Podsumowanie szkoleń biznesowych – grudzień 2014

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Podsumowanie szkoleń biznesowych – grudzień 2014

Koniec 2014 roku w Akademii Biznesu MDDP obfitował w szereg zrealizowanych szkoleń biznesowych.

Zarówno menedżerowie, jak i pracownicy działów: HR/Kadr oraz asystentki – byli naszymi najczęstszymi Uczestnikami.

Asystentki personalne/ kadry zarządzającej i doświadczone sekretarki wzięły udział w szkoleniu mającym na celu rozwój kompetencji komunikacyjnych w zakresie wykonywanych zadań, organizacji pracy przełożonego i funkcjonowania w organizacji. Uczestniczki szkolenia dowiedziały się m.in.: Dlaczego jedne asystentki są lepsze od innych? Jakie są cechy doskonałej asystentki? Jak budować własny wizerunek i autorytet? Jak budować właściwe komunikaty? Nauczyły się rozwiązywać trudne sytuacje, zarządzać produktywnie czasem szefa i swoim, tworzyć dobre prezentacje, organizować efektywne spotkania, jak również pisać krótkie i użyteczne notatki. Zapoznały się z także z dobrymi praktykami ich pracy i tajemnicą sukcesu najlepszych!

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, dyskusja, projekcja filmu szkoleniowego, studium przypadku, odgrywanie scenek, sesje plakatowe, gry plus symulacje – były głównymi metodami pracy podczas szkolenia: Efektywna asystentka – profesjonalny partner w biznesie.

Jak mówić do pracowników, by zrozumieli dokładnie to, co chcemy im przekazać? Jakimi metodami motywować i wzbudzać twórcze zaangażowanie członków zespołu? Jak umiejętnie przełamywać bariery komunikacyjne? I wreszcie: Jakimi metodami inicjować proces budowania poczucia wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa wśród członków zespołu? To tylko niektóre z pytań na jakie otrzymali odpowiedź Uczestnicy szkolenia: Kierowanie zespołem pracowniczym zrealizowanego w Warszawie w przedostatnim tygodniu grudnia.

Podniesienie kompetencji Uczestników w obszarze prowadzenia projektów: od określania przyczyny i celu projektu przez planowanie, monitorowanie, kontrolowanie do zamknięcia projektu to najważniejsze zagadnienia szkolenia: Podstawy zarządzania projektami. Osoby biorące udział w zajęciach poznały logikę i metodologię zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMI i CORE, a także wykorzystały narzędzia oraz dokumentację projektową, by finalnie przygotować się do roli lidera projektu lub członka grupy projektowej.

Finanse dla niefinansistów – to warsztaty komputerowe podczas których pracownicy o wykształceniu nieekonomicznym, którzy zawodowo, w bezpośredni lub pośredni zajmują się zagadnieniami rachunkowości, finansów czy controllingu – mogli w przystępny sposób zdobyć podstawową wiedzę i umiejętności w tych obszarach, by móc rozwijać swoją świadomość finansową. Udział w zajęciach pozwolił im poznać strukturę kluczowych sprawozdań finansowych oraz nauczył czytania i wyciągania z nich wniosków. Co ważne, pozwolił na nabycie umiejętności rozpoznania wpływu codziennych działań biznesowych i ich skutków wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstwa.

Na szkoleniu – Lider zespołu księgowego – Uczestnicy dowiedzieli się, co dziś oznacza określenie: Nowoczesny Menedżer? Lider jest odpowiedzialny w pełnej rozciągłości za pracę swoich podwładnych, za ich rozwój, zadowolenie, reakcje i postawy, pozytywnie wpływając przez to na sprawne funkcjonowanie każdego z pracowników, jak i całego działu.

Podczas szkolenia zostały omówione tematy dotyczące wzmocnienia kompetencji interpersonalnych osób zarządzających w obszarach szeroko pojętej komunikacji i motywacji, podniesienie efektywności osobistej oraz dostarczenie narzędzi pomocnych w radzeniu sobie ze stresem i emocjami. Poruszone zostały tematy: przywództwa; jak i różnic pomiędzy zarządzaniem a przywództwem, a także: wpływu postawy życiowej i pozytywnego myślenia na efektywność zawodową.

O ostatnich zmianach w prawie, nowym orzecznictwie, optymalnych i nowych rozwiązaniach prawnych, mówiono podczas szkolenia: Prawo pracy dla praktyków – to w trakcie tych warsztatów kierownicy, menedżerowie i specjaliści działów kadr i personalnych, dowiedzieli się jak stosować poprawnie przepisy prawa pracy w praktyce. Zaktualizowali również wiedzę w zakresie najnowszych zmian prawnych, bieżących wykładni PIP i Ministerstwa Pracy oraz nowego orzecznictwa sądowego. Wszyscy przećwiczyli problematyczne przypadki i kwestie związane z: prowadzeniem dokumentacji pracowniczej, naliczaniem urlopów czy usprawiedliwianiem nieobecności w pracy.

Nowi i obecni menedżerowie, którzy przygotowują się do awansu na stanowisko kierownicze mieli okazję uczestniczyć w szkoleniu: Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów. Tematyka świadomego budowania wizji swojej roli, oraz rozwijania swoich umiejętności menedżerskich o konkretne narzędzia – okazała się kluczowa. Forma interaktywnego warsztatu, w której Uczestnicy zdobyli niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w praktyce – sprawdziła się idealnie.

Ostatnie dwa szkolenia skierowane były do kierowników, menedżerów i specjalistów działów kadr i płac.

W trakcie 3 dniowych warsztatów: Akademia kadr 2015 – zostały przybliżone zagadnienia dotyczące akt osobowych, urlopów  i czasu pracy. Pierwszy dzień zaktualizował wiedzę Uczestników związaną z prowadzeniem teczki osobowej pracownika jaki i przygotowaniem dokumentacji kończącej jego zatrudnienie. Drugi dzień udoskonalił umiejętności w zakresie udzielenia i rozliczania urlopów takich jak: wypoczynkowy, dodatkowy, okolicznościowy, szkoleniowy i bezpłatny. Istotna część szkolenia dotyczyła płatnych i bezpłatnych zwolnień od pracy. Trzeci dzień ukierunkowany był na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu planowania i rozliczania czasu pracy. Uczestnicy ćwiczyli m.in.: ustalanie przekroczenia dobowego i średniotygodniowego czasu pracy, określanie wartości dodatku, ustalanie rekompensaty dniem wolnym oraz finansowej za prace w wolne soboty, niedziele i święta, rozliczanie czasu z przebytej podróży służbowej oraz poznali skuteczne metody rozwiązywania licznych problemów powstałych na gruncie nowych przepisów.

Podsumowując – miło nam ogłosić, że wszystkie szkolenia otwarte zostały ocenione wysoko pod względem merytorycznym i organizacyjnym. Uczestnicy pozytywnie zaopiniowali wartość merytoryczną zajęć i ich przydatność w pracy zawodowej a organizacja przebiegła sprawnie i profesjonalnie.

Cieszymy się, że ponad 550 pracowników znanych i dużych firm na rynku, mogliśmy gościć na naszych zajęciach otwartych. Wszystkim Uczestnikom życzymy wprowadzenia w życie nabytych umiejętności, satysfakcji i dalszych sukcesów zawodowych.

Gwarantujemy, że rok 2015 będzie owocny w nowe i inspirujące szkolenia oraz wyjątkowe eventy. Aby być na bieżąco – zachęcamy do odwiedzania naszej strony i śledzenia wydarzeń.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję