Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zatrudnienie niepełnosprawnego pracownika

Coraz większa ilość pracodawców zaczyna dostrzegać zalety zatrudniania osób niepełnosprawnych. Z danych uzyskanych z Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2019 r w Polsce mogło być aż 7,7 mln osób niepełnosprawnych, które były uprzywilejowane do poboru renty lub emerytury. Ze statystyk wynika również, że pracuje jedynie co 6 osoba niepełnosprawna. Warto jednak zaznaczyć, że najwięcej osób aktywnych zawodowo jest w grupie osób o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To właśnie te osoby najchętniej podejmują zatrudnienie. Pracownicy w tej grupie stanowią ponad 269 tysięcy osób.

Należy też zauważyć, że osoby niepełnosprawne, które są zdecydowane podjąć pracę, zdecydowanie częściej znajdują ją w dużych miastach czy aglomeracjach skupiających większe i mniejsze miejscowości. Różnica w ilości zatrudniania osób niepełnosprawnych jest ogromna. Według danych GUS ponad 60% osób dotkniętych niepełnosprawnością podejmuje pracę właśnie w miastach.

Jak wygląda sytuacja w 2020 roku?

Obecnie w Polsce mamy 233 tysiące osób, które są aktywne zawodowo, a jednocześnie posiadają zaświadczenie o niepełnosprawności. To mniej o ponad 12 tysięcy w porównaniu do roku 2019. Pomimo tego, że w latach 2019 -2020 zanotowano spadek ilości zatrudnienia osób niepełnosprawnych, to porównując ostatnie 10 lat i tak odnotowano trend wzrostowy, na tej płaszczyźnie.

Jakie korzyści może uzyskać pracodawca z zatrudnienia niepełnosprawnej osoby?

Zatrudnienie osoby dotkniętej niepełnosprawnością jest wpierane poprzez dopłatę do wynagrodzenia pochodzącą z PFRON. Dodatkowo pracodawca może liczyć na dotacje na stworzenie lub wyposażenie stanowiska pracy (również finansowana z PFRON) lub refundację składek na ubezpieczenie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wynagrodzenie, które wypłaca PFRON dla osoby niepełnosprawnej, zależy od stopnia jej niepełnosprawności:
▪ 450 zł miesięcznie dla osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim,
▪ 1 200 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym,
▪ 1 950 zł miesięcznie dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym.

Pracodawca, który zatrudnia osobę niepełnosprawną, może również liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe w postaci:
▪ zwrotu kosztów związanych z przystosowaniem stanowisk pracy i budynku zakładu pracy do potrzeb niepełnosprawnego pracownika,
▪ zwrotu kosztów adaptacji lub nabycia urządzeń, które są niezbędne i mogą ułatwić osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub poruszanie się w zakładzie pracy,
▪ zwrot kosztów zakupu i implementacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagającej, która w znaczny sposób może poprawić jakość pracy osoby niepełnosprawnej,
▪ zwrotu poniesionych kosztów na wyposażenie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia,
▪ zwrotu kosztów za szkolenia i kursy pracownika niepełnosprawnego, które podniosą jego kwalifikacje,
▪ zwrotu kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników pomagających osobie niepełnosprawnej w pracy oraz szkolenia pracownika pomagającego,
▪ zwolnienia z wpłat na PFRON.

Ekspert Akademii MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję