Szkolenie online Akademia HR Business Partnera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Akademia HR Business Partnera

19 08 2024 - 21 08 2024 - Online
23 09 2024 - 25 09 2024 - Online

Kategoria: ,

 

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, kadra zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Business Partnera.

Cel szkolenia

Praktyka i ćwiczenia (maksimum pracy warsztatowej i minimum teorii) celem rozwoju kompetencji z obszaru HR Business Partneringu. Trzydniowe szkolenie przygotowuje Uczestników do procesu planowania, organizowania i prowadzenia procesów HR w nowoczesnym strategicznym partnerstwie. Wsparcie obecnych i przyszłych HR Business Partnerom wyjść ze „strefy komfortu” aby stać się ekspertami w budowaniu zaangażowania wśród pracowników oraz ekonomii zaufania we współpracy i wsparciu menedżerów. Wspólne wypracowanie korzyści działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, dobór kadr, działania rozwojowe, programy szkoleniowe oraz budowanie relacji współpracy

UCZESTNICY NABĘDĄ WIEDZĘ O:

 • Roli, zadaniach i funkcji HR BP oczekiwanej we współczesnym biznesie.
 • Metodach i technikach tworzenia optymalnych procesów i narzędzi HR do potrzeb biznesu.
 • Miernikach i narzędziach pomiaru efektywności procesów HR.
 • Zasadach i technikach budowania efektywnej współpracy i wsparcia biznesu.
 • Modelach zarządzania przy jednoczesnym utrzymania ekonomii zaufania i partnerstwa.
 •  Zasadach i technikach rozwiązywania konfliktów przy minimalizacji strat dla biznesowych relacji.

UCZESTNICY NABĘDĄ UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zdefiniowania własnych potrzeb rozwojowych i stworzenia planu działania.
 • Zdefiniowania zasad i wytycznych do optymalizacji procesów HR i określania wskaźników efektywności.
 • Zaproponowania metod i technik pozyskiwania najlepszych kandydatów dla potrzeb organizacji.
 • Zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń.
 • Zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych.
 • Opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego.
 • Przeprowadzić wywiad kompetencyjny.
 • Dokonać wyboru elementów składowych do opracowywania metody diagnostycznej AC/DC.
 • Nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy.
 • Prowadzenia „trudnych rozmów” z pozycji mediatora, budowniczego porozumienia celem wypracowywania efektywnych i skutecznych rozwiązań dla biznesu i pracowników.

UCZESTNICY POGŁĘBIĄ KOMPETENCJE ZWIĄZANE Z:

 • Zdefiniowaniem roli, zadań i funkcji wymaganych od współczesnego HR.
 • Całościowym rozumieniem roli HR BP w organizacji, zrozumieniem wszystkich procesów HR-owych.
 •  Stosowaniem kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HR BP.
 • Wspieraniem kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.
 • Współpracą, budowaniem relacji i zaufania z biznesem.
 • Pracą z metodami niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań oraz wdrażania zmian.
Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• prezentacja multimedialna.

Program szkolenia

1. HR Business Partner – rola, funkcje, zadania i kompetencje:
• Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie wymagań co do współczesnego HR.
• Role HR zgodnie z modelem Ulricha oczekiwana przez biznes.
• Tworzenie strategii HR zgodnej ze strategią biznesu – HR jako partner strategiczny.
• Ekspert funkcjonalny w obszarze procesów HR i obszary działania.
• Developer kapitału intelektualnego i jego zadania przy wspieraniu biznesu.
• Wsparcie w procesie zmiany – HR BP jako agent zmiany.
• Definicja i wybór kluczowych kompetencje dla HR BP.

2. HR Business Partner i praca nad doskonaleniem procesów HR „na co dzień”:
• Analiza pracy i planowanie kadr oraz opisy stanowisk pracy/profile stanowisk / job families.
• Dobór kadr – elementy składowe w perspektywie pokoleń.
• Adaptacja nowych pracowników jako element employer branding.
• Performance Management czyli nowatorskie podejście do oceny pracowniczej.
• Narzędzia zarządzania rozwojem pracowników.
• Diagnoza potencjału- metody analizy poziomu kapitału intelektualnego.
• Elementy składowe systemów motywacyjnych w perspektywie pokoleń.
• Exit interview oraz employer branding jako działania niezbędne do budowania przewagi konkurencyjnej organizacji.

3. HR BP i jego rola i obszary odpowiedzialności w proces rekrutacji i selekcji pracowników w nowoczesnej organizacji:
• Kompetencje wspierające realizację strategii i celów organizacji czyli people analystics.
• Kreowanie marki pracodawcy celem pozyskania najlepszych – employer branding.
• Metody i sposoby pozyskiwania kandydatów do pracy na „rynku pracownika”.
• Metody selekcji pracowników i ich skuteczność diagnostyczna.
• Wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR.
• Narzędzia wspierające ocenę kompetencji – metoda AC/DC.

4. HR Business Partner i jego wpływ na rozwój organizacji poprzez programy Learning & Development w perspektywie nowoczesnej organizacji:
• Planowanie ścieżki kariery zgodnie z potrzebami pracownika jak i organizacji.
• Programy zarządzania karierą – plany sukcesji, plany zastępstw/następstw.
• Rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników.
• Planowanie rozwoju – zestaw korzyści.
• Metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń.
• Proces szkoleniowy – utrzymanie i rozwój kompetencji.
• Badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka.
• Biznesowe uwarunkowania do zarządzania projektami szkoleniowymi.

5. HR Business Partner jako wsparcie w zarządzaniu talentami w nowoczesnej organizacji:
• Założenia programów talentowych zgodnie z potrzebami pracownika jak i organizacji
• Definicja talentów dla organizacji czyli podejścia do talentów w organizacjach na zasadach „dobrych praktyk”.
• Metody identyfikacji talentów.
• 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami.
• Korzyści programów talentowych.
• Bariery we wdrażaniu programów talentowych.
• KPI dla programów talentowych.

6. HR BP jako skuteczny i profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• Budowanie atmosfery wspólnej pracy zespołowej nastawionej na klienta.
• Fazy rozwoju zespołu – Jak zbudować efektywny zespół?
• Wspólna wizja i cele – koncentracja na wizji menedżera i wartości organizacji, jednostki.
• Role w zespole – teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina.
• Zasady efektywnego funkcjonowania zespołu, 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P.Lencioniego.
• Czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole, sposoby budowania zaangażowania pracowników.
• Zasady współpracy w zespole – co robić z barierami pracy zespołowej, wypracowanie norm grupowych i zbudowanie karty zasad współpracy w zespole.

7. HR Business Partner jako mediator, budowniczy porozumienia
• Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy.
• Strategie rozwiązywania konfliktów jako wybór podejścia do konfliktu.
• Techniki i metody analiza konfliktu czyli klucz do rozwiązania konfliktu.
• Czynniki podtrzymujące konflikt i sposoby ich niwelowania.
• 5 sposobów na przeciwdziałanie powstawania konfliktom w miejscu pracy – lepiej chuchać na zimne.

8. HR BP jako skuteczny partner w procesie zarządzania:
• Zarządzanie wg Griffina – planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola.
• Funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości.
• Komunikacja w zarządzaniu ludźmi- prowadzenie trudnych rozmów, scenariusze rozmów.
• Płaszczyzny komunikacji z różnymi interesariuszami biznesu.

Opinie o szkoleniu

„Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie z uwzględnieniem potrzeb uczestników”.
Dominika Cudakiewicz-Smaka, Junior HR Business Partner, Paged Pisz Sp. z o.o.

„Dobra zawartość merytoryczna na 3 dni i bardzo fajny lektor :)”.
Olena Iarnova, HR Business Partner/Outsorcing Project Manager, Kaczmarski Group Sp.j.

„Bardzo dobre szkolenie z super prowadzącą. Najbardziej przydatna część szkolenia: część o rekrutacji, onboarding”.
Anna Świędrych, dział HR, Fortaco Sp. z o.o.

„Bardzo pozytywne szkolenie. Dużo przydatnych informacji podanych w ciekawy sposób. Świetna, doświadczona prowadząca”.
Marta Święs, HR Business Partner, Britenet Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1690 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia
• autorskie materiały szkoleniowe
• certyfikat
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

19 08 2024 - 21 08 2024 - Online
23 09 2024 - 25 09 2024 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję