Prawo Pracy: Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Prawo Pracy: Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem

27 02 2024 - Wrocław
19 03 2024 - Warszawa
19 03 2024 - Wrocław
21 03 2024 - Poznań
26 03 2024 - Kraków
16 04 2024 - Gdańsk
23 04 2024 - Warszawa
16 05 2024 - Kraków

Kategoria: ,

Warsztat doskonalący umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, opiekuńczy i bezpłatny. Omówione zostaną uwarunkowania udzielania urlopu na podstawie ustalonego przez pracodawcę planu urlopów i bez takiego planu (w porozumieniu z pracownikiem). Kiedy wolno i na jakich zasadach wysłać pracownika na urlop bez jego wniosku. Kiedy pracodawca będzie związany wnioskiem pracownika o udzielenie mu urlopu. Uczestnicy na praktycznych przykładach doskonalą m.in. umiejętności w zakresie: proporcjonalnego rozliczania urlopów wypoczynkowych pracowników pełnoetatowych i niepełno-etatowych, redukowania zaległości urlopowych oraz rozliczania urlopu wypoczynkowego pracownika niepełnosprawnego. Tematyka szkolenia obejmuje również niuanse udzielania i dokumentowania: urlopów opiekuńczych, okolicznościowych, zwolnień od pracy z powodu działania siły wyższej, zwolnień związanych z wezwaniami do sądu (związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą), urlopów szkoleniowych oraz wielu rodzajów innych zwolnień. Ważną częścią szkolenia jest przedstawienie problematyki uprawnień związanych z rodzicielstwem. Przedstawiona zostanie m.in. tematyka przepisów w zakresie udzielania urlopów i zwolnień od pracy pracownikom-rodzicom (macierzyński, rodzicielski po zmianach w 2023 r., wychowawczy po zmianach 2023 r., ojcowski po zmianach 2023 r., opieka po zmianach w 2023 r.), w tym m.in. zasad korzystania z rodzicielskiego przez oboje rodziców, ochrony związanej z urlopem rodzicielskim, znaczenia daty 2.8.2022 r., odraczania wykorzystania urlopu rodzicielskiego, wykorzystywania zwolnienia na dziecko w wymiarze godzinowym (m.in. w odniesieniu do niepełnoetatowców oraz w sytuacji zmiany wymiaru etatu w trakcie roku).

1. Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych;
• zmiana pracodawcy w trakcie roku;
• urlop proporcjonalny niepełnoetatowca;
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca;
• urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny?;
• potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy;
• pula urlopowa i udzielanie urlopu na godziny;
• urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.

2. Nabycie urlopu w pierwszym roku kariery zawodowej:
• rozliczanie urlop z dołu;
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu;
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy;
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.

3. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• termin końcowy udzielenia urlopu wypoczynkowego;
• realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej;
• plan urlopowy a wnioski urlopowe – różnica z punktu widzenia uprawnień pracodawcy;
• urlop udzielany na żądanie pracownika (czy pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie);
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia, problem z terminowym wykorzystaniem urlopu;
• zmiana terminu urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy;
• choroba pracownika i inne okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.

4. Realizacja urlopów na zasadach szczególnych:
• urlop dodatkowy pracownika niepełnosprawnego (ustalenie łączne czy oddzielne, nieterminowe dostarczenie orzeczenia o niepełnosprawności, rozliczanie proporcjonalne urlopu dodatkowego, data od której ustala się uprawnienia),

5. Urlop bezpłatny:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego;
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju;
• urlop bezpłatny a staż pracy.

6. Urlopy okolicznościowe i inne rodzaje zwolnień od pracy:
• zasady udzielania urlopów okolicznościowych;
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego;
• zwolnienia lekarskie;
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą;
• zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe;
• zwolnienia działaczy związkowych;
• zwolnienia honorowych krwiodawców.

7. Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień;
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień;
• umowa lojalnościowa;
• problem dorozumianego przyznania uprawnień.

8. Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• szczególna ochrona pracownika przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego, w tym część do wykorzystania przez drugiego rodzica;
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części;
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego;
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego;

9. Urlop wychowawczy oraz alternatywne obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego;
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy;
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy;
• zasada powiązania liczby części urlopu wychowawczego z liczbą części urlopu rodzicielskiego;
• wpływ przepisów o urlopach wychowawczych na urlopy wypoczynkowe;
• obniżenie etatu jako alternatywa urlopu wychowawczego;
• obniżenie etatu i jego wpływ na wymiar urlopu wychowawczego;
• ochrona przed zwolnieniem w okresie obniżenia etatu.

10. Urlop ojcowski:
• wymiar urlopu ojcowskiego;
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego po zmianach KP;
• podział urlopu ojcowskiego na części;
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.

11. Korzystanie ze zwolnienia na opiekę nad dzieckiem – niuanse:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny;
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku;
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym oraz na część etatu;
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego;
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa;
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy (np. niepełnosprawnego).

12. Urlop opiekuńczy:
• wymiar i warunki skorzystania przez pracownika z urlopu opiekuńczego;
• zasady wnioskowania o urlop opiekuńczy.

13. Korzystanie ze zwolnienia z powodu działania siły wyższej – niuanse:
• warunki skorzystania ze zwolnienia i wymiar zwolnienia;
• korzystanie ze zwolnienia na dni i na godziny;
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

27 02 2024 - Wrocław
19 03 2024 - Warszawa
19 03 2024 - Wrocław
21 03 2024 - Poznań
26 03 2024 - Kraków
16 04 2024 - Gdańsk
23 04 2024 - Warszawa
16 05 2024 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję