Szkolenie online Zarządzanie konfliktem. Konstruktywne spory – jak zamienić konflikt w możliwość rozwoju?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie konfliktem. Konstruktywne spory – jak zamienić konflikt w możliwość rozwoju?

05 08 2024 - 06 08 2024 - Online
05 09 2024 - 06 09 2024 - Online

Kategoria:
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest rozwój umiejętności w zakresie komunikacji nakierowanej na poznanie metod i technik rozwiązywania konfliktów. Szkolenie pomaga rozwijać umiejętności budowania atmosfery otwartości między członkami zespołu, co przekłada się na rozumienie konfliktu, jako normalnego zjawiska związanego z dynamiką grupy oraz różnymi typami osobowości jej członków.

Szkolenie z zarządzania konfliktem polecamy również osobom, które chcą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy otrzymają wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne budowanie otwartości
i współpracy w  zespole, rozwiną postawy sprzyjające konstruktywnemu podejściu do konfliktów, co przyczyni się do lepszego funkcjonowania zarówno na poziomie indywidualnym,
jak i zespołowym.

Po szkoleniu Uczestnicy:

• nauczą się rozpoznawać sytuacje sprzyjające powstawaniu konfliktów i będą wiedzieć jak im zapobiegać,
• zrozumieją naturę konfliktu – poznają definicję, rodzaje i źródła konfliktów, co umożliwia ich skuteczniejsze rozpoznanie i adekwatne działanie,
• rozwiną umiejętności komunikacyjne ukierunkowane na lepsze porozumiewanie się i zapobieganie eskalacji konfliktów,
• poznają i nauczą się praktycznych technik rozwiązywania konfliktów,
• poznają i przećwiczą sposoby twórczego rozwiązywania problemów , co umożliwia odmienne, konstruktywne podejście do trudnych sytuacji,
• poznają różne style reakcji na konflikty i zrozumieją, co powoduje, że mamy trudności w poradzeniu sobie w sytuacji konfliktowej,
• poznają koncepcję 4 typów osobowości w komunikacji pod kątem reagowania i działania w konflikcie,
• będą umieć wykorzystać swój naturalny styl komunikacji do budowania atmosfery współpracy i porozumienia,
• będą umieć stosować techniki asertywne w rozwiązywaniu problemów i budowaniu dobrych relacji w zespole , będą umieć formułować i przekazywać informacje zwrotne,
• będą mogli świadomie dbać swoją postawą o budowanie zaufania, korzystając z wiedzy i zdobytych umiejętności.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi wspierających umiejętności dobrej komunikacji i współpracy pod kątem rozwiązywaniu sytuacji trudnych i konfliktowych. Zawiera mini wykłady, ćwiczenia indywidualne i grupowe, zadania/gry symulacyjne, dyskusje moderowane, studia przypadków, wymianę doświadczeń uczestników. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w praktyce. W szkoleniu wykorzystujemy doświadczenia i umiejętności uczestników, związane z ich codzienną pracą.

Prowadzący

Magdalena Górecka – certyfikowana trenerka biznesu, trenerka kompetencji miękkich, projektantka scenariuszy szkoleń e-learningowych. Ukończyła certyfikowane szkolenia biznesowe „Master Business Training”, „Customer Centric Selling” oraz różnorodne kursy rozwojowe: „Myślenie wizualne w pracy trenera”, „Kurs kreatywnego pisania” i inne. Pisze artykuły rozwojowe i sprzedażowe, projektuje programy rozwojowe i szkoleniowe oparte o indywidualne badanie potrzeb, rysuje plakaty motywujące. Praktyk biznesu z 28- letnim doświadczeniem zawodowym, pracowała m.in. w sprzedaży jako doradca klienta biznesowego, kierownik BOK oraz jako trener wewnętrzny w departamencie klientów biznesowych w największym koncernie multienergetycznym w Polsce. Opracowała materiały wewnętrzne firmy w postaci obszernych podręczników, w tym „Model procesu sprzedaży”, podręczniki wdrożeniowe, szkoleniowe, autorski program rozwojowy „Jak małymi krokami wprowadzić duże zmiany w życiu”. Jako trenerka i miłośniczka szkoleń miękkich wspiera liderów, handlowców i pracowników biurowych w osiąganiu ich celów zawodowych i prywatnych. Oferuje pracę nad kompetencjami związanymi z produktywnością i efektywnością osobistą, umiejętnością wyznaczania celów, definiowaniem swoich mocnych stron, pozytywną komunikacją opartą o budowanie relacji, asertywnością, zachowaniem równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym (work-life-balance), radzeniem sobie ze stresem, budowaniem relacji biznesowych zgodnie z zasadami etyki w biznesie.

Anna Zaskórska – menadżer, trener biznesu, doradca zawodowy, ekspert ds. dostępności. Współpracuje z kadrą zarządzającą w kreowaniu polityki personalnej i szkoleniowej w oparciu o potrzeby biznesowe. Zajmuje się tworzeniem, wdrażaniem i koordynacją dedykowanych projektów HR dotyczących szeroko rozumianej polityki rozwojowej. Od ponad 20 lat specjalizuje się w doradztwie, szkoleniach oraz coachingach z zakresu rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych.  W swojej praktyce zawodowej pełniła różnorodne funkcje, w ramach których była odpowiedzialna między innymi za budowanie i zarządzanie zespołami w organizacji oraz sprzedaż. Doświadczenie praktyczne w obszarze kapitału ludzkiego zdobyła pełniąc funkcję HR Menadżera i HR BP w firmach branży FMCG, finansowej, chemii budowlanej oraz logistycznej.  Posiada międzynarodowy certyfikat trenera (TMI International Train the Trainers) oraz konsultanta metody Thomas International. Ukończyła studia podyplomowe z tytułem doradcy zawodowego. Prowadziła zajęcia z komunikacji i zarządzania w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarzadzania.  Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie opracowywania i realizacji autorskich programów doradczych i szkoleniowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik i narzędzi. Realizuje warsztaty oraz współpracuje z organizacjami jako ekspert z zakresu polityki antymobbingowej,  rozwiązywania konfliktów, zarzadzania i rozwoju osobistego.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Program szkolenia
 1. Konflikt – czym jest i komu jest potrzebny?
 • definicja i istota konfliktu – co jest konfliktem?
 • strony w konflikcie oraz konflikt „dobry” i „zły”- co daje a co zabiera konflikt?
 • konflikty potencjalne, ukryte i jawne, schemat narastania konfliktów,
 • czynniki konfliktogenne charakterystyczne dla grupy, w której pracujemy,
 • czynniki konfliktogenne wynikające z relacji, różnic wiekowych, zderzenia osobowości, uprzedzeń.
 1. Obszary konfliktów – przyczyny i zapobieganie:
 • sytuacje i zachowania zwiększające ryzyko powstania konfliktu,
 • koło konfliktów – teoria Ch. Moor’a,
 • analiza przyczyn konfliktu wg Ch. Moor’a,
 • poszukiwanie rozwiązań, czyli jak działać, aby nie dopuścić do poszczególnych typów konfliktu?
 • jak konflikt wpływa na jednostki – odkrywanie obszaru wpływu i konsekwencji konfliktu na osobę,
 • jak stymulować twórczy konflikt w zespole?
 • jak ograniczać negatywne skutki konfliktu?
 1. Style funkcjonowania społecznego i ich wpływ na powstawanie konfliktów:
 • potrzeby, szybkość działania, sposób komunikacji i orientacja na ludzi i zadania wpływają na powstawanie konfliktów,
 • diagnoza i analiza typologii osobowości w kontekście ryzyka powstawania napięć i konfliktów w zespole,
 • jak się komunikować z różnymi typami osobowości, aby zmniejszyć ryzyko napięć, a zwiększyć efektywną współpracę,
 • komunikacja i budowanie dobrych relacji w zespole,
 • aktywna komunikacja w konflikcie – parafraza, klaryfikacja, podsumowywanie,
 • bariery komunikacyjne – skąd się biorą i jak sobie z nimi radzić?
 • fakty czy interpretacja – jak niewiele trzeba, żeby powstał konflikt.
 1. Strategie reagowania na konflikt wg Thomasa Kilmana:
 • sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu – w ujęciu Thomasa Kilmana,
 • rozpoznanie własnego stylu działania w sytuacjach konfliktowych – autodiagnoza,
 • konsekwencje sztywnego stosowania poszczególnych stylów,
 • pozorne rozwiązywanie konfliktów,
 • warunki konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.
 1. Metody i techniki zarządzania konfliktem na poziomie zespołu i na poziomie indywidualnym:
 • techniki poszukiwania rozwiązań win-win,
 • konstruktywna informacja zwrotna,
 • asertywne techniki rozwiązywania konfliktów:
 • asertywna prośba i odmowa,
 • asertywne stawianie granic,
 • asertywna krytyka,
 • asertywna reakcja na krytykę,
 • analiza przypadków.
 1. Twórcze podejście do konfliktów – poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań:
 • metoda 5 WHY,
 • metoda 6 kapeluszy de Bono/ Trzy krzesła Disneya,
 • dekonfliktowanie, czyli projektowanie rozwiązania konfliktu – diagram chmury i diagram konfliktu,
 • twórcze rozwiązywanie konfliktu – analiza sytuacji konfliktowej z użyciem poznanych technik.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1490 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 16:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Terminy

05 08 2024 - 06 08 2024 - Online
05 09 2024 - 06 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję