Szkolenie online Efektywne systemy motywacyjne

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Efektywne systemy motywacyjne

07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Zarząd i dyrekcja, menedżerowie HR, kierownicy przedsiębiorstwa dedykowani do budowy lub modernizacji oraz wdrożenia systemów wynagrodzeń w organizacji. Osoby, które w codziennej pracy odpowiadają za decyzje związane ze skutecznym i efektywnym zarządzaniem ludźmi.

Cel szkolenia

Praca warsztatowa w obszarze tworzenia i wdrożenia systemów motywacyjnych w organizacji poprzez przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania, wdrażania systemu wynagrodzeń lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Wspólne wypracowanie elementów skutecznego systemu motywacyjnego, zdefiniowanie korzyści określenie, jak wdrożyć, jak zaangażować organizację w proces, jak poradzić sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie wdrażania.

Celem szczegółowym szkolenia jest nabycie i udoskonalenie umiejętności z zakresu:
• zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń,
• zasad i technik tworzenia profesjonalnych opisów stanowisk pracy
• technik i zasad wartościowania stanowisk pracy,
• doboru techniki wartościowania pracy do organizacji,
• zasad tworzenia siatek płac,
• zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych,
• tworzenia założeń do budowy systemów płac zasadniczych na potrzeby formułowania oczekiwań organizacji,
• tworzenia założeń do budowy systemów płac całkowitych na potrzeby formułowania oczekiwań organizacji,
• definiowania założeń strategii wynagrodzeń zgodną ze strategią organizacji.

Metodyka szkolenia

Szkolenie w formule online, przy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne potrzebne do zastosowania w praktyce.

Program szkolenia

1. Podstawy projektowania systemu wynagrodzeń czyli efektywne systemy motywacyjne:
• elementy składowe projektowania systemów wynagrodzeń w organizacji – modelowe przykłady i analiza studium przypadku,
• elementy systemu wynagrodzeń – wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe,
• założenia i wytyczne do wyznaczanie zgodnego ze strategią organizacji trendu polityki płac,
• zasady tworzenie skutecznych i efektywnych systemów wynagrodzeń w perspektywie organizacji, zespołów i indywidualnego pracownika,
• Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń,
• Kierunki zmian w systemach wynagradzania personelu.

2. Zasady wynagrodzeń zasadniczych czyli koncepcje wartościowania stanowisk pracy:
• wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych,
• metody wartościowania pracy,
• przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy,
• wybór optymalnej metody dla potrzeb organizacji,
• zasady konstruowania tabel płacowych– tradycyjne czy elastyczne,
• najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi,
• analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych.

3. Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk:
• rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji,
• analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy,
• struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy.

4. Zarządzanie wynagrodzeniem zmiennym i zasady budowania efektywnego systemu premiowego dla różnych grup odbiorców:
• zasady tworzenie funduszy premiowych stosowane w organizacjach,
• struktura i specyfika wynagrodzeń zmiennych kadry menedżerskiej,
• elementy składowe systemów premiowych dla kadry menedżerskiej,
• systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych,
• stosowane skuteczne i efektywne rozwiązania w organizacjach,
• systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych,
• główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”,
• najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów premiowych w organizacjach.

5. System benefitów – element składowy systemów wynagrodzeń pakietowych:
• indywidualne formy wynagrodzeń,
• rodzaje i zasady wynagrodzeń dodatkowych,
• zalety i wady świadczeń dodatkowych,
• struktura i zasada wynagrodzeń kafeteryjnych.

6. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji:
• waloryzacja wynagrodzeń – zasady, metody, stosowane „dobre praktyki” w organizacjach,
• metody analizy systemów wynagrodzeń,
• kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:

→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 10:00
→ szkolenie: 10:30 – 16:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą.

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

07 10 2021 - 08 10 2021 - Online
25 10 2021 - 26 10 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję