Szkolenie online Ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Ochrona sygnalistów – skuteczny system zgłaszania naruszeń

23 07 2024 - Online
08 08 2024 - Online
09 09 2024 - Online

Kategoria: , , ,

 Ustawa o ochronie sygnalistów została podpisana przez Prezydenta 19 czerwca 2024. Natomiast 24 czerwca Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw, czyli do 24 września 2024 firmy mają obowiązek na wdrożenie przepisów. Wyjątkiem są przepisy o zgłoszeniach zewnętrznych które wejdą w życie do 24 grudnia 2024 r.

Najnowsza ustawa zakłada że podmioty prawne, na rzecz których według stanu na dzień 1 stycznia lub 1 lipca danego roku wykonuje pracę zarobkową co najmniej 50 osób, muszą ustalić wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych.

Do liczby 50 osób wykonujących pracę zarobkową na rzecz podmiotu prawnego wlicza się pracowników w przeliczeniu na pełne etaty lub osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli nie zatrudniają do tego rodzaju pracy innych osób, niezależnie od podstawy zatrudnienia.

Oznacza to, że większość firm i jednostek publicznych ma tylko 3 miesiące na przygotowanie kanałów zgłoszeń naruszeń i opracowanie nowych procedur.

W jaki sposób należy wdrożyć procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń, aby zdążyć w określonym terminie? O tym wszystkim dowiesz się na naszym szkoleniu. Nie czekaj, zgłoś się już dziś!

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy wdrożenia w organizacji skutecznego systemu zgłaszania naruszeń. Zapoznanie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a także polskim projektem ustawy w tym zakresie.

Adresaci szkolenia

Dyrektorzy, kierownicy działów zarządczych, menedżerowie i specjaliści działów kadr i HR. Pracownicy działów: compliance, finansowych, organizacyjnych, prawnych, bezpieczeństwa, audytu i kontroli.

Prowadzący

Mirosława Zachaś – Lewandowska – ekspert, trener, wykładowca z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, Compliance i Whistleblowing, a także audytor w instytucjach finansowych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pełniąc, przez 14 lat, funkcję Wiceprezesa Zarządu instytucji finansowej, odpowiedzialnego za dostosowywanie procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa, z zakresu m.in. zasad ładu korporacyjnego, przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, gwarantowania depozytów. Przez 8 lat pełniła także funkcję Specjalisty ds. Kontroli Wewnętrznej w instytucji finansowej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Przedsiębiorstwami” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Od 20 lat uczestniczy w licznych szkoleniach i warsztatach, organizowanych m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego, z zakresu dostosowywania procedur i procesów do zmieniających się przepisów prawa w instytucjach finansowych (w tym płatniczych). W 2022 roku uzyskała dyplom Trenera Biznesu Akademii SET, a od 2023 roku wykładowca na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na kierunkach związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Program szkolenia

1. Zakres stosowania nowej ustawy o ochronie sygnalistów:
• Na kogo nakłada obowiązki?
• Kto ma obowiązek wdrożenia kanałów i procedur zgłaszania naruszeń?
• Kogo chroni, czyli komu przysługuje status sygnalisty?

2. Pojęcie sygnalisty:
• Sygnalista to tylko pracownik firmy?
• Dobra wiara sygnalisty.

3. Organizacja wewnętrznego kanału zgłoszeń:
• Narzędzie komunikacji z sygnalistą.
• Regulamin zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów.
• Działania po wpłynięciu zgłoszenia–w jaki sposób postępować́?
• Co jest zgłaszane najczęściej?
• Kogo zaangażować w postepowanie wyjaśniające.
• Jak skutecznie przeprowadzić dochodzenie wewnętrzne?
• Protokół końcowy i działania następcze.
• Termin na przekazanie zgłaszającemu informacji zwrotnej.

4. Kanały zgłaszania naruszeń:
• Zgłoszenie wewnętrzne.
• Zgłoszenia zewnętrzne.
• Ujawnienia publiczne.

5. Ochrona sygnalistów:
• Zakaz ujawniania jego tożsamości.
• Zakaz zwolnienia z pracy.
• Naprawienie szkody związanej z utratą dochodu w efekcie dokonania zgłoszenia.

6. Ochrona rodzin sygnalistów:
• Zasady i konsekwencje dla firmy.

7. Wdrożenie w przedsiębiorstwie – sposoby, metody, wytyczne:
• Działy w ramach organizacji odpowiedzialne za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń.
• Powierzenie funkcję przyjmowania zgłoszeń podmiotom trzecim.
• Zaprojektowanie procesu, wdrożenie właściwych procedur oraz dostosowanie tych już obowiązujących w obszarze HR i ochrony danych osobowych, czy zakupów.
• Wyznaczenie i szkolenia właściwego personelu.
• Dostosowanie kultury organizacyjnej w firmie do nowych przepisów.
• Analiza zgodności z regulacjami i ryzyka wystąpienia nieprawidłowości.
• Weryfikacja polityk i procedur.
• Wdrożenie kanałów umożliwiających anonimowe zgłaszanie przypadków nieprawidłowości („whistleblowing”).
• Audyty.

8. Kary za naruszenie nowych obowiązków

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 16:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

23 07 2024 - Online
08 08 2024 - Online
09 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję