Szkolenie online Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

12 09 2024 - 13 09 2024 - Online
24 10 2024 - 25 10 2024 - Online

Kategoria:

Jak wzorce myślowe, komunikacja z samym sobą i innymi, przeżywane emocje oddziaływają na siebie

nawzajem, co pozbawia, a co dodaje nam energii?

Człowiek musi kierować swoją energią, a nie być przez nią kierowany.
William Frederick Book

Nauka w coraz większym stopniu opisuje jak emocje, procesy myślowe, nasze fizyczne ciało wpływa na naszą energię do działania. Z coraz większą precyzją odpowiadamy na pytania, jak emocje oddziałują na naszą efektywność, jak procesy myślowe wpływają na emocje, w jaki sposób poprzez pracę z umysłem i ciałem możemy korygować nasze samopoczucie. Wysoki poziom naszej „dobrej energii” wpływa na przyjazną atmosferę w zespole, buduje odwagę w procesie adaptowania się do zachodzących zmian, sprzyja rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wpływa też pozytywnie na energię osób z którymi współpracujemy. Poprzez poznanie technik zarządzania energią jesteśmy w stanie zwiększyć naszą kreatywność, wpłynąć na większą przejrzystość procesów myślowych, budować wrażliwość na siebie i drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej siły i sprawczości w działaniu i osiąganiu zamierzonych celów osobistych i biznesowych.

Główne cele szkolenia
 • podniesienie świadomości własnych procesów myślowych i ich wpływu na powstające emocje,
 • zwiększenie samoświadomości własnej emocjonalności, odruchowych sposobów reagowania,
 • wypracowanie i rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami swoimi i innych osób,
 • obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił,
 • lepsza współpraca w zespole, budowanie dialogu i porozumienia,
 • praca z przekonaniami, dialogiem wewnętrznym,
 • wzmocnienie osobistych przekonań dotyczących własnej wartości,
 • podniesienie samoświadomości emocjonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka.
Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli
 • jaki jest mechanizm zarządzanie energią: ciało, umysł, emocje, dusza?
 • jak kontrolować emocje i które technik relaksacyjnych są najlepsze dla Ciebie?
 • zapoznasz się ze sposobami zarządzania energią w oparciu i koncepcję emocji pozytywnych Barbary Fredrickson i Martina Seligmana,
 • nabędziesz umiejętności świadomego usuwania, rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • jak zwiększyć siłę oddziaływania w procesie komunikacji poprzez komunikację opartą na empatii
  w stosunku do siebie i otoczenia,
 • jak podnieść kompetencji w obszarze zarządzania konfliktami i emocjami z nimi związanymi?
 • jak pracować z tzw. dialogiem wewnętrznym?
 • jak wypracować umiejętności wyciszania emocji innych osób i własnych?
Program szkolenia

1. Zarządzanie energią- wprowadzenie:
• ciało, umysł, emocje, dusza – koncepcji zarządzania własną energią wg Tony’ego Schwartz’a,
• ciało – badania Amy Cuddym
• umysł – procesy myślowe, dialog wewnętrzny,
• emocje – co to znaczy być inteligentnym emocjonalnie?
• dusza – dlaczego psychologia odwołuje się do wymiaru duchowego?

2. Pozytywny i negatywny wymiar emocji:
• funkcje emocji pozytywnych i negatywnych. Koncepcja B.Fredrickson,
• znajomość własnych emocji – jako jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej,
• profile osobowości – różne typy osobowości i różna emocjonalność. Model PRISM Brain Mapping.

3. Myśli i emocje:
• co najpierw – myśl czy emocja? Funkcjonowanie umysłu i powstawanie emocji,
• jak można zapanować nad myślami? Techniki kontrolowania procesu myślowego,
• myśli w procesie powstawania emocji. Torowanie w umyśle – koncepcja J.Bargha.

4. Zarządzanie emocjami własnymi i wpływ na emocje innych:
• emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania energią własną i otoczenia. Emocje, które dodają energii i emocje które wypalają – jak nimi zarządzać?
• współpraca oparta na empatii. Czym jest empatyczne słuchanie?
• jak wykorzystać koncepcję tzw. torowania w umyśle do pracy nad swoją emocjonalnością?

5. Wzorce myślowe, komunikacja z sobą i innymi:
• modele myślowe i ich odzwierciedlenie w procesie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
• rozszyfrowanie przekonań ograniczających i wspierających rozwój. Przeprogramowywanie przekonań,
• monolog wewnętrzny – co się dzieje w naszej głowie? Co nam służy, a co nas niszczy i obniża poziom energii?
• toksyczne myśli – wywołujące niepokój, spadek efektywności, energii,
• torowanie – John Bargh i jego odkrycia – oddziaływanie słów na emocje i ciało,
• gimnastyka umysłu i emocji: jak zwiększyć wpływ na własny organizm, jak korzystnie wpływać na własne zachowania, myśli i emocje. Pozytywność w ujęciu Martina Seligmana.

6. Energia w czasach zmian. Zrozumieć zmianę:
• 4 etapy – nieuchronny proces. Od status quo do akceptacji i zaangażowania,
• opór – który utrudnia funkcjonowania i odbiera energię,
• opór który ma sens – jak go mądrze wyrażać?

7. Emocje w sytuacjach konfliktowych obniżające naszą energetykę:
• co się dzieje z naszym umysłem w sytuacjach trudnych i konfliktowych: od biegunowego myślenia do czarno białej rzeczywistości,
• techniki radzenia sobie z krytyką (przyjmowanie i przekazywanie krytyki)? Co to znaczy asertywny model reagowania na krytykę/udzielania krytyki?
• techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami innych w sytuacjach konfliktowych?
• niedefensywne słuchanie i mówienie. Jak „językiem” wyciszać emocje?

8. Praca z ciałem:
• jak ciało wpływa na emocje?
• jak emocje i procesy myślowe wpływają na ciało,
• przekonania, emocje i ich wpływ na nasze zdrowie fizyczne – badania dr Bernie S. Siegel,
• Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona,
• techniki oddechowe i ich wpływ na naszą energetykę,
• jak dbać o własną fizyczność – indywidualny zestaw praktyk.

9. Trening uważności mindfulness – jako jedna z metod budowania odporności psychicznej:

Ośrodki badawcze na całym świecie, naukowcy z renomowanych uczelni tacy jak prof. Barbara Fredrickson, Richard Davidson, Kirk Brown, Richard Ryan nieustannie odkrywają coraz to nowe korzyści płynące z medytacji uważności. Współczesne badania pokazują to co nasi przodkowie intuicyjnie wiedzieli od wieków, że medytacja, życie w zgodzie z sobą, uważność na siebie i świat pozytywnie oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne, budują wewnętrzną siłę i podnoszą naszą kreatywność i sprawczość w życiu zawodowym i osobistym.

• Medytacja uważności MBCT.
• Znaczenie medytacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wewnętrznej siły.
• Uważność i poczucie własnej wartości.

Metody pracy
Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Do każdego modułu dopasowany jest zestaw ćwiczeń, gier, casów, które w jak najlepszy i obrazowy sposób przybliżają, pomagają zrozumieć przedstawiane materiał i pomagają przećwiczyć najbardziej przydatne umiejętności a jednocześnie są dostosowane do szkolenia w formie on-line. Prezentacja. Ćwiczenia indywidualne. Wykorzystanie narządzi z psychologii procesu, treningu uważności – Mindfulness. Ćwiczenia oddechowe. Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 (2 dni, 16 godzin)

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl, anna.niedziolka@adnakademia.pl

Terminy

12 09 2024 - 13 09 2024 - Online
24 10 2024 - 25 10 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję