Rekrutacja i selekcja pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Rekrutacja i selekcja pracowników

20 07 2022 - 21 07 2022 - Warszawa
25 07 2022 - 26 07 2022 - Gdańsk
25 07 2022 - 26 07 2022 - Wrocław
22 08 2022 - 23 08 2022 - Kraków
22 08 2022 - 23 08 2022 - Katowice
24 08 2022 - 25 08 2022 - Poznań
24 08 2022 - 25 08 2022 - Warszawa
15 09 2022 - 16 09 2022 - Gdańsk
19 09 2022 - 20 09 2022 - Wrocław
19 09 2022 - 20 09 2022 - Poznań
22 09 2022 - 23 09 2022 - Kraków
22 09 2022 - 23 09 2022 - Katowice
29 09 2022 - 30 09 2022 - Warszawa

Kategoria:
Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do specjalistów odpowiedzialnych za proces planowania zatrudnienia, rekrutacji i selekcji kadr.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie przez Uczestników umiejętności projektowania procesu rekrutacji i skutecznego prowadzenia rozmów selekcyjnych.

Celem szczegółowym szkolenia jest zdobycie i doskonalenie umiejętności z zakresu:
• przygotowania procedury selekcyjnej,
• tworzenia profilu wymagań zawodowych na dowolne stanowisko pracy,
• postępowania w różnych sytuacjach selekcji personalnych,
• celowej analizy nadesłanych przez kandydatów aplikacji (CV),
• prowadzenia rozmów selekcyjnych,
• unikania błędów w ocenie kandydatów.

Metodyka szkolenia

Szkolenia prowadzone będą metodami interaktywnymi, co gwarantuje zaangażowanie każdego z Uczestników. Symulacje, case study, testy, dyskusje w podgrupach, mini-wykłady, gry. Zajęcia w warstwie praktycznej oparte są o doświadczenia własne podczas pracy konsultanta w międzynarodowych korporacjach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie w tematykę szkolenia, działania integrujące.

2. Rekrutacja i selekcja pracowników – zagadnienia wprowadzające:
• proces rekrutacji i selekcji – poszczególne etapy i ich waga oraz znaczenie dla naboru,
• model efektywnego doboru pracowników,
• konsekwencje „dobrej” i „złej” rekrutacji,
• rozmowa rekrutacyjna jako metoda:
– tworzenia wizerunku organizacji,
– budowania opinii o organizacji u potencjalnych klientów,
• koszty długotrwałej rekrutacji,
• koszty rezygnacji „dobrych” kandydatów w trakcie trwania procesu rekrutacyjnego,
• aspekt prawno-etyczny procesu rekrutacji,
• kiedy pytanie jest dyskryminacją? – co można, czego nie można podczas rekrutacji?

3. Zastosowanie typowych metod selekcji pracowników:
• rodzaje metod selekcyjnych i ich wartość prognostyczna,
• kryteria wyboru właściwych metod (koszt, czasochłonność, trafność, rzetelność, bezstronność),
• baterie testów w procesie selekcji,
• symulacje w procesie selekcji,
• budowanie procesu selekcji z wykorzystaniem poszczególnych metod.

4. Analiza opisów stanowisk i dokumentów aplikacyjnych, w tym cv:
• specyfikacja stanowiska pracy,
• analiza profilu wymagań zawodowych,
• kwestionariusz osobowy – jakie zawrzeć w nim pytania?
• CV:
– preselekcja – czym jest i według jakiego algorytmu ją stosować?
– na co zwracać szczególną uwagę?
– jak interpretować przerwy i zmiany w przebiegu kariery zawodowej?
– co wyjaśniać w trakcie wywiadu kwalifikacyjnego?

5. Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej:
• zapoznanie się z dokumentami,
• struktura rozmowy w zależności od struktury i treści zawartych w CV,
• kwestionariusz rekrutacji jako narzędzie do sporządzania notatek i analizy informacji,
• rodzaje i funkcje pytań (otwarte, zamknięte, sugerujące, poszerzające i pogłębiające, procesowo-celowe),
• pogłębianie pytań (koncepcja „lejka” – procedura zadawania pytań),
• przygotowanie pytań,
• jak pytać o „zakazane” kwestie?

6. Wywiad zawodowy jako podstawowa technika zdobywania informacji o kandydacie i wywiad kompetencyjny:
• rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,
• wywiad kompetencyjny,
• struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego,
• techniki prowadzenia wywiadów,
• trudne aspekty rozmowy rekrutacyjnej:
– autoprezentacja i prezentacja stanowiska pracy,
– w jaki sposób rozmawiać o pieniądzach? (elastyczność i promowanie organizacji).

7. Analiza typowych błędów i „niefrasobliwości” w procesie rekrutacji i selekcji:
• kluczowe błędy, oceny,
• błędy jakim podlegam – analiza osobistych błędów i znalezienie sposobów zapobiegania im.

8. Wybór właściwego kandydata na stanowisko:
• najlepszy z kandydatów, czy najlepszy w odniesieniu do wstępnych oczekiwań (profilu)?
• jak podjąć decyzję? – metody jakościowe i ilościowe.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1390 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska, Anna Niedziółka
tel. (022) 208 28 36/208 28 26, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl; anna.niedziolka@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 23 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

20 07 2022 - 21 07 2022 - Warszawa
25 07 2022 - 26 07 2022 - Gdańsk
25 07 2022 - 26 07 2022 - Wrocław
22 08 2022 - 23 08 2022 - Kraków
22 08 2022 - 23 08 2022 - Katowice
24 08 2022 - 25 08 2022 - Poznań
24 08 2022 - 25 08 2022 - Warszawa
15 09 2022 - 16 09 2022 - Gdańsk
19 09 2022 - 20 09 2022 - Wrocław
19 09 2022 - 20 09 2022 - Poznań
22 09 2022 - 23 09 2022 - Kraków
22 09 2022 - 23 09 2022 - Katowice
29 09 2022 - 30 09 2022 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję