Szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników

27 05 2024 - 28 05 2024 - Online
27 06 2024 - 28 06 2024 - Online
21 08 2024 - 22 08 2024 - Online

Kategoria: ,
Cel szkolenia

Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

Korzyści ze szkolenia

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak zbudować silny i liderski zespół w Twojej organizacji?
• jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian?
• jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
• jak pokonać opór pracowników?
• jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
• psychologia zmiany – szansa a może konieczność?

Metodologia szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury organizacyjnej. Warsztaty mają charakter interaktywny. To przede wszystkim ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program

1. Rola naszej automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności:
• samodoskonalenie się. Co można zmieniać, a co warto zmieniać?
• świadomość własnych możliwości i ograniczeń,
• motywowanie siebie i innych do zmian – główne czynniki i zasady budowania automotywacji wśród podwładnych,
• jak wykorzystać i rozwijać własne talenty oraz rola podświadomości w ich osiąganiu?
• zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia zaangażowania pracowników,
• źródła pozytywnego nastawienia – psychologia samokonceptu,
• przekonania: motywujące i ograniczające-analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój,
• łamanie zasad i schematów myślowych w pracy podwładnego,
• bariery i ich przełamywanie w procesie generowania pomysłów,
• analiza i wykorzystywanie negatywnych emocji, jako sygnałów do dokonywania konstruktywnych zmian,
• ocena własnej efektywności oddziaływania na innych ludzi – świadomość własnych możliwości i ograniczeń, w tym mocnych i słabych stron, jako menedżera – analiza tzw. SWOT.

Celem modułu jest pokazanie Uczestnikom, że to oni mają 100% wpływ na podejmowane przez siebie decyzje, że warto motywować siebie do rozwoju, że praca nad swoim nastawieniem ułatwia funkcjonowanie i współpracę w zespole. W module poszerzymy kompetencje: orientacja na wynik, wzmocnienie siły wewnętrznej uczestników, otwartość na zmianę.

2. Motywowanie i jej efektywność – jako skuteczne narzędzie pracy menedżera:
• indywidualna motywacja pracownika,
• co motywuje pracowników?
• umiejętność rozpoznawania wiodącej potrzeby pracownika i umotywowania jej,
• osobowość pracownika a motywatory,
• motywacja finansowa i poza finansowa,
• metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego,
• sposoby wzbudzania motywacji własnej i współpracowników,
• umiejętność chwalenia i doceniania,
• główne motywatory w pracy i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników,
• skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Celem modułu jest wypracowanie metody motywowania zespołu zgodnie z poznaną typologią. W module poszerzymy kompetencje: menedżerskie, przywództwo, orientacja na wynik, wyznaczanie celów, jak motywować do realizacji założonych celów.

3. Cele zawodowe – jak wyznaczać i jak osiągać założone cele, prowadzące do zmiany:
• entuzjazm i zaangażowanie „SIĘGAJ DALEJ”,
• siła wizji i wielkość celów,
• decyzje i wyznaczanie sobie celów,
• parametry poprawnie wyznaczonych celów,
• poprawnie sformułowany cel. Dlaczego nasze postanowienia noworoczne często bywają skazane na porażkę na samym początku?
• wizualizacja celu i myślenie ukierunkowane na cel,
• analiza i parametry poprawnie wyznaczonych celów. Wyznaczanie priorytetów – czy można robić wszystko? Koncentracja na sprawach najważniejszych dla firmy i pracowników.

Celem modułu jest nabycie umiejętności poprawnego wyznaczania celów i ich realizacji. Uczestnicy poznają metody precyzyjnego określania swoich celów. Nauczą się konsekwencji i zmiany nawyków swoich działań. Uczestnicy nauczą się wyznaczać sobie cele długo i krótko terminowe – zostanie przeprowadzone ćwiczenie praktyczne dot. celów.

4. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania się menedżera do typu pracownika:
• typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu,
• zasada dostrojenia i prowadzenia oraz najważniejsze elementy mowy ciała,
• proksemika (dystans fizyczny), kontakt wzrokowy – dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować, gesty i postawy – dłonie, kciuki, ramiona, dotykanie twarzy, gesty nóg i ich odbiór przez rozmówcę, wygląd zewnętrzny – a budowanie wiarygodności, szacunku i zasady dobrej autoprezentacji menedżera w relacjach z pracownikami, tonacja głosu i jego wpływ na jakość i odbiór rozmowy przez pracownika: w wykonywanych obowiązkach i podczas oceny zadań i obowiązków przez menedżera.

Celem modułu jest nabycie umiejętności komunikowania się z różnym typem osobowości. Dopasowując swój przekaz do typu osobowości, będziemy nadawać „na tej samej fali” co rozmówca. Uczestnicy poznają przyczyny swojej prokrastynacji (odkładanie, odwlekanie działań) oraz nauczą się z nią radzić, dzięki czemu znacznie wzmocnią swoje zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków.

5. Wprowadzanie pożądanej zmiany w postawie pracownika:
• co musisz umieć by ludzie chcieli zmieniać swoje postawy?
• psychologiczne aspekty wprowadzania zmiany w zachowaniach,
• źródła oporu przed zaangażowaniem i zwiększoną motywacją,
• różnice w oczekiwaniach pracownika i przełożonego.

Celem modułu jest nabycie umiejętności  jak przełamywać swój wewnętrzny opór przed zmianą i jak radzić sobie z własnymi ograniczeniami w postawie. Ważnym elementem będzie zapoznanie Uczestników ze skutecznymi strategiami wprowadzanie zmian. W trakcie tego modułu zostanie zaprezentowany krótki film animowany na podstawie bestselleru Spencera Johnsona „Kto ukradł mój ser”.

6. Metody coachingowe – praca z podwładnymi:
• rozwijanie pracowników w codziennej pracy,
• proste i skuteczne rozmowy wspierające,
• dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika,
• prowadzenie rozmów oceniających,
• okresowa ocena pracownika.

W module zostaną zastosowane ćwiczenia ułatwiające prowadzenie rozmów i sesji coachingowych z pracownikami, ćwiczenia ułatwiające błyskawiczną diagnozę poziomu rozwoju pracownika, ćwiczenie ułatwiające przekazywanie pozytywnych i negatywnych informacji zwrotnych. W celu spraktykowania nabytych umiejętności, zostanie zastosowana coachingowa gra planszowa, systematyzująca omawiane zagadnienia. Każdy uczestnik wciela się zarówno w rolę coacha jak i coachowanego.

7. Konflikt w zespole i jego dynamika – rozwiązuj zamiast prowokować:
• koło konfliktu (konflikt: struktury, interesów, danych, relacji, wartości),
• sytuacje powodujące konflikt – burza mózgów, moderowana przez trenera,
• symptomy i przyczyny konfliktu (m.in.: zróżnicowanie zespołu, cechy osobowości, wzajemna zależność),
• komunikacja w sytuacjach trudnych – argumentowanie swoich racji,
• style rozwiązywania konfliktów (unikanie, kompromis, współpraca) – kwestionariusz dla uczestników.

Celem modułu jest nabycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Uczestnicy poznają przyczyny występowania takich sytuacji oraz sposoby ich rozwiązywania. W trakcie modułu przeprowadzona zostanie gra strategiczna pt. Traktat Pokojowy, w której Uczestnicy będą mogli doświadczyć konfliktu oraz znaleźć sposoby jego rozwiązania.

8. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę
• wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

27 05 2024 - 28 05 2024 - Online
27 06 2024 - 28 06 2024 - Online
21 08 2024 - 22 08 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję