Szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenia Otwarte

Szkolenia Online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Akademia automatyzacji i robotyzacji - przygotuj się na rewolucję w Back Office

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

21 06 2021 - 23 06 2021 - Online
26 07 2021 - 28 07 2021 - Online
18 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

21 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
18 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

22 06 2021 - Online
27 07 2021 - Online
19 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

23 06 2021 - Online
28 07 2021 - Online
20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021

24 05 2021 - 25 05 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
22 07 2021 - 23 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

23 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

20 05 2021 - Online
11 06 2021 - Online
25 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

28 05 2021 - Online
23 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

20 05 2021 - 21 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

14 06 2021 - 16 06 2021 - Online
16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
27 09 2021 - 29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

28 05 2021 - Online
21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

26 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praca zdalna - co musisz wiedzieć o organizacji pracy w formie home office?

Warsztaty dla HR

28 05 2021 - Online
14 06 2021 - Online
29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Outplacement w dobie koronawirusa – proces wsparcia dla zwalnianych pracowników

21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
21 07 2021 - 22 07 2021 - Online
25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
29 06 2021 - 30 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec xxi wieku

23 06 2021 - 25 06 2021 - Online
16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
28 07 2021 - 29 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
19 07 2021 - 20 07 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

07 06 2021 - 08 06 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

09 06 2021 - Online
22 06 2021 - Online
13 07 2021 - Online
28 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

26 05 2021 - Online
11 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online
12 07 2021 - Online
28 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

26 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online
14 07 2021 - Online
29 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
20 07 2021 - 21 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna praca zdalna - zarządzanie czasem w systemie home office

11 06 2021 - Online
25 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
19 07 2021 - 20 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

21 06 2021 - 24 06 2021 - Online
23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Innowacje Office Manager’a - lider zmian w organizacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego - poziom I

20 05 2021 - 21 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

26 05 2021 - Online
07 06 2021 - Online
21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

19 06 2021 - 27 06 2021 - Online
07 08 2021 - 15 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

08 06 2021 - Online
24 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

15 06 2021 - Online
30 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

24 05 2021 - Online
09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

07 06 2021 - 09 06 2021 - Online
12 07 2021 - 14 07 2021 - Online
23 08 2021 - 25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

22 06 2021 - Online

Online HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

21 06 2021 - 23 06 2021 - Online
26 07 2021 - 28 07 2021 - Online
18 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

21 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
18 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

22 06 2021 - Online
27 07 2021 - Online
19 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

23 06 2021 - Online
28 07 2021 - Online
20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021

24 05 2021 - 25 05 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
22 07 2021 - 23 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

23 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

20 05 2021 - Online
11 06 2021 - Online
25 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

28 05 2021 - Online
23 06 2021 - Online
26 07 2021 - Online
25 08 2021 - Online
16 09 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

20 05 2021 - 21 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

14 06 2021 - 16 06 2021 - Online
16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
27 09 2021 - 29 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

26 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praca zdalna - co musisz wiedzieć o organizacji pracy w formie home office?

Warsztaty dla HR

28 05 2021 - Online
14 06 2021 - Online
29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Outplacement w dobie koronawirusa – proces wsparcia dla zwalnianych pracowników

21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

28 05 2021 - Online
21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

Online Compliance

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

08 06 2021 - Online
24 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

15 06 2021 - Online
30 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

24 05 2021 - Online
09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

Online Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
21 07 2021 - 22 07 2021 - Online
25 08 2021 - 26 08 2021 - Online
23 09 2021 - 24 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

26 05 2021 - 27 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
29 06 2021 - 30 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
16 08 2021 - 17 08 2021 - Online
13 09 2021 - 14 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
26 07 2021 - 27 07 2021 - Online
27 09 2021 - 28 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec xxi wieku

23 06 2021 - 25 06 2021 - Online
16 08 2021 - 18 08 2021 - Online
15 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online
28 07 2021 - 29 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online
20 09 2021 - 21 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
19 07 2021 - 20 07 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

Online Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

07 06 2021 - 08 06 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

Szkolenia online w języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

Online Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Akademia automatyzacji i robotyzacji - przygotuj się na rewolucję w Back Office

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online
16 09 2021 - 17 09 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Innowacje Office Manager’a - lider zmian w organizacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego - poziom I

20 05 2021 - 21 05 2021 - Online
10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

26 05 2021 - Online
07 06 2021 - Online
21 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

09 06 2021 - Online
22 06 2021 - Online
13 07 2021 - Online
28 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

19 06 2021 - 27 06 2021 - Online
07 08 2021 - 15 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

07 06 2021 - 09 06 2021 - Online
12 07 2021 - 14 07 2021 - Online
23 08 2021 - 25 08 2021 - Online

Online Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

17 06 2021 - 18 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

21 06 2021 - 22 06 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

21 06 2021 - 24 06 2021 - Online
23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

Online Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
23 06 2021 - 24 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
17 06 2021 - 18 06 2021 - Online
19 07 2021 - 20 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
20 07 2021 - 21 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia online, wdrożenie, dobre praktyki

09 06 2021 - Online
22 06 2021 - Online
13 07 2021 - Online
28 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Online
16 06 2021 - 17 06 2021 - Online
28 06 2021 - 29 06 2021 - Online
29 07 2021 - 30 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

14 06 2021 - 15 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

26 05 2021 - Online
11 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online
12 07 2021 - Online
28 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

26 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online
14 07 2021 - Online
29 07 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
12 07 2021 - 13 07 2021 - Online
23 08 2021 - 24 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna praca zdalna - zarządzanie czasem w systemie home office

11 06 2021 - Online
25 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

10 06 2021 - 11 06 2021 - Online
24 06 2021 - 25 06 2021 - Online
19 07 2021 - 20 07 2021 - Online
19 08 2021 - 20 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Communication

09 06 2021 - Online
23 06 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Online
16 06 2021 - Online
28 06 2021 - Online

Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
16 06 2021 - 17 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - 17 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Kraków
22 06 2021 - 23 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Katowice
01 07 2021 - 02 07 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Nowoczesne Przywództwo 3.0  – buduj swoją pozycję lidera

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
27 09 2021 - 28 09 2021 - Warszawa

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
warsztaty dla kadry menedżerskiej

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
23 06 2021 - 24 06 2021 - Gdańsk
28 06 2021 - 29 06 2021 - Katowice
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa

Kierowanie zespołem pracowniczym

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
17 06 2021 - 18 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
07 07 2021 - 08 07 2021 - Wrocław
19 07 2021 - 20 07 2021 - Katowice
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer

14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 13 07 2021 - Wrocław
14 07 2021 - 15 07 2021 - Katowice

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

Compliance w organizacji

09 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym – warsztaty dla wymagających

17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Wrocław
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa
16 08 2021 - 17 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa

Akademia Trenera - szkoleniowiec XXI wieku

26 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
26 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań
09 06 2021 - 11 06 2021 - Katowice
09 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
16 06 2021 - 18 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 23 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 23 06 2021 - Poznań
12 07 2021 - 14 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 28 07 2021 - Katowice
26 07 2021 - 28 07 2021 - Kraków
18 08 2021 - 20 08 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - 25 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa

Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
29 07 2021 - 30 07 2021 - Warszawa

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

26 05 2021 - 27 05 2021 - Poznań
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - 28 08 2021 - Warszawa

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
22 07 2021 - 23 07 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Wrocław
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

26 05 2021 - 27 05 2021 - Gdańsk
26 05 2021 - 27 05 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Gdańsk
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Kraków
26 07 2021 - 27 07 2021 - Katowice
17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa

Effective International Business Communication

10 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Warszawa

W języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Effective International Business Communication

10 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Warszawa

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

09 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Warszawa

Compliance

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zarządzanie kryzysowe

15 06 2021 - Warszawa

Zarządzanie incydentami

08 06 2021 - Warszawa

Compliance w organizacji

09 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

Kursy

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

19 06 2021 - 27 06 2021 - Online
07 08 2021 - 15 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

21 06 2021 - 24 06 2021 - Online
23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online

Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

22 05 2021 - 30 05 2021 - Poznań

Kursy online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
17 07 2021 - 25 07 2021 - Online
21 08 2021 - 29 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

19 06 2021 - 27 06 2021 - Online
07 08 2021 - 15 08 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

21 06 2021 - 24 06 2021 - Online
23 08 2021 - 26 08 2021 - Online
19 10 2021 - 22 10 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

12 06 2021 - 20 06 2021 - Online
07 08 2021 - 22 08 2021 - Online
18 09 2021 - 26 09 2021 - Online

Kursy stacjonarne

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

22 05 2021 - 30 05 2021 - Poznań

Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Podstawy zarządzania projektami
połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa
16 06 2021 - 17 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - 17 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Kraków
22 06 2021 - 23 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Katowice
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
19 07 2021 - 20 07 2021 - Poznań
21 07 2021 - 22 07 2021 - Wrocław
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
29 07 2021 - 30 06 2021 - Gdańsk

Skuteczny Project Manager - zbuduj efektywny zespół projektowy

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Gdańsk
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
29 07 2021 - 30 07 2021 - Warszawa

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PRAWO PRACY
Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

09 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
09 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - 18 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 23 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 23 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 14 07 2021 - Katowice
14 07 2021 - 16 07 2021 - Kraków
26 07 2021 - 28 07 2021 - Gdańsk
26 07 2021 - 28 07 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 27 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
15 09 2021 - 17 09 2021 - Gdańsk
15 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - 22 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - 22 09 2021 - Wrocław
06 10 2021 - 08 10 2021 - Katowice

PRAWO PRACY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

09 06 2021 - Kraków
09 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - Katowice
14 07 2021 - Kraków
26 07 2021 - Gdańsk
26 07 2021 - Warszawa
25 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Wrocław
15 09 2021 - Gdańsk
15 09 2021 - Kraków
20 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
06 10 2021 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

10 06 2021 - Kraków
10 06 2021 - Gdańsk
17 06 2021 - Poznań
22 06 2021 - Warszawa
22 06 2021 - Wrocław
13 07 2021 - Katowice
15 07 2021 - Kraków
27 07 2021 - Gdańsk
27 07 2021 - Warszawa
26 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - Wrocław
16 09 2021 - Gdańsk
16 09 2021 - Kraków
21 09 2021 - Warszawa
21 09 2021 - Wrocław
07 10 2021 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

11 06 2021 - Kraków
11 06 2021 - Gdańsk
18 06 2021 - Poznań
23 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Wrocław
14 07 2021 - Katowice
16 07 2021 - Kraków
28 07 2021 - Gdańsk
28 07 2021 - Warszawa
27 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - Wrocław
17 09 2021 - Gdańsk
17 09 2021 - Kraków
22 09 2021 - Warszawa
22 09 2021 - Wrocław
08 10 2021 - Katowice

Pracownicze Plany Kapitałowe – rozliczanie i administrowanie

26 05 2021 - Kraków
16 06 2021 - Wrocław
18 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Poznań
28 06 2021 - Kraków
26 07 2021 - Warszawa
30 07 2021 - Wrocław
16 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Warszawa
20 09 2021 - Wrocław
30 09 2021 - Poznań

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

26 05 2021 - 27 05 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Poznań
17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Gdańsk
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 13 07 2021 - Kraków
22 07 2021 - 23 07 2021 - Warszawa
17 08 2021 - 18 08 2021 - Katowice
19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
13 09 2021 - 14 09 2021 - Kraków
16 09 2021 - 17 09 2021 - Poznań
20 09 2021 - 21 09 2021 - Wrocław

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

28 05 2021 - Wrocław
11 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - Poznań
15 06 2021 - Gdańsk
25 06 2021 - Warszawa
28 06 2021 - Wrocław
26 07 2021 - Warszawa
16 08 2021 - Poznań
17 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Gdańsk
17 09 2021 - Kraków
24 09 2021 - Wrocław
27 09 2021 - Poznań

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

26 05 2021 - Gdańsk
15 06 2021 - Wrocław
16 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Kraków
25 06 2021 - Poznań
25 06 2021 - Wrocław
26 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - Gdańsk
23 08 2021 - Poznań
25 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - Wrocław
24 09 2021 - Poznań
27 09 2021 - Kraków

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

07 06 2021 - 09 06 2021 - Katowice
16 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 23 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 23 06 2021 - Poznań
28 06 2021 - 30 06 2021 - Kraków
29 07 2021 - 30 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu
- czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
19 08 2021 - 20 08 2021 - Warszawa

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

16 06 2021 - 18 06 2021 - Poznań
28 06 2021 - 30 06 2021 - Warszawa
28 06 2021 - 30 06 2021 - Wrocław
16 08 2021 - 18 08 2021 - Warszawa
27 09 2021 - 29 09 2021 - Warszawa

Controlling personalny

24 06 2021 - 25 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Poznań
16 08 2021 - 17 08 2021 - Warszawa

Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
29 07 2021 - 30 07 2021 - Warszawa

Rekrutacja i selekcja pracowników

17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Kraków
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - 25 06 2021 - Poznań
21 07 2021 - 22 07 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
22 07 2021 - 23 07 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Wrocław
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa
25 08 2021 - 26 08 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Warszawa

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2021

22 06 2021 - Warszawa

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
Microsoft Excel dla HR
 poziom I

10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

23 06 2021 - 24 06 2021 - Warszawa

Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - 24 06 2021 - Poznań
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Katowice

Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

17 06 2021 - 18 06 2021 - Gdańsk
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Kraków
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Katowice
24 06 2021 - 25 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa

Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
29 06 2021 - 30 06 2021 - Poznań

Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

31 05 2021 - Gdańsk
31 05 2021 - Poznań
14 06 2021 - Kraków
16 06 2021 - Wrocław
23 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Poznań
28 07 2021 - Wrocław
29 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - Gdańsk
24 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Poznań
30 08 2021 - Kraków
15 09 2021 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

26 05 2021 - 27 05 2021 - Poznań
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
27 08 2021 - 28 08 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany
– jak działać efektywnie w świecie VUCA?

26 05 2021 - Katowice
27 05 2021 - Poznań
18 06 2021 - Gdańsk
18 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Kraków
24 06 2021 - Poznań
25 06 2021 - Katowice
25 06 2021 - Wrocław
08 07 2021 - Warszawa

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

11 06 2021 - Gdańsk
18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - Kraków
22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - Katowice
25 06 2021 - Wrocław
30 06 2021 - Warszawa

Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
28 06 2021 - 29 06 2021 - Katowice
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
29 07 2021 - 30 07 2021 - Warszawa
30 08 2021 - 31 08 2021 - Warszawa

Train the trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

27 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań

Effective International Business Communication

10 06 2021 - Warszawa
24 06 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Warszawa

Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
10 06 2021 - 11 06 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Gdańsk
17 06 2021 - 18 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Kraków
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław
23 06 2021 - 24 06 2021 - Katowice
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
19 07 2021 - 20 07 2021 - Poznań
21 07 2021 - 22 07 2021 - Wrocław
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
29 07 2021 - 30 07 2021 - Gdańsk
11 08 2021 - 12 08 2021 - Katowice
16 08 2021 - 17 08 2021 - Kraków

Innowacje Office Managera - lider zmian w organizacji

17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Wrocław
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa
16 08 2021 - 17 08 2021 - Poznań
18 08 2021 - 19 08 2021 - Warszawa
16 09 2021 - 17 09 2021 - Wrocław
20 09 2021 - 21 09 2021 - Poznań
23 09 2021 - 24 09 2021 - Warszawa

Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego
poziom I

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem
poziom II

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
23 06 2021 - 24 06 2021 - Gdańsk
28 07 2021 - 29 07 2021 - Warszawa

Asystentka Zarządu – praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

26 05 2021 - Katowice
26 05 2021 - Warszawa
09 06 2021 - Kraków
09 06 2021 - Wrocław
16 06 2021 - Gdańsk
16 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - Katowice
25 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - Warszawa

Digitall Assistant – nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
01 07 2021 - 02 07 2021 - Warszawa
05 07 2021 - 06 07 2021 - Wrocław
29 07 2021 - 30 06 2021 - Warszawa
29 07 2021 - 30 07 2021 - Poznań
16 08 2021 - 17 08 2021 - Wrocław

Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Wrocław
17 06 2021 - 18 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Warszawa
07 07 2021 - 08 07 2021 - Wrocław
19 07 2021 - 20 07 2021 - Katowice
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa

Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

31 05 2021 - Gdańsk
31 05 2021 - Poznań
14 06 2021 - Kraków
16 06 2021 - Wrocław
23 06 2021 - Gdańsk
23 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Poznań
28 07 2021 - Wrocław
29 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - Gdańsk
24 08 2021 - Wrocław
25 08 2021 - Poznań
30 08 2021 - Kraków
15 09 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
10 06 2021 - 11 06 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Gdańsk
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - 24 06 2021 - Wrocław

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

09 06 2021 - Warszawa
23 06 2021 - Warszawa

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

07 06 2021 - 09 06 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 14 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa

Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
27 05 2021 - 28 05 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Poznań
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Kraków
19 07 2021 - 20 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Poznań
23 08 2021 - 24 08 2021 - Gdańsk
26 08 2021 - 27 08 2021 - Wrocław
26 08 2021 - 27 08 2021 - Katowice
09 09 2021 - 10 09 2021 - Warszawa
13 09 2021 - 14 09 2021 - Poznań
16 09 2021 - 17 09 2021 - Kraków

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

27 05 2021 - 28 05 2021 - Katowice
10 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
14 06 2021 - 15 06 2021 - Warszawa
17 06 2021 - 18 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
24 06 2021 - 25 06 2021 - Katowice
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
28 06 2021 - 29 06 2021 - Katowice
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa
22 07 2021 - 23 07 2021 - Gdańsk
26 07 2021 - 27 07 2021 - Wrocław
26 07 2021 - 27 07 2021 - Katowice
19 08 2021 - 20 08 2021 - Poznań
19 08 2021 - 20 08 2021 - Katowice
23 08 2021 - 24 08 2021 - Warszawa

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

27 05 2021 - 28 05 2021 - Kraków
27 05 2021 - 28 05 2021 - Warszawa
14 06 2021 - 15 06 2021 - Wrocław
14 06 2021 - 15 06 2021 - Katowice
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Gdańsk
21 06 2021 - 22 06 2021 - Poznań
24 06 2021 - 25 06 2021 - Kraków
28 06 2021 - 29 06 2021 - Wrocław
12 07 2021 - 13 07 2021 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

26 05 2021 - 27 05 2021 - Gdańsk
26 05 2021 - 27 05 2021 - Poznań
10 06 2021 - 11 06 2021 - Kraków
17 06 2021 - 18 06 2021 - Warszawa
21 06 2021 - 22 06 2021 - Katowice
21 06 2021 - 22 06 2021 - Wrocław
28 06 2021 - 29 06 2021 - Gdańsk
28 06 2021 - 29 06 2021 - Poznań
26 07 2021 - 27 07 2021 - Warszawa
26 07 2021 - 27 07 2021 - Kraków
26 07 2021 - 27 07 2021 - Katowice
17 08 2021 - 18 08 2021 - Wrocław
23 08 2021 - 24 08 2021 - Poznań
26 08 2021 - 27 08 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

27 05 2021 - Warszawa
16 06 2021 - Warszawa
30 06 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję