Szkolenie online Akademia HR Business Partnera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenie online Akademia HR Business Partnera

15 12 2021 - 16 12 2021 - Online
21 12 2021 - 22 12 2021 - Online

Kategoria: ,
Adresaci szkolenia

Pracownicy działów personalnych, kadra kierownicza zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Bussines Partner.

Cel szkolenia

Praca online w obszarze rozwoju kompetencji HR BP w organizacji poprzez przygotowanie uczestników do procesu planowania, organizowania, prowadzenia procesów HR lub udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i „innowacyjnego podejścia” do struktury HR Bussines Parter’a w organizacjach.

Szczególna uwaga będzie poświęcona realizacji poniższych celów:
• zdefiniowanie roli HRBP we współczesnym biznesie,
• określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
• zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
• poznanie technik prowadzenia technik selekcyjnych,
• przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym,
• dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
• wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR,
• zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przez organizacją w tym zakresie
• opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego
• zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń
• zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych
• nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy
• stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem.

Metodyka szkolenia

Szkolenia prowadzone będą metodami online, czy wykorzystaniu technik interaktywnych, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Każdy uczestnik otrzyma materiały dzięki którym będzie możliwe wykorzystanie podczas warsztatowej pracy online symulacji, case study, testów, mini-wykładu. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

Moduł I
Rola HR Partnera we współpracy z biznesem:
• Model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR
• Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines do HR BP
• HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola

Moduł II
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Metody selekcji pracowników
• Rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych
• Wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR
• Narzędzia wspierające ocenę kompetencji- metoda AC/DC (assessment centres/development centres)

Moduł III
Programy talentowe w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Założenia programów talentowych
• Metody identyfikacji talentów
• 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami
• Korzyści programów talentowych
• KPI dla programów talentowych

Moduł IV
Learning & Development w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Planowanie ścieżki kariery
• Programy zarządzania karierą -plany sukcesji, plany zastępstw/następstw
• Metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń
• Badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka

Moduł V
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• Zespół – etapy rozwoju grupy (dynamika zespołu)
• Konflikt – przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
• Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
• Zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów.
• Proces przygotowania i wdrażania zmian. Projektowanie cyklu przewodzenia zamianom wg Chip’a i Dan’a Heath.

Moduł VI
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie zarządzania:
• Kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji
• Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
• Rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje
• Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa: 1090 zł + 23% VAT

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe, certyfikat

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.

→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

Godziny zajęć:

→ rozpoczęcie logowania przez Uczestników: 9:30
→ szkolenie: 10:00 – 15:00
→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z wykładowcą

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. 22 208 28 36, 208 28 26 fax 22 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl; anna.niedziolka@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte do 15% TANIEJ
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

15 12 2021 - 16 12 2021 - Online
21 12 2021 - 22 12 2021 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję