Prawo Pracy: Akta osobowe oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach prawnych w 2023r. 

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Prawo Pracy: Akta osobowe oraz zatrudnianie i zwalnianie pracowników po zmianach prawnych w 2023r. 

22 04 2024 - Warszawa
22 04 2024 - Wrocław
15 05 2024 - Kraków
15 05 2024 - Gdańsk
20 05 2024 - Warszawa
20 05 2024 - Wrocław
10 06 2024 - Poznań
10 06 2024 - Gdańsk
12 06 2024 - Wrocław
17 06 2024 - Poznań
17 06 2024 - Warszawa

Kategoria: ,

Warsztat aktualizujący i uzupełniający wiedzę w zakresie zawierania i rozwiązywania umów o pracę oraz sporządzania i przechowywania dokumentacji pracowniczej, w szczególności prowadzenia teczki osobowej dla pracownika. Przedstawione zostaną zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych (nowa informacja o warunkach zatrudnienia, nowe wnioski np. o zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej, dokumenty związane z pracą zdalną, nowa część akt „E”, nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy), a także omówiona zostanie dokumentacja wykorzystywana przy pracy zdalnej i związana z tematem prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Nie zabraknie tematów takich jak: optymalne zatrudnienie pracowników przy wykorzystaniu różnych rodzajów umów, ustalanie limitów zatrudnienia na czas określony, zakaz dodatkowego zatrudnienia, a zakaz konkurencji, jak przygotować się do rozwiązania umowy o pracę.

1. Dokumentacja pracownicza, w tym prowadzenie akt osobowych w 2024 r.:
• Definicja dokumentacji pracowniczej w Kodeksie pracy;
• Kiedy i jak w praktyce stosować 10-letni okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• W jakich sytuacjach okres przechowywania dokumentacji pracowniczej ulega przedłużeniu?;
• Kiedy można skrócić okres przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• Jak prawidłowo wypełnić obowiązek informowania pracowników o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej?;
• Ponowne zatrudnienie pracownika, a kontynuacja prowadzenia akt osobowych;
• Jakie dokumenty w części A,B,C,D i E akt osobowych po zmianach przepisów; czy każdy pracodawca musi mieć część E w aktach osobowych?;
• Czy ma sens dzielenie poszczególnych części akt osobowych na mniejsze części: A1, A2, A3 itd.;
• Nowa informacja o warunkach zatrudnienia – omówienie wzoru, jaki czas ma pracodawca na aktualizację informacji w przypadku „starych pracowników”;
• Czy dokumentacja pracownicza musi być przechowywana w „metalowej szafie”;
• wniosek pracownika o zatrudnienie na czas nieokreślony – w jakim terminie i co odpowiedzieć?
• Dokumentacja urlopowa – czy możliwa jest wyłącznie elektroniczna forma takiej dokumentacji, okres przechowywania;
• Dokumentacja dotycząca czasu pracy, elektroniczna czy papierowa ewidencja czasu pracy, jakie dokumenty muszą być prowadzone w formie pisemnej, okres przechowywania;
• Dokumentacja w pracy zdalnej – omówienie wzorów;
• Dokumentacja przy kontroli trzeźwości pracowników – omówienie wzorów;

2. Umowy o pracę – limitowanie oraz wypełnianie w 2024 r.:
• rodzaje umów o pracę, czy i kiedy warto poprzedzać zatrudnienie na czas nieokreślony innymi rodzajami umowy o pracę;
• kiedy można ponownie zatrudnić na okres próbny;
• poprzedzenie zatrudnienia na umowę o pracę umową cywilnoprawną;
• umowa przedwstępna czy wcześniejsze podpisanie umowy z osobą zatrudnioną u innego pracodawcy;
• pomocniczy wzór umowy o pracę, gdzie można znaleźć;
• kiedy należy podpisać pierwszą i kolejną umowę o pracę aby nie popełnić wykroczenia;
• jak poprawnie określić wynagrodzenie aby nie spotkać się z zarzutem dyskryminacji w zakresie wynagradzania;
• jak poprawnie określić miejsce (miejsca) pracy;
• umowa o pracę niepełnoetatowca, co z zapisem o wynagrodzeniu za godziny ponadwymiarowe;
• zawieranie terminowych umów o pracę – stosowanie limitu ilościowego i czasowego w praktyce (jak liczyć terminy w prawie pracy),czy limity obowiązują także przy zatrudnieniu pracownika po kilkuletniej przerwie? przypadki uzasadniające odstąpienie od limitów dla umowy terminowej – w tym budząca wątpliwości klauzula „przyczyn obiektywnych”, procedura wymagana w przypadku odstąpienia od limitu dla umów terminowych oraz konsekwencje prawne jej naruszenia;
• umowa na zastępstwo z uwagi na zatrudnienie osoby zastępującej „zastępcę” oraz aktualny wyrok SN dotyczący zatrudnienia na zastępstwo w sytuacji, gdy pracownik zastępowany jest obecny w pracy, ale pracodawca powierzył mu wykonywanie innych obowiązków;
• umowa o pracę zawarta z pracownikiem, którego praca jest uzależniona od warunków atmosferycznych;
• zakaz dodatkowego zatrudnienia w umowie o pracę;
• zakaz konkurencji w umowie o pracę;

3. Ustanie oraz przekształcenie stosunku pracy w 2024 r.:
• rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, w jakiej formie powinno być zawarte porozumienie stron i jakie powinno zawierać postanowienia – czy tylko dotyczącej samego rozwiązania umowy o prace?;
• uwarunkowania wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony i nieokreślony – w tym ustalanie okresu wypowiedzenia;
• kiedy pracodawca będzie musiał wskazać przyczynę rozwiązania umowy na okres próbny?;
• co pomaga, a co przeszkadza w rozwiązywaniu umów z pracownikami (system ocen, zakres obowiązków, kary porządkowe, rozmowy dyscyplinujące, obniżenie premii jako forma zwrócenia uwagi, plan naprawczy)
• utrata zaufania, częste nieobecności w pracy, zbyt wolne tempo pracy, konfliktowość i inne przyczyny wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa Sądu Najwyższego,
• czy i kiedy opłaca się skrócenie wypowiedzenia umowy o pracę?;
• zwolnienie pracownika z obowiązku świadczenia pracy – zasady i forma,
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków – jak przygotować dyscyplinarkę,
• czasowe powierzenie innych zadań bez wypowiadania umowy,
• porozumienie zmieniające,
• wypowiedzenie zmieniające.

4. Świadectwo pracy w 2024 r. – zasady wydawania i niuanse wypełniania poszczególnych rubryk:
• nowy pomocniczy wzór świadectwa pracy po zmianach w 2023 r. – gdzie go znaleźć;
• zawarcie kolejnej umowy przy nieprzerwanym zatrudnieniu, a świadectwo pracy,
• termin wystawiania świadectwa pracy przypadający na sobotę,
• jak postąpić, gdy pracownik rozwiązał z pracodawcą umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy;
• wypełnianie rubryk dotyczących okresu zatrudnienia, zajmowanych stanowisk, podstawy prawnej i trybu rozwiązania umowy o pracę;
• jak prawidłowo wskazać informacje o urlopie wykorzystanym przez pracownika niepełnosprawnego;
• kiedy należy wskazać w świadectwie pracy przyczynę rozwiązania umowy o pracę;
• pouczenia w świadectwie pracy;
• informacja o egzekucji komorniczej w świadectwie pracy;
• jak postąpić w przypadku otrzymania od pracownika wniosku o sprostowanie świadectwa pracy – terminy;
• jak postąpić w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy odwołania pracownika od wypowiedzenia (rozwiązania umowy bez wypowiedzenia) – terminy;

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1090 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:  
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax 022 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

22 04 2024 - Warszawa
22 04 2024 - Wrocław
15 05 2024 - Kraków
15 05 2024 - Gdańsk
20 05 2024 - Warszawa
20 05 2024 - Wrocław
10 06 2024 - Poznań
10 06 2024 - Gdańsk
12 06 2024 - Wrocław
17 06 2024 - Poznań
17 06 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję