Nowe zasady wydawania świadectw pracy

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Nowe zasady wydawania świadectw pracy

pobierz_pdfOd 1 stycznia 2017 r. zasadniczej zmianie uległy przepisy regulujące wydawania świadectw pracy. Zatrudniając pracownika na podstawie kolejnych umów nie ma już konieczności wydawania świadectwa pracy raz na 2 lata a świadectwo wydaje się na nowym druku.

Od 1 stycznia 2017 r. nie obowiązuje już zasada, zgodnie z którą świadectwo pracy wydaje się po 24 miesiącach od zawarcia pierwszej umowy terminowej.

Jak wynika z nowych przepisów, w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy, jeżeli nie zamierza nawiązać z nim kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy. Natomiast w przypadku nawiązania z tym samym pracownikiem kolejnego stosunku pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy wyłącznie na jego wniosek.

Wspomniany wyżej wniosek pracownika o wydanie świadectwa pracy może zostać złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, w każdym czasie i dotyczyć wydania świadectwa pracy dotyczącego poprzedniego okresu zatrudnienia albo wszystkich okresów zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy.

Opisane zmiany były postulowane od lat przez wielu specjalistów prawa pracy i należy je ocenić jako duże i potrzebne uproszczenie. Dzięki tym zmianom, nie będzie już – tak jak to było do tej pory – konieczności wydawania świadectwa pracownikowi, który cały czas pozostaje z pracodawcą w zatrudnieniu na podstawie kolejnych umów o pracę.

Z przepisów przejściowych wynika, że jeśli w dniu 1 stycznia 2017 r.  nie upłynął termin na wydanie świadectwa pracy za rozpoczęty okres zatrudnienia terminowego, to pracodawca wydaje pracownikowi świadectwo pracy za zakończone w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy okresy zatrudnienia, za które dotychczas nie wydano świadectwa pracy, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Przed upływem terminu 6 miesięcy świadectwa pracy za wspomniane okresy zatrudnienia wydaje się na żądanie pracownika. Do wydania świadectwa pracy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy zawartego na podstawie umowy o pracę na okres próbny lub na czas określony trwającej w dniu 1 stycznia 2017 r. stosuje się nowe zasady.

Istotnej modyfikacji uległ również druk świadectwa pracy. Zmiany polegają m.in. na tym, że:
•    dodano rubryki na urlop rodzicielski i ojcowski,
•    zmieniono rubrykę na urlop wychowawczy,
•    zmodyfikowano rubryki dotyczące okresów zatrudnienia i trybu rozwiązania umowy o pracę.

Ponadto, zmianie uległy zasady opieczętowywania świadectw pracy. Nie ma już konieczności umieszczania w ostatniej części dokumentu pieczęci imiennej osoby sporządzającej świadectwo pracy – wystarczający jest podpis tej osoby.

Trener MDDP Akademii Biznesu

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję