Szkolenie online ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – JAK ZOSTAĆ MISTRZEM PRODUKTYWNOŚCI

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE – JAK ZOSTAĆ MISTRZEM PRODUKTYWNOŚCI

20 05 2024 - 21 05 2024 - Online
24 06 2024 - 25 06 2024 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności w zakresie efektywnego zarządzania sobą w czasie w życiu zawodowym i prywatnym oraz poprawa efektywności planowania czasu i pracy.

Korzyści ze szkolenia

Podczas warsztatu pokażemy Ci, że zarządzanie sobą w czasie jest grą wyborów oraz wiedzą o tym, jak radzić sobie z realizacją zadań w czasie, który mamy do dyspozycji.

Podczas szkolenia Uczestnicy:
• zdiagnozują własny styl zarządzania sobą w czasie,
• dowiedzą się jak ustalać priorytety i efektywnie planować codzienne zadania,
• poznają skuteczny schemat zarządzania zadaniami i na bazie własnych zadań wypracują
sposoby organizacji, planowania i realizacji zadań,
• poznają różne techniki zarządzania sobą w czasie,
• zdiagnozują u siebie pożeracze czasu i poznają sposoby, jak sobie z nimi radzić,
• zdiagnozują w sobie, jakie potrzebują wykształcić nawyki, aby być bardziej efektywnym.

Po szkoleniu Uczestnicy powinni:

WIEDZA
• Znać „złote” zasady zarządzania sobą w czasie
• Wiedzieć jak wyznaczyć skutecznie swoje cele tak, by je sprawnie realizować
• Znać i rozumieć cechy dobrze sformułowanego celu
• Znać sposoby i wiedzieć jak dobrze określić własne priorytety
• Znać sposoby zarządzania zadaniami i wiedzieć jak je wykorzystać w codziennych działaniach zawodowych i prywatnych
• Znać reguły planowania czasu i narzędzia pomagające skutecznie i szybko realizować zadania
• Znać efektywne techniki organizowania pracy
• Wiedzieć co to są pożeracze czasu i jak sobie z nimi radzić
• Uświadomić sobie jakie postawy utrudniają efektywność i wiedzieć jak sobie z nimi radzić.

UMIEJĘTNOŚCI
• Skutecznie wyznaczać swoje cele i priorytety i przekładać je na plan wdrożenia
• Umieć korzystać z narzędzi porządkujących priorytety
• Sprawnie wykorzystywać w praktyce techniki zarządzania zadaniami
• Wybrać dla siebie najskuteczniejsze narzędzia planowania czasu
• Korzystać z narzędzi pomagających w szybszej realizacji zadań
• Wykorzystywać poznane sposoby na efektywną organizację pracy (miejsce pracy, dokumenty, poczta elektroniczna, rozmowy telefoniczne, efektywne notatki)
• Umieć planować pracę zgodnie z krzywą wydajności organizmu
• Umieć zdiagnozować swoje osobiste pożeracze czasu i postawy, które utrudniają skuteczne działanie i potrafić sobie z nimi radzić.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie, specjaliści, pozostałe osoby, których umiejętność planowania i zarządzania własnym czasem pracy ma znaczący wpływ na ich skuteczność. Czas „nie jest z gumy”, a sposób, w jaki z nim pracujemy, odzwierciedla się w naszym samopoczuciu, satysfakcji z pracy i efektywności. Szkolenie skierowane jest do osób w dużym stopniu samodzielnie organizujących własną pracę, odczuwających silną potrzebę zmian w związku z odczuwanymi negatywnymi konsekwencjami życia w „niedoczasie”.

Metodyka szkolenia

Szkolenie online, przy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu narzędzi potrzebnych do skutecznego zarządzania czasem. Każdy Uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu.

Trener

Magdalena Górecka – certyfikowana trenerka biznesu, trenerka kompetencji miękkich i sprzedażowych, projektantka scenariuszy szkoleń e-learningowych. Ukończyła certyfikowane szkolenia biznesowe „Master Business Training”, „Customer Centric Selling” oraz różnorodne kursy rozwojowe: „Myślenie wizualne w pracy trenera”, „Kurs kreatywnego pisania”, kurs „Intensywna Szkoła Makijażu” kurs „Zostań Osobistą Stylistką” poziom zaawansowany. Pisze artykuły rozwojowe i sprzedażowe, projektuje programy rozwojowe i szkoleniowe oparte o indywidualne badanie potrzeb, rysuje plakaty motywujące. Praktyk biznesu z 28- letnim doświadczeniem zawodowym, pracowała m.in. w sprzedaży jako doradca klienta biznesowego, kierownik BOK oraz jako trener wewnętrzny w departamencie klientów biznesowych w największym koncernie multienergetycznym w Polsce. Opracowała materiały wewnętrzne firmy w postaci obszernych podręczników, w tym „Model procesu sprzedaży”, podręczniki wdrożeniowe, szkoleniowe, autorski program rozwojowy „Jak małymi krokami wprowadzić duże zmiany w życiu”. Jako trenerka i miłośniczka szkoleń miękkich wspiera liderów, handlowców i pracowników biurowych w osiąganiu ich celów zawodowych i prywatnych. Oferuje pracę nad kompetencjami związanymi z produktywnością i efektywnością osobistą, umiejętnością wyznaczania celów, definiowaniem swoich mocnych stron, pozytywną komunikacją opartą o budowanie relacji, asertywnością, zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (work-life-balance), radzeniem sobie ze stresem, budowaniem relacji biznesowych zgodnie z zasadami etyki w biznesie. Programy rozwojowe i szkolenia opiera na kilkunastoletnim doświadczeniu w biznesie i wiedzy zdobywanej na różnych stanowiskach w firmie oraz podczas pracy z klientem. Szkolenia buduje na sprawdzonych metodach, skutecznych narzędziach, atrakcyjnych grach szkoleniowych, autorskich studiach przypadków odnoszonych się do realnych sytuacji biznesowych. W pracy trenerskiej ceni dobre przygotowanie oraz indywidualne podejście do uczestników, poprzedzone analizą indywidualnych potrzeb. Największą satysfakcję czerpie ze wspierania ludzi w rozwoju.

Program

1. Co to właściwie jest czas i czy da się nim zarządzać?
• Czas jako zasób ograniczony i osobisty kapitał każdego z nas.
• Zarządzanie sobą w czasie – dlaczego warto poświęcać temu czas?
• Korzyści z lepszej organizacji czasu.
• Co kryje się pod pojęciem pozytywnego myślenia i jak pomaga w realizacji zadań?
• Wpływ pozytywnego nastawienia na stan emocjonalny osoby, motywację oraz umiejętność realizacji celów.
• Czy nawyki to coś co pomaga, czy przeszkadza w sprawnym realizowaniu zadań?

2. Jak to jest, gdy przytłaczają nas stosy zadań – czy wszystko musi być zrobione?
• Od czego zacząć, gdy zadań jest bardzo dużo, a czasu zbyt mało?
• Co robi presja czasu z podejściem do pracy – mobilizuje, czy przytłacza?
• Jak sobie poradzić z dużą ilością zadań?
• Mnóstwo zadań do zrobienia – muszę wykonać wszystko, czy mogę z czegoś zrezygnować?
• Jak wybierać? Co determinuje nasze decyzje?
• Złote zasady zarządzania sobą w czasie.

3. Wyznaczanie i realizacja celów:
• Jakie masz cele? Myślenie o celach w kategorii długo- i krótkoterminowej.
• Dobrze sformułowany cel, czyli jaki? Zasady i kryteria właściwie zdefiniowanego celu (metoda SMART).
• Cel i co dalej? Jak przejść do planu działania?
• Motywacja ukryta w celu – co zrobić, żeby się nie poddać w drodze do realizacji celów.

4. Jak to zrobić dobrze, czyli rozpracuj swoje zadania wg modelu GTD (Getting Things Done):
• Analiza dotychczasowych sposobów zarządzania zadaniami – które z nich są skuteczne, a które nie działają
i dlaczego?
• Model GTD, czyli sztuka bezstresowej efektywności.
• Dlaczego analizowanie przychodzących zadań przyspiesza działanie?
• Reguła 2 minut, to złota reguła – jak przyspiesza realizację zadań?
• Uporządkować, czy robić po kolei?
• Najskuteczniejsze zasady wyznaczania priorytetów – co nam dają priorytety?
• Co wybrać? AB czy C? A może ważne i pilne? Jak nie zwariować w wyznaczaniu priorytetów – reguła ABC
i matryca Eisenhowera.
• Priorytety i co dalej? Skąd mam wiedzieć, że działam skutecznie?

5. Jak w praktyce wykorzystać model GTD?
• Część praktyczna warsztatów – wykorzystanie poznanych narzędzi do ułożenia planu realizacji własnych zadań.
• Analiza własnych zadań uczestników i rozpisanie ich zgodnie z poznaną metodologią.
• Wyznaczenie priorytetów swoich zadań poznanymi metodami.
• Planery, kalendarze, czy aplikacje – jak rozpisywać zadania?
• Po co wracać do zrobionych zadań ? Sposób na przegląd zadań – przegląd dzienny tygodniowy, miesięczny.

6. Narzędzia skutecznego zarządzania sobą w czasie:
• Multitasking – czy skuteczniej jest działać wielotorowo, czy lepiej skupić się na pojedynczym zadaniu?
• Prawo Wymuszonej Wydajności – co wnosi do zarządzania sobą w czasie?
• Reguła planowania czasu 60/40.
• Zasada Pareto.
• Planowanie metodą ALPEN i TRZOS.
• Reguła POMODORO.
• Zasada pierwszej godziny, czy czerwono – zielone godziny? Czym się różnią i jak je wykorzystać?
• Sprawna organizacja pracy: poczta elektroniczna, miejsce pracy, spotkania– wskazówki praktyczne.
• Krzywa wydajności a efektowność – co warto wiedzieć?
• Efekt piły, czy ostrzenie piły? Jedno i drugie jest ważne.

7. Co mi tak przeszkadza, czyli pożeracze czasu:
• Bariery i trudności w zarządzaniu sobą w czasie.
• Prokrastynacja – co to dla mnie znaczy w życiu prywatnym i zawodowym?
• Perfekcjonizm i inne cechy osobowości, które pomagają/przeszkadzają w zarządzaniu czasem.
• Sposoby radzenie sobie z pożeraczami czasu.
• Przegląd swojego sposobu życia – jak zadbać o siebie, żeby pracować efektywnie.
• Podsumowanie i zakończenie szkolenia.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

20 05 2024 - 21 05 2024 - Online
24 06 2024 - 25 06 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję