szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej  – warsztaty dla kadry menedżerskiej

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

szkolenie online Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej – warsztaty dla kadry menedżerskiej

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

Kategoria: ,

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników w warunkach pracy zdalnej  – warsztaty dla kadry menedżerskiej

Uczestnicy szkolenia otrzymają książkę autora programu szkolenia, co może stanowić dodatkowe poszerzenie wiedzy nt. zarządzania zespołem i jego motywacji.

Opis książki:
Masz ją, ale nie wykorzystujesz. To osobowość. Nie masz jej, ale możesz mieć, a wtedy osobowość zacznie pracować dla Ciebie.
Poradnik z przykładami i humorem. GENIALNE ilustracje HENRYKA SAWKI.
Książka polecana:
ZARZĄDZAJĄCYM – JAK docierać do ludzi indywidualnie i wykorzystać w pełni potencjał swojego zespołu
KAŻDEMU – JAK ułatwić sobie i innym życie oraz wykorzystać w pełni własny potencjał

Adresaci szkolenia

Menedżerowie zarządzający pracownikami, liderzy pragnący pobudzić zasoby motywacji i zaangażowanie zespołu oraz pragnący wprowadzić nowoczesne praktyki w kulturze organizacyjnej. Menedżerowie dążący do zwiększenia efektywności swojego zespołu przez lepsze wykorzystanie indywidualnego potencjału i wzmocnienie relacji z pracownikami.

Cel szkolenia

Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

Do początku 2020 roku praca w zespołach rozproszonych i wirtualnych była egzotyczną wizją bliżej nieokreślonej przyszłości. Tylko 1/3 wszystkich pracowników na świecie pracowała w takich zespołach (wg. Focus Money) głównie ze względu na specyfikę branży (zespoły IT), projekty międzynarodowe czy po prostu ze względu na oszczędności. Jednak covid w ciągu zaledwie paru tygodni przeorganizował zawodową rzeczywistość. To, co wcześniej wydawało się niemożliwe, stało się codziennością większości firm.
Pandemia sprawiła, że organizacje zainteresowały się rozwijaniem efektywnej pracy zdalnej, a wszelkie webinaria i posty prezentujące narzędzia do komunikacji online biją rekordy popularności. Jednak praca w zespołach rozproszonych to coś więcej niż tylko praca z domu….

Nastąpił spadek motywacji w realizacji celów. Jesteśmy otoczeni niepewnością, strachem, niepokojem o przyszłość własną i bliskich. Zmieniły nam się priorytety.

Zarządzanie zespołem na odległość niesie za sobą wiele wyzwań, szczególnie jeśli chodzi o motywowanie pracowników w tym trudnym czasie, realizację zadań i ich egzekwowanie.

Menadżerowie po szkoleniu będą mieć wiedzę i umiejętności na temat: jak być liderem, coachem /mentorem dla swoich pracowników, jak ich wspierać w stosowaniu właściwych postaw i podejmowanych działań w warunkach pracy zdalnej.
Rozwój umiejętności menedżerów w zakresie osiągania porozumienia z podległym zespołem, wpływania na pracę tego zespołu, motywowania go i budowania zaangażowania poszczególnych jego członków.

Po szkoleniu Uczestnik będzie potrafił skonstruować plan „przeprowadzenia zespołu przez zmiany” oraz stworzyć indywidualny plan motywowania pracowników dostosowany do ich stylu osobowości oraz specyfiki i kultury organizacji.

Uczestnicy dowiedzą się:
• jak budować zespół zmotywowany do realizacji zadań i celów w warunkach pracy zdalnej?
• jak przeprowadzić pracowników przez ścieżkę zmian w czasach niepewności ?
• jak utrzymać motywację i zaangażowanie pracowników w sytuacjach trudnych?
• jak pokonać wymówki i opór pracowników przed zaangażowaniem ?
• psychologia zmiany – szansa a może konieczność?
• jak wspierać zespół wykorzystując wiedzę coachingową?

Metodyka szkolenia

Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatów online, opierających się na interakcji z Uczestnikami oraz pracy na procesach w praktycznym, biznesowym ujęciu. Jest skoncentrowane na przekazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi motywowania i przeprowadzania przez zmiany pracowników, z uwzględnieniem typów osobowości i specyfiki kultury pracy zdalnej . Interaktywność warsztatów jest dopasowana do dostępnych narzędzi jakie daje formuła on-line. To przede wszystkim dyskusja ale i ćwiczenia praktyczne, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń uczestników. W pracy z grupą obowiązuje zasada: „Nie mówmy o tym – zróbmy to”.

Program szkolenia

1. Budowanie automotywacji i jej wpływ na pracę zespołu zdalnego – doskonalenie się oraz zwiększanie własnej efektywności:
• O co warto dbać w warunkach pracy zdalnej?
• Świadomość własnych możliwości i ograniczeń w motywowaniu INNYCH
• Indywidualna motywacja pracownika
• Jakie pracownik ma obecnie POTRZEBY i na czym mu ZALEŻY
• Motywowanie siebie i innych do działania – BY CHCIAŁO NAM SĘ CHCIEĆ
• Zmiana nastawienia kluczem do podejmowania działań
• Przekonania: motywujące i ograniczające – analiza ich wpływu na prace menedżera oraz jego rozwój
• Główne motywatory i demotywatory w osiąganiu zamierzonych celów pracowników
• Skuteczne zasady i metody motywacji pozafinansowej: atmosfera pracy, przynależność do elity, delegowanie zadań, zarządzanie przez cele, zarządzanie przez wyjątki, zarządzanie przez odpowiedzialność, motywowanie przez przykład.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Wie jak się skutecznie motywować swój zespól
• Potrafi dopasować komunikację do indywidualnych potrzeb pracownika
• Potrafi wpływać na nastawienie i przekonania
• Wie jak wzbudzić automotywację indywidualną w pracowniku

2. Wsparcie pracowników w realizacji zadań i celów. Jak w obecnych warunkach wyznaczać i realizować zadania i założone cele:
• Kryteria poprawnie określonego celu
• Ustalanie PRIORYTETÓW i podejmowanie DECYZJI w trudnej sytuacji
• Techniki pobudzanie aktywności i chęci do podejmowania działań
• Budowanie świadomości odpowiedzialności za realizację zadań mimo trudnej sytuacji
• Organizacja pracy swojej i pracownika – narzędzia wspierające realizację zadań w pracy zdalnej
• Forma w jakiej możemy egzekwować zadnia
• ROZUMIEM, czy to znaczy, że AKCEPTUJĘ? (Technika Innej Perspektywy)
• Metody radzenia sobie z wymówkami dotyczącymi realizacji celów (Technika GROW)
• Chwal, DOCENAJ, dziękuj
• Zarządzanie ZMIANĄ
• Przewiduj co się może wydarzyć – plan w przypadku kwarantanny itp.

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać przyczyny braku zaangażowania i znajduje ich rozwiązanie
• Wie, jak właściwie wyznaczyć cele w sposób pozwalający na ich realizację
• Zastosuje techniki sprzyjające realizacji celów
• Potrafi stworzyć PLAN motywacji dopasowany do członków zespołu
• Potrafi zarządzać ZMIANĄ

3. Kim są moi pracownicy? Sztuka dopasowania indywidualnego do pracownika:
• Typologia osobowości – umiejętność dostosowania swojego stylu komunikacji do różnych typów osobowości pracowników: rodzaje stylów komunikacji oraz ich znaczenie, dla jakości relacji, wyników i budowania siły zespołu.
• Jak wpływać na podejmowanie decyzji?
• Wykorzystanie różnorodności w skutecznej realizacji zadań
• Motywacja a osobowość

Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi rozpoznać typ osobowości
• Wie jak wykorzystać indywidualny potencjał członków zespołu

4. Metody coachingowe – praca z podwładnymi:
• Rozwijanie pracowników w codziennej pracy
• Proste i skuteczne rozmowy wspierające
• Dostosowanie metod coachingowych do celu, kierunku rozwoju i sytuacji pracownika
• Prowadzenie rozmów oceniających
• Okresowa ocena pracownika

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:
• Potrafi stosować metody coachingowe w rozmowach z pracownikiem

5. Negatywne emocje i ich wpływ na pracę zespołu. Redukowanie napięcia w zespole. Sytuacja trudne i konfliktowe w zespole zdalnym:
• Negatywne emocje towarzyszące pracownikom – jak się mam odnaleźć?
• Komunikacja oparta na poczuciu bezpieczeństwa i dbałości o pracownika
• Wsparcie pracownika w ciężkich chwilach – co ja mogę jako przełożony?
• Błędy myślowe, czyli jak głowa nas oszukuje podczas stresu
• Potrzeba budowania poczucia pewności siebie
• Przyczyny negatywnych emocji w zespole i sposoby radzenia sobie z nimi.
• Technika „łapania negatywnych myśli”
• Przyczyny i skutki konfliktów podczas pracy zdalnej
• Techniki radzenia sobie w konflikcie

Cel modułu – Uczestnik dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom:

• Potrafi rozpoznać przyczynę negatywnych emocji i wie jak sobie z nimi poradzić.
• Potrafi zredukować stres i niepokój
• Potrafi „zbudować” pracownika skupionego na realizacji zadań
• Potrafi zbudować w zespole poczucie bezpieczeństwa.
• Wie jak radzić sobie z konfliktem

6. Zadania zwiększające umiejętności wdrożenia narzędzi w codzienną pracę:
• Wypracowanie wdrożeń działań, by zagwarantować sobie ich efektywność

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie Akademii MDDP w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1190 + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat.

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:30
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

11 03 2021 - 12 03 2021 - Online
22 03 2021 - 23 03 2021 - Online
19 04 2021 - 20 04 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję