Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników w firmie

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Finanse dla niefinansistów – rozwijanie świadomości finansowej pracowników w firmie

pobierz_pdf

Guru zarządzania – Peter Druker powiedział kiedyś (1954): „Każde działanie biznesowe ma sens tylko wtedy kiedy przynosi sukces finansowy”. Myśl ta jest ciągle aktualna i powinna stanowić wyznacznik podejmowania decyzji i realizowanych działań w każdym obszarze funkcjonalnym firmy. W tym kontekście powstaje pytanie, jak rozumieć sukces finansowy przedsiębiorstwa jako całości oraz w jaki sposób przekłada się on na determinanty działania w jego poszczególnych obszarach funkcjonalnych: produkcja, marketing, sprzedaż, logistyka itd. Odpowiedź na to pytanie warunkuje integrację różnych obszarów funkcjonalnych firmy wokół wspólnego celu przedsiębiorstwa.

Złożoność procesów biznesowych współczesnych przedsiębiorstw, działających w warunkach silnej konkurencji, oraz najnowsze tendencje w zakresie zarządzania biznesem wymagają od pracowników interdyscyplinarnego podejścia do realizowanych przez siebie zadań, funkcji i obowiązków czy skutecznego funkcjonowania w zespołach wielofunkcyjnych.

Celem działania każdego podmiotu biznesowego jest generowanie korzyści finansowych w postaci zysku lub przepływów pieniężnych, prowadzących do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Realizacja tego celu oraz zapewnienie skuteczności i efektywności działań interdyscyplinarnych zespołów pracowników w firmie wymaga stworzenia spójnego systemu komunikacji biznesowej zorientowanej na cele przedsiębiorstwa. Doświadczenia wielu firm pokazują, że spełnienie tych wymogów nie jest możliwe bez zbudowania świadomości finansowej pracowników w firmie; bez pokazania w jaki sposób działania poszczególnych osób, działów czy funkcji przekładają się końcowy sukces finansowy przedsiębiorstwa. Dlaczego pewne działania i projekty powstające w różnych obszarach firmy nie zyskują akceptacji dyrektora finansowego czy głównego księgowego? Jak uzasadnić celowość realizacji projektów, koncepcji i przedsięwzięć powstających w różnych miejscach przedsiębiorstwa z punktu widzenia ich przyczyniania się do realizacji celów finansowych firmy. Jak one wpłyną na sytuację finansową i wyniki finansowe naszej firmy; co zrobić, by uwidocznić efekty tych działań w raportach finansowych. Praktyka pokazuje, że na tym tle w wielu przedsiębiorstwach powstają problemy wynikające z barier komunikacyjnych między działami finansowymi i pozostałymi obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa, co utrudnia współpracę, prowadzi do konfliktów i niezrozumienia intencji osób odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonalne.

Bazując na doświadczeniach praktycznych swoich trenerów i zgłaszanych przez firmy potrzeb szkoleniowych w sygnalizowanym powyżej obszarze Akademia Biznesu MDDP prowadzi od lat szkolenie warsztatowe „FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW – rozwijanie świadomości finansowej pracowników w firmie”, cieszące się dużym uznaniem uczestników.

Celem głównym tego szkolenia jest przede wszystkim budowanie szeroko pojętej świadomości finansowej pracowników i menedżerów różnych obszarów funkcjonalnych firmy, tak by rozumieli oni potrzebę uwzględniania aspektów finansowych w podejmowanych przez siebie działaniach biznesowych oraz by potrafili je identyfikować i komunikować osobom odpowiedzialnym za finanse w firmie. Wymaga to wykształcenia umiejętności rozumienia i posługiwania się przez pracowników i menedżerów obszarów niefinansowych firmy podstawowymi terminami z zakresu rachunkowości, controllingu i finansów; wzbudzenia w nich świadomości kosztowej i finansowej, poprzez wskazanie jak codzienne działania podejmowane przez pracowników firmy wpływają na wysokość kosztów, wyniki finansowe oraz obraz firmy w sprawozdaniu finansowym. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywają ponadto podstawowe umiejętności czytania i rozumienia sprawozdań finansowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków i formułowania ocen; rozpoznają obszary w jakich rachunkowość i finanse wspierają proces podejmowania decyzji w funkcjach niefinansowych. Dzięki temu następuje zmiana niektórych błędnych schematów myślowych dotyczących finansów, które są często spotykane w praktyce. Dodatkową wartością wynikającą ze szkolenia dla uczestników i ich pracodawców (firm) jest wskazanie obszarów, w których finanse i rachunkowość wymagają wsparcia innych obszarów funkcjonalnych przedsiębiorstwa w celu zapewnienia efektywnego i skutecznego systemu raportowania i pomiaru dokonań.

Szkolenie to jest prowadzone przez doświadczonego trenera z bogatym dorobkiem praktycznym, połączonym z wiedzą akademicką w zakresie najnowszych trendów w zarządzaniu, rachunkowości i finansach.

Wyróżnikiem naszego szkolenia jest jego interdyscyplinarny charakter. Nie jest to zatem kolejne szkolenie o sprawozdaniach finansowych i wskaźnikach finansowych. Jest to szkolenie uświadamiające wpływ decyzji i działań podejmowanych w różnych obszarach firmy na sprawozdania i raporty finansowe. Pokazujące jak te informacje są następnie interpretowane i oceniane przez zarząd, właściciela, bank czy kontrahenta i dlaczego są ważne dla tych podmiotów. Jak objaśniają one sukces finansowy tworzony przez nasz obszar biznesowy i całą firmę oraz jaki jest nasz udział w tym sukcesie. Szkolenie to ma na celu wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem biznesu, jak często określana jest rachunkowość i finanse.

Trener Akademii Biznesu MDDP

szk_otwarte szk_zamkniete

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję