Szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenia Otwarte

Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Menedżer jako skuteczny lider zespołu – kluczowe narzędzia pracy w relacjach pracownik – menedżer

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
warsztaty dla kadry menedżerskiej

25 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
29 10 2018 - 30 10 2018 - Wrocław
13 11 2018 - 14 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 27 11 2018 - Gdańsk
29 11 2018 - 30 11 2018 - Katowice
29 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa
13 12 2018 - 14 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Gdańsk
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
24 01 2019 - 25 01 2019 - Katowice

Kierowanie zespołem pracowniczym

25 10 2018 - 26 10 2018 - Gdańsk
29 10 2018 - 30 10 2018 - Kraków
15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
20 11 2018 - 21 11 2018 - Gdańsk
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
10 12 2018 - 11 12 2018 - Katowice
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
26 11 2018 - 27 11 2018 - Katowice
29 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa
11 12 2018 - 12 12 2018 - Gdańsk
13 12 2018 - 14 11 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Katowice
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Wrocław
22 01 2019 - 23 01 2019 - Warszawa
11 02 2019 - 12 02 2019 - Gdańsk
13 02 2019 - 14 02 2019 - Kraków

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

25 10 2018 - 26 10 2018 - Poznań
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
20 11 2018 - 21 11 2018 - Katowice
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Gdańsk
29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań
06 12 2018 - 07 12 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 11 12 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - 13 12 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Katowice

Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer

25 10 2018 - 26 10 2018 - Wrocław
29 10 2018 - 30 10 2018 - Gdańsk
29 10 2018 - 30 10 2018 - Katowice
13 11 2018 - 14 11 2018 - Warszawa
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Gdańsk
27 11 2018 - 28 11 2018 - Poznań
29 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
29 11 2018 - 30 11 2018 - Katowice
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
10 01 2019 - 11 01 2019 - Poznań

NOWOŚĆ
Sekrety dobrego mówcy - czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

15 11 2018 - 16 11 2018 - Katowice
20 11 2018 - 21 11 2018 - Gdańsk
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 27 11 2018 - Warszawa
29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
12 12 2018 - 13 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Gdańsk
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

25 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
29 10 2018 - 30 10 2018 - Poznań
26 11 2018 - 27 11 2018 - Wrocław
29 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
11 12 2018 - 12 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
15 02 2019 - 16 02 2019 - Kraków

NOWOŚĆ
Akademia Trenera - szkoleniowiec XXI wieku

29 10 2018 - 31 10 2018 - Wrocław
07 11 2018 - 09 11 2018 - Gdańsk
21 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
05 12 2018 - 07 12 2018 - Poznań
10 12 2018 - 12 12 2018 - Wrocław
12 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 19 12 2018 - Warszawa
11 02 2019 - 13 02 2019 - Gdańsk

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

14 11 2018 - 15 11 2018 - Katowice
19 11 2018 - 20 11 2018 - Poznań
21 11 2018 - 22 11 2018 - Warszawa
26 11 2018 - 27 11 2018 - Kraków
06 12 2018 - 07 12 2018 - Gdańsk
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Umowy handlowe dla menedżerów - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń
warsztaty dla wymagających

12 12 2018 - 13 12 2018 - Warszawa
21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa

Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Podstawy zarządzania projektami
połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

07 11 2018 - 08 11 2018 - Katowice
15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Gdańsk
29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Katowice
19 12 2018 - 20 12 2018 - Gdańsk

Skuteczny Project Manager - zbuduj efektywny zespół projektowy

30 10 2018 - 31 10 2018 - Kraków
07 11 2018 - 08 11 2018 - Wrocław
19 11 2018 - 20 11 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

07 11 2018 - 08 11 2018 - Warszawa
19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
20 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań
29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków
06 12 2018 - 07 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Wrocław

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

25 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
29 10 2018 - 30 10 2018 - Poznań
26 11 2018 - 27 11 2018 - Wrocław
29 11 2018 - 30 11 2018 - Warszawa
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
11 12 2018 - 12 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
15 02 2019 - 16 02 2019 - Kraków

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
HR Business Partner – moda czy konieczność?

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

NOWOŚĆ
Lista płac dla zaawansowanych 2018/2019
wyliczanie wynagrodzeń w przypadkach szczególnych oraz zasady korygowania

23 11 2018 - Warszawa
19 12 2018 - Warszawa

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

24 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
14 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
19 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań
26 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice
03 12 2018 - 05 12 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 19 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

24 10 2018 - Warszawa
14 11 2018 - Kraków
19 11 2018 - Poznań
26 11 2018 - Katowice
03 12 2018 - Gdańsk
12 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

25 10 2018 - Warszawa
15 11 2018 - Kraków
20 11 2018 - Poznań
27 11 2018 - Katowice
04 12 2018 - Gdańsk
13 12 2018 - Wrocław
18 12 2018 - Warszawa
18 12 2018 - Poznań

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

26 10 2018 - Warszawa
16 11 2018 - Kraków
21 11 2018 - Poznań
28 11 2018 - Katowice
05 12 2018 - Gdańsk
14 12 2018 - Wrocław
19 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - Poznań

Lista płac 2018/2019 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

22 10 2018 - 23 10 2018 - Poznań
13 11 2018 - 14 11 2018 - Kraków
19 11 2018 - 20 11 2018 - Katowice
19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
21 11 2018 - 22 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków i umów cywilnoprawnych 2018/2019

13 11 2018 - Wrocław
16 11 2018 - Warszawa
19 11 2018 - Poznań
20 11 2018 - Kraków
14 12 2018 - Wrocław

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor danych osobowych w aspekcie europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów?

13 11 2018 - 14 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
13 12 2018 - 14 12 2018 - Poznań

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

22 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa
07 11 2018 - 09 11 2018 - Gdańsk
12 11 2018 - 14 11 2018 - Wrocław
19 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań
21 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
26 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice
03 12 2018 - 05 12 2018 - Kraków
05 12 2018 - 07 12 2018 - Gdańsk
17 12 2018 - 19 12 2018 - Poznań

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

07 11 2018 - 09 11 2018 - Kraków
21 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 28 11 2018 - Warszawa
05 12 2018 - 06 12 2018 - Katowice
10 12 2018 - 12 12 2018 - Poznań
12 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków

Controlling personalny

08 11 2018 - 09 11 2018 - Warszawa
19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Wrocław
31 01 2019 - 01 02 2019 - Kraków

Rekrutacja i selekcja pracowników

22 10 2018 - 23 10 2018 - Poznań
25 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
13 11 2018 - 14 11 2018 - Katowice
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
19 11 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
06 12 2018 - 07 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Katowice

Zarządzanie talentami w organizacji - jak wdrożyć i rozwijać wewnętrzne talenty w organizacji?

22 10 2018 - 23 10 2018 - Wrocław
15 11 2018 - 16 11 2018 - Warszawa
29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
10 12 2018 - 11 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa

Zarządzanie szkoleniami - kluczowym aspektem rozwoju organizacji

12 11 2018 - 13 11 2018 - Gdańsk
15 11 2018 - 16 11 2018 - Poznań
19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
26 11 2018 - 27 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 11 12 2018 - Warszawa
12 12 2018 - 13 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
19 12 2018 - 20 11 2018 - Wrocław
18 02 2019 - 19 02 2019 - Gdańsk
25 02 2019 - 26 02 2019 - Warszawa

NOWOŚĆ
Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy – jak rozpoznać i przeciwdziałać zjawiskom nagannym?
– aspekty prawne i psychologiczne

06 11 2018 - 07 11 2018 - Kraków
14 11 2018 - 15 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
10 12 2018 - 11 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - 14 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Kraków

Systemy ocen pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

29 10 2018 - 30 10 2018 - Warszawa
15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
10 12 2018 - 11 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław

Umowy cywilnoprawne 2018/2019 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

13 11 2018 - Warszawa
14 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - Poznań
23 11 2018 - Kraków
07 12 2018 - Wrocław

Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

15 11 2018 - 16 11 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
27 11 2018 - 28 11 2018 - Kraków
29 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
06 12 2018 - 07 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Katowice
17 12 2018 - 18 12 2018 - Wrocław
19 12 2018 - 20 12 2018 - Kraków

NOWOŚĆ
Sekrety dobrego mówcy - czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

15 11 2018 - 16 11 2018 - Katowice
20 11 2018 - 21 11 2018 - Gdańsk
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
26 11 2018 - 27 11 2018 - Warszawa
29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
12 12 2018 - 13 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Gdańsk
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

25 10 2018 - 26 10 2018 - Poznań
08 11 2018 - 09 11 2018 - Katowice
15 11 2018 - 16 11 2018 - Warszawa
15 11 2018 - 16 11 2018 - Gdańsk
20 11 2018 - 21 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

23 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa
25 10 2018 - 26 10 2018 - Wrocław
13 11 2018 - 14 11 2018 - Katowice
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

15 11 2018 - Gdańsk
16 11 2018 - Warszawa
20 11 2018 - Kraków
21 11 2018 - Poznań
26 11 2018 - Katowice
06 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - Warszawa

NOWOŚĆ
Jak pokonać stres w dziale księgowym?
– interaktywne warsztaty oraz praktyczne rozwiązania

29 10 2018 - 30 10 2018 - Kraków
13 11 2018 - 14 11 2018 - Poznań
15 11 2018 - 16 11 2018 - Warszawa
04 12 2018 - 05 12 2018 - Katowice
11 12 2018 - 12 12 2018 - Wrocław
13 12 2018 - 14 12 2018 - Kraków

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

14 11 2018 - 15 11 2018 - Katowice
19 11 2018 - 20 11 2018 - Poznań
21 11 2018 - 22 11 2018 - Warszawa
26 11 2018 - 27 11 2018 - Kraków
06 12 2018 - 07 12 2018 - Gdańsk
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań
19 12 2018 - 20 12 2018 - Katowice

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
12 12 2018 - 13 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie? 

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia i wygodne aplikacje w pracy Asystentki
warsztaty komputerowe

08 11 2018 - 09 11 2018 - Warszawa
12 11 2018 - 13 11 2018 - Poznań
19 11 2018 - 20 11 2018 - Kraków
29 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa
19 12 2018 - 20 12 2018 - Poznań
17 01 2019 - 18 01 2019 - Warszawa
24 01 2019 - 25 01 2019 - Wrocław
07 02 2019 - 08 02 2019 - Kraków

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

13 11 2018 - 14 11 2018 - Katowice
15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
20 11 2018 - 21 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
06 12 2018 - 07 12 2018 - Katowice

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem

13 11 2018 - 14 10 2018 - Kraków
15 11 2018 - 16 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
04 12 2018 - 05 12 2018 - Katowice
10 12 2018 - 11 12 2018 - Poznań
12 12 2018 - 13 12 2018 - Warszawa

Efektywna Asystentka - profesjonalny partner w biznesie

13 11 2018 - 14 11 2018 - Katowice
20 11 2018 - 21 11 2018 - Gdańsk
20 11 2018 - 21 11 2018 - Wrocław
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
27 11 2018 - 28 11 2018 - Kraków
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

22 10 2018 - 23 10 2018 - Poznań
30 10 2018 - 31 10 2018 - Gdańsk
15 11 2018 - 16 11 2018 - Wrocław
19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
21 11 2018 - 22 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
10 12 2018 - 11 12 2018 - Katowice
17 12 2018 - 18 12 2018 - Kraków

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

07 11 2018 - 09 11 2018 - Warszawa
03 12 2018 - 05 12 2018 - Warszawa

Nowoczesny Asystent (42 h)
wykorzystanie technologii ICT  i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem
kurs weekendowy

Szkolenia wyjazdowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie? 

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

SZKOLENIE WYJAZDOWE
HR Business Partner – moda czy konieczność?

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Menedżer jako skuteczny lider zespołu – kluczowe narzędzia pracy w relacjach pracownik – menedżer

21 11 2018 - 23 11 2018 - Zakopane

Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia efektywnego Handlowca
kurs 4-dniowy

06 11 2018 - 09 11 2018 - Wrocław
13 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
20 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
20 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa

Umowy handlowe dla menedżerów - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń
warsztaty dla wymagających

12 12 2018 - 13 12 2018 - Warszawa
21 02 2019 - 22 02 2019 - Warszawa

Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywnej

22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
26 11 2018 - 27 11 2018 - Wrocław
29 11 2018 - 30 11 2018 - Kraków
29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Warszawa
17 12 2018 - 18 12 2018 - Poznań

Controlling sprzedaży – jak poprawić efektywność sprzedaży?

08 11 2018 - 09 11 2018 - Poznań
19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
11 12 2018 - 12 12 2018 - Poznań

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

22 10 2018 - 23 10 2018 - Katowice
25 10 2018 - 26 10 2018 - Warszawa
29 10 2018 - 30 10 2018 - Poznań
08 11 2018 - 09 11 2018 - Gdańsk
12 11 2018 - 13 11 2018 - Wrocław
15 11 2018 - 16 11 2018 - Warszawa
19 11 2018 - 20 11 2018 - Katowice
19 11 2018 - 20 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Gdańsk
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

08 11 2018 - 09 11 2018 - Wrocław
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków
22 11 2018 - 23 11 2018 - Warszawa
29 11 2018 - 30 11 2018 - Poznań
06 12 2018 - 07 12 2018 - Kraków
13 12 2018 - 14 12 2018 - Poznań
13 12 2018 - 14 12 2018 - Wrocław
19 12 2018 - 20 12 2018 - Warszawa

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

19 11 2018 - 20 11 2018 - Warszawa
22 11 2018 - 23 11 2018 - Wrocław
12 12 2018 - 13 12 2018 - Poznań
17 12 2018 - 18 12 2018 - Warszawa

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję