Narzędzia HR efektywnego i skutecznego wsparcia managerów i pracowników w czasach kryzysu

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Narzędzia HR efektywnego i skutecznego wsparcia managerów i pracowników w czasach kryzysu

25 07 2022 - 26 07 2022 - Kraków
28 07 2022 - 29 07 2022 - Gdańsk
28 07 2022 - 29 07 2022 - Warszawa
25 08 2022 - 26 08 2022 - Poznań
25 08 2022 - 26 08 2022 - Wrocław
15 09 2022 - 16 09 2022 - Warszawa
15 09 2022 - 16 09 2022 - Gdańsk
22 09 2022 - 23 09 2022 - Kraków
26 09 2022 - 27 09 2022 - Poznań
28 09 2022 - 29 09 2022 - Wrocław
06 10 2022 - 07 10 2022 - Kraków
10 10 2022 - 11 10 2022 - Katowice
17 10 2022 - 18 10 2022 - Wrocław
17 10 2022 - 18 10 2022 - Poznań
26 10 2022 - 27 10 2022 - Gdańsk
26 10 2022 - 27 10 2022 - Warszawa

Kategoria:

Warsztat skierowany jest do managerów HR oraz do osób, które w codziennej pracy odpowiadają za wsparcie pracowników w zmiennym świecie VUCA. Szkolenie jest okazją do wymiany doświadczeń z przedstawicielami wiodących polskich i międzynarodowych organizacji, nawiązywania znajomości oraz poznania narzędzi, które służą wspieraniu pracowników i minimalizacji skutków kryzysu psychologicznego, jakiego coraz częściej doświadczają.

Cel szkolenia

Celem głównym warsztatu jest poznanie programów wspierających funkcjonowanie pracowników w czasie kryzysu, a także nabycie umiejętności ich budowania i wdrażania.

Celem szczegółowym jest zdobycie lub doskonalenie umiejętności z zakresu:
• wpływu pandemii na zmiany w funkcjonowaniu pracowników,
• wpływu kryzysu na postrzeganie otoczenia,
• wyzwań dla pracowników działu HR wynikających z kryzysów,
• stanów związanych ze stresem, kryzysem psychologicznym i poznanie sposobów ich neutralizowania,
• sposobu komunikacji wpływającej na wzrost poczucia bezpieczeństwa pracowników,
• narzędzi coachingowych wykorzystywanych w czasach niepewności i stresu.

Adresaci

Dyrektorzy, managerowie, specjaliści departamentów HR, HR BP oraz osoby, które w codziennej pracy odpowiadają za wsparcie pracowników w organizacji.

Program

1. Determinanty funkcjonowania HR w złożonym świecie VUCA:
• świat VUCA – szanse i zagrożenia wynikające z permanentnie zmieniającego się otoczenia,
• wpływ pandemii na psychologiczne funkcjonowanie pracownika w organizacji/zespole,
• wpływ sytuacji makroekonomicznej w Europie na kryzys psychologiczny pracowników.

2. Narzędzia HR na lęk i niepokój w czasie kryzysu w pracy własnej, jak i wsparcia pracowników:
• mechanizm powstawania stresu,
• stres a kryzys – różnice i sposoby podejścia,
• zasoby wspierające i w jaki sposób je analizować – inwentarz zasobów. Matryca aktywności,
• zasoby regenerujące – zasady wykorzystania,
• metody dbania o siebie w stresie,
• Mindfulness jako metoda wspierająca w skutecznym neutralizowaniu skutków stresu.

3. Techniki wsparcia i metody przywracania poczucia bezpieczeństwa:
• kluczowe umiejętności komunikacyjne, czyli czego stosować więcej, a czego unikać,
• aktywne słuchanie, czyli słuchać a słyszeć,
• ćwiczenie sztuki zadawania właściwych pytań,
• analiza Transakcyjna jako model pozycji percepcyjnych i komunikacyjnych w pracy HR.

4. Narzędzia coachingowe wykorzystywane w czasach niepewności i stresu:
• model Dilsa – jedna z najbardziej skutecznych metod przewartościowania i szukania sposobu odnalezienia się w obecnym otoczeniu,
• Model GROW – czyli jak najlepiej wspierać i pomagać w trudnych czasach,
• SFA – podejście skoncentrowane na rozwiązaniach oraz SFC – coaching skoncentrowany na rozwiązaniach, czyli ćwiczenie rozmów opartych na SFC,
• technika Benjamina Franklina, czyli metoda wspierająca konsekwencje w planowaniu i działaniu,
• metoda Kurta Vonneguta, czyli jak osiągać więcej poprzez planowanie „od końca”,
• technika Walta Disneya, czyli sposób na motywacje i zaangażowanie w czasach niepewności i stresu.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.
Wśród wielu form aktywności będą wykorzystywane: ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe), odgrywanie scenek/ról, case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej), dyskusje, burze mózgów, prezentacja multimedialna

Prowadzący

Beata Wiernikca-Bełz – trener i doświadczony praktyk biznesu, konsultant HR, certyfikowany asesor AC/DC, Master NLP Coach i mentor kryzysowy Coach ICF, a także terapeuta TSR, moderator Design Thinking, doświadczony menager. Posiada ponad 16 letnie doświadczenie managerskie na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych w firmach zaliczanych do branż takich jak FMCG, usługowo-informatyczna, dystrybucyjna, produkcyjno-handlowa oraz 12 letnie doświadczenie jako konsultant z obszaru ZZL i 5 letnie doświadczenie jako coach. Jej pasją zawodową jest budowanie narzędzi do selekcji i rekrutacji personelu, opracowywanie i wdrażanie systemów ocen, optymalizacji struktur organizacyjnych, tworzenia modeli kompetencyjnych. Zajmuje się także prowadzeniem analiz stanowisk pracy, opracowywaniem profili wymagań stanowiskowych i osobowych, używanych do diagnostyki z wykorzystaniem metody AC/DC. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w tworzeniu lub aktualizowaniu zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk pracy oraz w definiowaniu zasad opracowania wartościowania stanowisk pracy, tworzenia i wdrażanie programów talentowych, adaptacyjnych, systemów motywacyjnych, ocen oraz premiowych. Jako trener biznesu zrealizowała przeszło 4000 godzin szkoleniowych w tym w sektorach energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, telekomunikacyjnym, produkcyjnych, administracji publicznej. Specjalizuje się w obszarach związanych z oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, systemami wynagrodzeń i motywacji, rekrutacją, selekcją i adaptacją personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia z tematyki komunikacji, budowania zespołu, zarządzania sobą w czasie, przywództwa. Od kilku lat pomaga w rozwoju osób pracując jako coach.

Anna Fabiszak-Muzyka – ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących. Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych procesów oraz narzędzi HRM. Specjalizuje się w obszarze zarządzania szkoleniami, prowadzi projekty szkoleniowe i doradcze w firmach będących w procesie zmiany i reorganizacji. Jest ekspertem i certyfikowanym doradcą w zakresie CSR. Współpracuje z firmami w zakresie podnoszenie kompetencji zespołów wykorzystując metody szkoleniowe, konsultacyjne oraz coachingowe. Pracowała m.in. dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., real;, KOLPORTER, Akzo Nobel Sp. z o.o. Poczta Polska S.A. i innych, ORANGE S.A., POLPHARMA, BOSH, DHL.

*Szkolenie będzie prowadził jeden dedykowany trener.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 zł + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:30

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 45/36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Terminy

25 07 2022 - 26 07 2022 - Kraków
28 07 2022 - 29 07 2022 - Gdańsk
28 07 2022 - 29 07 2022 - Warszawa
25 08 2022 - 26 08 2022 - Poznań
25 08 2022 - 26 08 2022 - Wrocław
15 09 2022 - 16 09 2022 - Warszawa
15 09 2022 - 16 09 2022 - Gdańsk
22 09 2022 - 23 09 2022 - Kraków
26 09 2022 - 27 09 2022 - Poznań
28 09 2022 - 29 09 2022 - Wrocław
06 10 2022 - 07 10 2022 - Kraków
10 10 2022 - 11 10 2022 - Katowice
17 10 2022 - 18 10 2022 - Wrocław
17 10 2022 - 18 10 2022 - Poznań
26 10 2022 - 27 10 2022 - Gdańsk
26 10 2022 - 27 10 2022 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję