Szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenia Otwarte

Szkolenia Online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

22 03 2021 - 24 03 2021 - Online
21 04 2021 - 23 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

22 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

23 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

24 03 2021 - Online
23 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021

24 03 2021 - 25 03 2021 - Online
23 04 2021 - 24 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

26 03 2021 - Online
20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

25 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy

24 03 2021 - Online
20 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

17 03 2021 - 19 03 2021 - Online
14 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 28 04 2021 - Online
24 05 2021 - 26 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

10 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

17 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE

Specjalista ds. przeciwdziałania COVID-19

27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praca zdalna - co musisz wiedzieć o organizacji pracy w formie home office?

Warsztaty dla HR

19 03 2021 - Online
29 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Outplacement w dobie koronawirusa – proces wsparcia dla zwalnianych pracowników

24 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
20 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Optymalizacja zatrudnienia w warunkach kryzysu – aspekty prawne i komunikacyjne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
19 05 2021 - 20 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
12 05 2021 - 13 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
08 04 2021 - 09 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec xxi wieku

24 03 2021 - 26 03 2021 - Online
21 04 2021 - 23 04 2021 - Online
17 05 2021 - 19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
08 04 2021 - 09 04 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

22 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
23 04 2021 - Online
12 05 2021 - Online
24 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

17 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

10 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
23 04 2021 - Online
10 05 2021 - Online
26 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

10 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna praca zdalna - zarządzanie czasem w systemie home office

19 03 2021 - Online
29 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
28 04 2021 - Online
10 05 2021 - Online
21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

04 03 2021 - 05 03 2021 - Online
18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

17 03 2021 - 18 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

20 03 2021 - 28 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 03 2021 - 26 03 2021 - Online
20 04 2021 - 23 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Innowacje Office Manager’a - lider zmian w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

17 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Online
08 05 2021 - 16 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

15 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

08 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

09 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

11 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

12 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

15 03 2021 - 17 03 2021 - Online
12 04 2021 - 14 04 2021 - Online
10 05 2021 - 12 05 2021 - Online
07 06 2021 - 09 06 2021 - Online
12 07 2021 - 14 07 2021 - Online
23 08 2021 - 25 08 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

24 03 2021 - 25 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

12 05 2021 - 13 05 2021 - Online

Online HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy i z uwzględnieniem regulacji pracy zdalnej
3-dniowe warsztaty

22 03 2021 - 24 03 2021 - Online
21 04 2021 - 23 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

22 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

23 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

24 03 2021 - Online
23 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Lista płac 2021

24 03 2021 - 25 03 2021 - Online
23 04 2021 - 24 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

26 03 2021 - Online
20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

25 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy

24 03 2021 - Online
20 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu - czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia HR Business Partnera

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Assessment Center i Development Center - 3-dniowy kurs na asesora projektów sesji AC/DC

17 03 2021 - 19 03 2021 - Online
14 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 28 04 2021 - Online
24 05 2021 - 26 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Rekrutacja i selekcja pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Controlling personalny

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praktyczne tworzenie efektywnych systemów ocen pracowniczych na rynku pokoleń x y z

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
19 05 2021 - 20 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywne systemy motywacyjne

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
RODO W HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadry z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

17 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Praca zdalna - co musisz wiedzieć o organizacji pracy w formie home office?

Warsztaty dla HR

19 03 2021 - Online
29 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Outplacement w dobie koronawirusa – proces wsparcia dla zwalnianych pracowników

24 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
20 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Optymalizacja zatrudnienia w warunkach kryzysu – aspekty prawne i komunikacyjne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

10 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE

Specjalista ds. przeciwdziałania COVID-19

27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom I

24 03 2021 - 25 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
poziom II

12 05 2021 - 13 05 2021 - Online

Online Compliance

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie incydentami

15 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie kryzysowe

08 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
16 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Compliance w organizacji

09 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

Online Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Kierowanie zespołem pracowniczym

25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
12 05 2021 - 13 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Lider zespołu księgowego – czyli nowoczesny menedżer

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
08 04 2021 - 09 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia Trenera – szkoleniowiec xxi wieku

24 03 2021 - 26 03 2021 - Online
21 04 2021 - 23 04 2021 - Online
17 05 2021 - 19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Akademia zwolnień pracowników – praktyczne stosowanie przepisów

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Umowy handlowe dla menedżerów w obrocie krajowym i zagranicznym

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Optymalizacja zatrudnienia w warunkach kryzysu – aspekty prawne i komunikacyjne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym? - aspekty prawne i psychologiczne

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Nonviolent communication - NVC jako fundament zarządzania, efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

12 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

Online Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Podstawy zarządzania projektami - połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
08 04 2021 - 09 04 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczny Project Manager

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie ryzykiem w projekcie

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Zarządzanie zmianą - jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
14 04 2021 - 15 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online

Szkolenia online w języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

12 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

11 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

Online Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne aspekty zarządzania biurem

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Innowacje Office Manager’a - lider zmian w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Executive Assistant – mistrzowska współpraca z szefem - poziom II

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asystentka Zarządu - praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

17 03 2021 - Online
26 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
12 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Profesjonalny Sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

17 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

11 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
21 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Online
08 05 2021 - 16 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Online
13 04 2021 - 16 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
MS Office dla Asystentek i Office Managerów

15 03 2021 - 17 03 2021 - Online
12 04 2021 - 14 04 2021 - Online
10 05 2021 - 12 05 2021 - Online
07 06 2021 - 09 06 2021 - Online
12 07 2021 - 14 07 2021 - Online
23 08 2021 - 25 08 2021 - Online

Online Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Skuteczne techniki sprzedaży – czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Negocjacje biznesowe – techniki i mechanizmy, wywierania wpływu, perswazji

17 03 2021 - 18 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

20 03 2021 - 28 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 03 2021 - 26 03 2021 - Online
20 04 2021 - 23 04 2021 - Online

Online Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie uwagą i efektywnością własną w pracy zdalnej

22 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
23 04 2021 - Online
12 05 2021 - Online
24 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
15 04 2021 - 16 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

04 03 2021 - 05 03 2021 - Online
18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
26 04 2021 - 27 04 2021 - Online
10 05 2021 - 11 05 2021 - Online
27 05 2021 - 28 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

17 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online
19 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

18 03 2021 - 19 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online
20 05 2021 - 21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany – jak działać efektywnie w świecie VUCA?

10 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
12 04 2021 - Online
23 04 2021 - Online
10 05 2021 - Online
26 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

10 03 2021 - Online
24 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
26 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
22 04 2021 - 23 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online
24 05 2021 - 25 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Efektywna praca zdalna - zarządzanie czasem w systemie home office

19 03 2021 - Online
29 03 2021 - Online
14 04 2021 - Online
28 04 2021 - Online
10 05 2021 - Online
21 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE

Train the Trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online
21 04 2021 - 22 04 2021 - Online
17 05 2021 - 18 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
29 03 2021 - 30 03 2021 - Online
20 04 2021 - 21 04 2021 - Online
13 05 2021 - 14 05 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Online
15 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

12 03 2021 - Online
25 03 2021 - Online
22 04 2021 - Online

SZKOLENIE ONLINE
Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

15 03 2021 - 16 03 2021 - Online
25 03 2021 - 26 03 2021 - Online
12 04 2021 - 13 04 2021 - Online

Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ

Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym – menedżer na czasie

11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
19 03 2021 - 20 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 27 04 2021 - Wrocław

NOWOŚĆ
Nowoczesne Przywództwo 3.0  – buduj swoją pozycję lidera

11 03 2021 - 12 03 2021 - Katowice
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Wrocław
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
13 05 2021 - 14 05 2021 - Wrocław

Akademia prawa dla menedżerów - czyli prawo dla nieprawników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
warsztaty dla kadry menedżerskiej

18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Gdańsk
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków

Kierowanie zespołem pracowniczym

16 03 2021 - 17 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków

Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Warszawa

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
11 03 2021 - 12 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Wrocław
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer

11 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
29 03 2021 - 30 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - 15 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - 27 04 2021 - Warszawa
10 05 2021 - 11 05 2021 - Katowice
10 05 2021 - 11 05 2021 - Kraków

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Akademia Trenera - szkoleniowiec XXI wieku

10 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
17 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
14 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 21 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 21 04 2021 - Kraków
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
17 05 2021 - 19 05 2021 - Warszawa

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

08 03 2021 - 09 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Gdańsk
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

25 03 2021 - Warszawa

W języku angielskim

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Warszawa

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

11 03 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

25 03 2021 - Warszawa

Kursy

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
kurs dzienny

16 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
23 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
20 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia skutecznego HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Online
10 04 2021 - 18 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Online
08 05 2021 - 16 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Online
13 04 2021 - 16 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 03 2021 - 26 03 2021 - Online
20 04 2021 - 23 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

20 03 2021 - 28 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Telemarketer (36 h) – skuteczny pracownik działu sprzedaży
kurs dzienny

15 03 2021 - 24 03 2021 - Online
14 04 2021 - 23 04 2021 - Online

Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Warszawa
17 04 2021 - 25 04 2021 - Wrocław
17 04 2021 - 25 04 2021 - Warszawa
08 05 2021 - 16 05 2021 - Poznań

Akademia skutecznego HR Business Managera
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Warszawa
27 03 2021 - 11 04 2021 - Poznań
10 04 2021 - 18 04 2021 - Warszawa

Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Warszawa
27 03 2021 - 04 04 2021 - Poznań
10 04 2021 - 18 04 2021 - Wrocław
17 04 2021 - 25 04 2021 - Warszawa
22 05 2021 - 30 05 2021 - Poznań

Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Warszawa
08 05 2021 - 16 05 2021 - Warszawa

Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
16 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
13 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Warszawa
10 04 2021 - 18 04 2021 - Warszawa

Telemarketer (36 h)
skuteczny pracownik działu sprzedaży
kurs dzienny

15 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 24 03 2021 - Wrocław
07 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
14 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Kursy online

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

KURS ONLINE
Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia skutecznego HR Business Partnera (24 h)
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Online
10 04 2021 - 18 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na Office Managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Online
08 05 2021 - 16 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Online
13 04 2021 - 16 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs dzienny

23 03 2021 - 26 03 2021 - Online
20 04 2021 - 23 04 2021 - Online

KURS ONLINE
Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

20 03 2021 - 28 03 2021 - Online
17 04 2021 - 25 04 2021 - Online
15 05 2021 - 23 05 2021 - Online

KURS ONLINE
Telemarketer (36 h) – skuteczny pracownik działu sprzedaży
kurs dzienny

15 03 2021 - 24 03 2021 - Online
14 04 2021 - 23 04 2021 - Online

Kursy stacjonarne

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia zarządzania projektami (24 h)
certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu 
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Warszawa
17 04 2021 - 25 04 2021 - Wrocław
17 04 2021 - 25 04 2021 - Warszawa
08 05 2021 - 16 05 2021 - Poznań

Akademia skutecznego HR Business Managera
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Warszawa
27 03 2021 - 11 04 2021 - Poznań
10 04 2021 - 18 04 2021 - Warszawa

Akademia zarządzania biurem (24 h)
certyfikowany kurs na office managera
kurs weekendowy

13 03 2021 - 21 03 2021 - Warszawa
27 03 2021 - 04 04 2021 - Poznań
10 04 2021 - 18 04 2021 - Wrocław
17 04 2021 - 25 04 2021 - Warszawa
22 05 2021 - 30 05 2021 - Poznań

Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs weekendowy

20 03 2021 - 11 04 2021 - Warszawa
08 05 2021 - 16 05 2021 - Warszawa

Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
16 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
13 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) 
drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
certyfikowany kurs na przedstawiciela handlowego
kurs weekendowy

06 03 2021 - 14 03 2021 - Warszawa
10 04 2021 - 18 04 2021 - Warszawa

Akademia efektywnego handlowca (24h) – drabina sukcesu – do celu, po szczeblach procesu sprzedażowego
kurs dzienny

16 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
23 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
20 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Telemarketer (36 h)
skuteczny pracownik działu sprzedaży
kurs dzienny

15 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 24 03 2021 - Wrocław
07 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
14 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Podstawy zarządzania projektami
połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Gdańsk
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków

Skuteczny Project Manager - zbuduj efektywny zespół projektowy

11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - 18 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
13 05 2021 - 14 05 2021 - Wrocław

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

PRAWO PRACY
Akademia kadr 2021 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

15 03 2021 - 17 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 17 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 24 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 14 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 21 04 2021 - Wrocław
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 28 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - 28 04 2021 - Katowice
12 05 2021 - 14 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Akta osobowe po rewolucyjnej zmianie przepisów oraz umowy o pracę i świadectwa pracy

15 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - Wrocław
21 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - Katowice
12 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2021

16 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - Gdańsk
20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - Warszawa
27 04 2021 - Poznań
27 04 2021 - Katowice
13 05 2021 - Kraków

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Kraków
16 04 2021 - Gdańsk
21 04 2021 - Wrocław
23 04 2021 - Warszawa
28 04 2021 - Poznań
28 04 2021 - Katowice
14 05 2021 - Kraków

Pracownicze Plany Kapitałowe – nowy obowiązek pracodawcy

18 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - Poznań
23 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Gdańsk
13 04 2021 - Kraków
14 04 2021 - Katowice
16 04 2021 - Wrocław
20 04 2021 - Warszawa
23 04 2021 - Gdańsk
24 04 2021 - Poznań
28 04 2021 - Kraków

Lista płac 2021 - z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK.
2-dniowe warsztaty

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - 25 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2021

18 03 2021 - Poznań
19 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Gdańsk
29 03 2021 - Wrocław
30 03 2021 - Kraków
12 04 2021 - Wrocław
15 04 2021 - Kraków
20 04 2021 - Gdańsk
23 04 2021 - Poznań
26 04 2021 - Warszawa
27 04 2021 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2021 – z uwzględnieniem nowych zasad naliczania zaliczki na podatek i składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz składek na PPK

18 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - Wrocław
19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - Wrocław
26 03 2021 - Warszawa
26 03 2021 - Gdańsk
12 04 2021 - Katowice
13 04 2021 - Kraków
20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - Poznań
23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - Gdańsk

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

10 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 17 03 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
24 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
14 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 21 04 2021 - Poznań
21 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
12 05 2021 - 14 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 19 05 2021 - Warszawa

NOWOŚĆ
Wyzwania HR we współczesnym świecie biznesu
- czyli skuteczne i efektywne działania HR wspierające organizację

10 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 17 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 24 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 24 03 2021 - Gdańsk
24 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
07 04 2021 - 08 04 2021 - Wrocław
14 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 21 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
21 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 28 04 2021 - Kraków

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

15 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
17 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 24 03 2021 - Gdańsk
24 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
14 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 21 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - 28 04 2021 - Wrocław
10 05 2021 - 12 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 19 05 2021 - Gdańsk

Controlling personalny

18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Rekrutacja i selekcja pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław

Zarządzanie szkoleniami kluczowym aspektem rozwoju organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy. Jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom negatywnym?
Aspekty prawne i psychologiczne.

08 03 2021 - 09 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Gdańsk
12 04 2021 - 13 04 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Nowoczesne systemy zarządzania benefitami pracowniczymi

10 03 2021 - Warszawa
11 03 2021 - Gdańsk
12 03 2021 - Poznań
16 03 2021 - Wrocław
19 03 2021 - Kraków
26 03 2021 - Warszawa
21 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - Poznań
23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - Kraków
26 04 2021 - Katowice
27 04 2021 - Warszawa

Efektywne systemy motywacyjne

09 03 2021 - 10 03 2021 - Gdańsk
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Praktyczne tworzenie efektywnych systemów pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 18 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR
Microsoft Excel dla HR
 poziom I

24 03 2021 - 25 03 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa

MS Excel dla HR – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w pracy działu HR – poziom II

12 05 2021 - 13 05 2021 - Warszawa

Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
11 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - 27 04 2021 - Katowice
13 05 2021 - 14 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa
20 05 2021 - 21 05 2021 - Gdańsk
20 05 2021 - 21 05 2021 - Poznań
20 05 2021 - 21 05 2021 - Wrocław
24 05 2021 - 25 05 2021 - Katowice

Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
13 05 2021 - 14 05 2021 - Gdańsk
17 05 2021 - 18 05 2021 - Kraków
17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa
20 05 2021 - 21 05 2021 - Wrocław
24 05 2021 - 25 05 2021 - Katowice
24 05 2021 - 25 05 2021 - Poznań

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w świecie ciągłej zmiany
– jak działać efektywnie w świecie VUCA?

15 03 2021 - Kraków
16 03 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - Warszawa
19 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - Poznań
16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - Kraków
12 05 2021 - Gdańsk
17 05 2021 - Poznań
19 05 2021 - Wrocław
21 05 2021 - Kraków
26 05 2021 - Warszawa
28 05 2021 - Katowice

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Kraków

Jak pokonać stres w dziale księgowym? Interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

11 03 2021 - 12 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Kraków
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Elektroniczny obieg dokumentów -narzędzia, wdrożenie, dobre praktyki

15 03 2021 - Kraków
16 03 2021 - Gdańsk
17 03 2021 - Poznań
17 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - Warszawa
19 03 2021 - Katowice
14 04 2021 - Gdańsk
15 04 2021 - Poznań
16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - Katowice
21 04 2021 - Warszawa
26 04 2021 - Kraków
12 05 2021 - Gdańsk
17 05 2021 - Poznań
19 05 2021 - Wrocław
21 05 2021 - Kraków
26 05 2021 - Warszawa
28 05 2021 - Katowice

Train the trainers - zasady tworzenia i prowadzenia szkoleń online z wykorzystaniem różnych platform, narzędzi i aplikacji

18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
29 03 2021 - 30 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
13 05 2021 - 14 05 2021 - Wrocław
17 05 2021 - 18 05 2021 - Warszawa
27 05 2021 - 28 05 2021 - Poznań

Sekrety dobrego mówcy – czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław

Effective International Business Comunication

18 03 2021 - Warszawa

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

25 03 2021 - Warszawa

Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

16 03 2021 - 17 03 2021 - Wrocław
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - 26 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków

Innowacje Office Managera - lider zmian w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Katowice
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Wrocław
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Efektywna Asystentka – efektywne i biznesowe wsparcie przełożonego
poziom I

11 03 2021 - 12 03 2021 - Katowice
11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Kraków
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
24 03 2021 - 25 03 2021 - Wrocław
15 04 2021 - 16 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem
poziom II

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
29 03 2021 - 30 03 2021 - Kraków
12 04 2021 - 13 04 2021 - Wrocław
19 04 2021 - 20 04 2021 - Poznań

Asystentka Zarządu – praktyczne aspekty prawne dokumentacji biura zarządu

18 03 2021 - Poznań
19 03 2021 - Katowice
24 03 2021 - Warszawa
25 03 2021 - Kraków
26 03 2021 - Gdańsk
29 03 2021 - Wrocław

Digitall Assistant – nowoczesne narzędzia ułatwiające wspieranie szefów i organizację pracy własnej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
11 03 2021 - 12 03 2021 - Kraków
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
12 04 2021 - 13 04 2021 - Warszawa

Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
08 04 2021 - 09 04 2021 - Wrocław
14 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

NOWOŚĆ
Akademia automatyzacji i robotyzacji
- przygotuj się na rewolucję w Back Office

11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa
13 05 2021 - 14 05 2021 - Wrocław

Effective Communication in Company for Assistants and Secretaries

11 03 2021 - Warszawa

Pracownik Administracyjno - Biurowy (24 h)
kurs dzienny

09 03 2021 - 12 03 2021 - Warszawa
16 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
13 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

15 03 2021 - 17 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 14 04 2021 - Warszawa
10 05 2021 - 12 05 2021 - Warszawa
07 06 2021 - 09 06 2021 - Warszawa
12 07 2021 - 14 07 2021 - Warszawa
23 08 2021 - 25 08 2021 - Warszawa

Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywniej

08 03 2021 - 09 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Gdańsk
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Poznań
18 03 2021 - 19 03 2021 - Wrocław
22 03 2021 - 23 03 2021 - Katowice
25 03 2021 - 26 03 2021 - Warszawa
12 04 2021 - 13 04 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Poznań
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
22 04 2021 - 23 04 2021 - Warszawa

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

15 03 2021 - 16 03 2021 - Kraków
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
18 03 2021 - 19 03 2021 - Gdańsk
18 03 2021 - 19 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Wrocław
24 03 2021 - 25 03 2021 - Poznań
15 04 2021 - 16 04 2021 - Kraków
19 04 2021 - 20 04 2021 - Gdańsk
19 04 2021 - 20 04 2021 - Warszawa
22 04 2021 - 23 04 2021 - Katowice
22 04 2021 - 23 04 2021 - Wrocław
26 04 2021 - 27 04 2021 - Poznań

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

11 03 2021 - 12 03 2021 - Poznań
11 03 2021 - 12 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
22 03 2021 - 23 03 2021 - Warszawa
22 03 2021 - 23 03 2021 - Kraków
25 03 2021 - 26 03 2021 - Poznań
25 03 2021 - 26 03 2021 - Wrocław

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy?

15 03 2021 - 16 03 2021 - Wrocław
15 03 2021 - 16 03 2021 - Warszawa
18 03 2021 - 19 03 2021 - Katowice
22 03 2021 - 23 03 2021 - Poznań
22 03 2021 - 23 03 2021 - Gdańsk
25 03 2021 - 26 03 2021 - Kraków
15 04 2021 - 16 04 2021 - Warszawa
19 04 2021 - 20 04 2021 - Katowice
19 04 2021 - 20 04 2021 - Wrocław
22 04 2021 - 23 04 2021 - Poznań
22 04 2021 - 23 04 2021 - Gdańsk
26 04 2021 - 27 04 2021 - Kraków

Legal english negotiating contract, mediations and negotiations

25 03 2021 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję