Windykacja w biznesie – jak zapewnić płynność finansową firmy?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Windykacja w biznesie – jak zapewnić płynność finansową firmy?

29 07 2024 - 30 07 2024 - Gdańsk
20 08 2024 - 21 08 2024 - Warszawa
22 08 2024 - 23 08 2024 - Kraków
12 09 2024 - 13 09 2024 - Wrocław
19 09 2024 - 20 09 2024 - Warszawa
23 09 2024 - 24 09 2024 - Gdańsk

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Pracownicy działów windykacji i księgowości, kontrolerzy finansowi, menedżerowie pozostałych działów, zajmujący w przedsiębiorstwach stanowiska kierownicze niezwiązane z windykacją należności a także osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne ściąganie należności od dłużników, a w szczególności wskazanie rozwiązań zapobiegających powstawaniu przeterminowanych należności od kontrahentów. Zapoznanie
z zagadnieniami związanymi z windykacją należności występującymi w całym procesie biznesowym: od momentu negocjacji z kontrahentem lub braku zapłaty ze strony kontrahenta do skutecznej windykacji trudnych należności. Przedstawienie sposobów oceny kontrahenta i możliwości skutecznego zabezpieczenia transakcji. Poznanie zasad przygotowania sprawy do skierowania jej na drogę postępowania sądowego oraz zapoznanie się z rodzajami postępowań sądowych występujących w prawie polskim.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak rozpoznać zagrożenia związane z zawieraniem kontraktów handlowych?
• jaki wybrać najkorzystniejszy sposób zabezpieczenia należności?
• jakie są podstawowe zasady radzenia sobie w negocjacjach z trudnymi dłużnikami?
• jak sporządzać wezwania do zapłaty?
• jakie przygotować dokumenty do skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego oraz jaki wybrać właściwy
tryb prowadzenia takiego postępowania?
• jak określić zasady tworzenia skutecznych struktur windykacyjnych w firmie?

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat w formule online. Dyskusja, ćwiczenia, analiza studiów przypadku. Na ekranie swojego tableta/laptopa widzisz eksperta prowadzącego zajęcia. Słyszysz jego glos. Aktywnie uczestniczysz w dyskusjach, pracach grupowych. Na ekranie widzisz wyświetlane prezentacje lub inne formaty. Możesz dyskutować z innymi Uczestnikami warsztatu. Zajęcia oparte wyłącznie na praktycznych aspektach.

Program szkolenia

1. Czy rodzaj działalności gospodarczej ma znaczenie w odzyskiwaniu należności?

2. Czy istnieje skuteczne zabezpieczenie należności i jakie są możliwości?

3. Kim jest nasz dłużnik? – klasyfikacja dłużników:
• biedacy,
• fraudzi,
• gracze,
• techniki stosowane przez dłużników w celu opóźnienia faktycznej zapłaty:
– twierdzenie, że dokonali przelewu,
– zbieranie środków na zobowiązania wobec instytucji państwowych i inne ważne wydatki,
– zastrzeżenia wobec dostawy,
– nawał obowiązków
– wypadek losowy.

4. Podstawowe zasady ostrożności przy zawieraniu umów:
• dane, które należy otrzymać od przyszłego kontrahenta:
– od spółek prawa handlowego,
– od osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fizycznych,
• spisanie umowy,
• istotne elementy umowy.

5. Windykacja telefoniczna:
• postępowanie w przypadku dużych kwot,
• postępowanie w przypadku mniejszych kwot,
• elementy występujące w rozmowie telefonicznej z kontrahentem:
– nawiązanie rozmowy,
– powody braku zapłaty,
– wyłapywanie sprzeczności w oświadczeniach kontrahenta,
– negocjacje z dłużnikiem,
– znalezienie wyjścia z sytuacji – kto ma je zaproponować?
– notatka z rozmowy telefonicznej,
• osoba rozmówcy – z kim rozmawiamy?
• konsekwencja w działaniach windykacyjnych,
• klasyfikacja należności w zależności od okresu po terminie płatności.

6. Wezwania do zapłaty:
• upomnienie,
• wezwanie do zapłaty,
• wezwanie przedprocesowe.

7. Zatory płatnicze – zmiany w przepisach dotyczących płatności w transakcjach handlowych:
• pojęcie „transakcji asymetrycznej”,
• ulga na złe długi w PIT i CIT jako skutek braku zapłaty w terminie,
• nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych,
• kary dla podmiotów niepłacących w terminie

8. Przedawnienie roszczeń:
• okres przedawnienia roszczeń,
• przerwanie biegu przedawnienia i jego skutki w zakresie dochodzenia roszczeń,
• jakość dokumentów a skuteczne przerwanie biegu przedawnienia,
• wpływ przedawnienia roszczeń na możliwość przekazania sprawy na drogę postępowania sądowego.

9. Najczęstsze wymówki dłużników i jak sobie z nimi radzić?

10. Co robić, kiedy dłużnik nie wywiązuje się z ugody- rodzaje sankcji i sposób ich zapowiadania.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1690 zł + 23% VAT. Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, książkę „Liczby w HR”, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

29 07 2024 - 30 07 2024 - Gdańsk
20 08 2024 - 21 08 2024 - Warszawa
22 08 2024 - 23 08 2024 - Kraków
12 09 2024 - 13 09 2024 - Wrocław
19 09 2024 - 20 09 2024 - Warszawa
23 09 2024 - 24 09 2024 - Gdańsk

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję