Szkolenie online Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie zespołem rozproszonym/zdalnym

22 04 2024 - 23 04 2024 - Online
23 05 2024 - 24 05 2024 - Online
24 06 2024 - 25 06 2024 - Online

Kategoria: ,

Wykorzystaj potencjał zmian i zaprojektuj model zarządzania dopasowany do Twojej organizacji!

Do początku 2020 roku praca w zespołach rozproszonych i wirtualnych była egzotyczną wizją bliżej nieokreślonej przyszłości. Tylko 1/3 wszystkich pracowników na świecie pracowała w takich zespołach (wg. Focus Money) głównie ze względu na specyfikę branży (zespoły IT), projekty międzynarodowe czy po prostu ze względu na oszczędności. Jednak koronawirus w ciągu zaledwie paru tygodni przeorganizował zawodową rzeczywistość. To co wcześniej wydawało się niemożliwe stało się codziennością większości firm. Pandemia sprawiła, że organizacje zainteresowały się rozwijaniem efektywnej pracy zdalnej, a wszelkie webinaria i posty prezentujące narzędzia do komunikacji online itd. biją rekordy popularności. Jednak praca w zespołach rozproszonych to coś więcej niż tylko praca z domu.

Zarządzanie zespołem na odległość niesie za sobą wiele wyzwań jeśli chodzi o komunikację, dbanie o relacje w zespole, motywowanie pracowników w tym trudnym czasie, realizację zadań i ich egzekwowanie.

Menadżerowie po szkoleniu powinni mieć wiedzę, umiejętności jak być liderem, coachem/mentorem dla swoich pracowników, jak ich wspierać w stosowaniu właściwych postaw i podejmowanych działań w warunkach pracy zdalnej.

Adresaci szkolenia

Liderzy zespołów, którzy chcą wzmocnić swoje kompetencje w zakresie zdalnego zarządzania zespołem.

Cel szkolenia

Nabycie i doskonalenie umiejętności skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym/zdalnym.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• stworzyć odpowiednią dla sytuacji zespołu strategię planowania i organizacji pracy,
• znać i stosować zasady efektywnej pracy zdalnej,
• dbać o relacje i efektywną komunikację w zespole przy użyciu narzędzi pracy zdalnej,
• dostosować zakres i poziom delegowania zadań do możliwości i sytuacji poszczególnych pracowników,
• za pomocą dostępnych narzędzi online motywować swój zespół,
• wspierać i pracować na emocjach związanych z sytuacją,
• zrozumieć powody oporu i negatywnych emocji towarzyszących zmianie.

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone w charakterze warsztatów online, opierających się na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, biznesowym ujęciu. Skoncentrowane jest na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi zarządzania zespołem zdalnym, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury pracy zdalnej. Interaktywność warsztatów jest dopasowana do dostępnych narzędzi jakie daje formuła on-line. To przede wszystkim dyskusja i ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program szkolenia

1. Zarządzaniem zespołem zdalnym – kultura i zasady pracy:
• Jakie są wyzwania, bariery oraz ograniczenia w zarządzaniu zespołem zdalnym i jak sobie z nimi radzić – umiejętności menadżerskie ”na czasie”.
• Jak zmieniła się rola lidera. Różnice w zarządzaniu.
• Odpowiedzialność menedżera za realizację zadań w obecnej sytuacji.
• Czego oczekują pracownicy (aktualne badania z rynku pracy w Polsce).
• Czego ja mogę oczekiwać i w jakiej formie mam to egzekwować.
• Wprowadzenie zasad obowiązujących zespół w trakcie wspólnej pracy zdalnej, pracy w trybie home office.
• Jakie zachowania powinniśmy zacząć akceptować i rozumieć.
• Jak reagować na „wpadki”.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie, czego oczekiwać i jak egzekwować.
• Potrafi wypracować zasady pracy w nowej sytuacji.
• Potrafi egzekwować rezultaty pracy zespołu.
• Pracuje na obszarach jakie mają wpływ na skuteczność zespołu zdalnego.

2. Komunikacja w zespole zdalnym służąca realizacji zadań , a nie kontroli:
• Dostępne narzędzia – on-line, telefon, sms, mail.
• Otwartość na ludzi – budowanie atmosfery i podtrzymywanie relacji w zespole zdalnym.
• Precyzja komunikatów – definicja, sprawdzanie zrozumienia, przy ograniczonym kontakcie.
• Regularność i częstotliwość kontaktów.
• Co robić gdy:
– potrzebuje „na już”
– pracownik nie kontaktuje się
– brak dostępności mojej czy pracownika w danej chwili
• INTENCJE komunikatu – jak pisać, mówić by uniknąć nieporozumień?
• Określanie ram czasowych kontaktów dla zespołu oraz poszczególnych członków zespołu – jasne definiowanie oczekiwań.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak skutecznie komunikować się ze swoim zespołem.
• Potrafi przekazywać informację w sposób jasny i dostosowany do narzędzi pracy zdalnej.
• Potrafi stworzyć plan pracy zespołu.
• Potrafi „otworzyć” zespół na szczerą wymianę zdań.

3. Wsparcie pracowników w realizacji zadań i celów. Motywacja do działania:
• Dbanie o AUTOMOTYWCJĘ pracownika w realizacji zadań.
• Techniki pobudzania aktywności i chęci do podejmowania działań.
• Zmiana przekonań i nastawienia kluczem do realizacji celu.
• Budowanie świadomości odpowiedzialności za realizację zadań mimo trudnej sytuacji.
• Organizacja pracy swojej i pracownika – narzędzia wspierające realizację zadań w pracy zdalnej.
• Forma w jakiej możemy egzekwować zadnia.
• ROZUMIEM, czy to znaczy, że AKCEPTUJĘ? (Technika Innej Perspektywy).
• Metody radzenia sobie z wymówkami dotyczącymi realizacji celów (Technika GROW).
• Chwal , DOCENIAJ, dziękuj.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak, wzbudzić automotywację w pracowniku.
• Potrafi rozpoznać przyczyny braku zaangażowania i znajduje ich rozwiązanie.
• Wie, jak właściwie wyznaczyć cele w sposób pozwalający na ich realizację.
• Zastosuje techniki sprzyjające realizacji celów.
• Potrafi stworzyć PLAN motywacji dopasowany do członków zespołu.

4. Negatywne emocje i ich wpływ na pracę zespołu. Redukowanie napięcia w zespole:
• Negatywne emocje towarzyszące pracownikom – jak się mam odnaleźć?
• Komunikacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa i dbałości o pracownika.
• Wsparcie pracownika w ciężkich chwilach – co ja mogę jako przełożony?
• Błędy myślowe, czyli jak głowa nas oszukuje podczas stresu.
• Potrzeba budowania poczucia pewności siebie.
• Przyczyny negatywnych emocji w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi.
• Technika „łapania negatywnych myśli”.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić.
• Potrafi zredukować stres i niepokój.
• Potrafi „zbudować” pracownika skupionego na realizacji zadań.
• Potrafi zbudować w zespole poczucie bezpieczeństwa.

5. Jedynym pewnikiem jest zmiana. O co chodzi z tą całą zmianą. „Pstryk i zmiana”:
• Czym jest zmiana?
• Reakcja na zmianę, fazy wprowadzanych zmian. Jak przebiega proces zmiany?
• Opór przed zmianą – dlaczego wolimy to co znane i sprawdzone, choć nie zawsze skuteczne?
• Zmiana nastawienia kluczem do zwiększenia efektywności współpracy.
• Zmiany zaczynamy od siebie – podejmowanie wyzwań i inicjatywy w działaniu.
• Strategie wprowadzanie zmian w obecnej sytuacji.
• Jak komunikować zmiany innym? Trudne sytuacje (konieczność zakończenia współpracy, zmiana warunków itp.).

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić.
• Ma świadomość skąd wynika opór przed zmianą.
• Potrafi odpowiednio zakomunikować zmianę.
• Potrafi dobrać strategię wprowadzanej zmiany do sytuacji.
• Potrafi poradzić sobie z oporem, tzw. „włoskim strajkiem” wynikającym z brakiem akceptacji zmiany.

6. Podsumowanie szkolenia, wypracowanie ZASAD ZARZĄDZANIA ZESPOEM ROZPROSZONYM/ZDALNYM

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

22 04 2024 - 23 04 2024 - Online
23 05 2024 - 24 05 2024 - Online
24 06 2024 - 25 06 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję