SZKOLENIE WYJAZDOWE Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

SZKOLENIE WYJAZDOWE Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

10 06 2024 - 12 06 2024 - Sopot

Kategoria:

Jak wzorce myślowe, komunikacja z samym sobą i innymi, przeżywane emocje oddziaływają na siebie nawzajem, co pozbawia, a co dodaje nam energii?

Człowiek musi kierować swoją energią, a nie być przez nią kierowany.
William Frederick Book

Nauka w coraz większym stopniu opisuje jak emocje, procesy myślowe, nasze fizyczne ciało wpływa na naszą energię do działania. Z coraz większą precyzją odpowiadamy na pytania, jak emocje oddziałują na naszą efektywność, jak procesy myślowe wpływają na emocje, w jaki sposób poprzez pracę z umysłem i ciałem możemy korygować nasze samopoczucie. Wysoki poziom naszej „dobrej energii” wpływa na przyjazną atmosferę w zespole, buduje odwagę w procesie adaptowania się do zachodzących zmian, sprzyja rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wpływa też pozytywnie na energię osób z którymi współpracujemy. Poprzez poznanie technik zarządzania energią jesteśmy w stanie zwiększyć naszą kreatywność, wpłynąć na większą przejrzystość procesów myślowych, budować wrażliwość na siebie i drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej siły i sprawczości w działaniu i osiąganiu zamierzonych celów osobistych i biznesowych.

Cele szkolenia:

• podniesienie świadomości własnych procesów myślowych i ich wpływu na powstające emocje,
• zwiększenie samoświadomości własnej emocjonalności, odruchowych sposobów reagowania,
• wypracowanie i rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami swoimi i innych osób,
• obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił,
• lepsza współpraca w zespole, budowanie dialogu i porozumienia,
• praca z przekonaniami, dialogiem wewnętrznym,
• wzmocnienie osobistych przekonań dotyczących własnej wartości,
• podniesienie samoświadomości emocjonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka.

Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli:
• jaki jest mechanizm zarządzanie energią: ciało, umysł, emocje, dusza?
• jak kontrolować emocje i które technik relaksacyjnych są najlepsze dla Ciebie?
• zapoznasz się ze sposobami zarządzania energią w oparciu i koncepcję emocji pozytywnych Barbary Fredrickson i Martina Seligmana,
• nabędziesz umiejętności świadomego usuwania, rozładowywania napięcia emocjonalnego,
• jak zwiększyć siłę oddziaływania w procesie komunikacji poprzez komunikację opartą na empatii
w stosunku do siebie i otoczenia,
• jak podnieść kompetencji w obszarze zarządzania konfliktami i emocjami z nimi związanymi?
• jak pracować z tzw. dialogiem wewnętrznym?
• jak wypracować umiejętności wyciszania emocji innych osób i własnych?

Metodyka:

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Do każdego modułu dopasowany jest zestaw ćwiczeń, gier, casów, które w jak najlepszy i obrazowy sposób przybliżają, pomagają zrozumieć przedstawiane materiał i pomagają przećwiczyć najbardziej przydatne umiejętności a jednocześnie są dostosowane do szkolenia w formie on-line. Prezentacja. Ćwiczenia indywidualne. Wykorzystanie narządzi z psychologii procesu, treningu uważności – Mindfulness. Ćwiczenia oddechowe. Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona.

Program szkolenia

1. Zarządzanie energią- wprowadzenie:
• ciało, umysł, emocje, dusza – koncepcji zarządzania własną energią wg Tony’ego Schwartz’a,
• ciało – badania Amy Cuddym,
• umysł – procesy myślowe, dialog wewnętrzny,
• emocje – co to znaczy być inteligentnym emocjonalnie?
dusza – dlaczego psychologia odwołuje się do wymiaru duchowego?

2. Pozytywny i negatywny wymiar emocji:
• funkcje emocji pozytywnych i negatywnych. Koncepcja B.Fredrickson,
• znajomość własnych emocji – jako jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej,
• profile osobowości – różne typy osobowości i różna emocjonalność. Model PRISM Brain Mapping.

3. Myśli i emocje:
• co najpierw – myśl czy emocja? Funkcjonowanie umysłu i powstawanie emocji,
• jak można zapanować nad myślami? Techniki kontrolowania procesu myślowego,
• myśli w procesie powstawania emocji. Torowanie w umyśle – koncepcja J.Bargha.

4. Zarządzanie emocjami własnymi i wpływ na emocje innych:
• emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania energią własną i otoczenia. Emocje, które dodają energii i emocje które wypalają – jak nimi zarządzać?
• współpraca oparta na empatii. Czym jest empatyczne słuchanie?
• jak wykorzystać koncepcję tzw. torowania w umyśle do pracy nad swoją emocjonalnością?

5. Wzorce myślowe, komunikacja z sobą i innymi:
• modele myślowe i ich odzwierciedlenie w procesie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
• rozszyfrowanie przekonań ograniczających i wspierających rozwój. Przeprogramowywanie przekonań,
• monolog wewnętrzny – co się dzieje w naszej głowie? Co nam służy, a co nas niszczy i obniża poziom energii?
toksyczne myśli – wywołujące niepokój, spadek efektywności, energii,
• torowanie – John Bargh i jego odkrycia – oddziaływanie słów na emocje i ciało,
• gimnastyka umysłu i emocji: jak zwiększyć wpływ na własny organizm, jak korzystnie wpływać na własne zachowania, myśli i emocje. Pozytywność w ujęciu Martina Seligmana.

6. Energia w czasach zmian. Zrozumieć zmianę:
• 4 etapy – nieuchronny proces. Od status quo do akceptacji i zaangażowania,
• opór – który utrudnia funkcjonowania i odbiera energię,
• opór który ma sens – jak go mądrze wyrażać?

7. Emocje w sytuacjach konfliktowych obniżające naszą energetykę:
• co się dzieje z naszym umysłem w sytuacjach trudnych i konfliktowych: od biegunowego myślenia do czarno białej rzeczywistości,
• techniki radzenia sobie z krytyką (przyjmowanie i przekazywanie krytyki)? Co to znaczy asertywny model reagowania na krytykę/udzielania krytyki?
• techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami innych w sytuacjach konfliktowych?
• niedefensywne słuchanie i mówienie. Jak „językiem” wyciszać emocje?

8. Praca z ciałem:
• jak ciało wpływa na emocje?
jak emocje i procesy myślowe wpływają na ciało?
• przekonania, emocje i ich wpływ na nasze zdrowie fizyczne – badania dr Bernie S. Siegel,
• Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona,
• techniki oddechowe i ich wpływ na naszą energetykę,
• jak dbać o własną fizyczność – indywidualny zestaw praktyk.

9. Trening uważności mindfulness – jako jedna z metod budowania odporności psychicznej:
Ośrodki badawcze na całym świecie, naukowcy z renomowanych uczelni tacy jak prof. Barbara Fredrickson, Richard Davidson, Kirk Brown, Richard Ryan nieustannie odkrywają coraz to nowe korzyści płynące z medytacji uważności. Współczesne badania pokazują to co nasi przodkowie intuicyjnie wiedzieli od wieków, że medytacja, życie w zgodzie z sobą, uważność na siebie i świat pozytywnie oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne, budują wewnętrzną siłę i podnoszą naszą kreatywność i sprawczość w życiu zawodowym i osobistym.
• medytacja uważności MBCT,
• znaczenie medytacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wewnętrznej siły,
• uważność i poczucie własnej wartości.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii ADN w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Trener

Dorota Jaślan – trener, coach, doradca biznesowy, doświadczona managerka. Specjalizuje się w projektach rozwojowych dla kadry menedżerskiej (Komunikacja, Zarządzanie sytuacyjne, Inteligencja emocjonalna, Rozwiązywanie konfliktów, Motywowanie, Wpływ poprzez osobowość lidera), prowadzi coaching indywidualny, także executive coaching i zespołowy, doradza organizacją w procesie wprowadzania zmian. Od 15 lat zajmuje się tematyką relacji w zespołach, zarządzania energią zespołu, rozwiązywania konfliktów, budowania odporności psychicznej. Współpracuje z wieloma firmami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2000 roku uzyskała Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group, w 2011 mentora – Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women’s Business Development Agency UK, od 2015 roku posiada Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping (narzędzie do badania profili osobowości, tworzenia mapy preferowanych zachowań). Posiada ponad 7 letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich: Zarządzała Działem Szkoleń – Zibi SA, Członek Zarządu organizacji pozarządowej, 2007 – 2009 Kierownik merytoryczny międzynarodowego projektu „I learn all my life: the joy of learning through experience“. W latach 2009 – 2010 opiekun merytoryczny w projekcie „Panta Rhei Trening umiejętności trenerskich w zakresie zarządzania zmianą”, Do 2011 roku Przewodnicząca Komisji Rozjemczej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Realizuje liczne projekty międzynarodowe: „Innovations in Mature Adult Learning”, Lifelong learning programme, Grundtvig Learning Partnership, „Imagining Growth” Projekt we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Self Evaluation in Adult Life Long Learning. Jest autorką szkolenia e-learnigowego „Podstawy komunikacji”, współtworzy projekt „2 BE in the OFFICE” który łączy wiedzę z różnych dyscyplin, takich jak: design thinking, psychologia miejsca, psychologia procesu, architektura wnętrz, ergonomia oraz komunikacja interpersonalna.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3590 + 23% VAT
• dopłata do pokoju 1 osobowego: 600 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uwaga:
Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu wyjazdowym po uprzednim, pisemnym zgłoszeniu, wiąże się z poniesieniem 50% kosztu całego szkolenia. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 21 dni osoba zgłoszona ponosi 100% kosztów.

Cena obejmuje:
• zakwaterowanie: 2 noclegi w pokojach dwuosobowych typu comfort
dostęp do strefy saun, basenu oraz siłowni
• pełne wyżywienie od kolacji w dniu 10.06.2024 do obiadu w dniu 12.06.2024
• uczestnictwo w 2 dniach zajęć szkoleniowych
• przerwy kawowe w trakcie zajęć szkoleniowych
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia szkolenia
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Godziny zajęć: 09:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:

Hotel Haffner*****
ul. J. J. Haffnera 59, 81-715 Sopot

Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl
www.szkolenia-biznesowe.biz
www.adnakademia.pl

Terminy

10 06 2024 - 12 06 2024 - Sopot

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję