Kurs online Akademia Managera – kurs rozwoju kompetencji managerskich

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Kurs online Akademia Managera – kurs rozwoju kompetencji managerskich

21 10 2023 - 29 10 2023 - Online

Kategoria: ,

Jedną z kluczowych funkcji ludzi tworzących organizacje, jest stały rozwój. Doskonalenie kompetencji managerskich jest wysoko poszukiwaną kompetencją na dzisiejszym rynku pracy. To od skutecznych liderów i ich zespołów zależy, jak szybko i dynamicznie będą rozwijać się przedsiębiorstwa.

Akademia managera to 4 dniowy praktyczny warsztat dla nowych i obecnych managerów Uczestnicy od podstaw nabywają i rozwijają kompetencje menedżerskie, takie jak: komunikowanie się i wyznaczanie celów w zespole, motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole, nabycie i wzmacnianie postawy asertywnej, udzielanie informacji zwrotnej, łagodzenie konfliktów w zespole oraz umacnianie swojego autorytetu. Uczestnicy poznają kluczowe narzędzia w pracy lidera – coacha.

Program stworzony został w oparciu o obecne trendy, oczekiwania i wyzwania rynku. Każdy Uczestnik będzie wiedział, jak stać się liderem we współczesnym świecie i jak świadomie rozwijać kompetencje menedżerskie i przywódcze. Zajęcia to spotkanie z doświadczonym trenerem, który na co dzień pracuje z biznesem i dla biznesu. To wymiana doświadczeń oraz dostęp do wiedzy w jaki sposób managerowie z wieloletnim doświadczeniem radzą sobie z wyzwaniami, jakie stawia nowoczesny rynek.

Adresaci kursu

Osoby pełniące rolę liderów, kierowników, managerów w organizacjach. Osoby posiadające doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu zespołami, jak również osoby, które zaczęły pełnić tę rolę lub przygotowują się do objęcia takiego stanowiska.

Cel kursu

Celem kursu jest nabycie lub wzmocnienie przez Uczestników swojej pozycji jako managera. Nabranie odpowiedniej pewności siebie wynikającej z przekonania do własnej osoby jako lidera. Pogłębienie i nabycie nowych kompetencji managerskich. Poznanie I przećwiczenie narzędzi managerskich i cochingowych wspomagających i wspierających codzienne swoje działania swoje oraz zespołu.
Poprawa komunikacji, wzajemnego zrozumienia miedzy członkami zespołu, zorientowanie na słuchanie i odpowiednio zadawanie wspierających pytań.

Po ukończeniu kursu Uczestnicy:
• wzmocnią swoje przekonanie co do swojej pozycji lidera. Odwołując się do swoich mocnych stron będą potrafili z większa pewnością siebie wdrażać nowe pomysły, odważnie kreować wizję działań, inspirując i zachęcając do tego swój zespół,
• poznają 4 funkcje managera: planowania i wizji działań, zarzadzania strategicznego, rolę trenera i coacha oraz rolę ucznia.
• dowiedzą się, jak dzięki odpowiedniej komunikacji i asertywnej postawie skutecznie łagodzić nieporozumienia, konflikty oraz przekazywać informację zwrotną,
• poznają szereg narzędzi wspierających w codziennej pracy managera z zespołem,
• dowiedzą się jak stwarzać atmosferę poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego szacunku, otwartej i szczerej komunikacji, które mocno wpływają na podniesienie zaangażowania i skuteczności zespołu,
• dowiedzą się, jak motywować, inspirować i wyznaczać cele poszczególnym członkom zespołu,
• dowiedzą się jakie nawyki wspierają w uzyskaniu i cieszenia się prawdziwym szacunkiem i autorytetem u współpracowników,
• zdobędą wiedzę, jak pełnić rolę lidera w rzeczywistości cyfrowej i w zespołach rozproszonych.

Uczestnicy będą mogli od razu po szkoleniu wdrożyć w życie szereg narzędzi i metod jasnej
i asertywnej komunikacji, planowania, motywowania i wspierania członków zespołu.
Będą wiedzieli jak poprzez komunikację interpersonalną uwalniać potencjał i pracować na silnych stronach swoich współpracowników.
Dowiedzą się jak delegować cele I zadania oraz jak egzekwować zlecone zadania I dyscyplinować opornych członków zespołu.

Metodyka kursu

Podczas kursu wykorzystywana jest metoda ,,accelerated learning”, bazująca na różnorodności w przekazywaniu wiedzy I formie prowadzonego szkolenia tak, by każdy Uczestnik w zależności od specyfiki uczenia się w atrakcyjny dla siebie sposób, pozyskał nową wiedzę i umiejętności.

Kurs ma charakter warsztatów interaktywnych, a najważniejszym elementem jest praktyczny trening. Prowadzony jest metodą coachingowo-warsztatową z wykorzystaniem autorskich i nowoczesnych technik. Wykorzystane zostaną: dyskusja, ćwiczenia grupowe, burza mózgów, analiza typowych i specyficznych sytuacji zaczerpniętych z doświadczeń Uczestników, obserwacje, sesje coachingowe, feedback, role playing, enerigizery.

Program kursu

1. Trening mentalny:
• autodiagnoza własnego potencjału i stylu działania,
• świadomość mocnych stron i praca na wartościach człowieka oraz lidera,
• trening oraz narzędzia wzmacniające poczucie pewności siebie w życiu prywatnym
i zawodowym,
• 7 kluczowych obszarów powodujących wzrost poczucia pewności siebie jako człowieka
i jako lidera.

2. Komunikacja – jako najważniejsza kompetencja w trudnych i dynamicznie zmieniających się warunkach.
• zastosowanie narzędzi komunikacyjnych i sposoby komunikacji,
• ograniczające przekonania i schematy blokujące jasną komunikację,
• konstruktywne pytania i umiejętność słuchania.
• wykorzystanie pytań systemowych uruchamiających gotowość do poszukiwania nowych,
lepszych rozwiązań,

3. Jak efektywnie współpracować w zespole? – asertywny styl komunikacji i konstruktywny feedback:
• prowadzenie rozmów z pracownikami – motywujący styl rozmowy z wykorzystaniem narzędzia coachingowego GROW,
• jak budować pewność siebie i wzmacniać swoją gotowość do przyjmowania i udzielani informacji zwrotnej,
• efektywne spotkania zespołowe I rozwiązywanie konfliktów,
• techniki udzielania konstruktywnego feedbacku:
– FUKO,
– kanapka feedbackowa.

4. Cztery funkcje managera:
• funkcja planowania – jasne określenie celów dla zespołu, pokazanie wizji i dalszych działań,
• działania strategiczne – wcielanie w życie zaplanowanych strategii działań, by z powodzeniem realizować cele zespołu i całej organizacji,
• funkcja trenera i coacha – bazuje na silnych stronach swojego zespołu, dostrzega i uwalnia potencjał każdej osoby,
• funkcja ucznia – dba o swój rozwój i ciągłe pogłębianie kompetencji inspirując jednocześnie do tego samego swój zespół.

5. Nowoczesne przywództwo:
• wypracowanie w zespole umiejętności i postaw autorefleksji, zaangażowania, motywacji, odpowiedzialności i wzajemnego zaufania – jako podstawa stworzenia usamodzielnionego zespołu,
• 3 stopniowy model zaufania, oparty o 3 filary: kompetencje przywódcze, charakter lidera oraz umiejętność budowania relacji,
• budowanie wizerunku i autorytetu lidera.

6. Manager coachem
• techniki uruchamiające zaangażowanie dzięki wartościom,
• techniki bazujące na zmianie przekonań,
• pytania uruchamiające odpowiedzialność i poczucie wpływu,
• narzędzia w pracy lidera – coacha,
• rozwój i ocena pracowników,
• mentoring w pracy managera.

7. Zarządzanie zespołem w organizacji:
• przywództwo sytuacyjne – Kena Blancharda,
• metody zarządzania – AGILE,
• dysfunkcje pracy zespołowej,
• zarządzanie zmianą i zespołem wielopokoleniowym – VUCA,
• zarządzanie przez coaching – wykorzystanie narzędzi coachingowych w pracy z zespołem.
• delegowanie celów i zadań,
• egzekwowania zleconych zadań i dyscyplinowania opornych pracowników.
• wykorzystanie skutecznych narzędzi, dzięki którym zespół będzie funkcjonował w oparciu
o przejrzyste, wzmacniające i motywujące go reguły postępowania.

8. Radzenie sobie ze stresem:
• czym jest emocja stresu I jak sobie z nią radzić na co dzień,
• trening akceptacji I zaangażowania,
• mindfulness – praktyka uważności,
• techniki relaksacyjne I wizualizacyjne,
• jak prowadzić antystresowy styl życia,
• elementy odporności psychicznej w radzeniu sobie ze stresem.

9. Rola lidera zarządzającego zespołem rozproszonym:
• budowanie relacji i zaufania przy braku fizycznej obecności,
• planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola – jak realizować najważniejsze funkcje menedżerskie w zdalnym zarządzaniu,
• przepływ komunikacji w zespole rozproszonym,
• zasady i reguły pracy zdalnej – ustalenie kontraktu z zespołem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 2700 zł(VAT zw.)

Cena obejmuje: dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, zaświadczenie wydane na druku MEN.

Wymagania:
→ Każda zgłoszona osoba musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowaną kamerą i mikrofonem oraz dostępem do Internet.
→ Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w kursie.

Zajęcia odbywają się: 

w godzinach: 9:00 – 15:30

→ w trakcie szkolenia przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z trenerem.

Informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska,
tel. (+48 22) 208 28 36,208 28 26,
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
anna.niedziolka@adnakademia.pl; agata.boniakowska@adnakademia.pl

Terminy szczegółowe
Online: 
I sesja 19-20 08 2023
II sesja 26-27 06 2023
Online: 
I sesja 16-17.09.2023
II sesja 23-24.09.2023

Online: 
I sesja 21-22.10.2023
II sesja 28-29.10.2023
 
Terminy

21 10 2023 - 29 10 2023 - Online

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję