Nowe urlopy rodzicielskie – 7 najważniejszych zmian od 2 stycznia 2016 r.

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Nowe urlopy rodzicielskie – 7 najważniejszych zmian od 2 stycznia 2016 r.

pdf

Już od początku przyszłego roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w uprawnieniach urlopowych pracowników rodziców. Znika dodatkowy urlop macierzyński. Przybywa lat na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. Dopuszczalne staje się dzielenie urlopu ojcowskiego na części oraz wykorzystywanie 2 dni na opiekę w wymiarze godzinowym. To tylko kilka przykładów zmian. Specjalnie dla Państwa, poniżej przedstawiamy 7 najważniejszych skutków nowelizacji z 24 lipca 2015 r. dotyczącej uprawnień pracowników-rodziców.

1. Wykorzystanie części urlopu rodzicielskiego aż do roku 6-stych urodzin

Jednym z kluczowych elementów nowelizacji jest rezygnacja z zasady, że cały urlop rodzicielski przypada bezpośrednio po dodatkowym urlopie macierzyńskim. Po zmianach, 16-tygodniowa część będzie mogła zostać wykorzystana aż do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 6 lat.

 2. Jeden urlop rodzicielski zamiast dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego

Od 2 stycznia 2016 r. w miejsce dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego pojawia się jeden urlop rodzicielski. W sumie – rodzice będą jednak mogli korzystać z urlopu przez tyle samo tygodni, gdyż nowy urlop rodzicielski będzie stanowił sumę dwóch dotychczasowych urlopów. Oczywiście, w związku ze połączeniem urlopów zmianie ulegnie również dokumentacja urlopowa.

 3. Ograniczenie możliwości dzielenia urlopów

Urlop rodzicielski będzie można od początku przyszłego roku podzielić na maksymalnie 4 części. Formalnie, jest to wprawdzie więcej niż obecne 3 części, ale trzeba pamiętać, że oprócz urlopu rodzicielskiego funkcjonował jeszcze dodatkowy urlop macierzyński dzielony na 2 części. Skoro w rezultacie zmian znika dodatkowy urlop macierzyński, to łączna liczba części zmniejsza się faktycznie o jedną.

4. Urlop ojcowski – rok dłużej na wykorzystanie i podział na części

Od 2 stycznia 2016 r. pracownik ojciec wychowujący dziecko będzie mógł skorzystać z urlopu ojcowskiego aż do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia. Ponadto, urlop będzie można podzielić na 2 części – co obecnie jest wykluczone.

5. Więcej czasu na urlop wychowawczy

Po wejściu w życie nowelizacji rodzice będą mogli korzystać z urlopu wychowawczego do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia. Aktualnie, ostatni dzień urlopu wychowawczego musi przypadać najpóźniej w dniu poprzedzającym ukończenie przez dziecka 5 lat.

6. Dni na opiekę z możliwością wykorzystywania „na godziny”

2 dni na opiekę, które aktualnie można wykorzystywać wyłącznie w wymiarze pełnych dni – po zmianach będzie można wykorzystywać opcjonalnie w wymiarze godzinowym. Pracownik będzie decydował więc, czy wykorzysta zwolnienie w formie 2 pełnych dni nieobecności czy też skorzysta z pojedynczych godzin zwolnienia w różnych dniach pracy.

7. Terminy 21 dniowe zamiast 14 dniowych

Ustawodawca zmienił większość terminów 14-dniowych na 21-dniowe. Przykładowo, 21 dniowy termin będzie dotyczył wniosku pracownika o urlop rodzicielskich i wychowawczy.

Lista zmian w przepisach o urlopach rodzicielskich jest znacznie dłuższa! Całość nowelizacji  na druku sejmowym nr 3288 liczy blisko 50 stron! Przykładowo, wymiar urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z pracą ulegnie zwiększeniu nawet o 100%, minimalna część urlopu rodzicielskiego nie zawsze będzie wynosiła co najmniej 8 tygodni a nawet pojawi się możliwość udzielenia jej w dniach, ponadto liczba części urlopu rodzicielskiego wpłynie na liczbę części urlopu wychowawczego.

Wszelkie konsekwencje nieprawidłowego udzielenia urlopu dla pracownika-rodzica ponosi zakład pracy! A czasu na zapoznanie się z ogromną ilością zmian jest mało. Zapraszamy już dzisiaj  na szkolenie, którego duża część została skoncentrowana na niuansach najnowszych zmian prawnych w zakresie urlopów pracowników-rodziców Urlopy i nieobecności oraz nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem – po zmianach prawnych2015/2016

Szkolenie to zastrzyk wiedzy na temat najnowszej nowelizacji w zakresie urlopów pracowników rodziców oraz możliwość przyswojenia tej wiedzy dzięki bogatej części warsztatowej. Ale zakres tematyczny tego szkolenia jest szerszy, gdyż obejmuje również tematykę innych uprawnień urlopowych i usprawiedliwiania nieobecności. Dowiecie się Państwo m.in. jak ustalać staż pracy do celów urlopowych za granicą, dlaczego każdy specjalista kadrowy powinien wiedzieć, co to jest urlop dodatkowy weterana działań poza granicami Państwa, kiedy zgon członka rodziny uprawnia do zwolnienia okolicznościowego oraz jakie są uprawnienia pracowników-krwiodawców. Szkolenie to także możliwość zweryfikowania umiejętności w zakresie obliczania urlopów proporcjonalnych, analizowania stażu pracy i uwzględniania innych okresów zaliczalnych a także udzielania urlopów szkoleniowych i bezpłatnych. Szczegółowe informacje dotyczące programu znajdziecie Państwo na stronie szkolenia Urlopy i nieobecności oraz nowe uprawnienia związane z rodzicielstwem – po zmianach prawnych2015/2016.

Nowelizacja przepisów o urlopach rodzicielskich to nie wszystkie zmiany w ostatnim okresie. Gruntownej zmianie ulegają także m.in. przepisy o umowach terminowych! O ostatnich zmianach i innych, które wejdą w życie od początku 2016 roku będziemy mówić na szkoleniu Akademia kadr 2015/2016-po nowelizacji kodeksu pracy  3 dniowe warsztaty zaawansowane. Serdecznie zapraszamy.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję