Szkolenie online Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Zarządzanie energią – 4 obszary. Budowanie odporności psychicznej w czasach zmian

23 02 2023 - 24 02 2023 - Online
23 03 2023 - 24 03 2023 - Online

Kategoria:

Jak wzorce myślowe, komunikacja z samym sobą i innymi, przeżywane emocje oddziaływają na siebie

nawzajem, co pozbawia, a co dodaje nam energii?

Człowiek musi kierować swoją energią, a nie być przez nią kierowany.
William Frederick Book

Nauka w coraz większym stopniu opisuje jak emocje, procesy myślowe, nasze fizyczne ciało wpływa na naszą energię do działania. Z coraz większą precyzją odpowiadamy na pytania, jak emocje oddziałują na naszą efektywność, jak procesy myślowe wpływają na emocje, w jaki sposób poprzez pracę z umysłem i ciałem możemy korygować nasze samopoczucie. Wysoki poziom naszej „dobrej energii” wpływa na przyjazną atmosferę w zespole, buduje odwagę w procesie adaptowania się do zachodzących zmian, sprzyja rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wpływa też pozytywnie na energię osób z którymi współpracujemy. Poprzez poznanie technik zarządzania energią jesteśmy w stanie zwiększyć naszą kreatywność, wpłynąć na większą przejrzystość procesów myślowych, budować wrażliwość na siebie i drugiego człowieka przy jednoczesnym zachowaniu wewnętrznej siły i sprawczości w działaniu i osiąganiu zamierzonych celów osobistych i biznesowych.

Główne cele szkolenia
 • podniesienie świadomości własnych procesów myślowych i ich wpływu na powstające emocje,
 • zwiększenie samoświadomości własnej emocjonalności, odruchowych sposobów reagowania,
 • wypracowanie i rozwój umiejętności radzenia sobie z emocjami swoimi i innych osób,
 • obniżenie napięcia i regeneracja własnych sił,
 • lepsza współpraca w zespole, budowanie dialogu i porozumienia,
 • praca z przekonaniami, dialogiem wewnętrznym,
 • wzmocnienie osobistych przekonań dotyczących własnej wartości,
 • podniesienie samoświadomości emocjonalnej i wrażliwości na drugiego człowieka.
Po szkoleniu Uczestnicy będą wiedzieli
 • jaki jest mechanizm zarządzanie energią: ciało, umysł, emocje, dusza?
 • jak kontrolować emocje i które technik relaksacyjnych są najlepsze dla Ciebie?
 • zapoznasz się ze sposobami zarządzania energią w oparciu i koncepcję emocji pozytywnych Barbary Fredrickson i Martina Seligmana,
 • nabędziesz umiejętności świadomego usuwania, rozładowywania napięcia emocjonalnego,
 • jak zwiększyć siłę oddziaływania w procesie komunikacji poprzez komunikację opartą na empatii
  w stosunku do siebie i otoczenia,
 • jak podnieść kompetencji w obszarze zarządzania konfliktami i emocjami z nimi związanymi?
 • jak pracować z tzw. dialogiem wewnętrznym?
 • jak wypracować umiejętności wyciszania emocji innych osób i własnych?
Program szkolenia

1. Zarządzanie energią- wprowadzenie:
• ciało, umysł, emocje, dusza – koncepcji zarządzania własną energią wg Tony’ego Schwartz’a,
• ciało – badania Amy Cuddym
• umysł – procesy myślowe, dialog wewnętrzny,
• emocje – co to znaczy być inteligentnym emocjonalnie?
• dusza – dlaczego psychologia odwołuje się do wymiaru duchowego?

2. Pozytywny i negatywny wymiar emocji:
• funkcje emocji pozytywnych i negatywnych. Koncepcja B.Fredrickson,
• znajomość własnych emocji – jako jeden z wymiarów inteligencji emocjonalnej,
• profile osobowości – różne typy osobowości i różna emocjonalność. Model PRISM Brain Mapping.

3. Myśli i emocje:
• co najpierw – myśl czy emocja? Funkcjonowanie umysłu i powstawanie emocji,
• jak można zapanować nad myślami? Techniki kontrolowania procesu myślowego,
• myśli w procesie powstawania emocji. Torowanie w umyśle – koncepcja J.Bargha.

4. Zarządzanie emocjami własnymi i wpływ na emocje innych:
• emocje – ich znaczenie w procesie zarządzania energią własną i otoczenia. Emocje, które dodają energii i emocje które wypalają – jak nimi zarządzać?
• współpraca oparta na empatii. Czym jest empatyczne słuchanie?
• jak wykorzystać koncepcję tzw. torowania w umyśle do pracy nad swoją emocjonalnością?

5. Wzorce myślowe, komunikacja z sobą i innymi:
• modele myślowe i ich odzwierciedlenie w procesie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
• rozszyfrowanie przekonań ograniczających i wspierających rozwój. Przeprogramowywanie przekonań,
• monolog wewnętrzny – co się dzieje w naszej głowie? Co nam służy, a co nas niszczy i obniża poziom energii?
• toksyczne myśli – wywołujące niepokój, spadek efektywności, energii,
• torowanie – John Bargh i jego odkrycia – oddziaływanie słów na emocje i ciało,
• gimnastyka umysłu i emocji: jak zwiększyć wpływ na własny organizm, jak korzystnie wpływać na własne zachowania, myśli i emocje. Pozytywność w ujęciu Martina Seligmana.

6. Energia w czasach zmian. Zrozumieć zmianę:
• 4 etapy – nieuchronny proces. Od status quo do akceptacji i zaangażowania,
• opór – który utrudnia funkcjonowania i odbiera energię,
• opór który ma sens – jak go mądrze wyrażać?

7. Emocje w sytuacjach konfliktowych obniżające naszą energetykę:
• co się dzieje z naszym umysłem w sytuacjach trudnych i konfliktowych: od biegunowego myślenia do czarno białej rzeczywistości,
• techniki radzenia sobie z krytyką (przyjmowanie i przekazywanie krytyki)? Co to znaczy asertywny model reagowania na krytykę/udzielania krytyki?
• techniki radzenia sobie z negatywnymi emocjami innych w sytuacjach konfliktowych?
• niedefensywne słuchanie i mówienie. Jak „językiem” wyciszać emocje?

8. Praca z ciałem:
• jak ciało wpływa na emocje?
• jak emocje i procesy myślowe wpływają na ciało,
• przekonania, emocje i ich wpływ na nasze zdrowie fizyczne – badania dr Bernie S. Siegel,
• Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona,
• techniki oddechowe i ich wpływ na naszą energetykę,
• jak dbać o własną fizyczność – indywidualny zestaw praktyk.

9. Trening uważności mindfulness – jako jedna z metod budowania odporności psychicznej:

Ośrodki badawcze na całym świecie, naukowcy z renomowanych uczelni tacy jak prof. Barbara Fredrickson, Richard Davidson, Kirk Brown, Richard Ryan nieustannie odkrywają coraz to nowe korzyści płynące z medytacji uważności. Współczesne badania pokazują to co nasi przodkowie intuicyjnie wiedzieli od wieków, że medytacja, życie w zgodzie z sobą, uważność na siebie i świat pozytywnie oddziałują na zdrowie fizyczne i psychiczne, budują wewnętrzną siłę i podnoszą naszą kreatywność i sprawczość w życiu zawodowym i osobistym.

• Medytacja uważności MBCT.
• Znaczenie medytacji dla zdrowia fizycznego i psychicznego, wewnętrznej siły.
• Uważność i poczucie własnej wartości.

Metody pracy
Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Do każdego modułu dopasowany jest zestaw ćwiczeń, gier, casów, które w jak najlepszy i obrazowy sposób przybliżają, pomagają zrozumieć przedstawiane materiał i pomagają przećwiczyć najbardziej przydatne umiejętności a jednocześnie są dostosowane do szkolenia w formie on-line. Prezentacja. Ćwiczenia indywidualne. Wykorzystanie narządzi z psychologii procesu, treningu uważności – Mindfulness. Ćwiczenia oddechowe. Trening Relaksacji Progresywnej Jacobsona.

Trenerzy
Dorota Jaślan – trener, coach, psychoterapeutka, autorka opracowań merytorycznych do e-learnigu, filmów/platform szkoleniowych. Specjalizuje się głównie w projektach z zakresu komunikacji, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, technik wpływu, prowadzenia skutecznych negocjacji w warunkach szczególnie trudnych, zarządzania energią, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Prowadzi szkolenia rozwojowe dla kadry menedżerskiej (Zarządzanie energią zespołu, Inteligencja emocjonalna, Wpływ poprzez osobowość lidera, Kreatywność i innowacyjność). Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W 2000 roku uzyskała Certyfikat Trenera Biznesu TMT Group, w 2011 mentora – Successful Gender Sensitive Business Support, wydany przez Women’s Business Development Agency UK, od 2015 roku posiada Certyfikat Coacha PRISM Brain Mapping. Posiada uprawnienia psychoterapeutki oraz rekomendacje Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu (PTPP) do prowadzenia terapii i pracy z grupami pod stałą superwizją nauczyciela psychologii zorientowanej na proces. Prowadzi wykłady także w języku angielskim. W 2020 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat coacha specjalizującego się w procesach sukcesji. W swoich szkoleniach łączy wiedzę psychologiczną oraz biznesową zdobytą w ciągu 20 lata praktyki zawodowej oraz licznych szkoleń u najlepszych mentorów w kraju i za granicą. Rozpoczęła prace nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Różańskiej, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Rozprawa poświęcona będzie syndromowi wypalenia zawodowego polskich pielęgniarek kontroli i profilaktyki zakażeń.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 zł + 23% VAT,

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 (2 dni, 16 godzin)

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl, anna.niedziolka@adnakademia.pl

Terminy

23 02 2023 - 24 02 2023 - Online
23 03 2023 - 24 03 2023 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję