Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

17 02 2022 - 18 02 2022 - Poznań
21 02 2022 - 22 02 2022 - Warszawa
21 02 2022 - 22 02 2022 - Gdańsk
24 02 2022 - 25 02 2022 - Wrocław
24 02 2022 - 25 02 2022 - Kraków
14 03 2022 - 15 03 2022 - Warszawa
17 03 2022 - 18 03 2022 - Gdańsk
21 03 2022 - 22 03 2022 - Wrocław
24 03 2022 - 25 03 2022 - Kraków
28 03 2022 - 29 03 2022 - Poznań
11 04 2022 - 12 04 2022 - Warszawa
21 04 2022 - 22 04 2022 - Poznań
25 04 2022 - 26 04 2022 - Wrocław
12 05 2022 - 13 05 2022 - Gdańsk
16 05 2022 - 17 05 2022 - Kraków

Kategoria:

Kadra menedżerska ma szczególnie trudno ponieważ często musi być alfą i omegą!
Zarządzanie, kierowanie zespołami wymaga od menedżerów znajomości wielu dziedzin prawa, które na dodatek ciągle się zmieniają. Zapraszamy Państwa na wyjątkowy workshop – Akademia prawa dla menedżerów, podczas którego przejdziemy przez najważniejsze dziedziny prawa, w taki sposób, że sala będzie huczała od pytań i odpowiedzi.  Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania! Otrzymacie Państwo bardzo obszerne materiały autorskie, które po szkoleniu będą stanowiły wsparcie w codziennej pracy.  Program szkolenia jest wynikiem 15-letniego doświadczenia eksperta w pracy na rzecz kadry menedżerskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w szczególności dla:
• właścicieli firm,
• wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
• dyrektorów działów,
• specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
• pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
• menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Cel szkolenia

Przekazanie praktycznej wiedzy z trzech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera. Pokazanie najczęściej spotykanych i niekonwencjonalnych rozwiązań prawnych, pozwalających ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiających funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów wewnętrznych firm pozwoli na poznanie najważniejszych aspektów prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:
• Jaka jest ich odpowiedzialność jako kadry kierowniczej?
• Jak zarządzać/kierować ludźmi zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy a jednocześnie z dbałością o własne interesy?
• Jakie są ryzyka prawne i jakie narzędzia zabezpieczające należy wprowadzić w kierowaniu zespołem?

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera zdobytego podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz średnich przedsiębiorstwach. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w pracy i życiu każdego menedżera.

Program szkolenia

1. Relacje pracownicze menedżerów z podwładnymi. Zasady efektywnej współpracy menedżerów z podległymi pracownikami (przykłady, rozwiązania, case study). Co menedżer może/powinien zrobić?
• Zacznijmy od tego, co menedżer powinien wiedzieć o zmianach w prawie w latach 2019/2020? Prezentacja najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania.
• RODO na co dzień.
• Mamy w firmie sytuacje, które mogą stanowić mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminację – kompendium przypadków i rad.
• Regulaminy pracy i wynagrodzeń pod lupą – przykłady błędów, nieważnych zapisów, jakie zmiany wprowadzić?
• Gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
• Gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
• Gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
• Czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu jego obowiązków?
• Gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…
• Gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…
• Jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie?
• Jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
• Jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
• Kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?
• Jakimi informacjami/ dokumentami menedżer powinien dysponować, gdy Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z podległym pracownikiem w różnych sytuacjach?
• Jak menedżer powinien zorganizować skuteczne wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę?
• Po rozwiązaniu umowy o pracę dowiadujemy się, że: nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …; że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…; że były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…; że były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
• Gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla niego wolnym…
• Szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy…
• Podróże służbowe. m.in: gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… gdy podróżują w nocy… gdy podróżują samolotem..
• Jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe aby menedżer sam mógł iść na urlop?
• Kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
• Chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
• Gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…

2. Odpowiedzialność menedżera – pracownika, menedżera pełnomocnika, prokurenta i członka zarządu:
• Za co i w jakich przypadkach odpowiada menedżer? Czy powinien się zabezpieczać przed odpowiedzialnością? Jak? Wszystko o odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej kadry kierowniczej.
• Czy można ograniczyć odpowiedzialność menedżera?
• Czy warto zostać pełnomocnikiem, za co pełnomocnik – pracownik odpowiada?
• Zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych.
• Zakres działania pełnomocnika, prokurenta.
• Prokura a pełnomocnictwo w praktyce spółek z o.o. i spółek akcyjnych.
• Od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
• Czy spółka powinna podpisać z prokurentem umowę?
• Czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta?
• Kompetencje prokurenta a pełnomocnika ogólnego,
• Prokura ogólna a szczególna; prokura samodzielna – czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
• Prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów?
• W jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu?
• Kiedy umowa podpisana przez pełnomocnika, prokurenta jest ważna?
• Powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych.
• Odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie.
• Sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.
• Szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej.
• Odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne.
• Ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych).
• Odpowiedzialność za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

3. Efektywne zawieranie umów w imieniu spółki przez menedżerów:
• Podpis/parafa menedżera – jaką mają moc, skutki, odpowiedzialność?
• Jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
• Prawa i obowiązki stron podczas negocjacji.
• Zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty.
• Forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakie powinny spełniać.
• Jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed odpisaniem umowy?
• Gromadzenie właściwej dokumentacji: umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu, wezwanie do zapłaty, prośba o rozłożenie płatności na raty.
• Prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności.
• Jak uniknąć przedawnienia roszczenia?
• Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach takich jak, m.in.: umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia (jak uniknąć uznania jej za umowę o pracę?), o dzieło, o roboty budowlane, składu, przechowania, przelewu wierzytelności i inne.
• Przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych.
• Podsumowanie, warsztaty case study.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1490 zł + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 (2 dni, 16 godzin).

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@akademiammdp.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@akademiamddp.pl

Terminy

17 02 2022 - 18 02 2022 - Poznań
21 02 2022 - 22 02 2022 - Warszawa
21 02 2022 - 22 02 2022 - Gdańsk
24 02 2022 - 25 02 2022 - Wrocław
24 02 2022 - 25 02 2022 - Kraków
14 03 2022 - 15 03 2022 - Warszawa
17 03 2022 - 18 03 2022 - Gdańsk
21 03 2022 - 22 03 2022 - Wrocław
24 03 2022 - 25 03 2022 - Kraków
28 03 2022 - 29 03 2022 - Poznań
11 04 2022 - 12 04 2022 - Warszawa
21 04 2022 - 22 04 2022 - Poznań
25 04 2022 - 26 04 2022 - Wrocław
12 05 2022 - 13 05 2022 - Gdańsk
16 05 2022 - 17 05 2022 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję