Szkolenie online Wypalenie zawodowe – zapobieganie i wychodzenie z wypalenia?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Wypalenie zawodowe – zapobieganie i wychodzenie z wypalenia?

09 05 2024 - 10 05 2024 - Online
10 06 2024 - 11 06 2024 - Online

Kategoria:
Cel szkolenia

Zrozumienie zjawisk związanych z wypaleniem, umiejętność podstawowej autodiagnozy i dostrzegania symptomów zagrożenia wypaleniem zawodowym – również u współpracowników Zdobycie wiedzy na temat modeli postrzegania swojego życia, głównie zawodowego, zmniejszających ryzyko wypalenia. Poznanie codziennych praktyk, zwyczajów zawodowych będących inspiracją dla stworzenia własnego planu zapobiegania wypaleniu.

Po szkoleniu Uczestnik będzie wiedział:
• dlaczego warto zajmować się profilaktyką wypalenia zawodowego?
• jak zrozumieć zagrożenia związane z realnymi skutkami wypalenia?
• jak rozpoznać pierwsze symptomy zagrożenia wypaleniem?
• jak zdiagnozować u siebie symptomy ewentualnego wypalenia?
• jak i kiedy podjąć decyzję o zwróceniu się o pomoc specjalistów?
• jakie zmiany w sposobie postrzegania lub organizacji swego życia mogą znacząco zmniejszyć ryzyko wypalenia?
• jak dostrzegać czynniki ryzyka i ograniczyć ich wpływ jakość swego życia?
• jak zachować /odzyskać zdrową równowagę emocjonalną zwłaszcza w okresach niepewności?
• jak zarządzać postrzeganiem zdrowej równowagi pomiędzy różnych sferami aktywności życiowej a sferą czysto zawodową?
• czy można czasem niwelować negatywne skutki wypalenia, czy trzeba zawsze sięgać do ich przyczyn?
• jak ograniczyć ryzyko wypalenia?
• nie popaść w nadmierny strach przed wypaleniem, tylko zbudować swój plan profilaktyki i go umiejętnie wdrażać?

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w formie warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Oparte na wynikach badań i sprawdzonych modelach. Dyskusja, ćwiczenia, refleksja, analiza studiów przypadku, przedstawianie propozycji możliwych rozwiązań, mini wykład, dostęp do narzędzi online. Propozycja stworzenia własnego planu profilaktyki.

Program

1. Po co zajmować się wypaleniem zawodowym?
• co wiemy z rzetelnych badań naukowych o realnych skutkach wypalenia zawodowego?
• założenia na jakich oparte jest szkolenie – tezy psychologii pozytywnej
• jakie korzyści może dać profilaktyka wypalenia? – z perspektywy pracownika, dla zespołu, firmy, itd.
• fakty i mity na temat wypalenia – przekonania – rzeczywistość społeczna w której realnie żyjemy i jej wpływ na nasze zdrowie, efektywność zawodową itd.

2. Wypalenie zawodowe – istota zjawiska – o czym tak naprawdę mówimy:
• kryteria diagnostyczne wypalenia wg klasyfikacji chorób – jak ich sensownie użyć nie będąc wykształconym psychologiem, czy lekarzem?
• wybrane definicje wypalenia – czy wypalenie jest zawsze „tylko” zawodowe?
• jakiej definicji i jakich kryteriów użyć, żeby jak najtrafniej ocenić czy potrzebuję już sobie realnie pomagać
• jak długo i jak bardzo mogę próbować sobie poradzić samodzielnie?
• jak rozpoznać, kiedy warto zwrócić o fachową pomoc do specjalistów?
• gdzie szukać specjalistów, którzy z większym niż inni prawdopodobieństwem naprawdę umieją pomóc?

3. Diagnoza mojego stanu wypalenia zawodowego lub zagrożenia wypaleniem:
• model randy kunkela – jak poznać ryzyko wypalenia po samym postrzeganiu poszczególnych zadań zawodowych zanim wystąpią symptomy?
• kwestionariusz pozwalający ostrożnie, ale realnie ocenić ryzyko wypalenia,
• moje postrzeganie pracy i zadań z innych sfer życia – praktyki sprawdzone w wielu grupach zawodowych / treningowych,
• śledzenie trendów – dlaczego i jak powtarzać tę autodiagnozę – prognozę ryzyka wypalenia zawodowego?

4. Wybrane modele dotyczące zwiększania wpływu na sprawcze podejście do wyzwań, trudności i niepewności – na czym warto budować plan profilaktyki wypalenia zawodowego?
• postrzeganie stresu – umiejętność przeżywanie stresu a ryzyko wypalenia zawodowego – mini wykład Amy McGonigal,
• model Kunkela – wpływ subiektywnej oceny swoich poszczególnych zadań zawodowych,
• model Jeznacha – wprost- pięć filarów profilaktyki antystresowej,
• przekonania dotyczące jakości naszego życia, poczucia użyteczności w pracy zawodowej, kompetencji a ryzyko wypalenia.

5. Rytm dobowy i plan dnia a ryzyko wypalenia zawodowego:
• studium przypadku – bezsenność, zaburzenia snu a wypalenie zawodowe,
• jak zadbać o swój rytm dobowy ? – regularny zdrowy sen a wydajność w pracy,
• praca zdalna i komunikacja zdalna – ryzyko związane z wyczerpaniem psychicznym,
• praca zdalna a rytm dobowy i ryzyko wypalenia.

6. Plan Managera – profilaktyka anty-wypaleniowa dla innych:
• rola współpracowników, szefów, bliskich – pomoc w diagnozie oraz w procesie wychodzenia z wypalenia,
• kto i kiedy jest szczególnie narażony na ryzyko wypalenia?
• jak rozmawiać o ryzyku wypalenia?
• jak wspierać osoby już mające pierwsze symptomy wypalenia?
• jak budować kulturę zespołową / kulturę organizacyjną zmniejszającą ryzyko wypalenia oraz realnie zwiększającą efektywność pracy?

7. Mój indywidualny plan profilaktyki anty-wypaleniowej:
• w jakich odstępach czasowych będę prowadzić osobistą autodiagnozę?
• jakich narzędzi i jakich kryteriów użyję?
• z jakich modeli skorzystam do radzenia sobie z wyzwaniami i niepewności?
• jak zadbam o odreagowywanie stresu związanego z pracą i innymi wyzwaniami życiowymi?
• do kogo się zwrócę o pomoc w razie potrzeby?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii  w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Prowadzący

Jacek Czapski – trener, coach i konsultant z 20 letnim doświadczeniem we wspieraniu rozwoju organizacji, zespołów i pracowników. Praktyk w zakresie zarządzania zespołami i procesami HR. Ekspert w zakresie psychologii biznesu a szczególnie w ocenie oraz w rozwijaniu kompetencji kluczowych dla skutecznego wykonywania zadań. Potwierdza to certyfikat Trener Human Resources Development Business Partner wystawiony przez Polish Society Training & Development w 2016 r. Od 23 lat prowadzi szkolenia dla managerów, trenerów i specjalistów HR pracujących w różnych branżach. Posiada doświadczenie w prowadzaniu procesów rekrutacji na różne stanowiska z wykorzystaniem sprawdzonych praktyk i metod oraz narzędzi. Posiada wiedzę psychobiologiczną i praktykę biznesową pozwalającą np. ograniczyć znaczący wpływ typowych błędów poznawczych i organizacyjnych na skuteczność procesów rekrutacji. Studiował Organizację i Zarządzanie na Akademii ekonomicznej oraz Psychologię na SWPS. Ukończył liczne kursy warsztaty i staże trenerskie. Łączy rzetelną wiedzę psychologiczną i stały rozwój kompetencji z praktyką managerską i biznesową.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:30 

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Terminy

09 05 2024 - 10 05 2024 - Online
10 06 2024 - 11 06 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję