Zespoły lekarstwem dla współczesnych organizacji?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zespoły lekarstwem dla współczesnych organizacji?

pobierz_pdf

Funkcjonujące w turbulentnym otoczeniu organizacje, stawiane wobec nieustannie wzrastających wyzwań, potrzebują zespołów dla efektywniejszego rozwiązywania złożonych problemów, przed którymi stawia je współczesny świat. Na szkoleniach, które prowadzę, często słyszę wyrażany przez menedżerów różnych szczebli pogląd, że zespół jest najważniejszy, ale czy rzeczywiście menedżerowie dbają należycie o swoje zespoły? Czy nie traktują ich jako rzeczywistości oczywistej, trwałej i samoistnej? Zapewne można wskazać wiele powodów, przez które menedżerowie nie zajmują się budowaniem zespołów. Nierzadkim jest przekonanie o swojej mocy i nieomylności oraz brak zrozumienia dla potencjalnych korzyści, które mogłyby wynikać z przemiany grupy współpracowników w efektywny zespół. Jedną z przyczyn są również luki kompetencyjne w kierowaniu zespołami.

Ogromna rola pracy zespołowej we współczesnych organizacjach wynika z kilku ważnych względów:

– wzrósł znacząco stopień złożoności zadań i warunków ich realizacji,
– praca zespołu sprzyja niezbędnej współcześnie w organizacji kreatywności,
– następstwem zmian rynkowych jest elastyczność struktur i form zatrudnienia,
– dokonała się zmiana w zakresie potrzeb ludzi,
– wiedza w zespole jest łatwiej dystrybuowana i łatwiej asymilowana,
– powstają organizacje uczące się.

Zespół jest szczególnym rodzajem grupy pracowniczej, która jest pojęciem szerszym. Grupa pracownicza to pewna liczba osób, które:

– mają wspólny cel lub przedmiot działania,
– wchodzą ze sobą we wzajemne interakcje,
– znają kryterium przynależności i potrafią identyfikować członków grupy,
– postrzegają samych siebie w realizacji zadań.

Dopiero dobrze zarządzana grupa pracownicza, zorientowano względem jasno wytyczonego celu, może stać się efektywnym zespołem. Zestaw cech, które pozwalają nam zidentyfikować grupy pracownicze jako dobrze funkcjonujące zespoły, to: dostępność informacji dla wszystkich członków grupy, koordynacja działań, wykorzystanie specjalistycznych umiejętności i zdolności, a także współpraca i wzajemna pomoc członków grupy.

Dlaczego warto doskonalić kompetencje w zakresie zarządzania zespołami? Ponieważ zespół podejmuje decyzje szybciej i uwzględnia więcej możliwości, w dyskusji zespołowej konstytuują się poglądy jej członków, zespół może zwiększać kreatywność jej członków, zespół dostarcza wsparcia i obniża lęk, przynależność do zespołu odpowiada najbardziej podstawowym potrzebom jednostki, jest środowiskiem w którym praca może być wykonywana efektywniej. D. Mackin (2011) podaje, że praca w zespołach podnosi wydajność o 15-20% po sześciu miesiącach i do 30% po osiemnastu miesiącach od wprowadzenia, a dzięki delegowaniu uprawnień umożliwia kadrze zarządzającej skupienie się na kwestiach o znaczeniu strategicznym.

Trener Akademii Biznesu MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję