Szkolenie online Prawo Pracy: Praca zdalna według projektu z czerwca 2022r., akta osobowe po zmianach prawnych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Prawo Pracy: Praca zdalna według projektu z czerwca 2022r., akta osobowe po zmianach prawnych oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników

25 07 2022 - Online
22 08 2022 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Kierownicy, menedżerowie, starsi specjaliści i specjaliści działów kadr i płac oraz działów personalnych.

Program szkolenia

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz prowadzenia teczki osobowej pracownika. Ponadto omówione zostaną założenia projektu Kodeksu pracy z czerwca 2022r. dotyczące pracy zdalnej i obowiązujące obecnie regulacje w tym zakresie.
W kontekście akt osobowych przedstawione zostaną rewolucyjne zmiany, które weszły w życie od 1.01.2019 r. (np. związane z nową strukturą teczki osobowej), zmiany w Kodeksie pracy obowiązujące od 4.05.2019r. (m.in. zmiana zakresu danych, których można żądać od kandydata do pracy i pracownika), zmiany w zakresie świadectw pracy od 7.09.2019 r. Wyjaśnione zostanie co niesie za sobą dla pracodawców zmiana przepisów regulujących wykroczenia przeciwko prawom pracownika, która weszła w życie 1.12.2020 r. Nie zabraknie też tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę.

1. Dokumentacja pracownicza po rewolucyjnej zmianie przepisów:
• konsekwencje wprowadzenia do polskiego porządku prawnego pojęcia dokumentacji pracowniczej,
• kiedy pracodawca stosuje 10-letni, a kiedy 50-letni okres przechowywania akt osobowych?
• obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania akt – kiedy i jak go wypełnić?
• ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych,
• jakie dokumenty umieścić w części A,B i C akt osobowych po zmianach przepisów; czy i kiedy należy dostosować akta osobowe do nowych regulacji prawnych?
• części A1, B1, C1 w aktach osobowych to sztuczny wymysł czy praktyczna pomoc?
• część D akt osobowych – zasady prowadzenia.
• dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji?
• dokumentacja dotycząca czasu pracy elektroniczna czy papierowa?
• ewidencja czasu pracy,
• czy i jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej?
• okres przechowywania dokumentacji pracowniczej a data nawiązania stosunku pracy.

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie:
• w jaki sposób zawierać umowy o pracę na odległość?
• rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę, kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny?
• poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną,
• umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy?
• kiedy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę, jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania, jak poprawnie określić miejsce pracy, umowa o pracę niepełnoetatowca a obowiązki dot. wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.
• Zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy), czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? Przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia,
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualna linia orzecznicza Sądu Najwyższego dotycząca zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków.
• umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych.
• zakaz konkurencji w umowie o pracę.

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy:
• zwolnienie pracownika z uwagi na pandemię COVID-19, zwolnienie pracownika wykonującego pracę zdalną, zwolnienie pracownika podczas izolacji lub kwarantanny,
• rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
• wypowiedzenie terminowej umowy o pracę – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia,
• utrata zaufania, częste nieobecności, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy – zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę,
• uwarunkowania prawne dot. sprostowania świadectwa pracy obowiązujące od 7.09.2019 r.

5. Praca zdalna w ujęciu projektu nowelizacji Kodeksu pracy w tym:
• definicja pracy zdalnej a wynikające z niej dla pracodawcy konsekwencje,
• zasady świadczenia pracy zdalnej,
• rola porozumienia dotyczącego pracy zdalnej,
• regulamin pracy zdalnej (wymóg formalny a praktyczna potrzeba jego stworzenia),
• obowiązki pracodawcy zlecającego pracę zdalną,
• praca zdalna a przychód ze stosunku pracy,
• kontrola w miejscu świadczenia pracy zdalnej,
• ograniczenia co do zlecania pracy zdalnej,
• wymiar ustawowy pracy zdalnej.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

25 07 2022 - Online
22 08 2022 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję