SZKOLENIE ONLINE Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

SZKOLENIE ONLINE Nowoczesne Przywództwo 3.0 – buduj swoją pozycję lidera

22 08 2024 - 23 08 2024 - Online
19 09 2024 - 20 09 2024 - Online

Kategoria: ,

Przywództwo jest najbardziej zaawansowaną rolą współpracy z ludźmi, jaką może przyjąć organizacja.
Zapraszamy do wspólnej, aktywnej pracy i rozwijania swoich kompetencji zarządzania – tym razem w obszarze: stymulowania innowacyjności, wspierania rozwoju i kształtowania właściwej postawy.
Szkolenie wprowadza w najnowsze trendy w temacie przywództwa jako metody budowania zaangażowania pracowników. Jego zakres jest odpowiedzią na zmiany zachodzące w na rynkach biznesowych. Wprowadza termin VUCA i zarządzanie ryzykiem uwzględniające ryzyko czarnych łabędzi. Mówi o nowoczesnych strukturach firm macierzowej krosowej, podkreśla istotę budowania zaufania w organizacji. Wprowadza w świat zwinnego zarządzania zespołami i model samozarządzających się zespołów. Definiuje przywództwo w płaszczyźnie autorytetu i wspierania pracowników. Lider wychodzi z roli szefa, który zarządza i przyjmuje rolę inspiratora i wizjonera.

Szkolenie jednocześnie wspaniale odpowiada potrzebom kierowników już posiadających pewne doświadczenie. Porządkuje wiedzę oraz daje wiele praktycznych odpowiedzi na stawiane pytania.
Wymaga dużej samoświadomości lidera, który wie, że aby przewodzić ludziom, samemu trzeba być w procesie nieustannego rozwoju, otwartości na zmiany, oraz poczucia odpowiedzialności za wspólną pracę.

„Mierny nauczyciel mówi. Dobry – tłumaczy. Znakomity – daje przykłady. Wielki – inspiruje!”

Cel szkolenia

Doskonalenie się w pełnieniu roli lidera w organizacji. Pokazanie najbardziej nowoczesnej i skutecznej formy współpracy liderskiej z doświadczonymi zespołami. Uczestnicy będą mogli przyjrzeć się sobie pod kątem możliwości rozwijania się w roli inspirującego przywódcy. Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń i bogatej autodiagnozy własnego podejścia do kwestii przywództwa, zmiany, innowacyjności i rozwoju innych. Dostarczy konkretnych wskazówek i narzędzi rozwoju kompetencji przewodzenia innym z uwzględnieniem dopasowania stylu przewodzenia do aktualnej sytuacji rozwoju firmy, jej kultury organizacyjnej oraz sytuacji rynkowej.

Korzyści ze szkolenia

Uczestnicy będą potrafili:

• świadomie rozwijać własny styl liderski responsywny do zmian w otoczeniu organizacji,
• elastycznie dopasowywać styl komunikacji i styl w świecie VUCA,
• motywować pracowników bez niszczenia „ducha zespołu”,
• rozumieć zasady tworzenia różnorodnych struktur organizacji, w tym macierzowe i crossowe,
• stosować zasady zapobiegające dysfunkcjom pracy zespołowej,
• budować autorytet nieformalny lidera, vs metoda Bertrama Ravena
• wdrażać zasady zarządzania AGILE,
• wspierać pracowników metodami coachingowymi i mentoringowymi budując ich zaangażowanie.
• jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
• jak pokonać opór pracowników?
• jakie ryzyko ponosi Menedżer kierując zespołem i jaka jest jego rola?
• psychologia zmiany – szansa a może konieczność?

Profil Uczestnika

Szkolenie przeznaczone jest dla liderów z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem, dla osób świadomych i otwartych na być może całkowite przeformułowanie dotychczasowego stylu zarządzania. Dla liderów, którym zależy aby ich zespół osiągał lepsze rezultaty poprzez inny, bardziej coachingowy i wspierający styl zarządzania.

Metodyka szkolenia

Szkolenie ma charakter warsztatowy a najważniejszym elementem jest praktyczny trening. Prowadzone jest metodą coachingowo-warsztatową z wykorzystaniem autorskich i nowoczesnych technik. Wykorzystane zostaną: dyskusja, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń trenera oraz Uczestników, obserwacje, sesje coachingowe, feedback, role playing, enerigizery.

Prowadzący

Kamila Karczewska – certyfikowany trener biznesu, certyfikowany coach i trener mentalny, wykładowca na UE we Wrocławiu. Facylitator Access Consciousness Bars. Współpracuje z klientami biznesowymi i indywidualnymi, jako konsultant, trener szkoleniowy i coach w obszarze rozwoju osobistego i wzmacniania pozycji rynkowej firm, również poprzez szkolenia i podwyższanie kompetencji pracowników. Swoje szkolenia prowadzi w oparciu o proces szkoleniowy zawierający elementy treningu mentalnego i accelerated learning, dzięki którym uczestnicy już od samego początku są zaangażowani i skoncentrowani na wyzwaniach z którymi na co dzień się spotykają, a podczas całego procesu dostają wszystkie odpowiedzi na pytania z którymi przyszli. Specjalizuje się w szkoleniach z obszarów: przywództwa zarządzania i budowania zespołów, komunikacji i asertywności, profesjonalnej obsługi trudnego klienta z elementami postawy i komunikacji asertywnej, zarządzania stresem, zarządzania czasem, access consciousness – pracy z uwalnianiem trudnych emocji i stresu. 12 letnie doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na stanowiskach menedżerskich w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Kompetencji związanych z rozwojem i efektywnością osobistą uczyła się na polskich uczelniach, a także na seminariach i warsztatach u światowej sławy trenerów: AnthonyRobbins, Brian Tracy, John Maxwell, Bob Proctor. Podczas 8 letniej pracy trenerskiej przeszkoliła ponad 4.000 osób.

Anna Gąsiorowska – praktyk, mentor, coach, windykator, trener najlepszych negocjatorów w Polsce i Europie. Posiada 30 letnie doświadczenie w zarządzaniu I sprzedaży. W wieku 24 lat została Dyrektorem ds. Windykacji, Kontroli Kredytowej i Prokurentem. Zarządzała należnościami 16 spółek Grupy Kronospan w Polsce, a także pracą działów Grupy w Europie Zachodniej i Wschodniej. Od lat wspiera firmy, przedsiębiorców i osoby prywatne w etycznym odzyskiwaniu pieniędzy, przeprowadzaniu skutecznych negocjacji z kontrahentami oraz usprawnianiu komunikacji. Szkoli zespoły sprzedażowe, zakupowe, właścicieli, prezesów, księgowe i pracowników produkcji. Uczy jak rozmawiać budując relacje i przede wszystkim pokazuje, jak oddzielić emocje od problemu. Skuteczne egzekwowanie to dzisiaj cenna umiejętność, która swoje odzwierciedlenie ma w każdym sektorze firmy. Uczy, jak przeprowadzać trudne rozmowy, zarówno z klientami, jak i współpracownikami. Jest wielokrotną medalistką i Mistrzynią̨ Polski, Mistrzynią Europy i Vice Mistrzynią Świata Kettlebell sport. Trener z wieloletnim doświadczeniem i pasją. Od lat zajmuje się̨ również nowoczesną dietetyką, psychologią, coachingiem i treningiem mentalnym. Jej zdaniem, człowiek do szczęścia potrzebuje zarówno ciągłego rozwoju zawodowego, doskonalenia swoich kompetencji w pracy, ale także rozwoju fizycznego.

Andrzej Zdanowski – trener, coach, praktyk biznesu, autor. Certyfikowany „Trener zmian”. Od kilkunastu lat tworzy prowadzi zespoły sprzedażowe i zadaniowe wyznając zasadę Napoleona Bonaparte, że „ armia baranów dowodzona przez lwa, jest skuteczniejsza niż armia lwów dowodzona przez barana”. Nagrody oraz referencje od firm będących liderami rynku potwierdzają jego osiągnięcia oraz ciągłe dążenie do realizacji wyznaczanych celów. Cała jego praca to… ludzie. Efekty jego metod zarządzania zostały docenione m.in. nagrodą Dyrektora Zarządzającego TP DiTel w konkursie „Najlepszy Szef”, wyróżnieniem/ nagrodą za wyniki sprzedażowe w firmie UNI-FILM Sp. z o.o., nagrodą Zarządu ANB Sp z o.o. za efektywność działań. Jego atuty to bogate doświadczenie i praktyka w zarządzaniu grupami sprzedażowymi. Różnorodność branż w jakich zdobywał doświadczenie pozwoliła mu na wypracowanie skutecznych narzędzi i mechanizmów podnoszących efektywność podejmowanych działań. Kilkukrotnie nagradzany za realizację celów i wyniki swojej pracy. Ukończył Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wyższą Szkołę Rolniczo – Pedagogiczną w Siedlcach ze specjalizacją agrobiznes. Na zaproszenie rządu kanadyjskiego odbył w Kanadzie miesięczny kurs w ramach projektu The Canadian International Development Agency oraz The InternacionalLivestock Management Schools. Specjalizuje się w szkoleniach doskonalących kwalifikacje sprzedawców i kadry menadżerskiej. Wysoko oceniane są jego warsztaty dotyczące efektywnej sprzedaży, autoprezentacji i wystąpień publicznych oraz negocjacji handlowych. Autor książek: „Typologia osobowości w praktyce” oraz „Sięgaj dalej – scenariusze szkoleń biznesowych”. Na sali szkoleniowej średnio 150 dni w ciągu roku. By być blisko praktyki – na stałe doradca i konsultant biznesowy. W TVN CNBC występował, jako ekspert w temacie organizacji i planowania pracy menadżera. Pasjonat biegania, jak sam mówi: „na miarę swoich możliwości”.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Program szkolenia

1. Trening mentalny:
• Samokoncept i wizja przywódcy. Jak chcę siebie postrzegać i kim chcę być dla mojego zespołu?
• Budowanie wewnętrznej siły i odporności psychicznej
• Emocjonalny detoks czyli jak przywódca dba o swoją mentalną równowagę

2. Lider w obliczu nieustających zmian – przywództwo w świecie VUCA:
• Jak mówić o zmianach i przygotować do nich zespół
• 5 dysfunkcji zespołu wg P. Lencionego
• Komunikacja sytuacyjna wg F von Thuna

3. Autorytet lidera 3.0:
• Expose szefa- kiedy i o czym mówić, jaką postawę przyjąć (wartości, zasady, oczekiwania wobec zespołu), by zdobyć zaufanie i pole do efektywnej pracy
• Jak zarządzać dotychczasowymi koleżankami/kolegami z zespołu w wyniku awansu wewnętrznego, by zbudować nową, zdrową relacje
• Jak wzmacniać swoją pozycję lidera na co dzień?
• Koncentracja na wspólnym celu.

4. Przywództwo i coaching:
• Koncepcja samozarządzających się zespołów-turkusowe organizacje
• Przywództwo sytuacyjne Blancharda – jako skuteczny model zarządzania
• Organizacja jako system naczyń połączonych, czyli komunikacja międzyzespołowa w firmie metoda Zawiszy
• Metody/techniki wspierające samodzielność zespołu
• Jak poprowadzić rozmowę coachingową, bazując na 2 najważniejszych motywatorach?
• Jak wspierać pracowników, wykorzystując narzędzia: feedback i feedforward?
• Prowadzenie rozmowy coachingowej GROW

5. 4 kluczowe role przywódcy:
• Coach – zna i wykorzystuje silne strony swoich ludzi, pracując na ich potencjałach
• Wizjoner – inspiruje i wyznacza kierunek działań, mając wizję, która przyciąga najlepszych ludzi do swojego zespołu
• Strateg – przenosi wizję w rzeczywistość, tworząc systemy i warunki do rozwiązywania problemów i osiągania lepszych rezultatów,
• Uczeń – wciąż się rozwija i zgłębia wiedzę by nadążyć lub wyprzedzić nieuniknione zmiany, stając się wzorem i inspiracją do naśladowania

6. Motywowanie pracowników jako narzędzie efektywnego działania zespołu:
• Prawa motywacji wg danego
• Piramida potrzeb i wartości zespołu
• Dwuczynnikowa teoria Herzberga

7. Analiza transakcyjna E. Berna w skutecznej komunikacji zespołowej?
• postawa asertywna w komunikacji.
• sztuka osiągania celów poprzez skuteczne ich komunikowanie

8. Konflikty w zespole – jak im zapobiegać lub skutecznie je rozwiązywać?
• Organizowanie skutecznych spotkań i narad zespołowych
• Rozmowa wspierająca vs dyscyplinująca
• Narzędzia wspierające efektywne działania w zespole – Kodeks Zespołu

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 16:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl ; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

22 08 2024 - 23 08 2024 - Online
19 09 2024 - 20 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję