Umowy na czas określony 2016 – nowe zasady w pigułce!

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Umowy na czas określony 2016 – nowe zasady w pigułce!

pdf

Już na początku przyszłego roku pojawia się nowy limit 33-miesięczny dla umów na czas określony a długość okresu wypowiedzenia staje się identyczna, jak w przypadku umowy bezterminowej. Zmieniają się także zasady zawierania umów na okres próbny oraz zasad zwalniania z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.

25 czerwca 2015 r. Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy w zakresie umów na czas określony. Ustawa wejdzie w życie od 22 lutego 2016 roku. Zmiany są bardzo istotne – poniżej sygnalizujemy najważniejsze z nich.

 1. Nowy limit 33-miesięczny

W aktualnym stanie prawnym nie ma żadnego limitu czasowego dla umów na czas określony. Częste jest więc zawieranie pojedynczych umów na okresy wieloletnie. Po zmianach, pojawi się limit 33 miesięcy u jednego pracodawcy dla wszystkich umów na czas określony. Po wyczerpaniu tego limitu, zatrudnienie będzie z mocy prawa traktowane jak umowa na czas nieokreślony.

2. Trzy kolejne umowy zamiast dwóch

Obecnie, pracodawca może zastosować maksymalnie 2 kolejne umowy na czas określony. Trzecia umowa, zawarta bezpośrednio po zakończeniu 2 poprzednich (lub po przerwie nie przekraczającej miesiąca) jest automatycznie traktowana jak umowa bezterminowa. W nowym stanie prawnym pracodawca będzie mógł zastosować 3 kolejne umowy na czas określony następujące bezpośrednio po sobie.

3. Umowa na okres próbny – poza limitem

Do limitu nie wejdzie umowa na okres próbny. Pracodawca będzie więc mógł zatrudnić pracownika np. na 3 miesięczny okres próbny na następnie np. na 3 kolejne umowy na czas określony – każda obejmująca 11 miesięcy (łącznie 3 miesiące + 33 miesiące = 36 miesięcy).

4. Nowe okresy wypowiedzenia

Nowelizując Kodeks pracy ustawodawca zdecydował się na zrównanie okresu wypowiedzenia dla umów terminowych i bezterminowych. Po zmianach, pracodawca zatrudniający pracownika np. przez 1 rok na podstawie umów na czas określony będzie stosował więc 1-miesięczny okres wypowiedzenia.

5. Kilka umów próbnych z tym samym pracodawcą

Sejm zdecydował o legalności pojawiającej się od czasu do czasu praktyki ponawiania umów na okres próbny z tymi samymi osobami. Ponowne zawarcie umowy o pracę na okres próbny z tym samym pracownikiem będzie możliwe, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania innego rodzaju pracy oraz po upływie co najmniej 3 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy o pracę, jeżeli pracownik ma być zatrudniony w celu wykonywania pracy tego samego rodzaju (w tym przypadku dopuszczalne będzie jednokrotne ponowne zawarcie umowy na okres próbny).

6. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy bez pytania o zgodę

Nie będzie trzeba pytać pracownika o zgodę na zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia. Pracodawca jednostronnie podejmie decyzję w tej sprawie – oczywiście wypłacając pracownikowi w tym okresie wynagrodzenie.

Jeśli chcecie Państwo szczegółowo zapoznać się ze skutkami najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy, zapraszamy na szkolenie obszernie uwzględniające tą tematykę!!!

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze skutkami najnowszej nowelizacji Kodeksu pracy na najbliższym szkoleniu: Akademia kadr 2015/2016 – po nowelizacji kodeksu pracy  3 dniowe warsztaty zaawansowane.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z niuansami nowelizacji, np. z warunkami jakie trzeba spełnić, aby nie stosować nowych limitów dla umów terminowych oraz jak ustalać limity w odniesieniu do umów obowiązujących w dniu wejścia w życie nowych przepisów.

Szkolenie to również kompleksowa analiza zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz najnowszych zmian w zakresie dokumentacji osobowej.

Szczegółowo przedstawiony zostanie sposób wypełniania rubryk umowy o pracę, formułowanie przyczyny wypowiedzenia oraz obliczanie terminu wydania świadectwa pracy za okresy zatrudnienia terminowego. Omówione zostaną również m.in. zasady badań wstępnych pracowników obowiązujące od 1 kwietna 2015 r. oraz projekt nowelizacji przewidujący zmianę zasad układania dokumentacji w teczce osobowej.

Nowelizacja przepisów o umowach terminowych to nie wszystkie zmiany w ostatnim okresie. Gruntownej zmianie ulegają także m.in. przepisy o urlopach macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych i ojcowskich! O kluczowych zmianach i innych ważnych obszarach prawa pracy będziemy rozmawiać również na przekrojowym szkoleniu Prawo pracy dla praktyków 2015/2016 – zmiany, orzecznictwo, rozwiązania prawne, praktyka stosowania.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję