Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – jak się do tego przygotować?

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem – jak się do tego przygotować?

Wypowiedzenie umowy o pracę, czy inaczej nazywane wymówienie umowy o pracę może złożyć pracownik lub pracodawca, czyli każda ze stron zawartego stosunku o pracę. Złożenie takiego wniosku, skutkuje rozwiązaniem zawartej umowy uwzględniając okres wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia to czas od złożenia dokumentu do momentu określonego przepisami prawa pracy. Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zostać złożone w formie pisemnej lub elektronicznie – jeżeli posiada podpis kwalifikowany certyfikatem. Rozwiązanie umowy o pracę nie może odbyć się w oparciu o faks lub mail. Wymówienie umowy o pracę musi zawierać podpis osoby wypowiadającej umowę.

Od kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia rozpoczyna się w momencie, w którym druga strona otrzyma dokument, w taki sposób aby mogła się z nim zapoznać.

Jeżeli umowa o pracę była zawarta na okres próbny, to okres wypowiedzenia liczony jest w dniach, a jego bieg rozpoczyna się w dniu następującym po złożeniu dokumentu.

Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę

Jeżeli to z wniosku pracodawcy rozwiązywana jest umowa o pracę na czas nieokreślony, to pracodawca zobowiązany jest do uzasadnienia jej wypowiedzenia. W związku z tym to najtrudniejsza sytuacja, z punktu widzenia pracodawcy. Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa to pracodawca jest zobligowany do poinformowania jej o zamiarze zwolnienia pracownika w formie pisemnej.

Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia w dwóch ściśle określonych sytuacjach:

1. Kiedy pracownik ciężko naruszy podstawowe obowiązki pracownicze,
2. Kiedy pracownik w trakcie trwania umowy o prace popełni przestępstwo, które uniemożliwia dalsze jego zatrudnienie na zajmowanym stanowisku, a przestępstwo zostało potwierdzone wyrokiem lub jest oczywiste.
3. Kiedy pracownik straci uprawnienia koniecznie do wykonywania pracy na swoim stanowisku.

Jeżeli pracodawca jest gotowy wypowiedzieć taką umowę, to wtedy tak jak w przypadku wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony zobowiązany jest, do uzasadnienia swojego wniosku.

Rozwiązanie stosunku pracy bez zachowania okresu wypowiedzenia ma również zastosowanie kiedy pracownik jest długo nieobecny w zakładzie pracy z powodu choroby. Taką przyczynę nazywa się zgodnie z nomenklaturą przyczyną niezawinioną przez pracownika, ale również taką, z której tytułu pracodawca ponosi straty. Kodeks pracy reguluje rozwiązania umowy o prace na tej podstawie. Pracodawca może złożyć wypowiedzenie jeżeli:

1. Pracownik jest niezdolny do pracy wskutek choroby:
A. Dłużej niż 3 miesiące – a jest zatrudniony u pracodawcy krócej niż 6 miesiący,
B. Dłużej niż okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku – jeżeli pracownik był zatrudniony przez minimum 6 miesięcy lub jeżeli jego niezdolność do pracy wynika z wypadku przy pracy lub jest chorobą zawodową.

2. przypadku kiedy pracownik uzasadnił swoją 1 miesięczną nieobecność, wykluczając sytuacje wymienione w pkt 1.

Jeżeli jedna z tych przyczyn ustała i pracownik pojawił się w pracy, pracodawca nie ma praw na podstawie wyżej wymienionych wyjątków rozwiązać z nim umowy o pracę.

Ekspert Akademii MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję