RODO w HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych  w dziale HR/Kadr z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

RODO w HR – czyli problematyka ochrony danych osobowych w dziale HR/Kadr z uwzględnieniem ostatnich zmian prawnych

09 02 2022 - Warszawa
09 03 2022 - Warszawa
08 04 2022 - Warszawa

Kategoria: ,

Warsztaty mają za zadanie w sposób kompleksowy i praktyczny wprowadzić Uczestników w tematykę ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem nowych zadań jakie spoczywają na Inspektorze Ochrony Danych według nowych standardów prawnych – polskiej i europejskiej reformy ochrony danych osobowych. Rozporządzenie unijne RODO (GDPR) zastąpiło dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, stanowiąc nową bezpośrednio skuteczną podstawę prawną regulującą kompleksowo prawa i obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych. Warsztaty w sposób całościowy przygotowują do pełnienia funkcji IOD w zgodzie ze standardami, wytycznymi i tendencjami obowiązującymi w roku 2020.

Adresaci szkolenia

Osoby zaangażowane w przetwarzanie danych osobowych w miejscu pracy, dyrektorzy personalni, kierownicy kadr, pracownicy i menedżerowie odpowiedzialni m.in. za procesy rekrutacji, prowadzenie dokumentacji pracowniczej, funkcjonowanie ZFŚS, benefity, monitoring pracowniczy i inne.

Cel szkolenia

Szkolenie zostało przygotowane w oparciu o dotychczasowe doświadczenia we wdrażaniu RODO w działach HR oraz wspieraniu klientów w tym obszarze. Uwzględniono dobre praktyki, wytyczne Prezesa UODO, problemy interpretacyjne w Polsce jak i w Europie (w tym wnioski płynące z nałożenia przez organy nadzoru pierwszych kar administracyjnych odnoszących się do obszaru HR). Prowadzący omawiają również problemy wynikające ze zmian wprowadzonych ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO (tzw. nowelizacja sektorowa), obejmujących m.in. kodeks pracy oraz ustawę o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
Celem szkolenia jest przekazanie konkretnych praktycznych rozwiązań, czemu służy duża ilość przykładów
i warsztatowy charakter szkolenia.

Program szkolenia

1. Reforma prawa ochrony danych osobowych:
• RODO – przyczyny i skutki reformy dla branży HR,
• wpływ na ustawodawstwo krajowe,
• kompetencje nowego organu (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
• odpowiedzialność za naruszenie przepisów.

2. Podstawowe pojęcia (profilowanie, dane biometryczne, pseudonimizacja).

3. Umowy powierzenia a udostępnienie danych i nadawanie upoważnień.

4. Poszukiwanie pracy:
• obowiązki informacyjne,
• zakres pozyskiwanych danych,
• zgody na przetwarzanie dodatkowych informacji,
• rekrutacje online, agencje rekrutacyjne, rekrutacje ukryte.

5. Proces rekrutacyjny:
• rozmowa kwalifikacyjna,
• kontakt z poprzednim pracodawcą,
• weryfikacja otrzymanych dokumentów,
• okresy przechowywania CV,
• „czarne listy” kandydatów,
• kontakt z kandydatem na portalach społecznościowych.

6. Okres zatrudnienia:
• udostępnienia danych pracownika,
• dane pracownicze w obrocie gospodarczym,
• relacje z organizacją związkową,
• medycyna pracy,
• zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
• przekazywanie danych w grupie spółek,
• monitoring pracowniczy,
• kontrole trzeźwości.

7. Inne formy zatrudnienia i praca tymczasowa:
• umowy cywilnoprawne,
• pracownicy tymczasowi.

8. Naruszenia ochrony danych osobowych:
• zarządzanie incydentami,
• analiza ryzyka,
• zgłaszanie naruszeń do Urzędu Ochrony Danych Osobowych i osób, których dane dotyczą.

Informacje

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 890 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. VAT nie jest doliczany jeśli szkolenie finansowane jest co najmniej w 70% ze środków publicznych.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 70 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

09 02 2022 - Warszawa
09 03 2022 - Warszawa
08 04 2022 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję