Doskonalenie procesu doboru jako odpowiedź na wzrastające oczekiwania wobec pracowników

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Doskonalenie procesu doboru jako odpowiedź na wzrastające oczekiwania wobec pracowników

pobierz_pdf

W nieustannie ewoluującej rzeczywistości to, dzięki czemu człowiek osiągnął sukces zawodowy, nie musi predestynować go do jego utrzymania. Organizacje powinny zdawać sobie sprawę z tego, że sukces wymaga pracowników odpowiednio dopasowanych do potrzeb współczesnego rynku i wyzwań stawianych organizacjom. Specjaliści od doboru muszą mieć zatem cechę dalekowzroczności i chęć ciągłego doskonalenia. Teoretycy i praktycy zarządzania rywalizują w selekcjonowaniu i opisywaniu osobowościowych determinantów sukcesu organizacyjnego oraz niezbędnych kompetencji, jakimi powinien dysponować idealny kandydat do nowoczesnych organizacji.

W większości przypadków mamy już w Polsce bardzo dobrze przygotowanych do weryfikacji twardych kwalifikacji rekruterów, nadal jednak obserwuje się deficyt umiejętności diagnozowania np. systemu wartości kandydatów do pracy, ich dopasowania do kultury organizacyjnej.

Wymagania stawiane współczesnym pracownikom i wynikające z nich oczekiwania co do hierarchii wartości

Oczekiwania w zakresie zachowań pracowników Oczekiwane wartości
Samodzielność w podejmowaniu decyzji Ryzyko
Poszukiwanie nowych rozwiązań, aktywność twórcza Kreatywność
Antycypowanie zmian i przystosowywanie się do stanów przyszłych Proaktywność
Gotowość ciągłego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji oraz nastawienie na szybką karierę Profesjonalizm
Zorientowanie na wynik i realizację celów Efektywność
Niezależność w myśleniu i działaniu Autonomia
Praca w zespołach zróżnicowanych kulturowo i pod względem cech demograficznych, np. płeć Tolerancyjność

To, jakie wartości cenią pracownicy, przekłada się zarówno w sposób bezpośredni, jak i pośredni, poprzez postawy, jakie preferują pracownicy, na ich zachowanie. Dlatego diagnozowanie uznawanych przez pracowników wartości ma kluczową rolę w procesie selekcji pracowników. Im większy stopień dopasowania wartości pracownika do wartości organizacji, tym większe zaangażowanie, co wpływa na wydajność i satysfakcję pracowników. Pracownicy ceniący poczucie bezpieczeństwa i precyzyjnie sformułowane zadania będą źle czuli się w organizacji dynamicznej, elastycznej, w której stawia się głównie na innowacyjność. Jeśli system wartości pracowników jest zgodny z systemem wartości organizacji, pracownik czuje się lepiej dopasowany, a to skutkuje szybszym procesem adaptacji, większym poczuciem kontroli nad wykonywaną przez siebie pracą, wzrostem efektywności osobistej i gotowością do podejmowania wyzwań.

Ważna jest faktycznie wyznawana hierarchia wartości, nie to, co jest jedynie deklaracją, gdyż wartości deklaratywne nie przekładają się na zmiany w zachowaniu. Dlatego w procesach selekcji kandydatów do organizacji powinno przykładać się dużą wagę do zdiagnozowania hierarchii wartości kandydatów i wybrać tych, których system wartości jest jak najbardziej zbliżony do wartości organizacji. Wraz z tymi wymogami wzrastają oczekiwania co do narzędzi stosowanych w procesie doboru, a także coraz bardziej precyzyjnych instrumentów oceny efektywności procesów rekrutacji i selekcji.

Trener Akademii Biznesu MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję