CASE STUDY III: Branża leasingowa

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

CASE STUDY III: Branża leasingowa

WYZWANIE

Nasza propozycja stanowiła odpowiedź na potrzeby rozwojowe dużej międzynarodowej organizacji z branży leasingowej, które zaplanowano do realizacji w okresie lipiec 2013 – sierpień 2014. Plany szkoleniowe oparte zostały o wdrożony System Ocen Pracowniczych (SOP). Oceny zostały przeprowadzone w 1 kwartale 2013 roku. Punkt wyjściowy opracowania stanowił katalog kompetencji, a wskaźniki rozwojowe dodatkowo zostały uzupełnione o wywiady/spotkania HR Business Partnerów z Managerami Liniowymi.

Po wstępnej analizie przeprowadzonych badań wyodrębniliśmy między innymi obszary, które poprzez interwencje rozwojowe należało poprawić bądź wyeliminować:

 • stosowanie mieszanego stylu zarządzania
 • stosowanie nadmiernej ochrony i wykonywanie pracy za pracowników
 • trudności w asertywnym radzeniu sobie z manipulacją
 • proaktywny język stosowany wobec siebie i podwładnych
 • trudności w formułowaniu własnych celów rozwojowych zgodnie ze schematem SMART
 • tendencje raczej do kontroli niż kształtowania samodzielności podwładnych

Mając na uwadze powyższe ustalenia i wytyczne powstały następujące obszary/tematy, dla których nasz Klient w 2013 roku poszukiwał w partnerów do współpracy – realizacji programu rozwojowego:

Warsztaty dedykowane kompetencyjne:

Grupa 1 – szkolenia dedykowane dla pracowników centrali na poziomie specjalistów

 • Efektywna Komunikacja i wywieranie wpływu
 • Asertywność Budowanie współpracy i relacji
 • Komunikacja wychodząca (szkolenia dla departamentu obsługi klienta)

Grupa 2 – szkolenia dedykowane dla menedżerów

 • Efektywność osobista
 • Autoprezentacja, wystąpienia publiczne
 • Trening kontroli emocji
 • Szkolenia managerskie – szkolenia dedykowane dla liderów i kierowników
 • Motywowanie i ocena pracowników
 • Podejmowanie decyzji
 • Planowanie i monitorowanie pracy swojej i innych

Uczestnicy zostali podzieleni na dwie podstawowe grupy: Specjaliści i Menedżerowie.

Bardzo istotne z punktu widzenia planowanych działań była efektywność całego procesu. Wyznaczonym celem nadrzędnym projektu było, by przełożeni wspierali swoich podwładnych (uczestników warsztatów) w codziennej implementacji uzyskanej wiedzy. Takie działania powodują jeszcze efektywniejsze przyswojenie wiedzy i motywują personel do samorozwoju w oczekiwanych obszarach.

ROZWIĄZANIE AKADEMII BIZNESU MDDP

Przygotowanie do szkolenia – precyzyjne przygotowanie programu:

Przed każdym warsztatem przeprowadzane były wywiady z bezpośrednimi przełożonymi uczestników szkolenia i analiza zbieżności z katalogiem kompetencji oraz analiza codziennych wyzwań uczestników szkolenia; telefoniczne wywiady z wybranymi uczestnikami szkolenia; pre work (uzgodniony w oparciu o powyższe analizy); pre testy;

Przeprowadzenie warsztatu:

Sesje warsztatowe (facylitacje, odgrywanie ról, ćwiczenia z kamerą, case study), pre testy. Materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej przekazywane organizacji do zawieszenia na platformie e-learningowej lub uczestnikom na nośnikach np.: pendrive.

Aktywności poszkoleniowe:

Post testy i raport poszkoleniowy zawierające analizę ankiet poszkoleniowych (oraz graficzne ujęcie), raport trenera dotyczący grupy uczestników i rekomendacje rozwojowe trenera dotyczące obszaru  i grupy. Dyżur trenerski i konsultacje trenerskie (2 tygodnie od sesji szkoleniowej). Telekonferencje  z trenerem – średnio tydzień po sesji szkoleniowej, post testy.

Pomiary zarówno poziomu zmiany postawy, jak i wiedzy. Ankiety poszkoleniowe i analiza ankiet; wywiady z bezpośrednim przełożonym dotyczące interwencji rozwojowej grupy uczestników  i przełożenia umiejętności na ich realne działanie.

REZULTAT

W efekcie przeprowadzonych działań rozwojowych organizacja zyskała pracowników, którzy lepiej rozpoznają potrzeby i motywy zarówno osobiste jak i współpracowników, efektywniej wykorzystują swój czas oraz swoich zespołów. Menedżerowie znacznie sprawniej formułują cele własne i zespołów, a także efektywniej monitorują ich realizację oraz precyzyjnie analizują czynniki wpływające na decyzje biznesowe. Wiedzą jak oszacować i zminimalizować wpływ ryzyka dla danej decyzji biznesowej i jak istotny wpływ ma sposób komunikowania o podjętej decyzji na współpracę pomiędzy działami całej organizacji. Poprawiliśmy także komunikację na linii przełożony – podwładny, co znacznie ułatwia współpracę, szczególnie w trakcie omawiania raportów i wyznaczania nowych celów/wyzwań. Dzięki procesom rozwojowym uczestnicy uświadomili sobie również kim i gdzie biznesowo są oraz jak działają w sferze prywatnej.


Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję