Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

20 05 2024 - 21 05 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Wrocław
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
24 06 2024 - 25 06 2024 - Gdańsk

Kategoria:

Zapraszamy do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania swoich kompetencji zarządzania – tym razem w obszarze: stymulowania innowacyjności, wspierania rozwoju i kształtowania właściwej postawy.
Szkolenie wprowadza w najnowsze trendy w temacie przywództwa jako metody budowania zaangażowania pracowników. Jego zakres jest odpowiedzią na zmiany zachodzące na rynkach biznesowych. Wprowadza termin VUCA i zarządzanie ryzykiem uwzględniające ryzyko czarnych łabędzi. Mówi o nowoczesnych sposobach komunikacji opartych o wzajemny szacunek, partnerstwo, zaangażowanie i regułę win-win, podkreśla istotę budowania relacji w organizacji. Wprowadza w świat zwinnego zarządzania zespołami i model samozarządzających się zespołów – turkusowe organizacje. Definiuje przywództwo w płaszczyźnie autorytetu i wspierania pracowników.
Szkolenie jednocześnie wspaniale odpowiada potrzebom kierowników już posiadających pewne doświadczenie. Porządkuje wiedzę oraz daje wiele praktycznych odpowiedzi na stawiane pytania.

„Mierny nauczyciel mówi. Dobry – tłumaczy. Znakomity – daje przykłady. Wielki – inspiruje!”

Cel szkolenia

Doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w organizacji – na różnych szczeblach zarządzania. Podczas szkolenia Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego przywódcy. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, zmiany, innowacyjności i rozwoju innych. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi rozwoju kompetencji przewodzenia innym z uwzględnieniem dopasowania stylu przewodzenia do aktualnej sytuacji rozwoju firmy, jej kultury organizacyjnej oraz sytuacji rynkowej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:

• świadomie rozwijać własny styl liderski responsywny do zmian w otoczeniu organizacji,
• elastycznie dopasowywać styl komunikacji i styl w świecie VUCA,
• motywować pracowników bez niszczenia „ducha zespołu”,
• rozumieć zasady tworzenia różnorodnych struktur organizacji, w tym macierzowe i crossowe,
• stosować zasady zapobiegające dysfunkcjom pracy zespołowej,
• budować autorytet nieformalny lidera, vs metoda Bertrama Ravena
• wdrażać zasady zarządzania AGILE,
• rozumieć występowanie „czarnych łabędzi” i przewidywać ich pojawienie,
• wspierać pracowników metodami coachingowymi i mentoringowymi budując ich zaangażowanie
• jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
• jak pokonać opór pracowników?
• jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
• psychologia zmiany – szansa a może konieczność?

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatów interaktywnych, a najważniejszym elementem jest praktyczny trening. Prowadzone jest metodą coachingowo-warsztatową z wykorzystaniem autorskich i nowoczesnych technik. Wykorzystane zostaną: dyskusja, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników, obserwacje, sesje coachingowe, feedback, role playing, enerigizery.

Program szkolenia

1. Trening mentalny:
• Samokoncept i wizja przywódcy. Jak chcę siebie postrzegać i kim chcę być dla mojego zespołu?
• Budowanie wewnętrznej siły i odporności psychicznej
• Emocjonalny detoks czyli jak przywódca dba o swoją mentalną równowagę

2. Lider w obliczu nieustających zmian – przywództwo w świecie VUCA:
• Jak mówić o zmianach i przygotować do nich zespół
• 5 dysfunkcji zespołu wg P. Lencionego
• Komunikacja sytuacyjna wg F von Thuna

3. Autorytet lidera 3.0:
• Expose szefa- kiedy i o czym mówić, jaką postawę przyjąć (wartości, zasady, oczekiwania wobec zespołu), by zdobyć zaufanie i pole do efektywnej pracy
• Jak zarządzać dotychczasowymi koleżankami/kolegami z zespołu w wyniku awansu wewnętrznego, by zbudować nową, zdrową relacje
• Jak wzmacniać swoją pozycję lidera na co dzień?
• Koncentracja na wspólnym celu.

4. Przywództwo i coaching:
• Koncepcja samozarządzających się zespołów-turkusowe organizacje
• Przywództwo sytuacyjne Blancharda – jako skuteczny model zarządzania
• Organizacja jako system naczyń połączonych, czyli komunikacja międzyzespołowa w firmie metoda Zawiszy
• Metody/techniki wspierające samodzielność zespołu
• Jak poprowadzić rozmowę coachingową, bazując na 2 najważniejszych motywatorach?
• Jak wspierać pracowników, wykorzystując narzędzia: feedback i feedforward?
• Prowadzenie rozmowy coachingowej GROW

5. 4 kluczowe role przywódcy:
• Coach – zna i wykorzystuje silne strony swoich ludzi, pracując na ich potencjałach
• Wizjoner – inspiruje i wyznacza kierunek działań, mając wizję, która przyciąga najlepszych ludzi do swojego zespołu
• Strateg – przenosi wizję w rzeczywistość, tworząc systemy i warunki do rozwiązywania problemów i osiągania lepszych rezultatów,
• Uczeń – wciąż się rozwija i zgłębia wiedzę by nadążyć lub wyprzedzić nieuniknione zmiany, stając się wzorem i inspiracją do naśladowania

6. Motywowanie pracowników jako narzędzie efektywnego działania zespołu:
• Prawa motywacji wg danego
• Piramida potrzeb i wartości zespołu
• Dwuczynnikowa teoria Herzberga

7. Analiza transakcyjna E. Berna w skutecznej komunikacji zespołowej?
• postawa asertywna w komunikacji.
• sztuka osiągania celów poprzez skuteczne ich komunikowanie

8. Konflikty w zespole – jak im zapobiegać lub skutecznie je rozwiązywać?
• Organizowanie skutecznych spotkań i narad zespołowych
• Rozmowa wspierająca vs dyscyplinująca
• Narzędzia wspierające efektywne działania w zespole – Kodeks Zespołu

 *Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

20 05 2024 - 21 05 2024 - Warszawa
17 06 2024 - 18 06 2024 - Wrocław
17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
24 06 2024 - 25 06 2024 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję