Akademia HR Business Partnera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akademia HR Business Partnera

25 05 2022 - 27 05 2022 - Warszawa
13 06 2022 - 15 06 2022 - Katowice
13 06 2022 - 15 06 2022 - Wrocław
20 06 2022 - 22 06 2022 - Warszawa
22 06 2022 - 24 06 2022 - Kraków
27 06 2022 - 29 06 2022 - Gdańsk
27 06 2022 - 29 06 2022 - Poznań
11 07 2022 - 13 07 2022 - Katowice
25 07 2022 - 27 07 2022 - Warszawa
08 08 2022 - 10 08 2022 - Poznań
17 08 2022 - 19 08 2022 - Kraków

Kategoria:

Cel szkolenia

Rozwój kompetencji HR w organizacji, poprzez przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania i prowadzenia procesów HR oraz udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i „innowacyjnego podejścia” do struktury HR Business Partnera w organizacjach. Wspólne wypracowanie korzyści działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, dobór kadr, działania rozwojowe, programy szkoleniowe oraz budowanie relacji współpracy.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• zdefiniowanie roli HR BP we współczesnym biznesie,
• określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
• zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
• przeanalizowanie elementów składowych narzędzi wspierających procesy HR, tj. opis stanowiska pracy, profil stanowiska itp.,
• poznanie metod prowadzenia technik selekcyjnych,
• tworzenie i analizowanie pytań do wywiadów kompetencyjnych,
• ćwiczenie scenariuszy rozmowy kwalifikacyjnej,
• zdefiniowanie elementów składowych metody AC/DC,
• przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym,
• dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
• wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR,
• zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników,
• ćwiczenie scenariuszy przeprowadzania rozmów z tzw. trudnym pracownikiem,
• przygotowanie koncepcji rozmowy dyscyplinującej a zarazem nie demotywującej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przez organizacją w tym zakresie,
• zbudować kwestionariusz do opisu stanowiska pracy dający możliwość analizy pracy na stanowisku,
• określić elementy składowe planowania zapotrzebowania na pracowników w organizacji w ujęciu jakościowym i ilościowym,
• zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń,
• zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych,
• opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego,
• przeprowadzić wywiad kompetencyjny,
• dokonać wyboru elementów składowych do opracowywania metody diagnostycznej AC/DC,
• nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy,
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy,
• stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• prezentacja multimedialna.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, kadra zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Business Partnera.

Program

1. Rola HR BP partnera we współpracy z biznesem:
• zmiana roli zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnym biznesie,
• model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR,
• HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola,
• model wielozadaniowy Dave’a Urlicha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines do HR BP,
• postawa pro kliencka i sposoby budowania relacji i zaufania,
• trendy HR BP na świecie.

2. Procesy HR oraz użyteczne narzędzia w pracy HR BP:
• analiza pracy i planowanie kadr,
• opisy stanowisk pracy/profile stanowisk/ job families,
• dobór kadr – elementy składowe,
• adaptacja nowych pracowników,
• ocena pracownicza:
– kryteria oceny,
– metody oceny,
– korzyści z oceny z rożnych perspektyw organizacyjnych,
• narzędzia zarządzania rozwojem pracowników,
• elementy składowe systemów motywacyjnych,
• exit interview.

3. Proces rekrutacji i selekcji pracowników w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• metody i sposoby pozyskiwania kandydatów do pracy na „rynku pracownika”,
• metody selekcji pracowników,
• rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych,
• struktura i sposób prowadzenia wywiadu zawodowego i kompetencyjnego,
• techniki prowadzenia wywiadów i ich skuteczność diagnostyczna,
• wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR,
• narzędzia wspierające ocenę kompetencji – metoda AC/DC.

4. Programy talentowe w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• podejścia do talentów w organizacjach, zasady „dobrych praktyk”,
• definicja talentów dla organizacji,
• założenia programów talentowych,
• metody identyfikacji talentów,
• 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami,
• korzyści programów talentowych,
• bariery we wdrażaniu programów talentowych,
• KPI dla programów talentowych.

5. Learning & Development w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• planowanie ścieżki kariery,
• programy zarządzania karierą – plany sukcesji, plany zastępstw/następstw,
• rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników,
• planowanie rozwoju – zestaw korzyści,
• metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń,
• proces szkoleniowy – utrzymanie i rozwój kompetencji,
• badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka,
• biznesowe uwarunkowania do zarządzania projektami szkoleniowymi.

6. HR BP jako skuteczny i profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• budowanie atmosfery wspólnej pracy zespołowej nastawionej na klienta,
• fazy rozwoju zespołu – Jak zbudować efektywny zespół?
• wspólna wizja i cele – koncentracja na wizji menedżera i wartości organizacji, jednostki,
• role w zespole – teoria ról pełnionych w zespole zgodnie z założeniami M. Belbina,
• zasady efektywnego funkcjonowania zespołu, 5 dysfunkcji pracy zespołowej wg P.Lencioniego,
• czynniki ułatwiające i utrudniające pracę w zespole, sposoby budowania zaangażowania pracowników,
• zasady współpracy w zespole – co robić z barierami pracy zespołowej, wypracowanie norm grupowych i zbudowanie karty zasad współpracy w zespole,
• konflikt – przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów,
• sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych,
• strategie i metody rozwiązywania konfliktów.

7. HR BP jako skuteczny partner w procesie zarządzania:
• kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji,
• zarządzanie wg Griffina – planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola,
• funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości,
• komunikacja w zarządzaniu ludźmi,
• rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje,
• zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?
• trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania,
• formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych,
• stosowania skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach trudnych.

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1690 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat ukończenia szkolenia.

Godziny zajęć: 9:30 – 16.30 (3 dni, 21 godzin).

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

25 05 2022 - 27 05 2022 - Warszawa
13 06 2022 - 15 06 2022 - Katowice
13 06 2022 - 15 06 2022 - Wrocław
20 06 2022 - 22 06 2022 - Warszawa
22 06 2022 - 24 06 2022 - Kraków
27 06 2022 - 29 06 2022 - Gdańsk
27 06 2022 - 29 06 2022 - Poznań
11 07 2022 - 13 07 2022 - Katowice
25 07 2022 - 27 07 2022 - Warszawa
08 08 2022 - 10 08 2022 - Poznań
17 08 2022 - 19 08 2022 - Kraków

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję