Szkolenie online Podstawy zarządzania projektami połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Podstawy zarządzania projektami połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

17 06 2024 - 18 06 2024 - Online
23 07 2024 - 24 07 2024 - Online
28 08 2024 - 29 08 2024 - Online

Kategoria: , ,

Warstwa merytoryczna programu szkolenia zbudowana jest w oparciu o skuteczne narzędzia i techniki zarządzania projektami. Program uwzględnia kompilację metodyk: PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz elementów podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest dla praktyków biznesu, którzy w swojej pracy realizują wszelkiego rodzaju projekty. Koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach, prowadząc Uczestników krok po kroku przez zestaw narzędzi projektowych i ukazując pełny cyk życia realizowanego projektu.

Adresaci szkolenia

Osoby, które od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w realizacji projektów oraz te, które chcą poznać i zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu.

Cel szkolenia

Podniesienie kompetencji Uczestników i zwiększenie efektywności w obszarze prowadzenia projektów rozliczanych z rezultatów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu.

Cele szczegółowe:
Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz podejścia agile. Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej. Wsparcie sztucznej inteligencji w pracy kierownika projektu. Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
• rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
• poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

• Zdefiniować cel i zakres projektu.
• Wskazać, jak zbudować zespół projektowy.
• Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników.
• Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki.
• Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową.
• Przygotować harmonogram prac projektowych.
• Zdefiniować ryzyka i opracować plan zarządzania nimi.
• Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem oraz z interesariuszami.
• Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu.
• Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.

Metodyka szkolenia

Program realizowany w oparciu o metodykę PMBoK, PRINCE2, IPMA oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Osią całego szkolenia jest model procesowy, który krok po kroku prowadzi uczestników przez wszystkie etapy projektu. Zakres szkolenia jest szeroki, a z uwagi na formułę zdalną nacisk położony jest na najistotniejsze elementy w obszarze zarządzania projektami. Uczestnicy wyposażani są w szablony realnej dokumentacji projektowej, możliwej do natychmiastowego wykorzystania w projektach różnej skali i o różnym poziomie skomplikowania. Każdy z dwóch dni szkolenia zakończy czat, w czasie którego Trener odpowie na pytania i wątpliwości Uczestników.

Program szkolenia

1. Rozpoczęcie szkolenia:
• sprawy organizacyjne – program, oczekiwane postawy, cele szkolenia,
• przegląd opinii indywidualnych dotyczących  zarządzania projektem.

2. Logika myślenia projektowego:
• zarządzanie funkcyjne a projektowe,
• źródła niepowodzeń i pułapek czyhających na osoby zaangażowane w projekt.

3. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• definicja i cechy projektu, terminologia,
• etapy projektu i horyzont życia projektu,
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje,
• dokumentacja projektowa.

4. Koncepcja projektu:
• projekt a strategia organizacji,
• charakterystyka koncepcji projektu,
• analiza pomysłu na projekt (problem, okazja, konieczność); uzasadnienie biznesowe,
• rozpoczęcie projektu – Koncepcja Projektu*.

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
• Sponsor:
– rola, zadania, kryteria identyfikacji lub analiza wyznaczonego Sponsora – Arkusz Wyboru Sponsora,
• Lider projektu:
– rola, cechy, kompetencje, zakres odpowiedzialności,
– strategie zarządzania kluczowymi zasobami w projekcie.
• Zespół projektowy:
– charakterystyka, zadania,
– fazy budowy zespołu projektowego – od zespołu nowego do zespołu zwycięskiego.
• Interesariusze:
– definicja,  identyfikacja interesariuszy i ich postaw wobec projektu – Arkusz Analizy Interesariuszy,
– identyfikacja i analiza potrzeb użytkowników, ich wpływ na powodzenie projektu,
– sposoby pozyskiwania wiarygodnej informacji na rzecz projektu – Zapis Wywiadu z Użytkownikiem.

6. Cel projektu – wytyczanie i wykorzystanie:

• definicja celu i określenie celu projektu (wg metody SMART)- Arkusz Cel Projektu,
• cel jako wskaźnik do oceny projektu.

7. Karta Projektu:
• definicja, rola i zastosowanie dokumentu, zawartość (kluczowe parametry) – Karta Projektu,
• taktyki uzyskania akceptacji decydentów.

8. Planowanie projektowe – zadania, czas, budżet, zasoby ludzkie:
• metodologia planowania projektowego i aktualizacji planu,
• struktura podziału pracy –  kluczowe pojęcia: cele, kamienie milowe, pakiety zadań – Arkusz Struktury Podziału Pracy,
• harmonogram projektu,
• techniki tworzenie harmonogramu: model Gantta,
• plan zasobów – wykorzystanie budżetu projektu – Arkusz Planowania i Wykorzystania Budżetu.

9. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
• definicja ryzyk  i implikacje dla projektu,
• identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania ryzykiem – Plan Minimalizacji Ryzyk,
• wycena ryzyk.

10. Monitorowanie przebiegu i wdrożenia projektu:

Cele i zasady

11. Komunikacja w projekcie:

• rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
• zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną  – Plan Komunikacji,
• kontrola skuteczności komunikacji – Arkusz Oceny Skuteczności Komunikacji.

12. Ewaluacja projektu:
• rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu – Raport Zamknięcia Projektu,
• analiza sukcesów i porażek – przełożenie wniosków na standardy i dobre praktyki,
• najczęstsze przyczyny niepowodzeń w projekcie.

13. Wsparcie sztucznej inteligencji w pracy kierownika projektu:
• wyszukiwanie i analiza danych,
• tworzenie procedur, instrukcji,
• wsparcie w podejmowaniu decyzji,
• dostępne rozwiążania – MS CoPilot, ChatGPT, Google Bard itp.

14. Zakończenie szkolenia:
• ocena realizacji oczekiwań Uczestników,
• deklaracje wykorzystania poznanej wiedzy i narzędzi w pracy zawodowej.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36, 208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

17 06 2024 - 18 06 2024 - Online
23 07 2024 - 24 07 2024 - Online
28 08 2024 - 29 08 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję