Polski Ład – umowy cywilnoprawne 2022

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Polski Ład – umowy cywilnoprawne 2022

20 07 2022 - Warszawa
27 07 2022 - Gdańsk
19 08 2022 - Warszawa
26 08 2022 - Wrocław
14 09 2022 - Kraków
21 09 2022 - Poznań
23 09 2022 - Gdańsk
23 09 2022 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Podczas szkolenia Uczestnicy dowiedzą się

• jak prawidłowo ustalić jakim ubezpieczeniom objęty będzie zleceniobiorca,
• jak prawidłowo rozliczać umowy zlecenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian w 2022 roku,
• jak prawidłowo rozliczać umowy o dzieło,
• jak naliczyć świadczenia dla zleceniobiorców z tytułu choroby lub macierzyństwa,
• jak rozliczyć pozostałe świadczenia w aspekcie składkowym i podatkowym.

Program szkolenia

1. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• zlecenie z osobą, która nie ma innego tytułu do ubezpieczeń,
• zlecenie z własnym pracownikiem w różnych przypadkach,
• zlecenie z pracownikiem innej firmy,
• zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia,
• zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia,
• zlecenie dla członka Rady Nadzorczej,
• zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• dzieło z własnym pracownikiem,
• dzieło z pozostałymi osobami.

3. Umowy cywilnoprawne – zasady rozliczania wynagrodzenia z uwzględnieniem obowiązujących zmian 2022 w Polskim Ładzie:
• zasady ustalania wysokości przysługującego świadczenia z tytułu umowy zlecenia,
• zasady rozliczania umów zawartych na okres dłuższy jak jeden miesiąc,
• ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne,
• ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne,
• zryczałtowany podatek – umowy cywilnoprawne z osobami niemającymi rezydencji podatkowej w Polsce,
• zryczałtowany podatek dla rezydentów podatkowych w Polsce,
• zaliczka na podatek dochodowy dla rezydentów podatkowych w Polsce:
→ prawo do 20% kosztów uzyskania przychodów,
→ prawo do 50% kosztów uzyskania przychodów,
→ sytuacje, w których US neguje prawo do zastosowania 20% lub 50% kosztów uzyskania przychodów.
• wpłata na PPK w przypadku umów zlecenia.
• składki na ubezpieczenia społeczne, FP, FGŚP i FEP finansowane przez zleceniodawcę.

4. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców.

5. Inne świadczenia dla zleceniobiorców.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

20 07 2022 - Warszawa
27 07 2022 - Gdańsk
19 08 2022 - Warszawa
26 08 2022 - Wrocław
14 09 2022 - Kraków
21 09 2022 - Poznań
23 09 2022 - Gdańsk
23 09 2022 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję