Zarządzanie projektami

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Zarządzanie projektami

Zakres tematyczny szkoleń:

Zarządzanie projektami

Szkolenie porusza najważniejsze zagadnienia w dziedzinie zarządzania projektami, tj. planowanie, budżetowanie, harmonogramowanie, zarządzanie jakością i ryzykiem w projekcie, a także analizujemy profil członka zespołu projektowego. Krótko mówiąc przechodzimy przez wszystkie etapy projektu, tym samym rodzi się odpowiedź na pytanie: „Jak poprowadzić projekt, aby zakończył się sukcesem?”

Trenerzy prowadzący szkolenie to wysokiej klasy eksperci, którzy na bazie swoich doświadczeń rekomendują uczestnikom rozwiązania i proponują skuteczne narzędzia zarządzania projektami.

Program szkolenia jest każdorazowo dostosowywany do profilu uczestników.

Zespoły projektowe – budowanie i wzmacnianie współpracy

Realizacja projektów i kierowanie zespołem projektowym wymaga elastyczności, doświadczenia i sporej wiedzy. Niejednokrotnie osoby, które świetnie radzą sobie w pracy indywidualnej, niekoniecznie potrafią odnaleźć się w pracy projektowej, która wymaga innych kompetencji zarządczych, a także innej mentalności.

Program warsztatu „Zespoły projektowe” to odpowiedź na potrzeby uczestników pracujących w wielu branżach i firmach o niejednolitym poziomie kultury pracy projektowej, realizujących projekty o zróżnicowanej skali – od małych projektów do dużych inwestycji.

Uczestnicy mogą wdrażać poznaną wiedzę i narzędzia projektowe już na zajęciach, pracując z zespołach, dzieląc się wnioskami. Ćwiczenia, odnoszące się do studium przypadku czy przykładów organizacji biznesowych, pozwalają zrozumieć logikę zarządzania projektami w ścisłym powiązaniu ze strategią organizacji, zasobami ludzkimi czy czynnikami zewnętrznymi.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Z każdym projektem związane jest ryzyko. Wpływa ono na podstawowe parametry projektu: zasoby, czas lub jakość, może również spowodować całkowitą porażkę projektu. Jeżeli chcemy zwiększyć szanse na sukces prowadzonego przez nas projektu, musimy umieć skutecznie zarządzać ryzykiem i dążyć do zmniejszenia zagrożeń w każdej fazie projektu.

Ryzyka nie można uniknąć, ale można nauczyć się diagnozować sytuacje, które niosą zagrożenie projektu, dzięki czemu można zaplanować skuteczną reakcję.

Szkolenie jest praktycznym warsztatem w trakcie, którego, pokazujemy kompleksowe podejście do postępowania z ryzykiem we wszystkich fazach projektu. Efektem warsztatu jest uzyskanie przez uczestników umiejętności przeprowadzania procesu zarządzania ryzykiem. Warsztat jest zbudowany w oparciu o najlepsze praktyki z dziedziny metodycznego zarządzania projektami.

Gwarantujemy naszym Klientom indywidualne podejście do aktualnych wyzwań organizacyjnych. Warsztaty w pełni opieramy o rozszerzone wywiady z uczestnikami czy grupowe spotkania (facylitacje), ankiety i rezultaty pomiarów luk kompetencyjnych/diagnozy postaw. Wyłącznie taka wiedza daje nam możliwość stworzenia w pełni dedykowanego rozwiązania rozwojowego.

Skontaktuj się z nami: ekspert@akademiamddp.pl

Referencje

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję