Akademia HR Business Partnera

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Akademia HR Business Partnera

11 12 2023 - 13 12 2023 - Kraków
11 12 2023 - 13 12 2023 - Warszawa
18 12 2023 - 20 12 2023 - Poznań

Kategoria:

Cel szkolenia

Rozwój kompetencji HR w organizacji, poprzez przygotowanie Uczestników do procesu planowania, organizowania i prowadzenia procesów HR oraz udoskonalenie umiejętności w tym zakresie. Poznanie roli, kompetencji i „innowacyjnego podejścia” do struktury HR Business Partnera w organizacjach. Wspólne wypracowanie korzyści działań związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takich jak zarządzanie talentami, dobór kadr, działania rozwojowe, programy szkoleniowe oraz budowanie relacji współpracy.

Celem szczegółowym szkolenia jest:
• zdefiniowanie roli HR BP we współczesnym biznesie,
• określenie doświadczeń, wiedzy i kompetencji do skutecznej realizacji procesów HR przez HRBP,
• zdefiniowanie oczekiwań biznesu w stosunku do HR,
• przeanalizowanie elementów składowych narzędzi wspierających procesy HR, tj. opis stanowiska pracy, profil stanowiska itp.,
• poznanie metod prowadzenia technik selekcyjnych,
• tworzenie i analizowanie pytań do wywiadów kompetencyjnych,
• ćwiczenie scenariuszy rozmowy kwalifikacyjnej,
• zdefiniowanie elementów składowych metody AC/DC,
• przygotowanie koncepcji działań rozwojowych pod kątem organizacyjnych i finansowym,
• dostosowanie metod, form i środków do realizacji określonych celów w organizacji,
• opracowanie scenariusza umożliwiającego wsparcie dla określania w sposób jasny i klarowny konkretne, mierzalne i rozwijające cele rozwojowe dla pracowników,
• wybór i zastosowanie mierników i narzędzi pomiaru efektywności procesów HR,
• zdefiniowanie i przeanalizowanie ewaluacji szkoleń,
• wypracowanie metod przeciwdziałania mechanizmom utrudniających budowanie relacji i zaufania wśród pracowników,
• ćwiczenie scenariuszy przeprowadzania rozmów z tzw. trudnym pracownikiem,
• przygotowanie koncepcji rozmowy dyscyplinującej a zarazem nie demotywującej.

Po szkoleniu Uczestnicy będą potrafili:
• scharakteryzować role HR w korelacji z trendami światowymi oraz zdefiniować działania stojące przez organizacją w tym zakresie,
• zbudować kwestionariusz do opisu stanowiska pracy dający możliwość analizy pracy na stanowisku,
• określić elementy składowe planowania zapotrzebowania na pracowników w organizacji w ujęciu jakościowym i ilościowym,
• zdefiniować korzyści zarządzania talentami, w tym opracować schemat planu działań rozwojowych oraz planu szkoleń,
• zdiagnozować mierniki efektywności procesów HR, w szczególności działań rozwojowych,
• opracować schemat procesu rekrutacji wraz z scenariuszem wywiadu kompetencyjnego,
• przeprowadzić wywiad kompetencyjny,
• dokonać wyboru elementów składowych do opracowywania metody diagnostycznej AC/DC,
• nadawać rozmowie odpowiednią strukturę i prowadzić ją w sposób motywujący pracownika do efektywniejszej pracy,
• przeciwdziałać mechanizmom psychologicznym, utrudniającym budowanie relacji i współpracy,
• stworzyć schemat i przeprowadzić rozmowę dyscyplinującą z pracownikiem.

Metodyka szkolenia

Interaktywny warsztat, w którym Uczestnicy zdobywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności. Praktyczna część odnosi się do doświadczeń trenera i materiału wniesionego przez grupę.

Wśród wielu form aktywności, będą wykorzystywane:
• ćwiczenia praktyczne (indywidualne i zespołowe),
• kwestionariusze i testy zachowań,
• gry symulacyjne i dyskusje moderowane, scenki,
• case study (analiza przypadków z praktyki biznesowej),
• prezentacja multimedialna.

Adresaci szkolenia

Menedżerowie i specjaliści działów HR, kadra zarządzająca zespołami, osoby pracujące lub planujące pracować na stanowisku HR Business Partnera.

Program

Moduł I
Rola HR Partnera we współpracy z biznesem:
• Model generyczny funkcji HR jako innowacyjne podejście do struktury HR
• Model wielozadaniowy Dave’a Ulricha w perspektywie kompetencji wymagane przez bussines do HR BP
• HR BP vs procesy HR, stosowane narzędzia i ich rola

Moduł II
Proces rekrutacji i selekcji pracowników w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Metody selekcji pracowników
• Rodzaje wywiadów kwalifikacyjnych
• Wywiad kompetencyjny w oparciu o metodę STAR
• Narzędzia wspierające ocenę kompetencji- metoda AC/DC (assessment centres/development centres)

Moduł III
Programy talentowe w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Założenia programów talentowych
• Metody identyfikacji talentów
• 9 box jako narzędzie wspierające zarządzanie talentami
• Korzyści programów talentowych
• KPI dla programów talentowych

Moduł IV
Learning & Development w perspektywie nowoczesnej organizacji i roli HR BP:
• Planowanie ścieżki kariery
• Programy zarządzania karierą -plany sukcesji, plany zastępstw/następstw
• Metody rozwoju pracowników w tym plany szkoleń
• Badanie efektywności działań rozwojowych – metoda D. Kirkpatricka

Moduł V
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie tworzenia i działania skutecznych/efektywnych zespołów:
• Zespół – etapy rozwoju grupy (dynamika zespołu)
• Konflikt – przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
• Strategie i metody rozwiązywania konfliktów
• Zarządzanie zmianą – metody wdrażania zmian w organizacji przez skutecznych liderów.
• Proces przygotowania i wdrażania zmian. Projektowanie cyklu przewodzenia zamianom wg Chip’a i Dan’a Heath.

Moduł VI
HR BP jako skuteczny profesjonalny partner w procesie zarządzania:
• Kultura organizacyjna a zasady współpracy w organizacji
• Komunikacja w zarządzaniu ludźmi
• Rozmowy menedżerskie, które motywują i rozwijają kompetencje
• Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników – jak zwiększyć efektywność rozmów menedżerskich?

*Program chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji, programów zawartych w ofercie ADN Akademii w formie elektronicznej lub innej bez zgody autora zabronione.

Opinie o szkoleniu

„Bardzo dobrze przygotowane merytorycznie szkolenie z uwzględnieniem potrzeb uczestników”.
Dominika Cudakiewicz-Smaka, Junior HR Business Partner, Paged Pisz Sp. z o.o.

„Dobra zawartość merytoryczna na 3 dni i bardzo fajny lektor :)”.
Olena Iarnova, HR Business Partner/Outsorcing Project Manager, Kaczmarski Group Sp.j.

„Bardzo dobre szkolenie z super prowadzącą. Najbardziej przydatna część szkolenia: część o rekrutacji, onboarding”.
Anna Świędrych, dział HR, Fortaco Sp. z o.o.

„Bardzo pozytywne szkolenie. Dużo przydatnych informacji podanych w ciekawy sposób. Świetna, doświadczona prowadząca”.
Marta Święs, HR Business Partner, Britenet Sp. z o.o.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa jednej osoby: 1990 zł + 23% VAT

Prosimy o dokonanie płatności po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule przelewu kod szkolenia. 

Uzyskaj dofinansowanie na uczestnictwo w szkoleniu:

Baza Usług Rozwojowych (BUR)
Dofinansowanie dla pracowników: mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Sprawdź na mapie czy Twoje województwo posiada środki –  http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie – skontaktuj się ze swoim operatorem i dokonaj zgłoszenia na nasze szkolenie za pośrednictwem platformy BUR.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS)
Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. 
Dowiedz się więcej – http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy 

Cena obejmuje:
• dostęp do platformy szkoleniowej na okres 6 miesięcy
• uczestnictwo w zajęciach
• materiały szkoleniowe
• przerwy kawowe
• lunch
• certyfikat

Godziny zajęć: 9:30 – 16.30 (3 dni, 21 godzin).

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Agata Boniakowska
tel. 22 208 28 36, fax (022) 211 20 90
agata.boniakowska@adnakademia.pl

 Szkolenie zamknięte:
Jeśli są Państwo zainteresowani realizacją powyższego szkolenia w formule zamkniętej, prosimy o kontakt telefoniczny 22 208 28 50 lub mailowy ekspert@adnakademia.pl

Terminy

11 12 2023 - 13 12 2023 - Kraków
11 12 2023 - 13 12 2023 - Warszawa
18 12 2023 - 20 12 2023 - Poznań

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję