Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (28 h)

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akademia zarządzania projektami – certyfikowany kurs na project managera/kierownika projektu (28 h)

17 08 2024 - 25 08 2024 - Warszawa
21 09 2024 - 29 09 2024 - Warszawa

Kategoria: ,

Project Manager to bez wątpienia jeden z najlepszych zawodów ostatnich i przyszłych lat. To praca , która zyskuje ogromne znaczenie dla pracodawców z każdego sektora gospodarki. Posiadając wiedzę z zakresu zarządzania projektami odnajdziemy się przy organizacji międzynarodowych konferencji, ale również przy projektach optymalizujących czy wdrożeniowych.
Program kursu skupia się na najlepszych narzędziach i technikach zarządzania projektami. Uwzględnia między innymi metodyki: PMBoK, PRINCE2, oraz elementy podejścia agile (zwinnego). Przeznaczony jest zarówno dla osób zaznajomionych z tematyką projektową, oraz dla wszystkich, które zaczynają przygodę w świecie projektów. Koncentruje się na efektywnych taktykach, modelach i zachowaniach, prowadząc Uczestników krok po kroku przez zestaw narzędzi projektowych i symulując przebieg projektu przez organizację przedstawioną w case study. To intensywny i kompleksowy warsztat, opracowany w taki sposób, aby jak najlepiej przygotować Uczestników do przyszłego zawodu Project Managera. Kurs realizuje poziom od podstaw do średniozaawansowanego.

Adresaci kursu

Wszystkie osoby przygotowujące się do objęcia stanowiska Project Managera, jak również obecni menedżerowie, którzy od niedawna kierują projektami lub uczestniczą w jego realizacji. Wszystkie osoby, które chcą zrozumieć zasady rządzące prowadzeniem projektu. Uczestnicy kursu dzięki zdobytej praktycznej wiedzy, będą potrafili odnaleźć się w zespole niemal każdego projektu.

Cel kursu

Wprowadzenie Uczestników w świat zarządzania projektami. Nabycie wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik wykorzystywanych w praktyce zarządzania projektami. Uczestnicy kursu skutecznie zbudują zespół projektowy, określą jego zakres i odpowiedzą na pytanie o zasadność rozpoczęcia projektu. W trakcie trwania projektu będą w stanie zorganizować efektywne spotkania – w tym również zdalne, weryfikować postępy oraz identyfikować ryzyka w projekcie. Co więcej każdy Uczestnik zdobędzie wiedzę na temat dostępnych i najbardziej skutecznych narzędzi zarządzania projektami.

Metodyka kursu

Program realizowany w oparciu o metodykę PMBoK, PRINCE2 oraz elementy metodyk agile (zwinnych). Osią całego kursu jest przykład realnego projektu, w trakcie którego Uczestnicy, krok po kroku przechodzą przez wszystkie etapy projektu. Uczestnicy wyposażani są w szablony realnej dokumentacji projektowej, możliwej do natychmiastowego wykorzystania w projektach różnej skali i o różnym poziomie skomplikowania. Każdy dzień kursu zakończy czat, w czasie którego Trener odpowie na pytania i wątpliwości Uczestników.

Program kursu

MODUŁ I

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:
• Definicja i cechy projektu, terminologia.
• Zarządzanie projektem, co to w ogóle oznacza?
• Najpopularniejsze metodyki zarządzania projektami (PMBoK, PRINCE2, metodyki agile).
• Organizacja funkcjonalna, projektowa i macierzowa.
• Rola kierownika projektu i pozostałych uczestników projektu.
• Zarządzanie projektami jako sposób realizacji celów strategicznych firmy.
• Projekt, program, portfel.

2. Cykl życia projektu i zarządzanie projektami w organizacji:
• Model procesowy i cykl życia projektu.
• 2 style zarządzania projektem – definicje, cechy, implikacje.
• Dokumentacja projektowa.
• Biuro projektów (PMO).

3. Planowanie projektu:
• Rola planów w projekcie
• Definicja celów projektu (metoda SMART).
• Analiza rezultatów projektu.
• Trójkąt zależności (zakres, czas, budżet, a czasem i jakość).
• Macierz kompromisów w projekcie.
• Procedura planistyczna
• WBS czyli rozbicie projektu na zadania.
• Tworzenie harmonogramu projektu.
• Wyznaczanie ścieżki krytycznej.

MODUŁ II

4. Budowanie zespołu projektowego i komunikacja w projekcie:
• Struktura zespołu projektowego.
• Podział ról w projekcie i model RACI.
• Formowanie się zespołu.
• Utrzymywanie motywacji w zespole (model Kena Blancharda).
• Efektywna komunikacja w zespole
• Metoda FUKO
• Najczęstsze błędy w komunikacji
• Komunikacja z interesariuszami
• Zdalne zarządzanie projektem i zespołem projektowym.
• Dostępne narzędzia.

5. Definiowanie projektu:
• Zbieranie wymagań od zainteresowanych.
• Analiza zasadności projektu.
• Uzasadnienie Biznesowe w projekcie

6. Budżet projektu:
• Definicja budżetu projektu.
• Szacowanie kosztów.
• Płynność finansowa projektu, jako kluczowy element sukcesu projektu.
• Kontrola wykonania budżetu.

MODUŁ III

7. Zarządzanie jakością:
• Jakość jako jeden z głównych wymiarów projektu.
• Definiowanie i weryfikowanie jakości w projekcie
• Koncepcje zapewnienia jakości w projekcie.
• Model Kano i wow quality.

8. Zarządzanie ryzykiem w projekcie
• Definicja ryzyka.
• Szanse i zagrożenia czyli pozytywne i negatywne aspekty ryzyka.
• Procedura zarządzania ryzykiem.
• Macierz ryzyka.
• Efektywne burze mózgów jako narzędzia w zarządzaniu ryzykiem.
• Kategorie odpowiedzi na ryzyko.

9. Monitorowanie i kontrola projektu:
• Mechanizmy raportowania w projekcie
• Monitorowanie odchyleń w postępie prac.
• Wyznaczanie kamieni milowych w projekcie.
• Decyzje strategiczne w projekcie.

10. Zarządzanie zamówieniami w projekcie:
• Planowanie zakupów.
• Budowanie zapytania ofertowego.
• Proces wyboru dostawcy.
• Negocjacje kontraktowe.
• Konstruowanie umowy.
• Warunki płatności.

MODUŁ IV

11. Zarządzanie zmianami w projekcie:
• Rola zmiany w projekcie.
• Procedura zarządzania zmianami/zagadnieniami
• Analiza zmiany.

12. Ewaluacja projektu:
• Zamykanie i ocena projektu.
• Lessons learned projektu czyli analiza sukcesów i porażek.
• Archiwizacja wniosków projektowych.

13. Agile – czyli zwinne metodyki zarządzania projektami:
• Mocne i słabe strony podejścia zwinnego.
• Charakterystyka zwinnego podejścia.
• Cykl życia projektu w podejściu agile.
• Zespół projektowy.

14. Filozofia ciągłego doskonalenia w zarządzaniu projektami (przykłady najlepszych praktyk):
• Zarządzanie zakresem w projektach zwinnych.
• Sprinty w projekcie.
• Rola spotkań w projektach zwinnych (Daily Stand-Up, Kick Offy, Przeglądy, Retrospektywy, Warsztaty)
• Wyjaśnienie pojęcia Backlogu i idea wizualnego zarządzania.
• Idea ciągłego doskonalenia czyli liczby, dane i fakty.
• Które podejście zwinne wybrać?

15. Podsumowanie. Ocena realizacji oczekiwań Uczestników.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 3300 zł (VAT zw.)

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Certyfikacja zawodu: istnieje możliwość przystąpienia do nieobowiązkowego egzaminu potwierdzającego zdobycie kwalifikacji w zawodzie kierownika projektu (kod zawodu 121904). Koszt egzaminu 150 zł za osobę.

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Zajęcia odbywają się:
→ w godzinach 9.00 – 15.00
→ w trakcie kursu przewidziane są przerwy, które będą ustalane wedle potrzeb w toku zajęć z ekspertem.

Informacje:
Anna Niedziółka, Agata Boniakowska,
tel. (+48 22) 208 28 36,208 28 26,
fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
anna.niedziolka@akademiamddp.pl; agata.boniakowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe

Warszawa:
I sesja 17-18 08 2024
II sesja 24-25 08 2024

Warszawa:
I sesja 21-22 09 2024
II sesja 28-29 09 2024

Terminy

17 08 2024 - 25 08 2024 - Warszawa
21 09 2024 - 29 09 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję