Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akademia prawa dla menedżerów – czyli prawo dla nieprawników

17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
25 09 2024 - 26 09 2024 - Warszawa

Kategoria:

Kadra menedżerska ma szczególnie trudno ponieważ często musi być alfą i omegą!
Zarządzanie, kierowanie zespołami wymaga od menedżerów znajomości wielu dziedzin prawa, które na dodatek ciągle się zmieniają. Zapraszamy Państwa na wyjątkowy workshop – Akademia prawa dla menedżerów, podczas którego przejdziemy przez najważniejsze dziedziny prawa, w taki sposób, że sala będzie huczała od pytań i odpowiedzi.  Podczas szkolenia odpowiemy na wszystkie pytania! Otrzymacie Państwo bardzo obszerne materiały autorskie, które po szkoleniu będą stanowiły wsparcie w codziennej pracy.  Program szkolenia jest wynikiem 15-letniego doświadczenia eksperta w pracy na rzecz kadry menedżerskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do menedżerów, którzy w pracy zawodowej mają do czynienia w sposób bezpośredni lub pośredni z zagadnieniami prawa i czują potrzebę zdobycia w przystępny sposób podstawowej wiedzy i umiejętności w tym zakresie, w szczególności dla:
• właścicieli firm,
• wspólników w spółkach osobowych i kapitałowych,
• dyrektorów działów,
• specjalistów i pracowników działów nie-prawnych,
• pracowników działów prawnych, którzy odczuwają potrzebę ugruntowania i usystematyzowania wiedzy z wybranych zagadnień prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego,
• menedżerów, którzy potrzebują dokształcić się z zagadnień prawnych, aby móc sprawnie i bezpiecznie zarządzać i kierować zespołami. 

Cel szkolenia

Przekazanie praktycznej wiedzy z trzech dziedzin prawa: prawa pracy, prawa cywilnego i handlowego, których znajomość w podstawowym zakresie niezbędna jest w pracy każdego menedżera. Pokazanie najczęściej spotykanych i niekonwencjonalnych rozwiązań prawnych, pozwalających ograniczyć odpowiedzialność i ułatwiających funkcjonowanie w życiu gospodarczym. Praktyczna analiza umów i dokumentów wewnętrznych firm pozwoli na poznanie najważniejszych aspektów prawa i umożliwi ich zastosowanie w praktyce.

Korzyści dla uczestnika

Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:
• Jaka jest ich odpowiedzialność jako kadry kierowniczej?
• Jak zarządzać/kierować ludźmi zgodnie z prawem i z korzyścią dla firmy a jednocześnie z dbałością o własne interesy?
• Jakie są ryzyka prawne i jakie narzędzia zabezpieczające należy wprowadzić w kierowaniu zespołem?

Metodyka szkolenia

Metoda warsztatowa – liczne case study na bazie doświadczenia trenera zdobytego podczas pracy w międzynarodowych korporacjach oraz średnich przedsiębiorstwach. Dialogowa formuła szkolenia nastawiona na rozwiązywanie konkretnych przypadków w pracy i życiu każdego menedżera.

Program szkolenia

1.Relacje pracownicze Menedżerów z podwładnymi. Zasady efektywnej współpracy Menedżerów z podległymi pracownikami (przykłady, rozwiązania, case study). Co menedżer może/powinien zrobić:
•zacznijmy od tego, co manager powinien wiedzieć o planowanych zmianach w prawie dotyczących pracy zdalnej, sygnalistów, naruszenia obowiązku trzeźwości, umów na czas określony, urlopów – prezentacja najważniejszych zagadnień z punktu widzenia zarządzania
•RODO na co dzień
•mamy w firmie sytuacje, które mogą stanowić mobbing, nierówne traktowanie, dyskryminację – kompedium przypadków i rad
•regulaminy pracy i wynagrodzeń pod lupą – przykłady błędów, nieważnych zapisów, jakie zmiany wprowadzić?
•gdy pracownik nie wykonuje/źle wykonuje polecenia służbowe…
•gdy pracownik nie odbiera telefonu służbowego podczas urlopu…
•gdy pracownik nie chce/nie może pracować w godzinach nadliczbowych…
•czy można zlecić pracownikowi zadania spoza zakresu jego obowiązków?
•gdy pracownik wykonuje czynności na rzecz konkurencji…
•gdy pracownik nie osiąga założonych wyników…
•jak poprawnie powierzyć pracownikowi mienie?
•jak rozliczyć pracownika z powierzonego mienia i należności pieniężnych, gdy pracownik odchodzi z firmy i nie chce zwrócić?
•jak poprawnie i efektywnie dla Spółki rozwiązać umowę o pracę?
•kiedy powinniśmy wypłacić odprawę i w jakich sytuacjach nie musimy tego czynić?
•jakimi informacjami/ dokumentami manager powinien dysponować, gdy Spółka planuje rozwiązanie umowy o pracę z podległym pracownikiem w różnych sytuacjach?
•jak manager powinien zorganizować skuteczne wręczenie wypowiedzenia umowy o pracę?
•po rozwiązaniu umowy o pracę dowiadujemy się, że: nasz były pracownik pracuje w firmie konkurencyjnej …; że nasz były pracownik zabrał naszą bazę klientów…; że były pracownik nie chce zwrócić części kwoty, którą Spółka zainwestowała w jego szkolenie/kurs/szkołę…; że były pracownik nadal korzysta z naszego samochodu służbowego/laptopa…
•gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w zadaniowym czasie pracy…
•gdy wystąpiła konieczność pracy w nadgodzinach pracownika w sobotę/niedzielę/ święto/ dniu dla Niego wolnym…
•szkolenia w czasie pracy. Gdy szkolenie odbywa się w czasie pracy… Gdy szkolenie odbywa się poza czasem pracy …
•podróże służbowe. m.in: gdy pracownicy podróżują, żeby uczestniczyć w szkoleniu… gdy podróżują w nocy… gdy podróżują samolotem..
•jak prawidłowo planować urlopy wypoczynkowe aby manager sam mógł iść na urlop?
•kiedy i z jakimi konsekwencjami możemy odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego?
•chcemy, aby pracownik w okresie wypowiedzenia wykorzystał cały urlop wypoczynkowy…
•gdy po urlopie macierzyńskim/wychowawczym pracownik przychodzi do pracy…

2. Legalne kontrolowanie pracowników przez pracodawców:
• mamy pracownika nadużywającego zwolnień lekarskich (kiedy możliwa jest kontrola zwolnienia przez pracodawcę, dobre praktyki przy kontrolowaniu pracowników, kiedy można rozwiązać umowę z pracownikiem, który często korzysta ze zwolnień lekarskich).

3.Odpowiedzialność Managera – pracownika, Managera pełnomocnika, prokurenta i członka zarządu:
•za co i w jakich przypadkach odpowiada manager? Czy powinien się zabezpieczać przed odpowiedzialnością? Jak? – wszystko o odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej kadry kierowniczej,
•czy można ograniczyć odpowiedzialność managera?
•czy warto zostać pełnomocnikiem, za co pełnomocnik – pracownik odpowiada?
•zasady poprawnego udzielania pełnomocnictw, prokury w spółkach kapitałowych,
•zakres działania pełnomocnika, prokurenta,
•prokura a pełnomocnictwo w praktyce spółek z o.o. i spółek akcyjnych,
•od kiedy prokura nabiera mocy? Na jaki okres jest nadawana?
•czy spółka powinna podpisać z prokurentem umowę?
•czy zarząd, rada nadzorcza lub zgromadzenie wspólników może ustanowić wynagrodzenie dla prokurenta?
•kompetencje prokurenta a pełnomocnika ogólnego,
•prokura ogólna a szczególna; prokura samodzielna – czy w każdym przypadku prokurent może działać niezależnie?
•prokura łączna – w jaki sposób zorganizowana jest reprezentacja spółki w przypadku wyznaczenia kilku prokurentów?
•w jakich przypadkach reprezentacja spółki przez prokurenta wymaga zgody zarządu?
•kiedy umowa podpisana przez pełnomocnika, prokurenta jest ważna?
•powoływanie i odwoływanie członków zarządu spółek kapitałowych,
•odpowiedzialność członków zarządu spółki kapitałowej za uchybienia wykryte po zakończeniu pełnienia funkcji w zarządzie,
•sposoby uwolnienia się od odpowiedzialności przez członków zarządu w świetle przepisów k.s.h. oraz k.c.,
•szczególne zasady dotyczące prowadzenia spraw spółki i jej reprezentacji przez zarząd wieloosobowy (podejmowanie uchwał, sprzeciw wobec czynności innego członka zarządu etc.). Przekroczenie zasad reprezentacji przez zarząd spółki kapitałowej,
•odpowiedzialność z tytułu czynności wykonywanych w imieniu własnym. Poręczenie wekslowe (aval), poręczenie cywilne,
•ochrona prywatnego majątku członków zarządu (wspólników spółek osobowych),
•odpowiedzialność za działania spółki: odpowiedzialność osobista, solidarna i subsydiarna. Odpowiedzialność za działania prokurenta i pracowników upoważnionych do podpisywania umów.

4.Efektywne zawieranie umów w imieniu spółki przez Managerów:
•podpis/parafa Managera – jaką mają moc, skutki, odpowiedzialność,
•jak prowadzić efektywne i skuteczne negocjacje?
•prawa i obowiązki stron podczas negocjacji,
•zapytanie ofertowe, oferta i przyjęcie oferty,
•forma prawna wprowadzania zmian do umowy (aneksów), sposoby ich tworzenia, warunki jakie powinny spełniać,
•jakie informacje należy uzyskać o kontrahencie przed przystąpieniem do negocjacji lub przed odpisaniem umowy
•gromadzenie właściwej dokumentacji: umowa, faktura, dowód spełnienia świadczenia, oświadczenie o uznaniu długu, wezwanie do zapłaty, prośba o rozłożenie płatności na raty,
•prawidłowe wystawianie dokumentów stanowiących dowody istnienia wierzytelności,
•jak uniknąć przedawnienia roszczenia?
•specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych; określenie obowiązków i uprawnień stron umów cywilnoprawnych; przykłady poprawnych klauzul umownych w umowach takich jak, m.in.: umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia (jak uniknąć uznania jej za umowę o pracę?), o dzieło (kiedy istnieje obowiązek zgłoszenia do ZUS), o roboty budowlane, składu, przechowania, przelewu wierzytelności i inne,
•przykłady prawidłowych oraz niekorzystnych klauzul umownych w umowach handlowych,
•podsumowanie, warsztaty case study.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej, bez zgody, autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1790 zł + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 10:00 – 16:00 (2 dni, 16 godzin).

Miejsce zajęć: centrum w/w miast

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. (022) 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

17 06 2024 - 18 06 2024 - Warszawa
25 09 2024 - 26 09 2024 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję