Szkolenie online Prawo Pracy: Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Prawo Pracy: Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

31 07 2024 - Online
18 09 2024 - Online
25 10 2024 - Online

Kategoria: , ,

Warsztat ukierunkowany na uporządkowanie i aktualizację wiedzy z zakresu kontrowersyjnego tematu planowania i rozliczania czasu pracy.

Pracodawca organizując pracę pracowników, czy to w tradycyjnej formie, czy polecając wykonywanie pracy zdalnej, ma obowiązek czynić to zgodnie z regulacją Kodeksu pracy. W przeciwnym wypadku może narazić się na odpowiedzialność wykroczeniową i roszczenia ze strony pracowników (wynagrodzenie i zadośćuczynienie). Omówione zostaną m.in normy czasu pracy, wymiar czasu pracy, doba pracownicza i tydzień pracowniczy, wymagane odpoczynki, rozkład czasu pracy, w tym ruchomy rozkład czasu pracy, zasada przeciętnie pięciodniowego czasu pracy, tzw. praca w wolną sobotę, zakaz pracy w niedzielę, limity pracy nadliczbowej. Uczestnicy poznają uprawnienia Pracodawcy w zakresie zmiany systemu, rozkładu czasu pracy, zmiany okresu rozliczeniowego, polecania pracy nadliczbowej, zmiany limitu nadgodzin, zmiany pojęcia niedzieli. Nie zabraknie takich tematów jak: zasady rozliczania czasu pracy w przypadku odbywania przez pracownika podróży służbowej i szkolenia, zasady ustalania wartości wynagrodzenia i dodatku za pracę w nadgodzinach. Uczestnicy poznają interpretacje ministerstwa i PIP w zakresie czasu pracy, a także uprawnienia PIP w ramach kontroli czasu pracy. Szkolenie uwzględnia również omówienie stosowanych przez pracodawców systemów czasu pracy np. równoważnego czy zadaniowego systemu czasu pracy oraz kontrowersyjnego tematu pracy nadliczbowej kadry kierowniczej.

1. Najważniejsze pojęcia z zakresu czasu pracy:
• czas pracy – co zaliczamy, a czego nie musimy zaliczyć do czasu pracy (czas przygotowania się do pracy, podróż służbowa, szkolenia, w tym bhp itp.);
• pojęcie normy i wymiaru czasu pracy, rozkładu czasu pracy (harmonogramu czasu pracy, grafiku) tygodnia i doby pracowniczej, systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego, elastycznej organizacji pracy;

2. Wybrane zasady planowania czasu pracy:
• normy czasu pracy dla systemu podstawowego, równoważnego i zadaniowego,
• zasada przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• ustalanie wymiaru czasu pracy za okresy rozliczeniowe oraz w sytuacji pracy przez część miesiąca lub na część etatu,
• prawne możliwości w zakresie uelastycznienia doby pracowniczej (regulacja regulaminowa i indywidualne wnioski pracownicze),

3. Udzielanie odpoczynku dobowego i tygodniowego:
• ustalanie wymaganego okresu odpoczynku dobowego,
• skracanie i równoważenie odpoczynku dobowego,
• wezwanie pracownika do pracy w trakcie odpoczynku dobowego,
• czy pracownik korzystający z odpoczynku dobowego musi mieć włączony telefon służbowy na prośbę pracodawcy?
• ustalanie wymaganego odpoczynku tygodniowego,
• sytuacje uzasadniające skrócenie odpoczynku tygodniowego,
• świadczenie pracy przez wiele dni po kolei – ograniczenia prawne.

4. Zlecanie i rozliczanie pracy w nadgodzinach:
• sposoby zlecania pracy nadliczbowej,
• ograniczenia prawne w zakresie pracy nadliczbowej – limity roczny i w okresie rozliczeniowym,
• czy praca nadliczbowa może zostać ujęta w harmonogramie gdy wiadomo o niej z większym wyprzedzeniem?
• ustalanie przekroczenia dobowego i średnio-tygodniowego w systemie podstawowym i równoważnym,
• praca nadliczbowa a rozliczanie pracy w wolne soboty, niedziele i święta,
• kompensowanie nadgodzin czasem wolnym,
• interpretacja MRPiPS dotycząca wystąpienia choroby pracownika w dniu odbierania czasu wolnego za nadgodziny oraz dnia wolnego za święto,
• różnice prawne w zakresie kompensaty nadgodzin na wniosek i bez wniosku pracownika.

5. Praca w wolne soboty, niedziele i święta:
• czy dodatkowa praca w wolne soboty może być skompensowana zwiększonym wynagrodzeniem? – potencjalne sankcje ze strony inspektorów PIP,
• czy możliwe jest zaplanowanie pracy przez 6 dni w tygodniu przy zachowaniu przeciętnej 40 godzinnej normy tygodniowej?
• rozliczanie pracy w wolną sobotę w wymiarze przekraczającym normę dobową,
• pojęcie niedzieli, udzielanie dnia wolnego za pracę w niedziele i święta,
• stosowanie zastępczej kompensaty finansowej za pracę niedzielną i świąteczna – w wymiarze obejmującym normę dobową i dłuższym,
• rekompensowanie pracy sobotniej, niedzielnej i świątecznej w przypadku, gdy obejmowała ona wymiar krótszy lub dłuższy niż 8 godzin,
• udzielanie co czwartej niedzieli wolnej.

6. Praca dodatkowa kadry kierowniczej:
• kategorie kadry kierowniczej,
• osoba zarządzająca zakładem a nadgodziny,
• kierownik komórki organizacyjnej a nadgodziny.

7. Czas pracy przy pracy zdalnej:
• kontrola czasu pracy pracownika wykonującego pracę zdalną;

8. PIP a nadgodziny:
• naruszenie przepisów o czasie pracy – wykroczenia;
• wystąpienie inspektora pracy dotyczące pracy w godzinach nadliczbowych – co może zrobić pracodawca.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 990 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 16:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

31 07 2024 - Online
18 09 2024 - Online
25 10 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję