Umowy cywilnoprawne 2021

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Umowy cywilnoprawne 2021

15 10 2021 - Wrocław
19 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Poznań
25 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - Warszawa
15 11 2021 - Poznań
16 11 2021 - Wrocław
19 11 2021 - Warszawa
13 12 2021 - Gdańsk
13 12 2021 - Warszawa
16 12 2021 - Poznań
20 12 2021 - Wrocław

Kategoria:

Cel szkolenia

Omówienie regulacji z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.

Metodyka szkolenia

Mini wykład, ćwiczenia, materiały źródłowe, skrypty oraz duża ilość przykładów z prezentacją konkretnych i dopuszczalnych rozwiązań prawnych.

Adresaci szkolenia

Kierownicy, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac, pracownicy działów księgowości, biur rachunkowych oraz osoby odpowiedzialne za rozliczanie wynagrodzeń pracowników.

Program

1. Rodzaje umowy cywilnoprawnej:
• Umowa zlecenia – zasady stosowania i treść.
• Umowa o dzieło – zasady stosowanie i treść.

2. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia:
• Zlecenie z własnym pracownikiem lub na rzecz własnego pracodawcy.
• Zlecenie z pracownikiem innej firmy.
• Zlecenie z pracownikami własnymi lub obcymi korzystającymi z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego.
• Zlecenie z własnym pracownikiem w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego.
• Zlecenie z emerytem/ rencistą.
• Zlecenie z osobą świadczącą usługi w ramach kilku umów zlecenia.
• Zlecenie z osobą uczącą się do 26 roku życia.
• Zlecenie dla członka Rady Nadzorczej.
• Zlecenie z osobą prowadzącą działalność gospodarczą.
• Kontrakt menedżerski.

3. Zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne osób świadczących usługi na podstawie umowy o dzieło:
• Dzieło z własnym pracownikiem.
• Dzieło z pozostałymi osobami.

4. Płatnik składek a zgłaszający do ubezpieczeń – nowe uprawnienia ZUS od 2018 roku:
• Rozróżnienie między płatnikiem składek a zgłaszającym do ubezpieczeń – konsekwencje zmian w przepisach.
• Kompetencje ZUS w zakresie ustalania płatnika składek przy zbiegu tytułów do ubezpieczenia.
• Konsekwencje zmiany podmiotu zgłaszającego do ubezpieczeń na płatnika składek.

5. Umowy zlecenia – zasady rozliczania świadczeń:
• Zasady ustalania wysokości przysługującego wynagrodzenia.
• Konsekwencje wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej.
• Konsekwencje zmian w zakresie terminu zapłaty za świadczone usługi – jak prawidłowo po zmianach rozliczać umowy zawarte na okres dłuższy jak 1 miesiąc?
• Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne.
– Limit podstawy składek.
– Świadczenia zwolnione ze składek.
• Zaliczka na podatek dochodowy z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 r.
•Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.
• Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019r.
• Ustalanie wysokości składki na PPK.

6. Umowy o dzieło – zasady rozliczania świadczeń.
• Zaliczka na podatek dochodowy.
– Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
– Limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
• Zryczałtowany podatek od przychodów.

7. Zasady ustalania świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa dla zleceniobiorców:
• Ustalanie prawa do świadczeń.
• Zasady ustalania wysokości podstawy świadczeń.

8. Świadczenia z tytułu podróży zleceniobiorców.

9. Świadczenia ponoszone na rzecz osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

10. Potrącenia z umów cywilnoprawnych.

11. ZFŚS a zleceniobiorcy.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 790 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 15:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

15 10 2021 - Wrocław
19 10 2021 - Gdańsk
20 10 2021 - Poznań
25 10 2021 - Warszawa
25 10 2021 - Warszawa
15 11 2021 - Poznań
16 11 2021 - Wrocław
19 11 2021 - Warszawa
13 12 2021 - Gdańsk
13 12 2021 - Warszawa
16 12 2021 - Poznań
20 12 2021 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję