Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (X, Y, Z)– zmiany i różnice międzypokoleniowe

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zarządzanie zespołem wielopokoleniowym (X, Y, Z)– zmiany i różnice międzypokoleniowe

23 05 2024 - 24 05 2024 - Warszawa
10 06 2024 - 11 06 2024 - Gdańsk
13 06 2024 - 14 06 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Wrocław
24 06 2024 - 25 06 2024 - Kraków
24 06 2024 - 25 06 2024 - Warszawa
25 07 2024 - 26 07 2024 - Gdańsk
19 09 2024 - 20 09 2024 - Wrocław
17 10 2024 - 18 10 2024 - Kraków

Kategoria:

Od liderów wymaga się dziś nieprzeciętnej efektywności, realizowania dużych i wymagających celów, które są możliwe do osiągnięcia tylko wówczas, gdy za liderami stoi zgrany i zaangażowany zespół. Zespół, który kieruje się wspólnie wyznaczonymi wartościami i podąża za swoją misją. To nie oznacza konieczności tworzenia zespołu z podobnych sobie ludzi. Przeciwnie im większa różnorodność, tym większa synergia i możliwość realizowania celów w lepszy jakościowo sposób. A co kiedy nasz zespół tworzą ludzie pokolenia X, Y, Z ?

Czy oczywiste różnice muszą przekreślać efektywność pracy i atmosferę w zespole? W oparciu o co budować różnorodne zespoły? Jakiej komunikacji unikać, a jaką stosować wobec ludzi reprezentujących różne pokolenia? Jakie style kierowania należy stosować i na co zwracać szczególną uwagę. Jakich przekonań i jakich mechanizmów unikać? Jakie codzienne działania wdrażać, by zespół znał swoje „po co?” oraz zasady ustalane wspólnie.

Dziś rola lidera jest szczególnie ważna. To on stanowi główne ogniowo i trzon organizacji, poprzez stworzenie zespołu, który będzie traktował swoją różnorodność, jako największy atut.

Cel szkolenia

• wzrost świadomości różnic międzypokoleniowych i ich źródeł,
• poznanie mechanizmów wpływających na kształtowanie się różnic międzypokoleniowych,
• rozwój kompetencji komunikacji i współpracy międzypokoleniowej,
• budowanie motywacji, zaangażowania i przynależności zespołowej,
• umiejętność dopasowania stylu komunikowania się i zarządzania do różnych pokoleń,
• poznanie stylów zarządzania wg Daniela Golemana – i potrzeby pracy nad poszerzaniem swoich możliwości stosowania każdego ze stylów,
• wykorzystanie technik coachingowych w rozwoju kompetencji skutecznego lidera,
• wykorzystanie różnorodności do osiągania celów zespołowych,
• wypracowanie wspólnego kodeksu zespołu.

Adresaci szkolenia

Kadra kierownicza, menedżerowie wszystkich szczebli zarządzania, wszystkie osoby które, zarządzają lub będą zarządzać ludźmi.

Metodyka szkolenia

Ćwiczenia grupowe i indywidualne, dyskusje, praca zespołowa, prezentacja, studia przypadku, symulacje, wymiana doświadczeń, feedback, obserwacje.

Prowadzący

Kamila Karczewska – trener, coach, mentor, praktyk biznesu. Prelegentka na konferencjach, autorka programów szkoleniowych i artykułów z obszaru rozwoju osobistego i biznesowego publikowanych w portalach branżowych. Współpracuje z klientami biznesowymi i indywidualnymi, jako konsultant i coach w obszarze rozwoju osobistego i wzmacniania pozycji rynkowej firm, również poprzez szkolenia i podwyższanie kompetencji pracowników. Ogromne doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kompetencji związanych z rozwojem i efektywnością osobistą uczyła się na polskich uczelniach, a także na seminariach i w warsztatach u światowej sławy trenerów: Anthony Robbins, Brian Tracy, John Maxwell. Swoje szkolenia prowadzi w oparciu o proces szkoleniowy zawierający elementy treningu mentalnego i accelerated learning, dzięki którym uczestnicy już od samego początku są zaangażowani i skoncentrowani na wyzwaniach, z którymi na co dzień się spotykają, a podczas całego procesu dostają wszystkie odpowiedzi na pytania z którymi przyszli. Podczas 10 letniej pracy trenerskiej przeszkoliła ponad 4.000 osób, mając na koncie przeprowadzone szkolenia z zakresu: skutecznego przywództwa i zarządzania czasem, komunikacji, asertywności oraz inne warsztaty z obszaru efektywności osobistej.

Program szkolenia

1. Charakterystyka pokoleń, geneza powstania różnic międzypokoleniowych:
• Skąd wiadomo, kiedy pojawia się nowa generacja?
• Skąd biorą się różnice międzypokoleniowe?
• Kim są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Jacy są Baby Boomers, Iksy, Igreki i Zety?
• Inne tajemnicze nazwy: silence generation, millenialni, pokolenie C, niesklasyfikowani

2. Różnice komunikacyjne związane z specyfiką poszczególnych pokoleń:
• Z czego wynikają różnice?
• Preferencje komunikacyjne poszczególnych pokoleń
• Jak porozumieć się z każdym pokoleniem? – elementy wspólne i wyróżniki

3. Jak odpowiedzieć na potrzeby każdego pokolenia?
• Zarządzanie oczekiwaniami
• Dostrzeżenie: pracy, potencjału i zasobów pracowników
• Odpowiadanie na indywidualne potrzeby pokolenia Baby Boomers, Iks, Igrek i Zet

4. Style zarządzania, różnice międzypokoleniowe w szybko zmieniającym się świecie:
• Zarządzanie i współpraca w zespołach wielopokoleniowych
• Zmieniające się style zarządzania – jak chce być zarządzane pokolenie X,Y,Z?
• Teoria czarnego łabędzia – czy świat przyspiesza? Wartości pokoleń i ich wpływ na sposób komunikowania się
• Najważniejsze zmiany: pokolenie on-line i multitasking, wirtualnego świata, sposoby komunikowania się i wchodzenie w relacje
• Co w sobie nawzajem podziwiamy a co nas drażni?
• Asertywność, uległość, rywalizacja, manipulacja – jak pokolenia korzystają z każdego ze stylów komunikacji?

5. Rozwiązywanie problemów międzypokoleniowych w zespole:
• Jakie problemy pojawiają się w zespole wielopokoleniowym?
• Budowa mapy w oparciu o pokategoryzowane problemy
• Burza mózgów – poszukiwanie rozwiązań w oparciu o wiedzę ze zrealizowanych modułów i własne doświadczenia
• Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

6. Różnorodność międzypokoleniowa, jako podstawa twórczego myślenia:
• Myślenie twórcze i kreatywność
• Czerpanie z różnorodności zespołu
• Kilka słów o inspiracji – zarażanie pasją do wykonywanych zadań
• Metody generowania pomysłów i ich weryfikacji

7. Wpływ, motywacja i współpraca międzypokoleniowa:
• Co ludzi motywuje do efektywnej pracy? Jaki styl zarządzania, komunikacji jest motywacyjny dla każdego pokolenia?
• Motywacja „do” i „od” – czy coś się tu zmienia?
• Teorie motywacji i ich przełożenie praktyczne: jedna z wartości która jest niezmienna niezależnie od pokolenia.
• Pokolenia – różne aspekty motywacji. Jak motywować każde pokolenie?
• Nowe pokolenia – ich wartości i styl działania.
• Intermentoring – symbol współczesności.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:

Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz
www.adnakademia.pl

Terminy

23 05 2024 - 24 05 2024 - Warszawa
10 06 2024 - 11 06 2024 - Gdańsk
13 06 2024 - 14 06 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Wrocław
24 06 2024 - 25 06 2024 - Kraków
24 06 2024 - 25 06 2024 - Warszawa
25 07 2024 - 26 07 2024 - Gdańsk
19 09 2024 - 20 09 2024 - Wrocław
17 10 2024 - 18 10 2024 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję