Kurs online HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi  (28h)

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Kurs online HR Business Partner – kurs przygotowujący do zarządzania zasobami ludzkimi (28h)

08 06 2024 - 16 06 2024 - Online

Kategoria: ,

Już od kilku lat można zaobserwować w Polsce trend wprowadzania do organizacji nowej funkcji – HR Business Partnera. Można się zastanowić:
Kim jest HR Business Partner?

Odpowiedzą może być poniższa definicja oraz szersze spojrzenie na temat podczas kursu:
AKADEMIA PROFESJONALNEGO HR BP

W literaturze można przeczytać: „ HR Business Partner to osoba, która dysponuje szeroką wiedzą teoretyczną i co najmniej kilkuletnim doświadczeniem praktycznym z obszaru „miękkiego HR”. Jest niezależnym partnerem wspierającym biznes od strony spraw personalnych. Jest to funkcja, która wymaga ścisłej współpracy z menedżerami liniowymi, kadrą menedżerską, we wdrażaniu strategii, projektowaniu systemów i procesów HR-owych”.

Adresaci kursu

Osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska HR Business Partnera, jak również obecni HR BP, którzy chcą usystematyzować swoją wiedzę oraz zdobyć i przećwiczyć nowe umiejętności w tym obszarze.

Cel kursu

Dwa dwudniowe spotkania warsztatowe dedykowane dla osób początkujących, jak i zainteresowanych podniesieniem na wyższy poziom kompetencji HR BP, które są wymagane w obecnym, szybko zmieniającym się świecie. Kurs pozwoli zdobyć wiedzę i umiejętności, które ułatwią budowanie i podtrzymywanie pozytywnych i inspirujących relacji z menedżerami i pracownikami organizacji. Podczas kursu zostaną przedyskutowane modele działania HR BP oparte na budowaniu zaangażowania wśród pracowników i menedżerów. Poruszone zostaną praktyczne aspekty jak wdrożyć, jak zaangażować organizację w proces, jak poprowadzić skutecznie projekt, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wdrażania. Kurs porusza zagadnienia związane z budowaniem organizacji efektywnej, wartościowej, a także dotyka obszarów skutecznego rozwiązywania problemów w obszarze personalnym i profesjonalnym wsparciu menedżerów i pracowników w rozwiązywaniu konfliktów i sytuacji trudnych.

Celem szczegółowym kursu jest nabycie wiedzy z zakresu:
• obecnie funkcjonujących trendów i wyzwań HR,
• kluczowych elementów do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu zmiany,
• przyczyn niepowodzeń we wdrażaniu zmiany i sposoby ich zapobieganiu,
• zasad tworzenia organizacji o wysokiej efektywności,
• sposobów motywowania pracowników w nowoczesnej organizacji,
• praktycznych metod i technik rozwiązywania konfliktu,
• strategii i wzorców zachowań ludzkich w sytuacjach konfliktowych,
• zasad i modeli przekazywania informacji zwrotnej – feedback i feedforward.

Po ukończeniu kursu Uczestnik będzie potrafił:
• definiować procesy HR oraz podział ról HR wspierających cele biznesowe,
• budować zaufanie i tworzyć dobre relacje z biznesem,
• stosować metody antystresowe,
• projektować scenariusz wdrażania zmiany w organizacji zgodnie z modelem 5R,
• dostrzegać pozytywne aspekty konfliktu,
• kształtować warunki do konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowej,
• diagnozować rodzaje konfliktów i rozpoznawać symptomy eskalacji,
• rozpoznawać źródła konfliktów i zapobiegać ich rozszerzaniu,
• stosować modele udzielania informacji zwrotnej.

Metodyka kursu

Zajęcia odbywają się w formule warsztatu online. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w Ich codziennej pracy. Każdy Uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o bogate doświadczenia trenera podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

MODUŁ I (2 dni)
PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ HR BP W BUDOWANIA AUTORYTETU I POZYCJI HR BP

1. Trendy i wyzwania HR w zmiennych warunkach rynkowych w obecnym świecie:
• Zmieniające się otoczenie rynkowe i jego wpływ na działania HR w organizacji.
• Zadania strategiczne i operacyjne HR w obecnym świecie.

2. Profesjonalny i skuteczny HR BP – nowe spojrzenie z perspektywy potrzeb biznesu:
• Nowoczesna rola HRBP we współpracy z biznesem.
• Kluczowe zadania HR Business Partner w organizacji i wskaźniki efektywności.
• Kompetencje HRBP.

3. Budowanie autorytetu i pozycji HR BP we współpracy z pracownikami i kadrą kierowniczą:
• Budowanie atmosfery współpracy z biznesem.
• Wizja współpracy z biznesem – zasady i metody skutecznego działania.
• Zasady prawidłowej komunikacji interpersonalnej.

4. Profesjonalny i skutecznie działający HR BP – rozwój i doskonalenie technik budowania zaufania i autorytetu:
• Narzędzia komunikacyjne parafraza, dowartościowanie, język pozytywny itp.
• Asertywność i trening komunikacyjny technik asertywności.
• Techniki wywierania wpływu – 7 skutecznych technik wywierania wpływu na innych.
• Praca z menedżerami o różnych stylach zarządzania i różnych osobowościach.

5. Profesjonalny i skuteczny HR BP – Trening antystresowy:
• Definicja stresu i pełna charakterystyka stresorów .
• Strategie radzenia sobie ze stresem w pracy HR BP:
– Techniki antystresowe,
– Techniki relaksacyjne.

MODUŁ II (2 dni)
PROFESJONALIZM I SKUTECZNOŚĆ HR BP PODCZAS WSPÓŁTWORZENIA WYSOKOEFEKTYWNEJ ORGANIZACJI – W TYM ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW I RADZENIE SOBIE Z TRUDNYMI SYTUACJAMI

1. Zmiana i zarządzanie zmianą w perspektywie HR BP w obecnym świecie:
• Elementy kluczowe do osiągnięcia sukcesu przy wdrażaniu zmiany.
• Zmiana w 3 D – wymiar jednostki, wymiar zespołu i wymiar menagera.
• Studium przypadku z wykorzystaniem modelu 5 R.
• Problemy i przyczyny niepowodzeń i sposoby ich zapobiegania z perspektywy HR BP.

2. Profesjonalny i skutecznie działający HR BP poprzez współtworzenie wysokoefektywnej organizacji:
• Model HPI jako narzędzie diagnozowania i budowania wysokoefektywnej organizacji.
• Wartość biznesowa pracy HR i jej przełożenie na końcowy wynik przedsiębiorstwa.
• Zdefiniowanie kluczowych wskaźników efektywności (KPI) i kaskadowaniem celów.

3. Konflikt w organizacji. Strategie rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych:
• Czym jest konflikt? Negatywne i pozytywne skojarzenia z konfliktem.
• Przyczyny powstawania konfliktów w miejscu pracy.
• Rodzaje konfliktów.
• Style rozwiązywania konfliktów.

4. Profesjonalny i skutecznie działający HR BP w rozwiązywaniu i w wsparciu biznesu w rozwiązywaniu trudnych sytuacji:
• Konflikt w sytuacjach zawodowych.
• Konflikt interpersonalny i jego konsekwencje dla podejmowania decyzji.
• Praktyczne sposoby radzenia sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2200 zł (VAT zw)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie wydane na druku MEN.

Wymagania:

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie z kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Zajęcia odbywają się:

→ w godzinach 9.00 – 15.00
→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z ekspertem.

Informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska,
tel. (+48 22) 208 28 36,208 28 26,
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
anna.niedziolka@adnakademia.pl; agata.boniakowska@adnakademia.pl

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe ADN Akademia Biznesu.

Terminy szczegółowe
Online: 
I sesja 13-14.04.2024
II sesja 20-21.04.2024
Online: 
I sesja 08-09.06.2024
II sesja 15-16.06.2024

 

Terminy

08 06 2024 - 16 06 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję