Menedżerskie

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Menedżerskie

Dla osób przygotowujących się lub obecnie realizujących się w roli menedżera przygotowaliśmy zestaw kompetencji warunkujący sukces w pełnieniu tej trudnej funkcji.

Ofertę programową adresujemy do wszystkich organizacji bez względu na typ, formę, czy zakres działalności. Programy modyfikujemy w oparciu o poznane potrzeby i wyzwania grupy docelowej.

Przedstawiamy tematykę wraz z opisem i przykładowymi programami, które sprawdziliśmy skutecznie realizując szkolenia dla naszych Klientów.

Zakres tematyczny szkoleń:

Zarządzanie zespołem – menedżer i zespół w dążeniu do celu

Co możemy się jeszcze dowiedzieć na szkoleniu z zarządzania? Jest tyle teorii i modeli zarządzania o których słyszeliśmy, że wydaje nam się że opanowaliśmy już cały obszar, jednak wciąż napotykamy sytuacje nad którymi zastanawiamy się i nie wiemy jak postąpić. Jak motywować? Co, komu i jak delegować? Jak rozmawiać z pracownikiem? Jak dbać o rozwój zespołu? Jak rozwiązywać konflikty lub im zapobiegać? Różne teorie opisują model „idealnego menedżera”, ale w dalszym ciągu nie wiemy, który wybrać dla siebie i jak go zastosować w praktyce.

Szkolenie „Zarządzanie zespołem – menedżer i zespół w dążeniu do celu” pokazuje skuteczne narzędzia, a dzięki formule  warsztatowej oraz praktycznej wiedzy trenera, szkolenie samo w sobie jest także skuteczne. Uczestnicy wychodzą z niego nie tylko z koleją dawką teorii, ale z konkretnym pomysłem na zastosowanie wiedzy i narzędzi do swojej pracy, zarazem podnoszą swoją efektywność i zespołu.

Zarządzanie dla młodych menedżerów (Onboarding)

Jakimi kompetencjami powinien odznaczać się skuteczny menedżer? Jakie kompetencje warto rozwijać, aby stać się liderem o którym organizacja powie „Nie straćmy go jest on dla nas ogromną wartością dla naszego biznesu i dla naszych ludzi”.

Odpowiedzi na te pytania będą głównym celem warsztatu dla przyszłych menedżerów. Skupiamy się na rozwoju kluczowych kompetencji młodego stażem menedżera. Kompetencjach, które powodują, że organizacja sprawniej działa, a menedżer z takimi umiejętnościami przyciąga do siebie wybitnych pracowników.

Zarządzanie relacjami z pracownikami w firmie

Precyzja, jakość, dopasowanie wypowiedzi do słuchacza to narzędzia bez których menedżer nie jest w stanie skutecznie zarządzać zespołem, ani reprezentować zespół w ramach swojej organizacji lub poza nią. Analiza historii wybitnych menedżerów pokazuje, że posiadali oni wysokie zdolności komunikacyjne. Szkolenie „Zarządzanie relacjami” skoncentrowane jest na rozwoju strategii kształtowania pozytywnych relacji w Organizacji poprzez właściwą komunikację, udzielanie informacji zwrotnej, budowanie pozytywnego wizerunku.

Podczas szkolenia menedżerowie doskonalą swoje umiejętności: skutecznej i sprawnej komunikacji oraz prowadzenia efektywnych dyskusji, unikania presji i manipulacji, wzmacniania asertywnych zachowań.

Zwiększenie efektywności prowadzenia rozmowy z pracownikami

Wiele problemów komunikacyjnych zachodzi między menedżerem i pracownikiem, szczególnie w dialogu między pokoleniami. Do tego należy zestawić styl menedżera z typem osobowościowym pracownika, te parametry  również nie zawsze sprzyjają rozmowom. Czy jest jakiś sposób na skuteczną rozmowę? Co to znaczy Skuteczna rozmowa?

W czasie szkolenia doskonalimy jedną z kluczowych kompetencji w pracy menedżera – rozmowa z pracownikiem. Dialog jest niezbędną składową systemu zarządzania w nowoczesnych organizacjach nastawionych na kreatywność i dzielenie się wiedzą.

W trakcie warsztatu ćwiczymy prowadzenie „codziennych” rozmów z pracownikami, a także skupiamy się na przygotowaniu do prowadzenia profesjonalnych rozmów, jako narzędzie pomocne w typowaniu talentów, określaniu awansów i wykorzystania potencjału.

Ćwiczymy schematy prowadzenia rozmów, rozmowy z trudnymi pracownikami, konstruktywną krytykę i radzenie sobie z emocjami własnymi i pracowników.

Przywództwo – więcej niż zarządzanie

Jest wiele teorii i modeli przywództwa. W historii oraz w dzisiejszych czasach znamy wiele znanych osobowości, którzy nazywani są „wielkimi przywódcami”. Jak nasi eksperci interpretują pojęcie przywódcy oraz w jaki sposób mogą zainspirować nawet najbardziej doświadczonego lidera? A jakim przywódcą jesteś Ty?

„Przywództwo – więcej niż zarządzanie” to temat przeznaczony dla osób z najwyższego szczebla w Organizacji (prezesów, dyrektorów, osoby reprezentujące zarząd), których zadaniem jest realizacja celów biznesowych za pośrednictwem innych komórek organizacji.

Szkolenie jest rekomendowane dla osób, które dysponują już znaczącym doświadczeniem w biznesie, ale nadal chcą wzmacniać swoje umiejętności lub szukać inspiracji w pełnieniu swojej funkcji.

Szkolenie realizujemy w małych grupach lub w formule indywidualnej. Projektujemy specjalne programy do których zapraszamy wybitnych ekspertów.

Zarządzanie strategiczne

Wszelkim działaniom w biznesie czy życiu prywatnym, powinna towarzyszyć strategia. Cele, które realizujemy wynikają ze strategii, a ich sukces to wiele działań powiązanych ze sobą – działań, które realizujemy w oparciu o strategię. Proszę sobie wyobrazić, że nawet planując podróż, powinniśmy działać według  strategii,  aby skutecznie dotrzeć do celu.

Szkolenie, które oferujemy przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za formułowanie celów i opracowanie planów strategicznych dla firmy lub poszczególnych pionów, jednostek, departamentów.

Program zapoznaje uczestników z procesem planowania strategicznego, przedstawieniu podstaw teoretycznych procesu oraz stosownych modeli i narzędzi. W efekcie szkolenia uczestnicy mają doskonalić kompetencyjne myślenie strategiczne.

Efektywne podejmowanie decyzji

Decyzje podejmujemy każdego dnia. Proces ten wymaga od nas umiejętności analizy i syntezy, priorytetyzacji, synergii, a także orientacji na cel, elastyczności i odwagi zmierzenia się z kompleksową sytuacją. Decyzje menedżera nie tylko wpływają na niego samego, ale na ludzi którymi zarządza i organizację. Trafność oraz tempo podejmowania decyzji wpływa na cele biznesowe firmy.

Istnieją narzędzia, metody pomagające wypracować umiejętności podejmowania decyzji, także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

W trakcie warsztatu uczestnicy przechodzą przez cały proces podejmowania decyzji poprzez udział w symulacji sytuacji biznesowej, której celem jest rozpoznanie problemu, wypracowanie możliwych rozwiązań, wybór optymalnego rozwiązania oraz rekomendowanie wybranego rozwiązania prezesowi.

Personal Branding – budowanie marki osobistej
Work life & Balance

Dzisiejsza rzeczywistość coraz większy nacisk kładzie na satysfakcję i zadowolenie z tego, co się robi. Większość dnia spędzamy w pracy lub w zakorkowanej drodze do i z powrotem. W pracy wiele energii, zamiast na zadaniach i celach, skupiamy na próbach przesiania napływających ze wszystkich stron informacji i poleceń. W takich warunkach łatwo dać się ponieść fali i pozwolić, aby sprawy służbowe przesłoniły nam inne sfery życia. Work-life balance oznacza równowagę pomiędzy życiem prywatnym, a zawodowym. Budowanie tej równowagi jest dzisiaj dla wielu pracowników i menedżerów jednym z ważniejszych wyzwań, gdyż w dużej mierze decyduje ono o poziomie ich satysfakcji życiowej. Liczne obserwacje i doświadczenia pokazują, że osiągnięcie tej równowagi pozytywnie wpływa na efektywność wykonywanej pracy zawodowej oraz zapobiega wypaleniu zawodowemu.

W trakcie szkolenia zapoznajemy uczestników z filozofią budowania równowagi między życiem osobistym, a pracą zawodową (work-life balance). Czy to możliwe, żeby efektywnie działać na polu zawodowy oraz mieć też czas na realizację celów osobistych? Uczestnicy szkolenia Work life & Balance, wiedzą jak być skutecznym i spełnionym zawodowo i prywatnie.

Coachingowy styl zarządzania

Coaching menedżerski – dla kogo i w jakim celu? Dlaczego coaching działa? W jaki sposób coaching kształtuje? Jakie korzyści daje coachingowy styl zarządzania?

Przykładowy program:
 1. Prawdy i mity o coachingu w zarządzaniu:
• Czym jest coaching, kiedy i dla kogo może być zastosowany?
• Czym różni się coaching od doradztwa, treningu i mentoringu?
• Co ma wspólnego coaching z coachingowym stylem zarządzania?
• Dlaczego coaching działa i co się dzieje w ludzkim mózgu podczas coachingu?
• W jaki sposób coaching kształtuje i wspiera samodzielność i zaangażowanie podwładnego?

2. Co każdy nowoczesny lider wiedzieć powinien?:
• O Inteligencji emocjonalnej…
• O stylach zarządzania….
• O tym, jaki jest jego preferowany styl…
• O poziomach komunikacji…
• O różnych kulturach organizacyjnych np. „Tell & Push” od „Ask & Pull”?

3. Model coachingowy do pracy z podległymi pracownikami:
• Podstawowy model rozmowy typu coachingowego – GROW
• Wykorzystanie GROW w rozmowach z pracownikami (rozmowy o celach rozwojowych, rozmowy wspierające przy realizacji zadań, rozmowy ukierunkowane na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, sesje pracy zespołowej i projektowej)
• Etapy i planowanie procesu rozwojowego pracownika – kontrakt, schemat spotkań, warunki brzegowe
• Trudne sytuacje w stosowaniu coachingowego stylu  i jak sobie z nimi radzić

4. Umiejętności niezbędne do stosowania stylu coachingowego:
• Budowanie osobistej wiarygodności i autorytetu
• Umiejętność formułowania pytań. Mocne i słabe pytania
• Umiejętność słuchania na różnych poziomach
• Umiejętność parafrazowania i podsumowywania
• Docenianie starań i rezultatów
• Myślenie dywergentne
• Zachowania empatyczne
• Przeformułowanie problemu w cel – zmiana perspektywy
• Modelowanie pożądanych zachowań
• Feedback rozwojowy i feed-forward

5. Narzędzia stylu coachingowego:
• Wykorzystanie Koła Coachingu w pracy indywidualnej i grupowej
• Stawianie celów rozwojowych w kontekście celów biznesowych
• SWOT dla indywidualnych celów rozwojowych
• Techniki kreatywne dla myślenia dywergentnego – generowanie pomysłów

Cele i oczekiwania co do rezultatów szkolenia określamy przed przystąpieniem do realizacji.

Budowanie zaangażowania pracowników

Obowiązki efektywnego menedżera skupiają się nie tylko na trosce o wyniki ekonomiczne, ale też na trosce o materialne i duchowe dobro pracowników, rozwój ich umiejętności i talentów, które mogą zaoferować w pracy i służbie organizacji. W dzisiejszych czasach menedżer musi inspirować pracowników, wyzwalać ich entuzjazm i angażować do realizacji wspólnych celów.

Warsztat „Budowanie zaangażowania pracowników” pokazuje menedżerom, jak wzmacniać motywację oraz wzbudzać większe zaangażowanie pracowników do wykonywania powierzonych im działań i zadań biznesowych. Poprzez wykonanie wielu zadań, uczestnicy mogą opanować elementy sztuki skutecznego motywowania i angażowania siebie i innych do jeszcze bardziej aktywnego i kreatywnego doskonalenia swoich postaw i umiejętności.

Zarządzanie zmianą i elastyczność w organizacji

Proces profesjonalnego przygotowania i przeprowadzania zmiany jest dzisiaj dla wielu menedżerów, pracowników i zespołów firmowych jednym z ważniejszych wyzwań, gdyż w dużej mierze decyduje o sukcesie i osiągnięciu wyznaczonych celów związanych ze zmianą. Oznacza to, że dzięki przygotowaniu spójnej i klarownej strategii i taktyki przygotowania i wprowadzania zmian można skutecznie przewidywać i zapobiegać najgroźniejszym jej konsekwencjom. Można również minimalizować te skutki procesu zmiany, które są nieuchronne, gdyż są naturalną konsekwencją procesu zmiany. Liczne obserwacje i doświadczenia biznesowe pokazują, że przeprowadzenie procesu zmiany zgodnie z wypracowaną, przemyślaną, zaakceptowaną i dobrze zakomunikowaną strategią i taktyką, może pozytywnie wpłynąć zarówno na zachowanie wysokiego poziomu efektywności wykonywanej pracy w firmie, jak i na wzmocnienie dobrego wizerunku całej organizacji.

Główną ideą proponowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i taktyką przygotowania firmy do planowanych.

Szkolenie „Zarządzanie zmianą” ma na celu zapoznanie uczestników z wiedzą, metodologią i taktyką przygotowania i przeprowadzania zmian organizacyjnych oraz radzenia sobie z sytuacjami kryzysowymi.

Trudne sytuacje w pracy menedżera

Niezależnie od pełnionej funkcji oraz obszaru odpowiedzialność wszędzie przy pracy z ludźmi pojawiają się sytuacje kryzysowe i dylematy: co dalej? jak poradzić sobie z sytuacją? Jaką podjąć decyzję? W przypadku pracy na stanowisku menedżerskim pojawia się wiele wątków, które wymagają rozwiązania i właściwego podejścia do problemu, czy personalnie rzecz ujmując do człowieka.

Problemy, które powstają podczas procesu zarządzania ludźmi, wywołują wiele emocji, napięcia i negatywnie wpływają na efektywność pracy zespołu.

W czasie szkolenia, rozwiązujemy najtrudniejsze sytuacje związane z pracą menedżera. Szukamy właściwej strategii postępowania i reagowania na różne trudne sytuacje.

Realizujemy również długookresowe cykle rozwojowe dla menedżerów.

AKADEMIA MENEDŻERA
Sesja I  Rozwój osobisty menedżera.
Sesja II Motywowanie – finansowe i pozafinansowe narzędzia.
Sesja III  Delegowanie i większej odpowiedzialności i decyzyjności.
Sesja IV  Rozwiązywanie konfliktów.
Sesja V  Zarządzanie zmianą – umiejętność działania i podejmowania decyzji także w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
Sesja VI  Radzenie sobie ze stresem w pracy menedżera.

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do aktualnych wyzwań organizacyjnych.

Referencje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję