Szkolenia otwarte

Szkolenia biznesowe, menedżerskie, dla sekretarek Akademia MDDP

Szkolenia Otwarte

Menedżerskie

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Budowanie motywacji i zarządzanie zaangażowaniem pracowników
warsztaty dla kadry menedżerskiej

25 06 2018 - 26 06 2018 - Kraków
25 06 2018 - 26 06 2018 - Wrocław
28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Poznań
24 07 2018 - 25 07 2018 - Kraków
26 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
27 08 2018 - 28 08 2018 - Gdańsk
11 09 2018 - 12 09 2018 - Wrocław
13 09 2018 - 14 09 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 18 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań

Kierowanie zespołem pracowniczym

28 06 2018 - 29 06 2018 - Gdańsk
28 06 2018 - 29 06 2018 - Katowice
12 07 2018 - 13 07 2018 - Wrocław
25 07 2018 - 26 07 2018 - Warszawa
30 07 2018 - 31 07 2018 - Kraków
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
27 08 2018 - 28 08 2018 - Poznań
27 08 2018 - 28 08 2018 - Katowice
11 09 2018 - 12 09 2018 - Gdańsk
13 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
27 09 2018 - 28 09 2018 - Wrocław
11 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań

Menedżer coach – czyli coachingowe metody zarządzania

25 06 2018 - 26 06 2018 - Poznań
17 07 2018 - 18 07 2018 - Wrocław
25 07 2018 - 26 07 2018 - Warszawa
30 07 2018 - 31 07 2018 - Poznań
21 08 2018 - 22 08 2018 - Katowice
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 18 09 2018 - Gdańsk
20 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
26 09 2018 - 27 09 2018 - Poznań

Zarządzanie zespołem dla młodych menedżerów

23 07 2018 - 24 07 2018 - Poznań
30 07 2018 - 31 07 2018 - Katowice
21 08 2018 - 22 08 2018 - Kraków
23 08 2018 - 24 08 2018 - Wrocław
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa
13 09 2018 - 14 09 2018 - Gdańsk
20 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
24 09 2018 - 25 09 2018 - Kraków
11 10 2018 - 12 10 2018 - Katowice
15 10 2018 - 16 10 2018 - Warszawa
15 10 2018 - 16 10 2018 - Warszawa

Lider zespołu księgowego - czyli nowoczesny menedżer

26 06 2018 - 27 06 2018 - Poznań
28 06 2018 - 29 06 2018 - Gdańsk
28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Kraków
26 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
27 08 2018 - 28 08 2018 - Wrocław
27 08 2018 - 28 08 2018 - Poznań
11 09 2018 - 12 09 2018 - Gdańsk
13 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków
13 09 2018 - 14 09 2018 - Katowice
27 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa
11 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań
25 10 2018 - 26 10 2018 - Wrocław

NOWOŚĆ
Sekrety dobrego mówcy - czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Gdańsk
26 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
18 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
16 10 2018 - 17 10 2018 - Kraków
18 10 2018 - 19 10 2018 - Wrocław

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

09 08 2018 - 10 08 2018 - Poznań
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
18 09 2018 - 19 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
27 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa
11 10 2018 - 12 10 2018 - Wrocław

NOWOŚĆ
Akademia Trenera - szkoleniowiec XXI wieku

18 07 2018 - 20 07 2018 - Warszawa
25 07 2018 - 27 07 2018 - Gdańsk
08 08 2018 - 10 08 2018 - Poznań
22 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
22 08 2018 - 24 08 2018 - Wrocław
27 08 2018 - 29 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań
19 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
10 10 2018 - 12 10 2018 - Warszawa

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Wrocław
19 07 2018 - 20 07 2018 - Katowice
24 07 2018 - 25 07 2018 - Kraków
26 07 2018 - 27 07 2018 - Gdańsk
21 08 2018 - 22 08 2018 - Warszawa
23 08 2018 - 24 08 2018 - Poznań
13 09 2018 - 14 09 2018 - Wrocław
18 09 2018 - 19 09 2018 - Warszawa
20 09 2018 - 21 09 2018 - Katowice
11 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań
16 10 2018 - 17 10 2018 - Kraków

Umowy handlowe dla menedżerów - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń
warsztaty dla wymagających

20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
18 10 2018 - 19 10 2018 - Warszawa

Zarządzanie projektami

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Podstawy zarządzania projektami
połączenie sprawdzonych technik i narzędzi

26 06 2018 - 27 06 2018 - Kraków
28 06 2018 - 29 06 2018 - Wrocław
09 07 2018 - 10 07 2018 - Katowice
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
09 08 2018 - 10 08 2018 - Poznań
21 08 2018 - 22 08 2018 - Kraków
23 08 2018 - 24 08 2018 - Katowice
13 09 2018 - 14 09 2018 - Wrocław
18 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań
11 10 2018 - 12 10 2018 - Kraków
18 10 2018 - 19 10 2018 - Warszawa

Skuteczny Project Manager - zbuduj efektywny zespół projektowy

25 06 2018 - 26 06 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - 14 09 2018 - Poznań
17 09 2018 - 18 09 2018 - Warszawa
20 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
23 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa
25 10 2018 - 26 10 2018 - Poznań

Zarządzanie ryzykiem w projekcie

27 06 2018 - 28 06 2018 - Poznań
30 07 2018 - 31 07 2018 - Kraków
09 08 2018 - 10 08 2018 - Wrocław
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 18 09 2018 - Kraków
19 09 2018 - 20 09 2018 - Poznań
11 10 2018 - 12 10 2018 - Wrocław
15 10 2018 - 16 10 2018 - Warszawa
20 11 2018 - 21 11 2018 - Poznań

Zarządzanie zmianą – jak wdrożyć i zarządzać procesem zmian w organizacji?

09 08 2018 - 10 08 2018 - Poznań
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
18 09 2018 - 19 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
27 09 2018 - 28 09 2018 - Warszawa
11 10 2018 - 12 10 2018 - Wrocław

HR/Kadry

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia kadr 2018/2019 - po zmianach w prawie pracy
3-dniowe warsztaty

25 06 2018 - 27 06 2018 - Poznań
25 07 2018 - 27 07 2018 - Poznań
22 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
29 08 2018 - 31 08 2018 - Wrocław
12 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków
19 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
24 09 2018 - 26 09 2018 - Warszawa
03 10 2018 - 05 10 2018 - Wrocław
10 10 2018 - 12 10 2018 - Gdańsk
26 11 2018 - 28 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Umowy o pracę, świadectwa pracy oraz akta osobowe od zatrudnienia do zwolnienia - po zmianach prawnych 2018/2019

25 06 2018 - Poznań
25 07 2018 - Poznań
22 08 2018 - Warszawa
29 08 2018 - Wrocław
12 09 2018 - Kraków
19 09 2018 - Poznań
24 09 2018 - Warszawa
03 10 2018 - Wrocław
10 10 2018 - Gdańsk
26 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Urlopy wypoczynkowe i inne nieobecności oraz uprawnienia związane z rodzicielstwem 2018

25 06 2018 - Warszawa
26 06 2018 - Poznań
26 07 2018 - Poznań
23 08 2018 - Warszawa
30 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - Poznań
04 10 2018 - Wrocław
11 10 2018 - Gdańsk
27 11 2018 - Katowice

PRAWO PRACY
Tajniki planowania i rozliczania czasu pracy

27 06 2018 - Poznań
27 07 2018 - Poznań
24 08 2018 - Warszawa
31 08 2018 - Wrocław
14 09 2018 - Kraków
21 09 2018 - Poznań
26 09 2018 - Warszawa
05 10 2018 - Wrocław
12 10 2018 - Gdańsk
28 11 2018 - Katowice

Lista płac 2018 – wyliczanie wynagrodzeń oraz świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w praktyce
2-dniowe warsztaty

16 07 2018 - 17 07 2018 - Gdańsk
16 07 2018 - 17 07 2018 - Kraków
18 07 2018 - 19 07 2018 - Warszawa
20 08 2018 - 21 08 2018 - Poznań
22 08 2018 - 23 08 2018 - Warszawa
13 09 2018 - 14 09 2018 - Gdańsk
17 09 2018 - 18 09 2018 - Wrocław
24 09 2018 - 25 09 2018 - Kraków
19 10 2018 - 20 10 2018 - Warszawa

Praktycznie o RODO/GDPR - unijna reforma ochrony danych osobowych

26 06 2018 - Wrocław
28 06 2018 - Warszawa
03 07 2018 - Wrocław
24 07 2018 - Warszawa
22 08 2018 - Poznań
22 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - Warszawa
25 09 2018 - Poznań

Ochrona danych osobowych po zmianach. Inspektor danych osobowych w aspekcie europejskiego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) - jak przygotować się do wdrożenia nowych przepisów?

28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
17 07 2018 - 18 07 2018 - Poznań
17 07 2018 - 18 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
11 09 2018 - 12 09 2018 - Wrocław
18 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań

Akademia HR Business Partnera
3-dniowy kurs

25 06 2018 - 27 06 2018 - Poznań
16 07 2018 - 18 07 2018 - Kraków
25 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
06 08 2018 - 08 08 2018 - Katowice
20 08 2018 - 22 08 2018 - Poznań
22 08 2018 - 24 08 2018 - Gdańsk
27 08 2018 - 29 08 2018 - Wrocław
05 09 2018 - 07 09 2018 - Kraków
19 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
10 10 2018 - 12 10 2018 - Wrocław
15 10 2018 - 17 10 2018 - Katowice

Assessment Center i Development Center
3-dniowy kurs na Asesora projektów sesji AC/DC

25 06 2018 - 27 06 2018 - Wrocław
11 07 2018 - 13 07 2018 - Poznań
23 07 2018 - 25 07 2018 - Wrocław
25 07 2018 - 27 07 2018 - Gdańsk
30 07 2018 - 01 08 2018 - Kraków
22 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
19 09 2018 - 21 09 2018 - Katowice
19 09 2018 - 21 09 2018 - Kraków
26 09 2018 - 28 09 2018 - Poznań
17 10 2018 - 19 10 2018 - Warszawa

Controlling personalny

10 07 2018 - 11 07 2018 - Poznań
09 08 2018 - 10 08 2018 - Wrocław
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
24 09 2018 - 25 09 2018 - Poznań

Rekrutacja i selekcja pracowników

11 07 2018 - 12 07 2018 - Poznań
16 07 2018 - 17 07 2018 - Wrocław
19 07 2018 - 20 07 2018 - Kraków
26 07 2018 - 27 07 2018 - Gdańsk
26 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
17 09 2018 - 18 09 2018 - Katowice
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa

Zarządzanie talentami w organizacji - jak wdrożyć i rozwijać wewnętrzne talenty w organizacji?

30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Poznań
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
23 08 2018 - 24 08 2018 - Wrocław
24 09 2018 - 25 09 2018 - Warszawa
18 10 2018 - 19 10 2018 - Poznań
22 10 2018 - 23 10 2018 - Wrocław

Systemy ocen pracowniczych na rynku pokoleń XYZ

30 07 2018 - 31 07 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa

Umowy cywilnoprawne 2018 - minimalne wynagrodzenie, wzory umów cywilnoprawnych, ewidencja czasu pracy zleceniobiorcy i samozatrudnionych, wyliczanie wynagrodzenia, badanie zbiegu tytułu ubezpieczenia, porównanie z innymi umowami a konsekwencje prawne błędnie zawieranych umów

16 07 2018 - Warszawa
18 07 2018 - Wrocław
19 07 2018 - Poznań
30 07 2018 - Kraków
21 08 2018 - Warszawa
22 08 2018 - Poznań
17 09 2018 - Wrocław
18 09 2018 - Kraków

Efektywność osobista

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

NOWOŚĆ
Asertywność w biznesie i techniki wywierania wpływu - jak być maksymalnie skutecznym?

25 06 2018 - 26 06 2018 - Poznań
27 06 2018 - 28 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Kraków
21 08 2018 - 22 08 2018 - Poznań
27 08 2018 - 28 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 18 09 2018 - Wrocław
19 09 2018 - 20 09 2018 - Warszawa
16 10 2018 - 17 10 2018 - Poznań
23 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa
27 11 2018 - 28 11 2018 - Kraków
29 11 2018 - 30 11 2018 - Wrocław

NOWOŚĆ
Sekrety dobrego mówcy - czyli praktyczny warsztat wystąpień publicznych i prezentacji

28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Gdańsk
26 07 2018 - 27 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
18 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
16 10 2018 - 17 10 2018 - Kraków
18 10 2018 - 19 10 2018 - Wrocław

Komunikacja interpersonalna - partnerska współpraca w firmie - jedna firma jeden cel

23 07 2018 - 24 07 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Gdańsk
30 08 2018 - 31 08 2018 - Kraków
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa
13 09 2018 - 14 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
27 09 2018 - 28 09 2018 - Kraków
11 10 2018 - 12 10 2018 - Warszawa
18 10 2018 - 19 10 2018 - Gdańsk
25 10 2018 - 26 10 2018 - Poznań

Zarządzanie czasem i organizacja czasu pracy

11 07 2018 - 12 07 2018 - Gdańsk
25 07 2018 - 26 07 2018 - Poznań
30 07 2018 - 31 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Kraków
21 08 2018 - 22 08 2018 - Katowice
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
17 09 2018 - 18 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Gdańsk
18 10 2018 - 19 10 2018 - Kraków
23 10 2018 - 24 10 2018 - Warszawa

Zarządzanie sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym

26 07 2018 - Poznań
27 07 2018 - Kraków
31 07 2018 - Warszawa
22 08 2018 - Gdańsk
23 08 2018 - Katowice
27 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - Warszawa
14 09 2018 - Poznań
26 09 2018 - Kraków
27 09 2018 - Katowice
12 10 2018 - Warszawa
12 10 2018 - Warszawa
17 10 2018 - Gdańsk
26 10 2018 - Wrocław

Finanse dla niefinansistów - rozwijanie świadomości finansowej pracowników

28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
12 07 2018 - 13 07 2018 - Wrocław
19 07 2018 - 20 07 2018 - Katowice
24 07 2018 - 25 07 2018 - Kraków
26 07 2018 - 27 07 2018 - Gdańsk
21 08 2018 - 22 08 2018 - Warszawa
23 08 2018 - 24 08 2018 - Poznań
13 09 2018 - 14 09 2018 - Wrocław
18 09 2018 - 19 09 2018 - Warszawa
20 09 2018 - 21 09 2018 - Katowice
11 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań
16 10 2018 - 17 10 2018 - Kraków

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

10 07 2018 - 11 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Poznań
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
19 09 2018 - 20 09 2018 - Wrocław

Asystentka/Sekretarka

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

12 09 2018 - 14 09 2018 - Sopot

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie? 

12 09 2018 - 14 09 2018 - Sopot

Digitall Assistant - nowoczesne narzędzia i wygodne aplikacje w pracy Asystentki
warsztaty komputerowe

29 06 2018 - Warszawa
09 07 2018 - Kraków
10 07 2018 - Wrocław
31 07 2018 - Poznań
20 08 2018 - Wrocław
22 08 2018 - Warszawa
07 09 2018 - Kraków

Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

25 06 2018 - 26 06 2018 - Kraków
24 07 2018 - 25 07 2018 - Poznań
26 07 2018 - 27 07 2018 - Wrocław
02 08 2018 - 03 08 2018 - Gdańsk
27 08 2018 - 28 08 2018 - Warszawa
29 08 2018 - 30 08 2018 - Kraków
25 09 2018 - 26 09 2018 - Poznań
27 09 2018 - 28 09 2018 - Wrocław
11 10 2018 - 12 10 2018 - Warszawa

Executive Assistant - mistrzowska współpraca z szefem

11 07 2018 - 12 07 2018 - Poznań
17 07 2018 - 18 07 2018 - Katowice
17 07 2018 - 18 07 2018 - Kraków
19 07 2018 - 20 07 2018 - Wrocław
25 07 2018 - 26 07 2018 - Warszawa
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
30 08 2018 - 31 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - 14 09 2018 - Poznań
11 10 2018 - 12 10 2018 - Kraków

Efektywna Asystentka - profesjonalny partner w biznesie

25 06 2018 - 26 06 2018 - Katowice
28 06 2018 - 29 06 2018 - Kraków
16 07 2018 - 17 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
23 08 2018 - 24 08 2018 - Kraków
28 08 2018 - 29 08 2018 - Poznań
18 09 2018 - 19 09 2018 - Gdańsk

Profesjonalny sekretariat - kluczowe miejsce w organizacji

09 07 2018 - 10 07 2018 - Wrocław
12 07 2018 - 13 07 2018 - Warszawa
19 07 2018 - 20 07 2018 - Gdańsk
24 07 2018 - 25 07 2018 - Poznań
26 07 2018 - 27 07 2018 - Kraków
21 08 2018 - 22 08 2018 - Katowice
30 08 2018 - 31 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - 14 09 2018 - Gdańsk
18 09 2018 - 19 09 2018 - Poznań
20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
20 09 2018 - 21 09 2018 - Kraków

MS Office dla Asystentek i Office Managerów
3-dniowe warsztaty

05 09 2018 - 19 09 2018 - Warszawa

Nowoczesny Asystent (42 h)
wykorzystanie technologii ICT  i kompetencji osobistych w zarządzaniu biurem
kurs weekendowy

06 10 2018 - 28 10 2018 - Warszawa

Szkolenia wyjazdowe

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Profesjonalny Office Manager - praktyczne metody zarządzania biurem

12 09 2018 - 14 09 2018 - Sopot

SZKOLENIE WYJAZDOWE
Excellent Assistant – jak wykonywać zadania asystenckie na najwyższym poziomie? 

12 09 2018 - 14 09 2018 - Sopot

Sprzedaż/Obsługa Klienta

Nazwa szkolenia:
Data i miejsce:

Akademia efektywnego Handlowca
kurs 4-dniowy

24 07 2018 - 27 07 2018 - Wrocław
21 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
28 08 2018 - 31 08 2018 - Poznań
11 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków
18 09 2018 - 21 09 2018 - Wrocław
09 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań
16 10 2018 - 19 10 2018 - Warszawa

Umowy handlowe dla menedżerów - poprawne zawieranie, zabezpieczenie, skuteczne dochodzenie roszczeń
warsztaty dla wymagających

20 09 2018 - 21 09 2018 - Warszawa
18 10 2018 - 19 10 2018 - Warszawa

Skuteczne techniki sprzedaży - czyli jak sprzedawać więcej i efektywnej

25 06 2018 - 26 06 2018 - Kraków
24 07 2018 - 25 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Poznań
17 09 2018 - 18 09 2018 - Kraków

Controlling sprzedaży – jak poprawić efektywność sprzedaży?

25 06 2018 - 26 06 2018 - Poznań
07 08 2018 - 08 08 2018 - Warszawa
20 08 2018 - 21 08 2018 - Wrocław

Efektywna obsługa klienta w sytuacjach trudnych i konfliktowych

28 06 2018 - 29 06 2018 - Poznań
28 06 2018 - 29 06 2018 - Warszawa
17 07 2018 - 18 07 2018 - Poznań
30 07 2018 - 31 07 2018 - Kraków
30 07 2018 - 31 07 2018 - Katowice
21 08 2018 - 22 08 2018 - Warszawa
27 08 2018 - 28 08 2018 - Wrocław
13 09 2018 - 14 09 2018 - Kraków
20 09 2018 - 21 09 2018 - Poznań
24 09 2018 - 25 09 2018 - Warszawa
18 10 2018 - 19 09 2018 - Wrocław
22 10 2018 - 23 10 2018 - Katowice

Negocjacje biznesowe - techniki i mechanizmy wywierania wpływu, perswazji

28 06 2018 - 29 06 2018 - Wrocław
23 08 2018 - 24 08 2018 - Poznań
30 08 2018 - 31 08 2018 - Warszawa
20 09 2018 - 21 09 2018 - Kraków
27 09 2018 - 28 09 2018 - Wrocław
11 10 2018 - 12 10 2018 - Poznań
15 11 2018 - 16 11 2018 - Kraków

Windykacja w biznesie - jak zapewnić płynność finansową firmy i współpracować z radcą prawnym?

10 07 2018 - 11 07 2018 - Wrocław
30 07 2018 - 31 07 2018 - Warszawa
21 08 2018 - 22 08 2018 - Poznań
23 08 2018 - 24 08 2018 - Warszawa
19 09 2018 - 20 09 2018 - Wrocław

Nasi Klienci

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce.Czytaj więcej Akceptuję