25 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

20 09 2021 - Online
21 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

26 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
18 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
08 10 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

25 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
27 09 2021 - Online
18 10 2021 - Online
17 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

23 08 2021 - 25 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online
06 10 2021 - 08 10 2021 - Online
15 11 2021 - 17 11 2021 - Online
06 12 2021 - 08 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

08 09 2021 - 09 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

WAKACYJNA PROMOCJA

19 08 2021 - Online
28 09 2021 - Online
26 10 2021 - Online
18 11 2021 - Online
09 12 2021 - Online

Szkolenia biznesowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
12 10 2021 - 13 10 2021 - Online

Online Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Akademia automatyzacji i robotyzacji - przygotuj się na rewolucję w Back Office

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
26 10 2021 - 27 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec XXI wieku

16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online
06 10 2021 - 08 10 2021 - Online
20 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
09 09 2021 - 10 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
08 10 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

Online HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

18 08 2021 - 20 08 2021 - Online
20 09 2021 - 22 09 2021 - Online
20 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

18 08 2021 - Online
20 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

19 08 2021 - Online
21 09 2021 - Online
21 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

20 08 2021 - Online
22 09 2021 - Online
22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
19 10 2021 - 20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

25 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
06 09 2021 - 07 09 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
09 09 2021 - 10 09 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
27 09 2021 - 29 09 2021 - Online
18 10 2021 - 20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online
28 10 2021 - 29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

25 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

30 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
20 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
18 10 2021 - 19 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

WAKACYJNA PROMOCJA

19 08 2021 - Online
28 09 2021 - Online
26 10 2021 - Online
18 11 2021 - Online
09 12 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

08 09 2021 - 09 09 2021 - Online

Online Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

Online Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online
12 10 2021 - 13 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

18 08 2021 - 19 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

Online Compliance

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

22 09 2021 - Online
25 10 2021 - Online
25 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

20 09 2021 - Online
21 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

26 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
18 11 2021 - Online

Szkolenia online w języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
08 10 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

25 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
27 09 2021 - Online
18 10 2021 - Online
17 11 2021 - Online

Online Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

26 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
14 10 2021 - Online
29 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

11 08 2021 - 12 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

11 08 2021 - Online
25 08 2021 - Online
08 09 2021 - Online
22 09 2021 - Online
06 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online
26 10 2021 - 27 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

12 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
15 09 2021 - Online
29 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

24 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
09 09 2021 - 10 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online
21 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
24 09 2021 - Online
08 10 2021 - Online
25 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

19 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
17 09 2021 - Online
30 09 2021 - Online
15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

Online Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Akademia automatyzacji i robotyzacji - przygotuj się na rewolucję w Back Office

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
14 10 2021 - 15 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego - poziom I

24 08 2021 - 25 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

18 08 2021 - Online
30 08 2021 - Online
15 09 2021 - Online
29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
30 08 2021 - 31 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online
11 10 2021 - 12 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
26 08 2021 - 27 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online
30 09 2021 - 01 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

11 08 2021 - Online
25 08 2021 - Online
08 09 2021 - Online
22 09 2021 - Online
06 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

25 08 2021 - Online
13 09 2021 - Online
27 09 2021 - Online
18 10 2021 - Online
17 11 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (28 h)
kurs weekendowy

07 08 2021 - 15 08 2021 - Online
04 09 2021 - 12 09 2021 - Online
02 10 2021 - 10 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

23 08 2021 - 25 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online
06 10 2021 - 08 10 2021 - Online
15 11 2021 - 17 11 2021 - Online
06 12 2021 - 08 12 2021 - Online

Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Nowoczesne Przywództwo 3.0  – buduj swoją pozycję lidera

25 08 2021 - 26 08 2021 - Warszawa
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Kraków
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

19 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
30 08 2021 - 31 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
18 10 2021 - 19 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
09 09 2021 - 10 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
warsztaty dla kadry menedżerskiej

23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 06 2021 - Warszawa
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
21 09 2021 - 22 10 2021 - Kraków
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Kraków

Kierowanie zespołem pracowniczym

19 08 2021 - 20 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
09 09 2021 - 10 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Gdańsk
07 10 2021 - 08 10 2021 - Poznań

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

19 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Kraków
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
18 10 2021 - 19 10 2021 - Wrocław
18 10 2021 - 19 10 2021 - Katowice
18 10 2021 - 19 10 2021 - Kraków
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań

Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer

12 08 2021 - 13 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa
11 10 2021 - 12 10 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
15 11 2021 - 16 11 2021 - Warszawa

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Compliance w organizacji

16 09 2021 - Warszawa
15 10 2021 - Warszawa
18 11 2021 - Warszawa

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

16 08 2021 - 17 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
18 10 2021 - 19 10 2021 - Poznań

Akademia Trenera - szkoleniowiec XXI wieku

18 08 2021 - 20 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 25 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa
15 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 22 09 2021 - Katowice
20 09 2021 - 22 09 2021 - Kraków
22 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
13 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław
18 10 2021 - 20 10 2021 - Katowice
18 10 2021 - 20 10 2021 - Kraków
20 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa
30 09 2021 - 01 10 2021 - Wrocław
18 10 2021 - 19 10 2021 - Gdańsk
18 10 2021 - 19 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 26 10 2021 - Poznań

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - 28 08 2021 - Warszawa
09 09 2021 - 10 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Wrocław

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

16 08 2021 - 17 08 2021 - Gdańsk
19 08 2021 - 20 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
18 10 2021 - 19 10 2021 - Poznań

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
13 09 2021 - 14 09 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Katowice
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
19 10 2021 - 20 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
08 11 2021 - 09 11 2021 - Katowice
08 11 2021 - 09 11 2021 - Kraków

Effective International Business Communication

30 08 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - Poznań
22 10 2021 - Wrocław
25 10 2021 - Warszawa
27 10 2021 - Poznań

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

17 09 2021 - Warszawa
17 09 2021 - Warszawa
24 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - Poznań
15 10 2021 - Warszawa
20 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - Poznań
19 11 2021 - Warszawa

W języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Effective International Business Communication

30 08 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - Poznań
22 10 2021 - Wrocław
25 10 2021 - Warszawa
27 10 2021 - Poznań

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

25 08 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
22 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - Warszawa
18 10 2021 - Warszawa
19 10 2021 - Wrocław
20 10 2021 - Poznań

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

17 09 2021 - Warszawa
17 09 2021 - Warszawa
24 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - Poznań
15 10 2021 - Warszawa
20 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - Poznań
19 11 2021 - Warszawa

Compliance

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zarządzanie kryzysowe

20 09 2021 - Warszawa
21 10 2021 - Warszawa
19 11 2021 - Warszawa

Zarządzanie incydentami

22 09 2021 - Warszawa
25 10 2021 - Warszawa
25 11 2021 - Warszawa

Compliance w organizacji

16 09 2021 - Warszawa
15 10 2021 - Warszawa
18 11 2021 - Warszawa

Kursy

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

KURS ONLINE
Specjalista e-commerce (21 h) – skuteczne techniki sprzedaży w internecie
kurs weekendowy

11 09 2021 - 25 09 2021 - Online
09 10 2021 - 23 10 2021 - Online
13 11 2021 - 27 11 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (28 h)
kurs weekendowy

07 08 2021 - 15 08 2021 - Online
04 09 2021 - 12 09 2021 - Online
02 10 2021 - 10 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia HR Business Partnera
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Warszawa
18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
kurs dzienny

14 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
19 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

Kursy stacjonarne

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia HR Business Partnera
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Warszawa
18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
kurs dzienny

14 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
19 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

Kursy online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

KURS ONLINE
Specjalista e-commerce (21 h) – skuteczne techniki sprzedaży w internecie
kurs weekendowy

11 09 2021 - 25 09 2021 - Online
09 10 2021 - 23 10 2021 - Online
13 11 2021 - 27 11 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (28 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (28 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

21 08 2021 - 29 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (28 h)
kurs weekendowy

07 08 2021 - 15 08 2021 - Online
04 09 2021 - 12 09 2021 - Online
02 10 2021 - 10 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online
16 10 2021 - 24 10 2021 - Online

Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Podstawy zarządzania projektami
połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

18 08 2021 - 19 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Kraków
13 09 2021 - 14 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Katowice
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa

Skuteczny Project Manager - zbuduj efektywny zespół projektowy

18 08 2021 - 19 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - 26 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Gdańsk
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - 28 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
18 10 2021 - 19 10 2021 - Poznań
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

18 08 2021 - 19 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - 28 09 2021 - Poznań
18 10 2021 - 19 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Wrocław
25 10 2021 - 26 10 2021 - Poznań

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PRAWO PRACY
Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

18 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
15 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
15 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - 22 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 22 09 2021 - Wrocław
06 10 2021 - 08 10 2021 - Katowice
13 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
18 10 2021 - 20 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 27 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - 10 11 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

18 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Wrocław
15 09 2021 - Gdańsk
15 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
06 10 2021 - Katowice
13 10 2021 - Poznań
18 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

19 08 2021 - Warszawa
26 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - Wrocław
16 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - Kraków
21 09 2021 - Warszawa
21 09 2021 - Wrocław
07 10 2021 - Katowice
14 10 2021 - Poznań
19 10 2021 - Gdańsk
21 10 2021 - Warszawa
26 10 2021 - Wrocław
09 11 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

20 08 2021 - Warszawa
27 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - Wrocław
17 09 2021 - Gdańsk
17 09 2021 - Kraków
22 09 2021 - Warszawa
22 09 2021 - Wrocław
08 10 2021 - Katowice
15 10 2021 - Poznań
20 10 2021 - Gdańsk
22 10 2021 - Warszawa
27 10 2021 - Wrocław
10 11 2021 - Kraków

Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

16 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań
25 10 2021 - Warszawa

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

17 08 2021 - 18 08 2021 - Katowice
19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Kraków
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - 28 09 2021 - Katowice
19 10 2021 - 20 10 2021 - Warszawa

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

16 08 2021 - Poznań
17 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Warszawa
13 09 2021 - Gdańsk
13 09 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Gdańsk
17 09 2021 - Kraków
24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - Poznań
29 09 2021 - Kraków
29 09 2021 - Katowice
30 09 2021 - Warszawa

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

23 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - Warszawa
24 09 2021 - Poznań
24 09 2021 - Gdańsk
27 09 2021 - Kraków
25 10 2021 - Warszawa

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

09 08 2021 - 11 08 2021 - Katowice
09 08 2021 - 11 08 2021 - Kraków
18 08 2021 - 20 08 2021 - Gdańsk
18 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 25 08 2021 - Wrocław
15 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
15 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
20 09 2021 - 22 09 2021 - Warszawa
22 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 29 09 2021 - Kraków
27 09 2021 - 29 09 2021 - Katowice

NOWOŚĆ
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu
- czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

19 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa
26 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Gdańsk
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

16 08 2021 - 18 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 25 08 2021 - Gdańsk
08 09 2021 - 10 09 2021 - Katowice
08 09 2021 - 10 09 2021 - Kraków
15 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
22 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - 29 09 2021 - Warszawa

Controlling personalny

16 08 2021 - 17 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - 28 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań

Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa
30 09 2021 - 01 10 2021 - Wrocław
18 10 2021 - 19 10 2021 - Gdańsk
18 10 2021 - 19 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 26 10 2021 - Poznań

Rekrutacja i selekcja pracowników

19 08 2021 - 20 08 2021 - Kraków
19 08 2021 - 20 08 2021 - Katowice
26 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
16 09 2021 - 17 09 2021 - Katowice
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Gdańsk
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa

Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

16 08 2021 - 17 08 2021 - Wrocław
18 08 2021 - 19 08 2021 - Warszawa
26 08 2021 - 27 08 2021 - Gdańsk
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Katowice
23 09 2021 - 24 09 2021 - Kraków
07 10 2021 - 08 10 2021 - Gdańsk
07 10 2021 - 08 10 2021 - Poznań

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Wrocław

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

28 09 2021 - Warszawa
26 10 2021 - Warszawa
18 11 2021 - Warszawa
09 12 2021 - Warszawa

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
Microsoft Excel dla HR
 poziom I

26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

08 09 2021 - 09 09 2021 - Warszawa

Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

18 08 2021 - 19 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Kraków
13 09 2021 - 14 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Katowice
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa

Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
19 08 2021 - 20 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Gdańsk
13 09 2021 - 14 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - 28 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Kraków
07 10 2021 - 08 10 2021 - Katowice
14 10 2021 - 15 10 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
21 10 2021 - 22 10 2021 - Gdańsk
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

23 08 2021 - Gdańsk
24 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Poznań
30 08 2021 - Kraków
15 09 2021 - Warszawa
22 09 2021 - Wrocław
29 09 2021 - Poznań
20 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Warszawa
08 11 2021 - Kraków

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

16 08 2021 - 17 08 2021 - Gdańsk
19 08 2021 - 20 08 2021 - Wrocław
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - 28 09 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
18 10 2021 - 19 10 2021 - Poznań

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - 28 08 2021 - Warszawa
09 09 2021 - 10 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Wrocław

Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa

Effective International Business Communication

30 08 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Warszawa
27 09 2021 - Poznań
22 10 2021 - Wrocław
25 10 2021 - Warszawa
27 10 2021 - Poznań

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

17 09 2021 - Warszawa
17 09 2021 - Warszawa
24 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - Poznań
15 10 2021 - Warszawa
20 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - Poznań
19 11 2021 - Warszawa

Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

11 08 2021 - 12 08 2021 - Katowice
16 08 2021 - 17 08 2021 - Kraków
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Katowice
23 09 2021 - 24 09 2021 - Kraków
30 09 2021 - 01 10 2021 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Poznań

Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego
poziom I

10 08 2021 - 11 08 2021 - Katowice
10 08 2021 - 11 08 2021 - Kraków
19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
24 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
07 10 2021 - 08 10 2021 - Kraków
07 10 2021 - 08 10 2021 - Katowice

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem
poziom II

19 08 2021 - 20 08 2021 - Gdańsk
19 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
09 09 2021 - 10 09 2021 - Katowice
09 09 2021 - 10 09 2021 - Kraków
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Gdańsk
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa
07 10 2021 - 08 10 2021 - Poznań

Digitall Assistant – nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

16 08 2021 - 17 08 2021 - Wrocław
30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa
09 09 2021 - 10 09 2021 - Poznań
09 09 2021 - 10 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa
21 10 2021 - 22 10 2021 - Gdańsk
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - 26 10 2021 - Wrocław

Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

24 08 2021 - 25 08 2021 - Gdańsk
24 08 2021 - 25 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Katowice
13 09 2021 - 14 09 2021 - Kraków
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Gdańsk

Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

23 08 2021 - Gdańsk
24 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Poznań
30 08 2021 - Kraków
15 09 2021 - Warszawa
22 09 2021 - Wrocław
29 09 2021 - Poznań
20 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Warszawa
08 11 2021 - Kraków

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

25 08 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
22 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - Warszawa
18 10 2021 - Warszawa
19 10 2021 - Wrocław
20 10 2021 - Poznań

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa
15 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
06 10 2021 - 08 10 2021 - Warszawa
15 11 2021 - 17 11 2021 - Warszawa
06 12 2021 - 08 12 2021 - Warszawa

Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
19 08 2021 - 20 08 2021 - Katowice
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
21 09 2021 - 22 09 2021 - Wrocław
23 09 2021 - 24 09 2021 - Katowice
23 09 2021 - 24 09 2021 - Kraków
27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Gdańsk
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
19 10 2021 - 20 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
15 11 2021 - 16 11 2021 - Katowice
15 11 2021 - 16 11 2021 - Kraków

Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
26 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Katowice
09 09 2021 - 10 09 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
23 09 2021 - 24 09 2021 - Wrocław
07 10 2021 - 08 10 2021 - Katowice
07 10 2021 - 08 10 2021 - Kraków
21 10 2021 - 22 10 2021 - Gdańsk
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
21 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa
08 11 2021 - 09 11 2021 - Wrocław

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

18 08 2021 - 19 08 2021 - Gdańsk
18 08 2021 - 19 08 2021 - Warszawa
24 08 2021 - 25 08 2021 - Poznań
14 09 2021 - 15 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
14 10 2021 - 15 10 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
04 11 2021 - 05 11 2021 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
13 09 2021 - 14 09 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Wrocław
16 09 2021 - 17 09 2021 - Katowice
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
14 10 2021 - 15 10 2021 - Warszawa
19 10 2021 - 20 10 2021 - Wrocław
21 10 2021 - 22 10 2021 - Poznań
08 11 2021 - 09 11 2021 - Katowice
08 11 2021 - 09 11 2021 - Kraków

Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

18 09 2021 - 26 09 2021 - Warszawa
16 10 2021 - 24 10 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
kurs dzienny

14 09 2021 - 17 09 2021 - Warszawa
19 10 2021 - 22 10 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

17 09 2021 - Warszawa
17 09 2021 - Warszawa
24 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań
30 09 2021 - Poznań
15 10 2021 - Warszawa
20 10 2021 - Wrocław
08 11 2021 - Poznań
19 11 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję