Стрес, спричинений війною в Україні: як з ним упоратися? <br> Stres spowodowany wojną w Ukrainie: jak sobie z nim radzić?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Стрес, спричинений війною в Україні: як з ним упоратися?
Stres spowodowany wojną w Ukrainie: jak sobie z nim radzić?

13 06 2022 - Варшава

Kategoria: ,
Навчання для працівників громадян України українською мовою 
Szkolenie dla pracowników obywateli Ukrainy w języku ukraińskim

Військові дії здійснюють руйнівний вплив на психічний стан людей. Тривалий стрес може призводити до зниження працездатності (уваги, швидкості реакцій), погіршення пам’яті, сну, порушень здоров’я.

Тому важливо знати, що допомагає людям справлятися із труднощами:
1. Розуміння свого фізичного стану стресу (стадії стресу), уміння послаблювати сплив стресу
2. Управління емоціями (агресія, страх, депресія, невпевненість, переживання втрати)
3. Прояснення ситуації та створення плану вирішення проблем
4. Соціальна підтримка: співпраця із польським населенням. Толерантність.


Działania wojenne mają niszczący wpływ na stan psychiczny ludzi. Długotrwały stres może prowadzić do obniżenia zdolności do pracy (uwagi, szybkości reakcji), pogorszenia pamięci, snu i w konsekwencji problemów zdrowotnych.

Dlatego ważne jest, aby wiedzieć, co pomaga ludziom radzić sobie z problemami:
1. Zrozumienie fizycznego stanu stresu (etapy stresu), poznanie sposobów redukcji stresu,
2. Radzenie sobie z emocjami (agresja, strach, depresja, niepewność, doświadczanie utraty),
3. Wyjaśnianie sytuacji i tworzenie planu radzenia sobie z nią,
4. Wsparcie społeczne: współpraca z Polakami. Tolerancja.

Для кого тренінг / Adresaci

Для громадян України, які вже працюють у Польщі або планують працювати у Польщі.

Obywatele Ukrainy, którzy już pracują lub planują podjąć pracę w Polsce.

Ціль тренінгу / Cel szkolenia

Навчити учасників тренінгам методам зниження стресу та керування своїми емоціями.

Redukcja stresu, nabycie umiejętności radzenia sobie z emocjami. 

Тренер / Prowadzący szkolenie

Ольга Анатольєва – психолог, психотерапевт, тренер, досвідчений викладач університету та юрист. Співавтор 12 дистанційних курсів та 3 опублікованих навчальних посібників. Ведуча онлайн семінару з навчання методам зниження стресу. Організатор групи психологів, що проводять психологічний тренінг для керівних кадрів. Колишній психолог Головного управління національної поліції у Києві: проводила тренінги з психології управління, мотивації, вирішення конфліктів, стресостійкості; відбір, адаптацію та навчання персоналу, оцінювання управлінців. Була доцентом кафедри історії держави і права в Національній академії внутрішніх справ України. Викладала цивільне та сімейне право в Європейському університеті в Києві. Крім того, з 2021 року веде приватну психолого-психотерапевтичну практику в Києві. У лютому 2022 року вона приїхала до Польщі, коли в Україні почалася війна.

Olga Anatolieva – psycholog, psychoterapeuta, trener, doświadczony nauczyciel akademicki i prawnik. Współautor 12 kursów nauczania na odległość i 3 opublikowanych podręczników. Organizator seminarium on-line na temat metod nauczania redukcji stresu. Organizatorka grupy psychologów prowadzących szkolenia psychologiczne dla kadry kierowniczej. Dawny psycholog w Głównym Departamencie Policji Państwowej w Kijowie: prowadziła szkolenia z zakresu psychologii zarządzania, motywacji, rozwiązywania konfliktów, odporności na stres; zakres obowiązków: testy rekrutacyjne , adaptacja i szkolenia personelu, ocena kadry kierowniczej. Była profesorem w Katedrze Historii Państwa i Prawa. Starszy wykładowca prawa cywilnego i rodzinnego na Uniwersytecie Europejskim w Kijowie. Dodatkowo od 2021 r. prowadzi prywatną politykę psychologiczną i psychoterapeutyczną w Kijowie. W lutym 2022 przyjechała do Polski, kiedy wybuchła wojnie na Ukrainie.

Програма / Program

1. За будь-яких обставин людина може керувати своїм психологічним станом. Що заважає справлятися зі стресом: позиція “жертви обставин” – “Чому це зі мною сталося? Коли все скінчиться? Хто винен?”

Що допомагає:
• pозиція: «я живий, отже, я можу щось робити, подбати про себе та інших, вирішувати проблеми,
• bрахування ресурсів: оптимізм, підтримка близьких, наявність власності, допомога держави, спільна діяльність, робота, сім’я, друзі та ін,
• Формування позитивної думки про себе “Я можу з цим впоратись. Мої предки змогли пережити війни, і я зможу”
• pеалістичне ставлення до можливих труднощів “Багато що відбувається не так, як хочеться, не вистачає необхідного, але це тимчасово. Війна скінчиться”. 
• oбговорення проблем, обмін стратегіями рішень (чати, групи у соцмережах),
• cтворення сенсів для цих подій (до чого хорошого може призвести ця ситуація, чого може навчити).

2. Управління реакціями на стрес

Пошук об’єктивної інформації – як спосіб зниження стресу.

Створення перспективи життя. Вправа „Через три роки”.
Стратегії вирішення проблем: концентрація на проблемі та концентрація на емоціях. Соціальна та емоційна підтримка. Дерево ресурсів.
Техніки зниження стресу: управління думками та емоціями, дихальні практики. Прогресивна м’язова релаксація. Візуалізація та медитація.

3. Правління емоціями (агресія, страх, депресія, невпевненість, переживання втрати).

Робота з агресією (причини агресії, користь агресії, трансформація агресії у діяльність).

Робота зі страхом. „Тут і зараз у своєму тілі я у цілковитій безпеці”. Концентрація уваги на відчуттях у тілі, диханні, внутрішніх образах.
Невпевненість та толерантність до невизначеності. «Те, що я не вмію зараз, я вмітиму завтра».
Етапи переживання втрати звичного способу життя (протест, торг, пригнічення, прийняття).

4. Прояснення ситуації та створення плану вирішення проблем.

Збирання інформації: рішення держави, допомога громадських організацій, групи взаємодопомоги фейсбук.

План дій (коучингові питання):
• Які Ваші головні проблеми у Польщі?
• Як Ви можете змінити ситуацію на краще?
• У чому полягає Ваша мета?
• Що Ви маєте намір робити?
• Які дії треба зробити зараз?
• Як ви вважаєте, все складеться?
• До чого це призведе?
• Які можуть виникнути проблеми?
• Які варіанти можливих дій?
• На що Ви розраховуєте?
• Що Вам потрібне для вирішення проблем?
• Які ресурси Ви маєте?
• Які можливості відкриваються у зв’язку із цим?
• Чого Ви навчитеся?

Вправа. Мозковий штурм «Головні проблеми біженця у Польщі»

5. Соціальна підтримка: співпраця із польським населенням.

Корисна позиція: «ми всі люди: турбуємось про безпеку, прагнемо миру, віримо у добро». Більшість поляків живуть таким самим життям, як українці: працюють і піклуються про родину. Нині ми маємо спільну мету: протидіяти військовій агресії.

Створенню співробітництва можуть заважати стереотипи та упередження.

Національні стереотипи. «Українці люблять борщ, сало та вареники».

Негативні стереотипи створюють негативну реальність. У що віриш, те й отримуєш. Якщо чекаєш від людей поганого, то дивишся з недовірою. Вони бачать це, і насправді не хочуть робити нічого хорошого.

Причини стереотипів і упереджень: спрощення розуміння ситуації, негативні емоції (які немає куди подіти), низька самооцінка.

Толерантність – повага до відмінностей та унікальності кожної людини.


1. W każdych okolicznościach człowiek może kierować swoim stanem psychicznym. Co przeszkadza w opanowaniu stresu: pozycja „ofiary okoliczności” – „Dlaczego to mnie spotkało? Kiedy to się skończy? Kto jest winien?”

Co pomaga:
• postawa „żyję, więc mogę coś robić, dbać o siebie i innych, rozwiązywać problemy”,
• co mamy: optymizm, wsparcie bliskich, własność, pomoc ze strony państwa, wspólne działania, praca, rodzina, przyjaciele itp.,
• formowanie pozytywnej opinii o sobie „Dam sobie radę. Moi przodkowie potrafili przetrwać wojny, to i ja dam radę”,
• realistyczne podejście do ewentualnych trudności „Wiele rzeczy nie jest tak, jak byśmy chcieli, brakuje nam tego, czego potrzebujemy, ale to tylko chwilowe. Wojna się skończy”,
• omawianie problemów, dzielenie się strategiami rozwiązań (czaty, grupy społecznościowe),
• tworzenie znaczeń dla tych wydarzeń (co dobrego może być wynikiem danej sytuacji, czego można się z niej nauczyć).

2. Kontrola reakcji na stres

Szukanie obiektywnych informacji jako sposób na zmniejszenie stresu. Tworzenie perspektywy życiowej.

Ćwiczenie „Trzy lata od teraz”. Strategie rozwiązywania problemów: koncentrowanie się na problemie i koncentrowanie się na emocjach. Wsparcie społeczne i emocjonalne. Drzewo zasobów. Techniki redukcji stresu: zarządzanie myślami i emocjami, ćwiczenia oddechowe. Progresywna relaksacja mięśni. Wizualizacja i medytacja.

3. Zarządzanie emocjami (agresja, strach, depresja, niepewność, doświadczenie utraty).

Praca z agresją (przyczyny agresji, korzyści z agresji, transformacja agresji w działania).

Praca z lękiem – „Tu i teraz w moim ciele jestem całkowicie bezpieczny”. Koncentracja na odczuciach z ciała, oddechu, wewnętrznych obrazach. Niepewność i tolerancja niepewności. „To, czego nie umiem zrobić teraz, będę umiał zrobić jutro”. Etapy przeżywania utraty powszedniego sposobu życia (protest, targowanie się, przygnębienie, akceptacja).

4. Wyjaśnienie sytuacji i stworzenie planu rozwiązania problemu.

Gromadzenie informacji: decyzje państwa, wsparcie organizacji społecznych, grupy wsparcia na Facebooku.

Plan działania (coaching):
• Jakie są wasze największe problemy w Polsce?
• Jak można zmienić sytuację na lepsze?
• Jaki jest Twój cel?
• Co chcesz robić?
• Jakie działania chcesz podjąć teraz?
• Jakie są Twoje następne kroki?
• Jak myślisz, jak się sprawy potoczą?
• Do czego to doprowadzi?
• Jakie problemy mogą się pojawić?
• Jakie są możliwości działania?
• Czego się spodziewasz?
• Czego potrzebujesz, aby rozwiązać ten problem?
• Jakimi zasobami dysponujesz?
• Jakie możliwości otwierają się?
• Czego się nauczyłeś?

Ćwiczenie. Burza mózgów „Główne problemy uchodźców w Polsce”.

5. Wsparcie społeczne: współpraca z ludnością polską.

Wspólne stanowisko: „wszyscy jesteśmy ludźmi: troszczymy się o bezpieczeństwo, pragniemy pokoju, wierzymy w dobro”. Większość Polaków prowadzi takie samo życie jak Ukraińcy: pracują i dbają o swoich bliskich. Teraz mamy wspólny cel: przeciwstawić się agresji militarnej.

Stereotypy i uprzedzenia mogą utrudniać nawiązywanie współpracy.

Stereotypy narodowe. „Ukraińcy kochają barszcz, smalec i warenyky”.

Negatywne stereotypy tworzą negatywną rzeczywistość. To, w co wierzysz, jest tym, co otrzymasz. Jeśli oczekujesz od ludzi złych rzeczy, zaczynają postępować zgodnie z oczekiwaniami.

Przyczyny powstawania stereotypów i uprzedzeń: uproszczenie rozumienie sytuacji, negatywne emocje (na które nie ma miejsca), niska samoocena.

Tolerancja – szanowanie różnic i wyjątkowości każdej osoby.

Організаційна інформація / Informacje organizacyjne

Ціна: 790 злотих + 23% ПДВ

Що входить в ціну?
• участь в заняттях
• навчальні матеріали
• кава
• обід
• сертифікат

Місце : центр міста Варшавa
час: 10:00 – 16:30

Якщо у вас є які-небудь питання, будь ласка, надішліть електронною поштою.
Agata Boniakowska
22 208 28 36
agata.boniakowska@adnakademia.pl


Cena: 790 zł + 23% VAT

Cena obejmuje:
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Miejsce zajęć: centrum w/w miasta

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Masz pytania? Chętnie odpowiemy.
Agata Boniakowska
tel.: 22 208 28 36
e-mail: agata.boniakowska@adnakademia.pl

Terminy

13 06 2022 - Варшава

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję