Szkolenie online Compliance w organizacji

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Compliance w organizacji

15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

Kategoria: ,

Wprowadzenie compliance skutecznie minimalizacje ryzyka oraz wpływa na poprawę rentowności organizacji. Już niedługo posiadanie compliance będzie nowym obowiązkiem dla przedsiębiorców, wymuszonym przez projektowane zmiany prawne. Wdrożenie systemu compliance pozwala zarządzającym na bieżąco identyfikować i mitygować ew. ryzyka, jak również minimalizować ryzyko odpowiedzialności za ew. nieprawidłowości.

Efektem wdrożenia funkcji compliance w organizacji będzie:
• wypełnienie wymogów zawartych w nowej ustawie,
• dopełnienie należytej staranności,
• minimalizacja ryzyka dotyczącego odpowiedzialności firmy i jej zarządu za ewentualne nieprawidłowości powstałe w organizacji. 

Adresaci szkolenia

Uczestnikami szkolenia są:
• członkowie zarządów
• pracownicy działów: compliance, prawnego, bezpieczeństwa, audytu, kontroli wewnętrznej
• menedżerowie, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień compliance, aby móc bezpiecznie i profesjonalnie zarządzać i kierować zespołami.

Cel szkolenia

Nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej skutecznego wdrożenia w organizacji systemu compliance. Zapoznanie z regulacjami prawnymi, które definiują zakres oraz wymogi związane z compliance w firmie. Poznanie roli CMS w organizacji, jego narzędzi i sposobów działania.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• wybrać regulacje prawne i standardy adekwatne do zdefiniowania funkcji zgodności dla swojej organizacji,
• wskazać i umiejscowić w organizacji rolę compliance oficera,
• zdefiniować elementy systemu compliance
• skutecznie monitorować system compliance w firmie.

Program szkolenia

1. Regulacje prawne istotne dla compliance w organizacji.

2. Praktyczne aspekty działań antykorupcyjnych w organizacji.

3. Podstawy zarządzania ryzykiem.

4. Proces weryfikacji kontrahentów w aspekcie compliance.

5. Rola compliance oficera.

6. Whistleblowing w praktyce.

7. Zasady prowadzenie dochodzeń wewnętrznych.

8. Wdrażanie narzędzi dla sygnalistów w praktyce.

9. Rola komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej w procesie przygotowania narzędzi dla sygnalistów.

10. Automatyzacja procesu obsługi zgłoszeń.

11. Algorytm zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów. 

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby:  890 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 45, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

15 10 2021 - Online
19 11 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję