Training form

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Training form

Szkolenie: Szkolenie online Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Data szkolenia: 2024-07-31 - 2024-08-01
Kod szkolenia:

Cena za osobe

Dane osoby zgłoszonej na szkolenie

Dane firmy do faktury

Osoba zgłaszająca

Kontakt do działu szkoleń w firmie

Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 (dalej zwane: „RODO”) informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO będzie jest Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 56 oraz ADN Akademia Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie, adres: 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 56. tel.: 22 208 28 26 e-mail: biuro@adnakademia.pl.

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:
a) wykonania zawartej umowy tj. uczestnictwa w szkoleniu/konferencji/kursie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”)
b) wypełnienie prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „RODO” w związku z przepisami podatkowymi),
c) w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f „RODO”),
d) marketingu i promocji produktów i usług własnych i spółek z grupy kapitałowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) „RODO”),
e) wewnętrznych celów administracyjnych – prowadzenia statystyk, raportowania, badania satysfakcji Klientów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) „RODO”).

3. Odbiorcami Twoich danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w pkt. 2 mogą być:
a) osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy
b) podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów
c) spółki powiązane z Administratorem – spółki z grupy kapitałowej
d) Odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, banki, kancelarie prawne oraz spółki z grupy kapitałowej.

4. Twoje dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 2:
a) w związku z realizacją zawartej umowy, do czasu jej zakończenia, po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
b) w związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie.

6. Przysługują Ci następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
b) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
c) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
d )prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
e) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.

7. Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.

8. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznasz, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.

9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy - tj. udziału w szkoleniu/konferencji/kursie. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy - zamówienia.

Wyrażenie przez Ciebie poniższych zgód jest dobrowolne, uzyskanie zgody umożliwi Administratorowi na przesyłanie Ci informacji o aktualnych ofertach i promocjach dotyczących produktów i usług.

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję